نیر پروتکل

NEAR
help
به زودی

قیمت

آخرین قیمت به تتر (USDT)
3.556USDT
تغییرات 24 ساعت گذشته
0.48%+
بیشترین قیمت 24 ساعت گذشته (USDT)
3.595USDT
کمترین قیمت 24 ساعت گذشته (USDT)
3.527USDT
بالاترین قیمت نیر پروتکل بر حسب تتر 20.44 تتر در تاریخ 26 دی ماه 1400

سایر ارزهای محبوبمشاهده همه ارزهای اکسبیتو