متال

MTL
help
به زودی
قیمت
آخرین قیمت به تتر (USDT)
1.339USDT
تغییرات 24 ساعت گذشته
0.83%+
بیشترین قیمت 24 ساعت گذشته (USDT)
1.367USDT
کمترین قیمت 24 ساعت گذشته (USDT)
1.326USDT
بالاترین قیمت متال بر حسب تتر 17.03 تتر در تاریخ 31 خرداد ماه 1397

سایر ارزهای محبوبمشاهده همه ارزهای اکسبیتو