زی کش

ZEC
help
به زودی

قیمت

آخرین قیمت به تتر (USDT)
55.5USDT
تغییرات 24 ساعت گذشته
1.07%-
بیشترین قیمت 24 ساعت گذشته (USDT)
57.3USDT
کمترین قیمت 24 ساعت گذشته (USDT)
55.3USDT
اطلاعاتی در دسترس نیست.

سایر ارزهای محبوبمشاهده همه ارزهای اکسبیتو