ارز دیجیتال بایننس یا BNB به عنوان یکی از کوین‌های پرطرفدار بازار، ثبات بسیار زیادی دارد. این کوین با ارزش بازاری حدود 45 میلیارد دلار، جزو پنج کوین اول بازار قرار دارد. حجم معاملات روزانه این کوین حدودا 557 میلیون دلار دارد و به همین دلیل هم تحلیل بایننس اهمیت بسیار زیادی بر سرمایه گذاران و تریدرها دارد. در این مقاله به بررسی ماهانه، هفتگی و روزانه آن خواهیم پرداخت.


📆تحلیل ماهانه بایننس کوین| سپتامبر 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


BNB-M.png

تحلیل هفتگی بایننس کوین| هفته‌‌‌‌ی اول مهر 1402

3 مهر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


BNB-W.png

تحلیل هفتگی بایننس کوین| هفته‌‌‌‌ی چهارم شهریور 1402

27 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


BNB-W.png

تحلیل هفتگی بایننس کوین| هفته‌‌‌‌ی سوم شهریور 1402

20 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


BNB-W.png

تحلیل هفتگی بایننس کوین| هفته‌‌‌‌ی دوم شهریور 1402

13 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


BNB-W.png

📆تحلیل ماهانه بایننس کوین| آگوست 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


BNB-M.png


تحلیل هفتگی بایننس کوین| هفته‌‌‌‌ی اول شهریور 1402

6 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


BNB-W.png

تحلیل هفتگی بایننس کوین| هفته‌‌‌‌ی آخر مرداد 1402

30 مرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


BNB-W.png

تحلیل هفتگی بایننس کوین| هفته‌‌‌‌ی چهارم مرداد 1402

23 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


BNB-W.png


تحلیل هفتگی بایننس کوین| هفته‌‌‌‌ی سوم مرداد 1402

16 مرداد

تحلیل هفته پیش برقرار است.


BNB-W.png

📆تحلیل ماهانه بایننس کوین| جولای 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


BNB-M.png


تحلیل هفتگی بایننس کوین| هفته‌‌‌‌ی دوم مرداد 1402

۹ مرداد


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


BNB-W.png


تحلیل هفتگی بایننس کوین| هفته‌‌‌‌ی اول مرداد 1402

2 مرداد


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


BNB-W.png

تحلیل هفتگی بایننس کوین| هفته‌‌‌‌ی چهارم تیر 1402

26 تیر 1402


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


BNB-W.png


تحلیل هفتگی بایننس کوین| هفته‌‌‌‌ی سوم تیر 1402

19 تیر 1402


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


BNB-W.png


تحلیل هفتگی بایننس کوین| هفته‌‌‌‌ی دوم تیر 1402

12 تیر 1402


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


BNB-W.png

📆تحلیل ماهانه بایننس کوین| ژوئن 2023

بایننس کوین در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، قیمت بعد از برخورد به محدوده 350 دلار به‌سمت پایین ریجکت شده‌است و این ریزش با مومنتوم انجام شده‌است. محدوده حمایتی 208 دلار است ولی محدوده خیلی قوی برای قیمت محسوب نمی‌شود و فعلا به‌صورت یک تارگت است. انتظار برخورد به این محدوده حمایتی را داریم و از طرفی محدوده مقاومتی در صورت اصلاح، می‌تواند محدوده‌ی 321 دلار باشد.


BNB-M.png

تحلیل هفتگی بایننس کوین| هفته‌‌‌‌ی اول تیر 1402

5 تیر 1402


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


BNB-W.png

تحلیل هفتگی بایننس کوین| هفته‌‌‌‌ی چهارم خرداد 1402

29 خرداد 1402


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


BNB-W.png

تحلیل هفتگی بایننس کوین| هفته‌‌‌‌ی سوم خرداد 1402

22 خرداد 1402


بایننس کوین در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، محدوده حمایتی ماهانه 208 دلار است و محدوده مقاومتی در صورت اصلاح 259 دلار است.


BNB-W.png

📆 تحلیل ماهانه بایننس کوین| مـِی 2023

بایننس کوین در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، در‌حال حاضر قیمت زیر یک محدوده‌ی مقاومتی مهم 350 دلار قرار گرفته‌است. انتظار یک اصلاح قیمتی تا محدوده‌ی 283 دلار را داریم. از طرفی محدوده‌ی مقاومتی ما 444 دلار است.


BNB-M.png


تحلیل هفتگی بایننس کوین| هفته‌‌‌‌ی دوم خرداد 1402

8 خرداد 1402


بایننس کوین در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از برخورد به محدوده مقاومتی 348 دلار به‌سمت پایین ریجکت شده‌است در حال حاضر محدوده مقاومتی پیش‌رو 330 دلار است و محدوده حمایتی 283 دلار است .


BNB-W.png


تحلیل هفتگی بایننس کوین| هفته‌‌‌‌ی اول خرداد 1402

1خرداد


بایننس کوین در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت همچنان در روند نزولی قرار گرفته‌است و انتظار برخورد تا محدوده ۲۸۰ دلار داریم که محدوده مهمی محسوب می‌شود. از طرفی محدوده مقاومتی پیش‌رو 326 دلار است . در حال حاضر انتظار داریم از همین نواحی قیمت بتواند به محدوده 326 دلار حرکت کند.


BNB-W.png

تحلیل هفتگی بایننس کوین| هفته‌‌‌‌ی چهارم اردی‌بهشت 1402

25 اردی‌بهشت


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


BNB.png


تحلیل هفتگی بایننس کوین| هفته‌‌‌‌ی سوم اردی‌بهشت 1402

18 اردی‌بهشت


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


BNB-W.png


تحلیل هفتگی بایننس کوین| هفته‌‌‌‌ی دوم اردی‌بهشت 1402

11 اردی‌بهشت


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


BNB-W.png


📆 تحلیل ماهانه بایننس کوین| اپریل 2023

بایننس کوین در تایم 7 روزه برای تحلیل ماهانه، قیمت بعد از برخورد به محدوده‌ی حمایتی ۲۲۰ دلار به‌سمت بالا ریکاوری شده‌است. تاییدیه مبنی بر چرخش قیمت را به‌ ما داده‌است. در‌صورت اصلاح قیمت محدوده‌ی حمایتی ۲۴۶ دلار و محدوده‌ی مقاومتی پیش‌رو ۴۴۰ دلار است.


BNB-M.png

تحلیل هفتگی بایننس کوین| هفته‌‌‌‌ی اول اردی‌بهشت 1402

4 اردی‌بهشت


بایننس کوین در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از برخورد با محدوده مقاومتی 350 دلار که از قبل تعیین شده بود به سمت پایین ریجکت شده‌است . محدوده حمایتی در حال حاضر محدوده 283 دلار است و در نزدیکی قیمت هیچ محدوده حمایتی وجود ندارد. انتظار یک اصلاح قیمت و ریزش مجدد داریم.


BNB-W.png

تحلیل هفتگی بایننس کوین| هفته‌‌‌‌ی چهارم فروردین 1402

۲۸ فروردین ۱۴۰۲


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


BNB-W.png


تحلیل هفتگی بایننس کوین| هفته‌‌‌‌ی سوم فروردین 1402

۲۱ فروردین ۱۴۰۲


بایننس کوین هفتگی در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از برخورد به مقاومت ۳۴۳ دلار به‌سمت پایین به صورت کاملاً فشرده و کمپرس ریجکت شده‌است. احتمال اینکه قیمت بتواند تا محدوده‌ی حمایتی ۲۸۳ دلار برگردد است و این محدوده‌ی حمایتی ما است و در صورت شکست قیمت می‌تواند تا ناحیه ۲۵۰ دلار ریزش داشته‌باشد.


BNB-W.png


تحلیل هفتگی بایننس کوین| هفته‌‌‌‌ی دوم فروردین 1402

۱۴ فروردین


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


BNB-W.png

📆 تحلیل ماهانه بایننس کوین | مارس 2023

بایننس‌کوین در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، بعد از شکست محدوده حمایتی ۱۸۵ دلار، به منظور جمع‌آوری نقدینگی به سمت بالا ریکاوری شده‌است. در‌حال حاضر مقاومت پیش‌رویش ۴۴۲ دلار است و محدوده حمایتی ۲۵۹ دلار است.


BNB-M.png


تحلیل هفتگی بایننس کوین | هفته‌‌‌‌ی اول فروردین 1402

7 فروردین 1402


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


BNB-W.png


تحلیل روزانه بایننس کوین | 7 فروردین 1402

برای بایننس کوین در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، قیمت بعد از برخورد به مقاومت ۳۲۹ دلار انتظار ریزش قیمت تا محدوده حمایتی ۳۲۲ دلار را داریم.


BNB-D.png


تحلیل هفتگی بایننس کوین | هفته‌‌‌‌ی چهارم اسفند 1401

22 اسفند 1401


بایننس کوین در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از رد کردن مقاومت ۳۱۷ دلار انتظار برگشت قیمتی را داشتیم که اتفاق افتاد. در حال حاضر قیمت محدوده‌ی حمایتی از پیش تعیین شده را به‌سمت پایین شکسته‌است. انتظار ریزش بیشتری را داریم و هر برگشتی به‌سمت بالا صرفاً جهت جمع‌آوری نقدینگی محسوب می‌شود. مقاومت‌های پیش‌روی خود ۳۲۰ و ۳۴۷ دلار است و حمایت پیش‌روی خود ۲۴۸ دلار است.


BNB-W.png


تحلیل روزانه بایننس کوین | 22 اسفند 1401

بایننس کوین در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، قیمت در نزدیکی مقاومت بایننس ۳۱۷ دلار است و از طرفی محدوده‌ی ۲۹۰ دلار محدوه‌ی حمایتی یا تارگت برای قیمت محسوب می‌شود.


BNB-D.png

تحلیل هفتگی بایننس کوین | هفته‌‌‌‌ی سوم اسفند 1401

15 اسفند 1401


بایننس‌کوین در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، در حال تریدینگ رنج و اصلاح قیمتی بر روی محدوده ۲۸۱ دلار است. این محدوده حمایتی۲ بار از سمت قیمت مصرف شده و منتظر تاییدیه برای برگشت قیمت هستیم. محدوده مقاومتی نیز ۳۴۵ دلار است.


BNB-W.png

تحلیل روزانه بایننس کوین | 15 اسفند 1401

بایننس‌کوین در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، با فشردگی به محدوده حمایتی هفتگی‌اش برخورد کرده و منتظر تاییدیه برای برگشت قیمت هستیم. محدوده مقاومتی پیش رویش۲۹۲ دلار است.


BNB-D.png

📆 تحلیل ماهانه بایننس کوین | فوریه 2023

بایننس کوین در تایم هفتگی برای تحلیل ماهانه، بعد از شکست محدوده‌ی حمایتی ۱۸۶ دلار به سمت بالا ریکاوری شده که به منزله‌ی جمع‌آوری نقدینگی است و اولین حمایت پیش‌روی بایننس کوین ۳۴۵ دلار است که بعد از شکست این محدوده، انتظار اصلاح یا ریتریس به سمت پایین را داریم. در محدوده‌ی حمایتی ۲۵۶ دلار می توانیم انتظار واکنش و حمایت را داشته‌باشیم و بعد از شکست این ناحیه‌ی مقاومتی قیمت می‌تواند تا محدوده‌ی ۴۴۰ دلار حرکت کند.


BNB-M.png


تحلیل هفتگی بایننس کوین | هفته‌‌‌‌ی دوم اسفند 1401

8 اسفند 1401


بایننس کوین در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت به محدوده‌ی حمایتی از قبل تعیین شده‌ی ۲۸۱ دلار خود برخورد کرده‌است و به‌سمت بالا ریکاوری شده‌است و در‌حال حاضر قیمت در اسکیل پایین‌تر به محدوده‌ی حمایتی مهم ۲۹۴ دلار برخورد کرده‌است. انتظار حرکت قیمت تا محدوده‌ی ۳۴۵ دلار را داریم که محدوده‌ی مقاومتی مهمی برای بایننس کوین محسوب می‌شود.


BNB-W.png


تحلیل روزانه بایننس کوین | 8 اسفند 1401

بایننس کوین در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل یک‌روزه، قیمت بعد از برخورد به حمایت هفتگی به‌سمت بالا ریکاوری شده‌است و در‌حال حاضر در اسکیل روزانه به یک مقاومت قوی ۳۰۹ دلار برخورد کرده‌است. از طرفی محدوده‌ی حمایتی که انتظار داریم قیمت تا این محدوده ریزش داشته باشد ۲۹۸ دلار است.


BNB-D.png

تحلیل بایننس کوین هفتگی | هفته اول اسفند ۱۴۰۱

1 اسفند 1401


بایننس کوین در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کردن مقاومت 317 دلار به سمت پایین ریجکت شده و به محدوده حمایتی 281 دلار برخورد کرده است. در حال حاضر حمایت پیش رویش محدوده 294 دلار است.برای بایننس کوین انتظار برخورد و حرکت تا محدوده 345 را داریم و محدوده 345 دلار محدوده مقاومتی مهمی برای بایننس کوین است.


BNB-W.png


تحلیل بایننس کوین روزانه | ۱ اسفند ۱۴۰۱

بایننس کوین در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، بعد از ردکردن محدوده حمایتی 313 دلار به صورت فشرده به سمت بالا در حال ریکاوری است و محدوده 321 دلار محدوده مقاومتی مهمی برای بایننس کوین در اسکیل روزانه است. در حال حاضر هیچ حمایتی برای این ارز دیجیتال در این تایم‌فریم نیست و هدف قیمتی می‌تواند محدوده 305 دلار باشد.


BNB-D.png


تحلیل بایننس کوین هفتگی | هفته چهارم بهمن ۱۴۰۱

24 بهمن 1401

بایننس کوین در تایم فریم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، در نزدیکی مقامت 345 دلار به پایین ریجکت شد ولی هنوز تاییدیه مبنی بر تغییر جهت نزولی را نداده است. مقاومت پیش روی بایننس کوین 326 دلار و حمایت پیش رویش281 دلار است.

BNB-W.png


تحلیل بایننس کوین روزانه | ۲۴ بهمن ۱۴۰۱

قیمت بایننس کوین در تایم فریم ۱ساعته برای تحلیل روزانه، بعد از ریزش و از دست دادن محدوده حمایتی 316 دلار در حال تریدینگ رنج و اصلاح است و محدوده مقاومتی 327 دلار محدوده مناسبی برای برگشت قیمت است. محدوده حمایتی فعلا برای قیمت نداریم و در بازه روزانه بیشتر به فکر فروش هستی.

BNB-D.png


تحلیل بایننس کوین هفتگی | هفته سوم بهمن ۱۴۰۱

17 بهمن 1401


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


BNB-W.png


تحلیل بایننس کوین روزانه | ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

بایننس کوین در تایم فریم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه، بعد از شکست رو به بالای ساختار 335 دلار، حالا در حرکتی نزولی به سمت پایین در حال پولبک است. بایننس کوین یک اصلاح 100 درصدی داده و به منشا حرکت لگ صعودیش برخورد کرده که این محدوده حمایتی 320 تا 318 دلار است و محدوده مقاومتی پیش رویش 328 و 334 دلار هستند که قیمت می‌تواند در این نواحی واکنش نشان دهد.

BNB-D.png


📆 تحلیل ماهانه بایننس کوین | ژانویه 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.

BNB-M.png


تحلیل بایننس کوین هفتگی | هفته دوم بهمن ۱۴۰۱

10 بهمن 1401


قیمت بایننس کوین در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، توانست مقاومت محدوده 318 دلار خود را به سمت بالا بشکند. در حال حاضربایننس کوین به صورت فشرده در حال حرکت سمت مقاومت بعدی 345 دلاریش است ولی با توجه به واگرایی سنگینی که در این تایم برای بایننس کوین اتفاق افتاده،‌در ابتدا انتظار اصلاح قیمتی به سمت پایین را داریم. محدوده حمایتی اصلی همچنان محدوده قبلی 256 دلار است .

BNB-W.pngتحلیل بایننس کوین روزانه | ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

قیمت بایننس کوین در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه، بعد از شکست مقاومت 318 دلار در حال پولبک به پایین این محدوده است. محدوده مقاومتی پیش رو محدوده 318/7 دلار است . محدوده‌های حمایتی نیز 311 و 305 دلار هستند.


BNB-D.pngتحلیل بایننس کوین هفتگی | هفته اول بهمن ۱۴۰۱

3 بهمن 1401


BNB-W.png

تحلیل بایننس کوین روزانه | ۳ بهمن ۱۴۰۱


قیمت بایننس کوین در تایم یک ساعته برای تحلیل روزانه، در حال فشرده شدن است و زیر مقاومت هفتگی قرار گرفته است. در حال حال حاضر مقاومت پیش روی این ارز در این تایم های پایین تر حدودا 311 دلار است که قیمت به آن برخورد کرده است و تاییدیه مبنی بر ریزش قیمت را به ما داده است. از این رو احتمال ریزش تا محدوده 289 دلار را برای bnb وجود دارد.

BNB-D.png

تحلیل بایننس کوین هفتگی | هفته چهارم دی ۱۴۰۱

26 دی 1401

بایننس کوین در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت به مقاومت هفتگی از پیش تعیین شده برخورد کرده است . مقاومت 309 و 310 دلار است . در حال حاضر زیر این مقاومت گیر افتاده و در حال فشرده سازی قیمت است در صورت شکست این مقاومت که حایز اهمیت است قیمت میتواند تا محدوده 265 دلار اصلاح داشته باشد و محدوده 265 دلار محدوده مناسبی برای خرید است .

BNB-W.png

تحلیل بایننس کوین روزانه | ۲۶ دی ۱۴۰۱

بایننس کوین در تایم یکساعته برای تحلیل روزانه به مقاومت هفتگی برخورد کرده است . در حال حاضر هیچ سیگنالی مبنی بر چرخش قیمت داده نشده است . در صورت شکست محدوده 298 دلار،قیمت میتواند تا محدوده های پایین تر نزول داشته باشد و اولین تارگت حمایتی283 دلار است .

BNB-D.png


تحلیل بایننس کوین هفتگی | هفته سوم دی ۱۴۰۱

20 دی 1401
در تحلیل بایننس کوین در تایم 8 ساعته در تحلیل هفتگی بعد از شکست محدوده مقاومتی 262 دلار این محدوده تبدیل به محدوده حمایتی شده است و انتظار بازگشت قیمت تا این محدوده را داریم که نقش حمایت را برای قیمت ایفا کند. محدوده‌های بسیار مهمی مقاومتی پیش روی بایننس‌کوین 286 دلار است و بعد از شکست این محدوده قیمت اجازه حرکت تا محدوده 308 دلار را دارد.

BNB-W.png


تحلیل بایننس کوین روزانه | ۲۰ دی ۱۴۰۱

بایننس کوین در تایم‌فریم یک‌ساعته در تحلیل روزانه قیمت در نزدیکی یک مقاومت هفتگی قرار دارد. از طرفی قیمت در حال ریترس کردن (بازگشت به قیمت قبلی) برای پاکسازی سفارشات است. محدوده حمایتی 265 دلار است و محدوده مقاومتی پیش رو محدوده 280 دلار است و انتظار ریزش از این محدوده را داریم.

BNB-D.png


تحلیل بایننس کوین هفتگی | هفته دوم دی ۱۴۰۱

12 دی 1401
تحلیل هفته پیش برقرار است.

BNB-W.png

تحلیل بایننس کوین روزانه | ۱۲ دی ۱۴۰۱

بایننس کوین در تایم یک ساعته در تحلیل روزانه در یک محدوده بی روند بلند مدت قرار گرفته است و در حال حاضر بین دو ناحیه حمایتی و مقاومتی در حال رنج زدن (حرکت بی روند )است . محدوده حمایتی ۲۴۰ دلار و محدوده مقاومتی ۲۵۰ دلار است‌، در صورتی که یک طرف از محدوده ها به سمت بالا یا پایین شکسته شود محدوده قیمت می‌تواند به سمت شکست حرکت کند‌. محدوده مقاومتی بعدی ۲۶۱ دلار است‌.

BNB-D.png

📆 تحلیل ماهانه بایننس کوین | دسامبر 2022

بایننس‌ کوین در تایم‌فریم هفتگی توسط در محدوده حمایتی ۱۸۴ دلار حمایت شد اما در نهایت به این محدوده نفوذ کرد و حالا در فاز اصلاح رو به بالا قرار دارد و این حرکت به منزبه پولبک است. حالا قیمت به محدوده مقاومتی مهم ۳۹۷ دلار برخورد کرده است که این محدوده قیمت را به سمت بالا کاملا ریجکت کرد. در حال حاضر انتظار ریزش بیشتری را در بایننس‌کوین داریم. مقاوت پیش روی این رمز ارز ۳۵۰ دلار و اولین حمایت‌های پیش روی آن ۱۹۲ دلار و ۱۳۲ دلار هستند که احتمال ریزش تا این نواحی را داریم. محدوده های ۱۳۲ دلار برای ما محدوده نقدینگی است.

تحلیل بایننس کوین هفتگی | هفته اول دی ۱۴۰۱

5 دی 1401
تحلیل هفته پیش برقرار است.

BNB-W.png

تحلیل بایننس کوین روزانه | ۵ دی ۱۴۰۱

بایننس‌کوین در تایم فریم یک ساعته برای تحلیل روزانه‌، بعد از لگ صعودی قبلی و شکست ناحیه مقاومتی در حال اصلاح به سمت منشا حرکت است که این اصلاح کاملا به صورت فشرده در حال اتفاق افتادن است. محدوده مقاومتی پیش رویش ۲۴۴ و محدوده حمایتی ۲۴۱ دلار است.

BNB-D.png

تحلیل بایننس کوین هفتگی | هفته پنجم آذر

28 آذر 1401
بایننس کوین در محدوده هفتگی بعد از برخورد با محدوده 315 دلار به سمت پایین، ریجکت شده و به بالا برگشته است. در حالی که مومنتوم ریزش بسیار بالا است، در حال حاضر محدوده‌های مهمی را تاچ کرده که محدوده حمایتی قوی با قیمت 223 دلار و 212 دلار است. اما با این حال منتظر تایید برای ورود به معامله باشید و سریعا وارد معامله نشوید . محدوده‌های مقاومتی پیش روی BNB هم تحت قیمت های 262 دلار، 287 دلار و 307 دلار است.


تحلیل تکنیکال بایننس کوین-هفتگی-28آذر


تحلیل روزانه بایننس کوین | 28 آذر 1401

بایننس کوین در تایم فریم روزانه بعد از برخورد با مقاومت هفتگی خود به سمت بالا، ریجکت شده و حرکت صعودی به صورت فشرده را تجربه کرده است. در حال حاضر قیمت BNB بین 2 محدوده حمایتی و مقاومتی در حال رنج زدن است. محدوده مقاومتی آن 251 دلار و اولین محدوده حمایتی آن 240 دلار پیش بینی می‌شود.

تحلیل تکنیکال بایننس کوین-روزانه-28آذر

تحلیل بایننس کوین هفتگی | هفته چهارم آذر

21 آذر 1401
بایننس کوین در تایم‌فریم ۴ ساعته، همانطور که هفته پیش تحلیل کردیم به یک مقاومت مهم برخورد کرد و در نواحی 315 دلار که به سمت پایین ریجکت شد. در حال حاضر در تایم کوتاه‌مدت تاییدیه نزول بیشتر به ما داده شده. اولین مقاومت پیش روی این رمزارز 307 دلار و اولین منطقه حمایتی آن 268 دلار است.

تحلیل بایننس هفتگی-21آذر


تحلیل روزانه بایننس کوین | تایم فریم ۱ ساعته | 21 آذر 1401

بایننس‌کوین در تایم فریم ۱ ساعته در حال حاضر مومنتوم (شدت) ریزش بسیار بالایی دارد. حمایت قوی در نزدیک قیمت وجود ندارد و در حال حاضر ما نمی‌توانیم به فکر معاملات خرید باشیم. در صورت ایجاد موج صعودی هم مقاومت‌های 288 و 294 دلار می‌توانند جلو رشد بیشتر قیمت را بگیرند. اولین حمایت سر راه هم در این تایم که حمایت قوی نیست، 274 دلار است.

تحلیل بایننس روزانه-21آذر


تحلیل بایننس کوین هفتگی | هفته سوم آذر

13 آذر 1401
بایننس کوین در تایم‌فریم ۴ ساعته، همانطور که هفته پیش تحلیل کردیم به یک مقاومت مهم برخورد کرد و در نواحی 315 دلار که به سمت پایین ریجکت شد. در حال حاضر در تایم کوتاه‌مدت تاییدیه نزول بیشتر به ما داده شده. اولین مقاومت پیش روی این رمزارز 307 دلار و اولین منطقه حمایتی آن 268 دلار است.

تحلیل روزانه بایننس کوین | 13 آذر 1401

بایننس کوین در تایم‌فریم 1 ساعته، بین دو محدوده مقاومت و حمایتی گیر افتاده و دچار تریدینگ رنج (ناحیه خنثی) شده. در حال حاضر انتظار ریجکت از مقاومت 300 و یا 307 دلار را داریم. مقاومت 307 دلار برای ما مقاومت مهمی حساب می‌شود. در پایین هم حمایت 28 دلار را داریم که حمایت نه چندان قویی به حساب می‌آید. احتمال اینکه این سطح بتواند جلو قیمت در برگشت را بگیرد کم است.

تحلیل بایننس کوین هفتگی | هفته دوم آذر

7 آذر 1401
بایننس‌کوین بعد از واکنش به محدوده حمایتی هفته گذشته، با مومنتوم بسیار زیادی حدود 25درصد رشد کردتا به محدوده مقاومتی رسید. این محدوده رشد قیمتی بایننس‌کوین را متوقف کرد و حالا این رمزارز در فاز اصلاحی قرار گرفته است. در حال حاضر محدوده حمایتی 243 دلار و محدوده مقاومتی این رمزارز 212 دلار است.

bnb-w.png

تحلیل بایننس کوین روزانه | 7 آذر 1401

ارز دیجیتال بایننس در بازه یک ساعته که به مدت یک روز اعتبار دارد، بعد از ریزش شدیدی که دیروز تجربه کرد، تمام محدوده‌های حمایتی خود را شکست و هم اکنون فقط یک محدوده حمایت 274 دلاری دارد. محدوده مقاومت این ارز دیجیتال 310 دلار است.

bnb-d.png

تحلیل بایننس کوین هفتگی | هفته اول آذر

30 آبان 1401

بایننس در تایم 8 ساعته بعد از ریزش اخیر خود در محدوده‌ی حمایتی 250 دلار گیر افتاده است ولی در اصل این محدوده‌ی برای نقدینگی در قیمت پایین‌تر درست شده است. محدوده حمایتی 243 و 228 دلار و محدوده مقاومتی 312 و 348 دلار است.

بایننس هفتگی

تحلیل بایننس کوین روزانه | 30 آبان 1401

بایننس در تایم یک ساعته بعد از ریزش با مومنتوم نزدیک به محدوده حمایتی 253 قرار گرفته است. در این ناحیه منتظر تاییدیه می‌مانیم و محدوده مقاومتی 268 دلار است که همبستگی کامل با مقاومت دینامیکی خود دارد.

بایننس روزانه

تحلیل بایننس کوین هفتگی | هفته آخر آبان

23 آبان 1401
بایننس در بازه هشت ساعته که به مدت یک هفته اعتبار دارد، صعودی پر قدرت و سپس نزولی پرقدرت را شاهد بود. قیمت ارز دیجیتال بایننس بین دو محدوده‌ی حمایتی و مقاومتی قرار گرفته است. تشخیص روند احتمالس مشخص نیست. در این ناحیه بازار، ما باید منتظر وضعیت بمانیم و تصمیمی برای معامله نگیریم.


bnb-w.png

تحلیل بایننس کوین هفتگی | هفته سوم آبان

16 آبان 1401
بایننس بعد از حرکت صعودی خود به ناحیه مقاومتی برخورد کرده و توانست در آن نفوذ کند. هم اکنون بایننس در حال ریزش و جمع آوری نقدینگی است. ناحیه مقاومتی که می‌تواند تست کند در راستای فرار از ریزش 350 دلار و حمایت آن 309 دلار هستند. این مسئله اهمیت بسیار زیادی بر قیمت ارزهای دیجیتال دارد.

بایننس هفته سوم آبان

تحلیل بایننس کوین هفتگی | هفته دوم آبان

9 آبان 1401
بایننس در بازه چهارساعته قدرت حرکتی به سمت بالا داشته است و در حال فشرده‌سازی تا ناحیه مقاومتی 322 دلار است. محدوده حمایتی 294 دلار می‌باشد. محدوده حمایتی بایننس نیاز به تاییدیه ورود دارد و به صورت سر ضرب وارد معامله نمی‌شویم. محدوده مقاومتی پیش رو، محدوده مقاومتی قوی محسوب نمی‌شود ولی واکنس قیمت در این محدوده وجود دارد.

تحلیل هفتگی بایننس

تحلیل بایننس کوین هفتگی | هفته اول آبان

3 آبان 1401
در بازه هفتگی ارز دیجیتال بایننس مانند هفته گذشته پس از اصلاح بازار، آینده‌ی صعودی برای آن پیش بینی می‌شود. تحلیل هفته گذشته ی این ارز دیجیتال نسبت به هفته گذشته تغییری نداشته است.

bnb-w.png

تحلیل بایننس کوین هفتگی | هفته آخر مهر

25 مهر 1401
ارز دیجیتال بایننس بعد از رشد چند ماه اخیر، دچار یک اصلاح بازار یا اصلاح قیمت شده است. قدرت حرکتی قیمت بایننس با توجه به چند هفته قبل قوی‌تر و بهتر شده است. در این هفته انتظار صعود قیمت را داریم و محدوده‌ی مقاومتی ما 293 دلار و322 دلار است؛ محدوده حمایتی این ارز دیجیتال 245 است.

تحلیل هفتگی بایننس

📆 تحلیل بایننس کوین ماهانه | مهر 1401

18 مهر 1401
بایننس در یک بازه زمانی هفتگی که به مدت یک ماه اعتبار دارد، زیر یک خط مقاومتی متحرک قرار گرفته است و واکنش زیادی به این خط مقاومتی دارد. بنابراین در حال حاضر واکنش زیادی در چارت وجود ندارد. قیمت بایننس، اگر بالای مقاومت متحرک تثبیت شود؛ احتمال رشد تا محدوده‌ی 373 دلار وجود داشته و محدوده حمایتی 230 دلار برای اهمیت دارد.

تحلیل ماهانه بایننس - مهرماه


تحلیل بایننس کوین هفتگی | هفته سوم مهر

در هفته سوم مهر، ارز دیجیتال بایننس کوین، در بازه هفتگی در بی‌تصمیمی قرار دارد. در محدوده‌ی 273 یک ناحیه حمایتی دیده می‌شود و در چارت بالای ناحیه حمایت، نقدینگی وجود دارد. با توجه به محدوده مقاومتی پیش رو، محتمل است که قیمت تا 322 دلار در مقاومت باشد.

تحلیل هفتگی بایننس - هفته سوم مهر ماه

تحلیل بایننس کویروزانه | 18 مهر ۱۴۰۱

در بازه‌ی روزانه (چهار ساعته)، ارز دیجیتال بایننس به محدوده‌ی حمایتی با بازه زمانی time frame بالاتر برخورد کرده و در حال رکورد زدن بین محدوده‌ی حمایتی و مقاومتی قرار دارد. محدوده‌ی حمایتی ما 275 دلار و محدوده‌ی مقاومت 281 دلار هستند. ما در این نواحی به قیمت دیدگاه داریم ولی در محدوده‌ی حمایتی ما محدوده نسبتا قوی حساب می‌شود. ترجیح بر این است که به سرعت وارد معامله نمی‌شویم و منتظر تاییدیه می‌مانیم.

تحلیل روزانه بایننس - 18 مهر