بند

BAND
help
به زودی
قیمت
آخرین قیمت به تتر (USDT)
1.053USDT
تغییرات 24 ساعت گذشته
0.1%-
بیشترین قیمت 24 ساعت گذشته (USDT)
1.057USDT
کمترین قیمت 24 ساعت گذشته (USDT)
1.022USDT
بالاترین قیمت بند بر حسب تتر 22.83 تتر در تاریخ 26 فروردین ماه 1400

سایر ارزهای محبوبمشاهده همه ارزهای اکسبیتو