ادیوس

AUDIO
help
به زودی
قیمت
آخرین قیمت به تتر (USDT)
0.1526USDT
تغییرات 24 ساعت گذشته
2%+
بیشترین قیمت 24 ساعت گذشته (USDT)
0.1532USDT
کمترین قیمت 24 ساعت گذشته (USDT)
0.1491USDT
بالاترین قیمت ادیوس بر حسب تتر 4.95 تتر در تاریخ 07 فروردین ماه 1400

سایر ارزهای محبوبمشاهده همه ارزهای اکسبیتو