بالانسر

BAL
help
به زودی
قیمت
آخرین قیمت به تتر (USDT)
3.365USDT
تغییرات 24 ساعت گذشته
0.45%+
بیشترین قیمت 24 ساعت گذشته (USDT)
3.428USDT
کمترین قیمت 24 ساعت گذشته (USDT)
3.297USDT
بالاترین قیمت بالانسر بر حسب تتر 74.45 تتر در تاریخ 14 اردیبهشت ماه 1400

سایر ارزهای محبوبمشاهده همه ارزهای اکسبیتو