انجین (Enjin) یک نرم افزار بلاک چین است که در سال 2009 به وجود آمد و هدف آن ایجاد فضایی بود تا کاربران و گیمر‌ها بتوانند کالاهای مجازی را برای بازی‌ها مدیریت و ذخیره کنند. به علاوه اکوسیستم انجین متشکل از محصولاتی است که افراد، مشاغل و توسعه دهندگان می‌توانند از آنها برای توسعه، تجارت، کسب درآمد و بازاریابی NFT استفاده کنند.


توکن ENJ مبتنی بر استاندارد ERC-20 بوده و در سال 2017 توسط Enjin راه اندازی شد. تمامی تراکنش‌ها در این اکوسیستم توسط توکن بومی (ENJ) انجام می‌شود که شامل خرید و فروش NFT است. برای اطلاع از قیمت هفتگی و ماهانه این ارز با ما همراه باشید.


📆تحلیل ماهانه انجین کوین| سپتامبر 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


ENJ-M.png

تحلیل هفتگی انجین کوین| هفته‌‌‌‌ی اول مهر 1402

3 مهر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ENJ-W.png

تحلیل هفتگی انجین کوین| هفته‌‌‌‌ی چهارم شهریور 1402

27 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ENJ-W.png

تحلیل هفتگی انجین کوین| هفته‌‌‌‌ی سوم شهریور 1402

20 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ENJ-W.png

تحلیل هفتگی انجین کوین| هفته‌‌‌‌ی دوم شهریور 1402

13 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ENJ-W.png

📆تحلیل ماهانه انجین کوین| آگوست 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


ENJ-M.png

تحلیل هفتگی انجین کوین| هفته‌‌‌‌ی اول شهریور 1402

6 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ENJ-W.png

تحلیل هفتگی انجین کوین| هفته‌‌‌‌ی آخر مرداد 1402

30 مرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ENJ-W.png

تحلیل هفتگی انجین کوین| هفته‌‌‌‌ی چهارم مرداد 1402

23 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ENJ-W.png

تحلیل هفتگی انجین کوین| هفته‌‌‌‌ی سوم مرداد 1402

16 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ENJ-W.png

📆تحلیل ماهانه انجین کوین| جولای 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


ENJ-M.png


تحلیل هفتگی انجین کوین| هفته‌‌‌‌ی دوم مرداد 1402

۹ مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ENJ-W.png

تحلیل هفتگی انجین کوین| هفته‌‌‌‌ی اول مرداد 1402

2 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ENJ-W.png

تحلیل هفتگی انجین کوین| هفته‌‌‌‌ی چهارم تیر 1402

26 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ENJ-W.png

تحلیل هفتگی انجین کوین| هفته‌‌‌‌ی سوم تیر 1402

19 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ENJ-W.png


تحلیل هفتگی انجین کوین| هفته‌‌‌‌ی دوم تیر 1402

12 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ENJ-W.png


📆تحلیل ماهانه انجین کوین| ژوئن 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


ENJ-M.png

تحلیل هفتگی میکر| هفته‌‌‌‌ی اول تیر 1402

5 تیر 1402


انجین کوین در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت محدوده مقاومتی 0.3260 دلار به‌سمت بالا شکسته‌است و انتظار اصلاح قیمتی تا محدوده حمایتی 0.2586 دلار را داریم.


ENJ-W.png

تحلیل هفتگی انجین کوین| هفته‌‌‌‌ی چهارم خرداد 1402

29 خرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ENJ-W.png

تحلیل هفتگی انجین کوین| هفته‌‌‌‌ی سوم خرداد 1402

22 خرداد 1402


انجین کوین در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از شکست محدوده حمایتی 0.2643 دلار انتظار اصلاح قیمت را داریم. محدوده مقاومتی 0.3190 دلار برای انجین محسوب می‌شود.


ENJ-W.png

📆تحلیل ماهانه انجین کوین| مـِی 2023

انجین کوین در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، قیمت در‌حال رسیدن به محدوده‌ی حمایتی مهم 0.1969 دلار است. از طرفی قبل از رسیدن به محدوده‌ی حمایتی، نیاز به پاکسازی محدوده‌های مقاومتی سطح بالاتری را دارد. اولین محدوده‌ی مقاومتی مهم برای انجین کوین در تحلیل ماهانه، محدوده‌ی 0.6430 دلار است.


ENJ-M.png


تحلیل هفتگی انجین کوین| هفته‌‌‌‌ی دوم خرداد 1402

8 خرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ENJ-W.png


تحلیل هفتگی انجین کوین| هفته‌‌‌‌ی اول خرداد 1402

1خرداد


انجین کوین در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از رد کردن محدوده‌ی مقاومتی 0.51 دلار به سمت پایین در‌حال ریزش است و این یک پولبک عمیق برای قیمت محسوب می‌شود. از طرفی قیمت به‌صورت فشرده و کمپرس در حال نزدیک شدن به محدوده‌ی حمایتی مهم 0.2671 دلار است. محدوده‌ی مقاومتی در اسکیل هفتگی که قبل از رسیدن به محدوده‌ی حمایتی، قیمت باید آن را تست کند 0.4443 دلار است.


ENJ-W.png

تحلیل روزانه انجین کوین| 1خرداد 1402

انجین کوین در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه، از پایین هیچ محدوده‌ی حمایتی مد‌نظری برای قیمت وجود ندارد و در حال حاضر محدوده‌ی مقاومتی، 0.3512 دلار است.


ENJ-D.png