ویوز

WAVES
help
به زودی
قیمت
آخرین قیمت به تتر (USDT)
2.402USDT
تغییرات 24 ساعت گذشته
1.27%-
بیشترین قیمت 24 ساعت گذشته (USDT)
2.489USDT
کمترین قیمت 24 ساعت گذشته (USDT)
2.386USDT
بالاترین قیمت ویوز بر حسب تتر 61.3 تتر در تاریخ 11 فروردین ماه 1401

سایر ارزهای محبوبمشاهده همه ارزهای اکسبیتو