کانوکس فایننس

CVX
help
به زودی
قیمت
آخرین قیمت به تتر (USDT)
3.116USDT
تغییرات 24 ساعت گذشته
1.33%-
بیشترین قیمت 24 ساعت گذشته (USDT)
3.171USDT
کمترین قیمت 24 ساعت گذشته (USDT)
3.074USDT
بالاترین قیمت کانوکس فایننس بر حسب تتر 60.09 تتر در تاریخ 11 دی ماه 1400

سایر ارزهای محبوبمشاهده همه ارزهای اکسبیتو