نومرایر

NMR
help
به زودی
قیمت
آخرین قیمت به تتر (USDT)
13.44USDT
تغییرات 24 ساعت گذشته
6.33%+
بیشترین قیمت 24 ساعت گذشته (USDT)
13.8USDT
کمترین قیمت 24 ساعت گذشته (USDT)
12.55USDT
بالاترین قیمت نومرایر بر حسب تتر 93.15 تتر در تاریخ 26 اردیبهشت ماه 1400

سایر ارزهای محبوبمشاهده همه ارزهای اکسبیتو