کارتزی

CTSI
help
به زودی
قیمت
آخرین قیمت به تتر (USDT)
0.1255USDT
تغییرات 24 ساعت گذشته
0.56%+
بیشترین قیمت 24 ساعت گذشته (USDT)
0.1266USDT
کمترین قیمت 24 ساعت گذشته (USDT)
0.1205USDT
بالاترین قیمت کارتزی بر حسب تتر 1.74 تتر در تاریخ 19 اردیبهشت ماه 1400

سایر ارزهای محبوبمشاهده همه ارزهای اکسبیتو