اکسی اینفینیتی ارز دیجیتال محبوب گیمرها و بازی دوستان است که از این هفته به تحلیل این رمزارز جذاب و دوست داشتنی خواهیم پرداخت. تحلیل ماهیانه، هفتگی و روزانه ارز AXS و سایر ارزهای دیجیتال دوشنبه هر هفته بر روی وبسایت اکسبیتو منتظر می‌شود و شما با دنبال کردن آن می‌توانید پیشبینی‌ها را با دقت رصد کرده و در صورت مناسب بودن فضا برای خرید و فروش، اقدام به معامله فرمایید.


📆تحلیل ماهانه اکسی اینفینیتی| سپتامبر 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


AXS-M.png

تحلیل هفتگی اکسی اینفینیتی| هفته‌‌‌‌ی اول مهر 1402

3 مهر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


AXS-W.png


تحلیل هفتگی اکسی اینفینیتی| هفته‌‌‌‌ی چهارم شهریور 1402

27 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


AXS-W.png


تحلیل هفتگی اکسی اینفینیتی| هفته‌‌‌‌ی سوم شهریور 1402

20 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


AXS-W.png

تحلیل هفتگی اکسی اینفینیتی| هفته‌‌‌‌ی دوم شهریور 1402

13 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


AXS-W.png

📆تحلیل ماهانه اکسی اینفینیتی| آگوست 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


AXS-M.png

تحلیل هفتگی اکسی اینفینیتی| هفته‌‌‌‌ی اول شهریور 1402

6 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


AXS-W.png

تحلیل هفتگی اکسی اینفینیتی| هفته‌‌‌‌ی آخر مرداد 1402

30 مرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


AXS-W.png

تحلیل هفتگی اکسی اینفینیتی| هفته‌‌‌‌ی چهارم مرداد 1402

23 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


AXS-W.png

تحلیل هفتگی اکسی اینفینیتی| هفته‌‌‌‌ی سوم مرداد 1402

16 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


AXS-W.png

📆تحلیل ماهانه اکسی اینفینیتی| جولای 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


AXS-M.png

تحلیل هفتگی اکسی اینفینیتی| هفته‌‌‌‌ی دوم مرداد 1402

۹ مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


AXS-W.png


تحلیل هفتگی اکسی اینفینیتی| هفته‌‌‌‌ی اول مرداد 1402

2 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


AXS-W.png


تحلیل هفتگی اکسی اینفینیتی| هفته‌‌‌‌ی چهارم تیر 1402

26 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


AXS-W.png


تحلیل هفتگی اکسی اینفینیتی| هفته‌‌‌‌ی سوم تیر 1402

19 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


AXS-W.png

تحلیل هفتگی اکسی اینفینیتی| هفته‌‌‌‌ی دوم تیر 1402

12 تیر 1402


اکسی اینفینیتی در تایم فریم 8 ساعته بازه یک هفته، قیمت در حال رنج زدن است و انتظار این را داریم که قیمت بتواند تا محدوده 8.90 دلار برسد که مقاومت میان‌مدت برای اکسی اینفینیتی است و ناحیه 10.70 دلار در مقیاس هفتگی مقاومت بعدی این رمزارز است.


AXS-W.png

📆تحلیل ماهانه اکسی اینفینیتی| ژوئن 2023

اکسی اینفینیتی در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، در‌حال حاضر قیمت در نزدیکی محدوده حمایتی 4 دلار است. این محدوده حمایتی یکبار توسط قیمت مصرف شده‌است و اگر این محدوده 4 دلار به‌سمت پایین شکسته شود، قیمت می‌تواند ریزش‌های بیشتری را تجربه کند. از طرفی محدوده مقاومتی 10.55 دلار است. اگر قیمت به‌سمت بالا اصلاح دهد ، این محدوده مقاومتی برای ما حائز اهمیت می‌شود.


AXS-M.png

تحلیل هفتگی اکسی اینفینیتی| هفته‌‌‌‌ی اول تیر 1402

5 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


AXS-W.png

تحلیل هفتگی اکسی اینفینیتی| هفته‌‌‌‌ی چهارم خرداد 1402

29 خرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


AXS-W.png

تحلیل هفتگی اکسی اینفینیتی| هفته‌‌‌‌ی سوم خرداد 1402

22 خرداد 1402


اکسی اینفینیتی در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت محدوده حمایتی در نزدیکی خود ندارد. همچنان محدوده حمایتی ماهانه برای اکسی اینفینیتی حائز اهمیت است. از طرفی در صورت اصلاح قیمتی، محدوده مقاومتی در اسکیل هفتگی 7 دلار است.


AXS-W.png

📆 تحلیل ماهانه اکسی اینفینیتی| مـِی 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


AXS-M.png


تحلیل هفتگی اکسی اینفینیتی| هفته‌‌‌‌ی دوم خرداد 1402

8 خرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.

AXS-W.png


تحلیل هفتگی اکسی اینفینیتی| هفته‌‌‌‌ی اول خرداد 1402

1خرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


AXS-W.png

تحلیل هفتگی اکسی اینفینیتی| هفته‌‌‌‌ی چهارم اردی‌بهشت 1402

25 اردی‌بهشت


تحلیل هفته پیش برقرار است.


AXS.png


تحلیل هفتگی اکسی اینفینیتی| هفته‌‌‌‌ی سوم اردی‌بهشت 1402

18 اردی‌بهشت


تحلیل هفته پیش برقرار است.

AXS-W.png


تحلیل هفتگی اکسی اینفینیتی| هفته‌‌‌‌ی دوم اردی‌بهشت 1402

11 اردی‌بهشت


اکسی اینفینیتی در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت در یک تریدینگ رنج بلند‌مدت قرار گرفته‌است. در‌حال حاضر محدوده‌های مقاومتی 9.16 و 10.42 دلار است و محدوده‌ی حمایتی 6.41 دلار است.


AXS-W.png


📆 تحلیل ماهانه اکسی اینفینیتی| اپریل 2023

اکسی در تایم 7 روزه برای تحلیل ماهانه، قیمت بعد از برخورد به محدوده‌ی حمایتی ۴.۲۳ دلار انتظار چرخش قیمت و حرکت به‌سمت بالا را داریم. محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی اکسی ۱۸.۷ دلار است و در‌صورت شکست این محدوده، قیمت می‌تواند تا محدوده‌ی ۴۰دلار حرکت کند.


AXS-M.png


تحلیل هفتگی اکسی اینفینیتی| هفته‌‌‌‌ی اول اردی‌بهشت 1402

4 اردی‌بهشت


اکسی اینفینیتی در تایم ۸ ساعته، برای تحلیل هفتگی، قیمت در یک تریدینگ رنج بلند‌مدت قرار‌گرفته و محدوده‌ی مقاومتی ۱۰.۶۰ دلار و محدوده‌ی حمایتی ۶.۴۰ دلار است.


AXS-W.png

تحلیل هفتگی اکسی اینفینیتی| هفته‌‌‌‌ی چهارم فروردین 1402

۲۸ فروردین ۱۴۰۲


اکسی اینفینیتی در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از برخورد با محدوده حمایتی بلند‌مدت خودش به‌سمت بالا ریکاوری شده‌است. در حال حاضر هیچ تاییدیه ای مبنی بر صعود قیمت به ما نداده‌است. محدوده حمایتی 7.16 دلار و محدوده مقاومتی 10.47 دلار است و فعلا دچار تریدینگ رنج بلند‌مدت شده‌است.


AXS-W.png


تحلیل هفتگی اکسی اینفینیتی| هفته‌‌‌‌ی سوم فروردین 1402

۲۱ فروردین ۱۴۰۲

اکسی اینفینیتی هفتگی در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از برخورد به حمایت بلند‌مدت خود به‌سمت بالا ریکاوری و دچار تریدینگ رنج شده‌است. در‌حال حاضر محدوده‌ی حمایتی ۷.۲۳ دلار و محدوده‌ی مقاومتی ۱۱ تا ۱۱.۳۰ دلار است.


AXS-W.png


تحلیل هفتگی اکسی اینفینیتی| هفته‌‌‌‌ی دوم فروردین 1402

۱۴ فروردین


اکسی در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از برخورد به محدوده‌ی حمایتی بلند‌مدت خود به‌سمت بالا ریکاوری شده‌است و در‌حال حاضر هیچ تاییدیه مبنی بر چرخش قیمت را به ما نداده‌است. محدوده‌های مقاومتی پیش‌روی خود در اسکیل هفتگی ۸.۹۰ دلار و ۱۱.۴۴ دلار است و انتظار داریم قیمت تا محدوده‌ی حمایتی ۷.۲۰ دلار ریزش داشته باشد.


AXS-W.png

📆 تحلیل ماهانه اکسی اینفینیتی | مارس 2023

اکسی در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، در حال حاضر به منشا حرکت صعودی‌اش برخورد کرده و به بالا ریکاوری شده‌است. انتظار اصلاح قیمت تا محدوده حمایتی ۶.۸ دلار را داریم و منتظر تاییدیه در این ناحیه هستیم. محدوده مقاومتی پیش رویش نیز ۱۸.۰۷ دلار است.


AXS-M.png


تحلیل هفتگی اکسی اینفینیتی | هفته‌‌‌‌ی اول فروردین 1402

7 فروردین 1402


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


AXS-W.png

تحلیل روزانه اکسی اینفینیتی | 7 فروردین 1402

اکسی اینفینیتی در تایم 1 ساعته برای تحلیل روزانه، قیمت در حال اصلاح و ریتریس به سمت محدوده حمایتی ۷.۸ دلار است. این اصلاح قیمتی به صورت فشرده در حال انجام است و انتظار واکنش از محدوده ۷.۹ دلار را داریم. محدوده حمایتی نیز ۹ دلار است.


AXS-D.png


تحلیل هفتگی اکسی اینفینیتی | هفته‌‌‌‌ی چهارم اسفند 1401

22 اسفند 1401


اکسی اینفینیتی در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از رد کردن محدوده حمایتی ۷.۷۲ دلار به ناحیه حمایتی ۶.۶ دلار که از قبل تعیین شده برخورد کرده است. در حال حاضر تاییدیه مبنی بر چرخش قیمت را نداده و محدوده مقاومتی پیش رویش ۱۱.۳ دلار است.


AXS-W.png


تحلیل روزانه اکسی اینفینیتی | 22 اسفند 1401

اکسی اینفینیتی در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، قیمت بعد از برخورد به محدوده مقاومتی‌اش به بالا ریکاوری شده و حالا در اسکیل روزانه انتظار اصلاح تا ۷.۸ دلار را داریم. از طرفی محدوده مقاومتی پیش روی اکسی نیز ۸.۸۰ دلار است.


AXS-D.png

تحلیل هفتگی اکسی اینفینیتی | هفته‌‌‌‌ی سوم اسفند 1401

15 اسفند 1401


اکسی در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کردن محدوده مقاومتی ۱۳.۷ دلار به پایین ریکاوری شد و این ریجکت به صورت فشرده است و به منشا لگ صعودی‌اش برخورد کرده در ۸.۳ دلار. انتظار برگشت قیمت از این ناحیه را داریم و تاییدیه مبنی بر برگشت قیمت را نداده‌است. محدوده مقاومتی پیش‌روی خود نیز ۱۱.۳ دلار است.


AXS-W.png

تحلیل روزانه اکسی اینفینیتی | 15 اسفند 1401

اکسی در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، به محدوده حمایتی هفتگی برخورد کرده و منتظر تاییدیه‌ای برای برگشت قیمت هستیم. ۹.۰۵ دلار محدوده مقاومتی پیش‌روی این ارز است.


AXS-D.png

📆 تحلیل ماهانه اکسی اینفینیتی| فوریه 2023

اکسی در تایم هفتگی برای تحلیل ماهانه، قیمت در یک خط مقاومت داینامیک قرار گرفته‌است از طرفی قیمت به منشا لگ صعودی قبلی برخورد کرده و توانسته خودش را به سمت بالا ریکاوری کند. در صورت شکست این خط مقاومت اولین محدوده‌ی پیش‌روی اکسی اینفینیتی ۱۷.۹ دلار است. و در صورت ریتریس یا پولبک محدوده‌ی حمایتی ۶.۹۰ دلار می‌تواند برای این ارز محدوده‌ی مهمی باشد.

AXS-M.png


تحلیل هفتگی اکسی اینفینیتی | هفته‌‌‌‌ی دوم اسفند 1401

8 اسفند 1401


اکسی در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از رد کردن ۱۳.۶۰ دلار به‌سمت پایین به‌صورت کاملاً فشرده در‌حال اصلاح و پولبک است و انتظار یک حرکت مومنتوم نزولی را داریم. محدوده‌های حمایتی پیش‌روی اکسی ۸.۳۰ دلار و ۶.۸۰ دلار است و محدوده‌ی مقاومتی پیش‌رویش نیز ۱۷.۹۰ دلار است.


AXS-W.png

تحلیل روزانه اکسی اینفینیتی | 8 اسفند 1401

اکسی در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل یک‌روزه، قیمت در یک تریدینگ رنج قرار گرفته‌است. محدوده‌ی حمایتی پیش‌روی این ارز ۹.۶۰ دلار و محدوده‌ی مقاومتی ۱۰ دلار است که در‌حال حاضر قیمت به این محدوده‌ی مقاومتی برخورد کرده‌است و انتظار یک برخورد دیگر به این مقاومت از سمت اکسی اینفینیتی و بعد از آن شروع حرکت ریزشی را داریم.


AXS-D.png


تحلیل هفتگی اکسی اینفینیتی| هفته اول اسفند 1401

1 اسفند 1401


اکسی اینفینیتی در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی همچنان با مقاومت داینامیک خود درگیر است و در محدوده این مقاومت در حال رنج زدن و ایجاد سقف و کف پایین‌تر است. قیمت به صورت فشرده درآمده و توانسته مقاومت 13.68 دلار که مقاومت که مقاومت مهمی حساب می‌شود را به سمت بالا بشکند. حمایت پیش روی این رمزارز نیز 8.40 و 6.78 دلار است.


AXS-W.png


تحلیل اکسی اینفینیتی روزانه | 1 اسفند 1401

اکسی اینفینیتی در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، به مقاومت مهم 11.30 دلار در اسکیل روزانه برخورد کرده است. انتظار ریزش قیمت تا محدوده حمایتی 9.85 دلار را داریم.


AXS-D.png


تحلیل هفتگی اکسی اینفینیتی| هفته چهارم بهمن 1401

24 بهمن 1401

اکسی‌اینفینیتی در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت در حاضر درگیر خط مقاومت داینامیک خود است و خط مقاومتی فعلاً را به صورت معتبر نشکسته است و قیمت در‌حال اصلاح و پولبک است. اولین حمایت پیش‌روی خودش محدوده‌ی۸.۴۴ دلار و محدوده‌ی حمایتی بعدی ۶.۸۰ دلار است.

AXS-W.png


تحلیل اکسی اینفینیتی روزانه | 24 بهمن 1401

اکسی‌اینفینیتی در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، قیمت بعد از ریزش با مومنتوم خود به سمت پایین در‌حال زدن سقف و کف‌های پایین‌تر است و مومنتوم ریزش بسیار بالا است و در اسکیل روزانه قیمت از سمت پایین هیچ حمایتی برای خودش ندارد. مقاومت پیش‌روی خود ۱۰.۱۵ دلار است و در‌صورت رد کردن مقاومت قیمت می‌تواند تا محدوده‌ی ۱۱.۱۴ دلار حرکت کند.

AXS-D.png


تحلیل هفتگی اکسی اینفینیتی| هفته سوم بهمن 1401

17 بهمن 1401
تحلیل هفته پیش برقرار است.


AXS-W.png


تحلیل اکسی اینفینیتی روزانه | 17 بهمن 1401

اکسی در تایم فریم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه، قیمت بعد از شکست تریدینگ رنج محدوده‌ی ۱۱.۴۴ دلار، به سمت پایین و به صورت فشرده در حال نزدیک شدن به محدوده‌ی حمایتی ۱۰.۳۰ دلار است و در صورت برخورد به این محدوده، منتظر تایید برای ورود هستیم و از طرفی محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی اکسی ۱۱.۴۴ دلار است.


AXS-D.png

📆 تحلیل ماهانه اکسی اینفینیتی| ژانویه 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.

AXS-M.png


تحلیل هفتگی اکسی اینفینیتی| هفته دوم بهمن 1401

10 بهمن 1401

تحلیل هفته پیش برقرار است.

AXS-W.png


تحلیل اکسی اینفینیتی روزانه | 10 بهمن 1401

قیمت اکسی اینفینیتی در تایم 30دقیقه در تحلیل روزانه، بین حمایت 11 دلار و مقاومت 12/50 دلار دچار تریدینگ رنج (روند خنثی) شده است. در صورت شکست هرکدام از این حمایت یا مقاومت‌ها قیمت می‌تواند در جهت شکست به سمت بالا یا پایین ادامه حرکت بدهد.

AXS-D.png


تحلیل هفتگی اکسی اینفینیتی| هفته اول بهمن 1401

3 بهمن 1401
اکسی اینفینیتی در تایم فریم ۸ ساعته در بازه‌ی یک هفته، قیمت مقاومت هفته‌ی پیش ما را به سمت بالا شکسته‌است و فعلا درگیر یک مقاومت داینامیک از قبل تعیین شده‌است و چون قیمت مومنتوم رشد بالایی داشته، بعد از اینگلف ناحیه‌ی مقاومت داینامیک اکسی اینفینیتی احتمال اصلاح تا محدوده‌ی قیمتی ۷.۲۹ دلار را دارد و مقاومت پیش‌روی خودش حدود ۱۵.۷۰ دلار است.


AXS-D.png

تحلیل اکسی اینفینیتی روزانه | 3 بهمن 1401


اکسی اینفینیتی در تایم فریم ۳۰ دقیقه در بازه‌ی یک روز، قیمت به یک مقاومت داینامیک برخورد کرده‌است و مومنتوم قدرتی قیمت به‌سمت بالا زیاد‌است و محدوده‌ی حمایتی اکسی اینفینیتی ۱۰.۲۱ و محدوده‌ی مقاومتی۱۵.۳۶دلار است. و در‌بین این دو هیچ محدوده‌ی خوب و تمیزی برای معامله نداریم و تا نزدیک‌شدن به‌این نواحی منتظر می‌مانیم.


AXS-D.png

تحلیل هفتگی اکسی اینفینیتی| هفته چهارم دی 1401

26 دی 1401

اکسی اینفینیتی در تایم فریم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، برخلاف انتظار حرکت کرد. بعد از یک فشردگی انتظار برگشت را داشتیم اما اکسی همگام با کل بازار به سمت بالا پامپ شد و با مومنتوم بالایی به سمت بالا حرکت کرد. در حال حاضر مقاومت پیش رویش ۱۱.۴ دلار است که همبستگی با یک خط مقاومتی داینامیک بلند مدت نیز دارد که برای ما مهم است. در صورت برخورد یا رد کردن آن می‌توانید در محدوده 7.2 دلار وارد موقعیت خرید شوید.

AXS-W.png

تحلیل اکسی اینفینیتی روزانه | 26 دی 1401

قیمت اکسی اینفینیتی در تایم فریم ۱ ساعته برای تحلیل روزانه از بالا مقاومت خاصی سر راهش ندارد و در حال فشردگی و جمع کردن نقدینگی است. در صورت شکست محدوده ۸.۷۱ دلار قیمت می‌تواند تا محدوده ۷.۹۲ دلار ریزش داشته باشد و این قیمت برای هدف‌های میان مدت می‌تواند هدف‌های مناسبی باشد.


AXS-D.png

تحلیل هفتگی اکسی اینفینیتی| هفته سوم دی 401

20 دی 1401

اکسی اینفینیتی بعد از برخورد به حمایت5.90 ‌دلار، کاملا فشرده به سمت بالا ریکاوری شده است که این حرکت روند صعودی قوی برای برگشت قیمت محسوب نمی‌شود. انتظار ریزش از همین نواحی مقاومتی 7.78 دلار را داریم. قیمت به مقاومت 77.5 دلار که از قبل مشخص شده بود برخورد کرده است. منتظر واکنش قیمت به خط روند هفتگی هستیم. محدوده حمایتی 5.9 دلار است که محدوده قوی محسوب نمی‌شود، چون از سمت قیمت چندین بار مصرف شده و سفارشی در این محدوده وجود ندارد.

AXS-W.png


تحلیل اکسی اینفینیتی روزانه | 20 دی 1401

اکسی اینفینیتی در تایم یک‌ساعته در تحلیل روزانه بعد از برخورد به مقاومت هفتگی 77.7 دلار به سمت پایین ریجکت شده است. اگر محدوده حمایتی7.6 دلار به سمت پایین شکسته شود قیمت میتواند تا محدوده 6.6 دلار ریزش داشته باشد که این محدوده حمایتی قوی محسوب می‌شود.

AXS-D.png


تحلیل هفتگی اکسی اینفینیتی| هفته دوم دی

12 دی 1401

اکسی اینفینیتی در در تایم فریم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی به یک محدوده مقاومتی نسبتا قوی 5.88 دلار برخورد کرده است. در صورت شکست این ناحیه، امکان ریزش قیمت تا پایین تر از محدوده‌ی 4.92 دلار وجود دارد. محدوده مقاومتی پیش‌روی اکسی اینفینیتی 7.54 دلار است.

AXS-W.png


تحلیل اکسی اینفینیتی روزانه | 12 دی 1401

اکسی اینفینیتی در تایم فریم یک ساعته و برای تحلیل روزانه، به محدوده‌ی حمایت هفتگی ۵.۹۱ دلار برخورد کرده‌ است. در‌حال حاضر این رمز ارز بعد از برخورد به این محدوده به سمت بالا ریکاوری شده‌است. محدوده‌‌های مقاومتی پیش‌رو‌ی اکسی اینفینیتی ۶.۶۸ و ۶.۸۶ دلار هستند.

AXS-D.png


📆 تحلیل ماهانه اکسی اینفینیتی | دسامبر 2022

اکسی اینفینیتی در تحلیل ۷ روزه برای تحلیل یک ماهه به یک حمایت بسیار قوی برخورد کرده که منشاء لگ صعودی سال ۲۰۲۲ آن است. برخورد با این حمایتی با شدو (Shadow) انجام شده و در حال حاضر هیچ تائیدیه‌ای مبنی بر ورود نیست و منتظر تریگر ورود هستیم. اولین مقاومت پیش روی این رمزارز برای ماه آینده قیمت ۱۴ دلار است و حمایتی که به آن برخورد کرده ۴ دلار و ۱۳ سنت(۴.۱۳) است.

AXSUSDTM.png

تحلیل هفتگی اکسی اینفینیتی | هفته اول دی

5 دی 1401

Axie در تایم ۴ ساعته برای تحلیل در بازه‌ی یک هفته، بعد از ریزش با مومنتوم دچار یک تریدینگ رنج (بی‌روندی) شده و در حال حاضر بر روی مقاومت۶.۷۳ دلار در حال درجا زدن است. که اگر این حمایت از دست برود قیمت این رمز ارز می‌تواند تا محدوده قیمت ۶.۱۸ دلار پایین بیاید. مقاومت‌های پیش روی AXS ۷.۵۸ دلار و ۷.۸۶ دلار است.


AXSUSDTW.png

تحلیل اکسی اینفینیتی روزانه | 5 دی1401

قیمت اکسی اینفینیتی در تایم‌فریم یک ساعته و برای تحلیل یک روزه، در حال ریزش به صورت فشرده است . ناحیه حمایتی ۶.۷۲ دلار و محدوده ی مقاومتی ۷.۰۱ دلار است. برای انجام معاملات در بازار اکسی باید منتظر واکنش قیمت به سطوح بمانیم.


AXSUSDTD.png