فرصت‌های شغلی

کارشناس توسعه منابع انسانی

مجموعه اکسبیتو جهت تکمیل تیم منابع انسانی نیازمند همکاری تمام وقت با افراد واجد شرایط می باشد.


1. شرایط عمومی مورد نیاز:


 • دارای حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط در حوزه منابع انسانی
 • داشتن مدارک آموزشی مرتبط با حوزه منابع انسانی مزیت به شمار می آید
 • کارشناس ارشد و یا کارشناسی مدیریت منابع انسانی، صنایع، MBA و رشته های مرتبط

2. شرایط تخصصی مورد نیاز:


 • آشنایی با نظام مدیریت عملکرد
 • آشنا با قوانین کار و تامین اجتماعی
 • آشنا به روش های حل تعارض سازمانی
 • دارای تجربه موثر در حوزه منابع انسانی
 • آشنا با تعریف مسیر شغلی و برنامه ریزی شغلی
 • آشنا با تست‌ های شخصیت شناسی و رفتار شناسی
 • آشنایی با نظام پیشنهادات و تجزیه و تحلیل شغل و تهیه شرح وظایف
 • آشنایی با فرآیندهای منابع انسانی (در خصوص جذب و آموزش و فرآیند های مرتبط)

3. وظایف منابع انسانی:


 • نیاز سنجی آموزش و انجام فرایند های آن
 • ارائه راهکارهای مرتبط با افزایش رضایت کارکنان
 • ارائه راهکار های انگیزشی و اجرای آنها در سازمان
 • اجرای مستمر فرآیند استخدام و بهبود آن در سازمان
 • نیازسنجی استخدامی منطبق با برنامه های منابع انسانی
 • دارای انگیزه و انرژی برای فعالیت در یک محیط استارتاپ
 • تحلیل مشاغل و گریدینگ شغلی و به روز نگاه داشتن آنها
 • بررسی عملکرد کارکنان و ارائه بازخورد و پیشنهاد اصلاح فرآیندها
 • همکاری و راهبری در طراحی KPI ها و برنامه‌ های سرمایه انسانی
 • طراحی، برنامه ریزی و پیاده سازی نظام آموزش و توسعه کارکنان (L&D)
 • همکاری در تدوین طرح‌های انگیزشی و افزایش بازدهی و عملکرد کارکنان
 • برگزاری جلسات همسوسازی فرایندهای منابع انسانی و استراتژی و تهیه برنامه های مدون منابع انسانی
ارسال درخواست برای این موقعیت