تحلیل تکنیکالی که ما می‌شناسیم، برای اولین بار توسط «چارلز داو» و با «نظریه داو» در اواخر دهه 1800 معرفی شد. چندین محقق مشهور از جمله ویلیام پی همیلتون، رابرت ریا، ادسون گولد و جان مگی هم به شکل‌گیری نظریه داو کمک کردند. اساس نظریه داو همین تحلیل تکنیکال بود که امروزه صدها الگو و سیگنال را در بر می‌گیرد. این اطلاعات همگی طی سال‌ها تحقیق توسعه یافته‌اند. بیت کوین یا به اختصار BTC به عنوان اولین و مهمترین ارز دیجیتال بر بازار تاثیر زیادی دارد. بیت کوین همچنین با توجه به مارکت کپ بزرگی که دارد برای بسیاری از سرمایه گذاران و تریدرها اهمیت زیادی دارد. در این بخش به تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بیت کوین (BitCoin) خواهیم پرداخت.


📆تحلیل ماهانه بیت کوین| سپتامبر 2023


BTC-M.png

تحلیل هفتگی بیت کوین| هفته‌‌‌‌ی اول مهر 1402

3 مهر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


BTC-W.png


تحلیل هفتگی بیت کوین| هفته‌‌‌‌ی چهارم شهریور 1402

27 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


BTC-W.png

تحلیل هفتگی بیت کوین| هفته‌‌‌‌ی سوم شهریور 1402

20 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


BTC-W.png

تحلیل هفتگی بیت کوین| هفته‌‌‌‌ی دوم شهریور 1402

13 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


BTC-W.png

📆تحلیل ماهانه بیت کوین| آگوست 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


BTC-M.png

تحلیل هفتگی بیت کوین| هفته‌‌‌‌ی اول شهریور 1402

6 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


BTC-W.png

تحلیل هفتگی بیت کوین| هفته‌‌‌‌ی آخر مرداد 1402

30 مرداد 1402


بیت کوین در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از رد کردن محدوده ۲۹۵۰۰، انتظار ریزش از سمت بیت کوین را داشتیم و محدوده مقاومتی ۳۰۵۰۰ دلار همچنان محدوده حائز اهمیتی برای بیت کوین محسوب می‌شود و از طرفی محدوده ۲۳۴۰۰ و ۲۳۵۰۰ دلار هم محدوده حمایتی مناسبی برای بیت کوین است.


BTC-W.png

تحلیل هفتگی بیت کوین| هفته‌‌‌‌ی چهارم مرداد 1402

23 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


BTC-W.png

تحلیل هفتگی بیت کوین| هفته‌‌‌‌ی سوم مرداد 1402

16 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


BTC-W.png

📆تحلیل ماهانه بیت کوین| جولای 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


BTC-M.png


تحلیل هفتگی بیت کوین| هفته‌‌‌‌ی دوم مرداد 1402

۹ مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.

BTC-W.png


تحلیل هفتگی بیت کوین| هفته‌‌‌‌ی اول مرداد 1402

2 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


BTC-W.png

تحلیل هفتگی بیت کوین| هفته‌‌‌‌ی چهارم تیر 1402

26 تیر 1402


تحلیل ماه پیش برقرار است.


BTC-W.png


تحلیل هفتگی بیت کوین| هفته‌‌‌‌ی سوم تیر 1402

19 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


بیت کوین هفته‌‌‌‌ی سوم تیر 1402

تحلیل هفتگی بیت کوین| هفته‌‌‌‌ی دوم تیر 1402

12 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


BTC-W.png

📆تحلیل ماهانه بیت کوین| ژوئن 2023

بیت کوین در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، قیمت بعد از شکست محدوده‌ی 30000 دلار، انتظار یک اصلاح قیمتی را داریم. محدوده‌ی حمایتی 23700 دلار است از طرفی محدوده‌ی مقاومتی ما 37000 دلار است .


BTC-M.png

تحلیل هفتگی بیت کوین| هفته‌‌‌‌ی اول تیر 1402

5 تیر 1402


بیت کوین در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از شکست محدوده حمایتی 26000 دلار، انتظار داشتیم قیمت تا محدوده حمایتی 23600 دلار پایین بیاید و همچنین محدوده حمایتی برای ما حائز اهمیت است و فعلاً انتظار برگشت قیمت را داریم. اولین محدوده حمایتی 26000 دلار است که محدوده قابل توجهی نیست و منتظر تاییدیه روی این ناحیه هستیم. محدوده مقاومتی 33600 دلار است.


BTC-W.png

تحلیل هفتگی بیت کوین| هفته‌‌‌‌ی چهارم خرداد 1402

29 خرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


بیت کوین هفته‌‌‌‌ی چهارم خرداد 1402

تحلیل هفتگی بیت کوین| هفته‌‌‌‌ی سوم خرداد 1402

22 خرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


BTC-W.png

📆 تحلیل ماهانه بیت کوین| مـِی 2023

بیت کوین در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه،قیمت بعد از شکست محدوده‌ی مقاومتی 30000 دلار و نفوذ داخل این محدوده‌ی مقاومتی، منتظر یک اصلاح قیمتی هستیم. اولین محدوده‌ی حمایتی پیش‌روی قیمت 24300 دلار است که این محدوده حائز اهمیت است. از‌طرفی محدوده‌ی مقاومتی برای اسکیل یک ماهه، 38000 دلار است.


BTC-M.png


تحلیل هفتگی بیت کوین| هفته‌‌‌‌ی دوم خرداد 1402

8 خرداد 1402


بیت کوین در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت در حال حاضر محدوده حمایتی 26140 دلار رو به‌سمت پایین شکسته است انتظار داریم قیمت بتواند تا محدوده مقاومتی 29350 دلار حرکت کند و در صورت شکست این مقاومت قیمت میتواند تارگت های بالاتر را هم ببینید و در صورت برگشت یا پولبک قیمت میتواند تا محدوده حمایتی 26600 دلار ریزش داشته باشد که محدوده حمایتی مهمی برای ما محسوب می‌شود .


BTC-W.png


تحلیل هفتگی بیت کوین| هفته‌‌‌‌ی اول خرداد 1402

1خرداد


بیت کوین در تایم 4 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از شکست محدوده‌ی حمایتی 26100 دلار، انتظار یک پولبک و اصلاح قیمتی را داریم. در‌حال حاضر محدوده‌ی حمایتی که قیمت به آن برخورد کرده‌است، 26300 دلار است. محدوده‌ی مقاومتی که انتظار داریم قیمت به آن برسد، 29000 دلار است.


BTC-W.png

تحلیل هفتگی بیت کوین| هفته‌‌‌‌ی چهارم اردی‌بهشت 1402

25 اردی‌بهشت


بیت کوین (BTC) در تایم 8 ساعته بازه یک هفته، محدوده حمایتی 26200 دلار را به سمت پایین شکسته است و انتظار ریتریس و پولبک عمیق را از این چارت قیمتی داریم. محدوده اول، محدوده 28600 و محدوده بعدی 29200 دلار است. محدوده حمایتی این ارز نیز 26350 دلار است.


BTC.png


تحلیل هفتگی بیت کوین| هفته‌‌‌‌ی سوم اردی‌بهشت 1402

18 اردی‌بهشت


تحلیل هفته پیش برقرار است.


BTC-W.png


تحلیل هفتگی بیت کوین| هفته‌‌‌‌ی دوم اردی‌بهشت 1402

11 اردی‌بهشت


بیت کوین در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت در‌حال حاضر از محدوده‌ی 30000 دلار به‌سمت پایین در‌حال اصلاح است. انتظار این را داریم که قیمت به محدوده‌ی حمایتی 24300 دلار برسد و اگر به ما تاییدیه مبنی بر چرخش قیمت را دهد، می‌توانیم انتظار یک صعودی قیمتی از بیت کوین را داشته‌باشیم.


BTC-W.png

📆 تحلیل ماهانه بیت کوین| اپریل 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


BTC-M.png


تحلیل هفتگی بیت کوین| هفته‌‌‌‌ی اول اردی‌بهشت 1402

4 اردی‌بهشت


تحلیل هفته پیش برقرار است.


BTC-W.png

تحلیل هفتگی بیت کوین| هفته‌‌‌‌ی چهارم فروردین 1402

۲۸ فروردین ۱۴۰۲


تحلیل هفته پیش برقرار است.


BTC-W.png


تحلیل هفته پیش برقرار است.

تحلیل هفتگی بیت کوین| هفته‌‌‌‌ی سوم فروردین 1402

۲۱ فروردین ۱۴۰۲


بیت کوین در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت در نزدیکی مقاومت ۲۹۵۰۰ دلار است که انتظار واکنش از این محدوده‌ی مقاومتی را داریم و محدوده‌های حمایتی ۲۲۰۰۰ دلار و ۲۱۶۰۰ دلار است.


BTC-W.png


تحلیل هفتگی بیت کوین | هفته‌‌‌‌ی دوم فروردین 1402

۱۴ فروردین


تحلیل هفته پیش برقرار است.


BTC-W.png

📆 تحلیل ماهانه بیت کوین | مارس 2023

بیت کوین در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، بعد از شکست محدوده‌ی حمایتی ۱۵۶۰۰ دلار به سمت بالا ریکاوری شده‌است. این لگ صعودی که قیمت شروع به حرکت کرده‌است بیشتر جنبه‌ی تسویه و لگ جمع‌آوری نقدینگی را دارد. در‌حال حاضر محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی خود محدوده‌ی ۲۹۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ دلار است و محدوده‌ی بعدی محدوده‌ی ۳۷۰۰۰ تا ۳۸۰۰۰ دلار است و از طرفی محدوده‌ی حمایتی پیش‌روی بیت کوین در‌حال حاضر در بازه‌ی یک ماه ۱۸۰۰۰ دلار است.


BTC-M.png


تحلیل هفتگی بیت کوین | هفته‌‌‌‌ی اول فروردین 1402

7 فروردین 1402


بیت کوین در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از پامپ شدن و اسپایک کردن در محدوده‌ی حمایتی ۲۰۰۰۰ دلار، در‌حال حاضر نزدیک محدوده‌ی ۳۰۰۰۰ یا ۲۹۹۰۰ است و انتظار واکنش و ریزش از این محدوده‌ی مقاومتی را داریم و این حرکت با مومنتوم قیمت، همراه با واگرایی منفی است و احتمال ریجکت و برگشت قیمت بیت کوین در نواحی ۲۹۰۰۰ داریم.


BTC-W.png


تحلیل روزانه بیت کوین | 7 فروردین 1402

بیت کوین در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، قیمت در یک تریدینگ رنج قرار گرفته‌است. محدوده‌ی حمایتی برای بیت‌کوین ۲۷۴۰۰ و محدوده‌ی مقاومتی که قیمت به آن برخورد کرده‌است ۲۸۲۰۰ است.


BTC-D.png


تحلیل هفتگی بیت کوین | هفته‌‌‌‌ی چهارم اسفند 1401

22 اسفند 1401


بیت کوین در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، انتظار این را داشتیم قیمت بتواند از محدوده‌‌های حمایتی ۲۲۰۰۰ یا ۲۰۲۰۰ دلار بتواند به‌سمت بالا حرکت کند ولی قیمت به‌صورت با مومنتوم محدوده‌ی حمایتی ما را به‌سمت پایین شکستت . در‌حال حاضر قیمت برای جمع‌آوری نقدینگی به سمت بالا حرکت کرده‌است و محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی خود ۲۳۳۰۰ دلار و ۲۴۴۰۰ دلار است.


BTC-W.png


تحلیل روزانه بیت کوین | 22 اسفند 1401

بیت کوین در تایم یک ساعته برای تحلیل روزانه، قیمت بعد از شکست محدوده‌ی حمایتی ۲۰۴۰۰ دلار به‌سمت بالا ریکاوری شده است و این ریکاوری صرفا جهت جمع‌آوری نقدینگی است محدوده‌ی حمایتی برای اسکیل روزانه محدوده‌ی ۲۰۷۸۰ دلار و محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی خود ۲۳۰۰۰ دلار است.


BTC-D.png

تحلیل هفتگی بیت کوین | هفته‌‌‌‌ی سوم اسفند 1401

15 اسفند 1401


بیت کوین در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کردن مقاومت ۲۵۰۰۰ دلار به سمت پایین ریجکت شده‌است و پولبک یا اصلاح محسوب می‌شود و برای جمع‌آوری نقدینگی است. در حال حاضر قیمت به محدوده یا گره حمایتی ۲۱۰۰۰ تا ۲۲۰۰۰ دلار برخورد کرده‌است که این محدوده‌ی ما همبستگی با خط روند صعودی دارد و محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی خود در اسکیل هفتگی ۲۴۴۰۰ دلار است.


BTC-W.png


تحلیل روزانه بیت کوین | 15 اسفند 1401

قیمت بیت کوین در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، در‌ یک تریدینگ رنج بلند مدت قرار‌گرفته و در‌حال حاضر محدوده‌ی حمایتی پیش‌رویش ۲۲۲۰۰ دلار است و محدوده‌ی مقاومتی خود ۲۲۵۰۰ دلار است.


BTC-D.png

📆 تحلیل بیت کوین ماهانه | فوریه 2023

بیت کوین در تایم هفتگی برای تحلیل ماهانه، قیمت بعد از شکست در محدوده‌ی ۱۵۵۰۰دلار، به صورت مومنتوم و با قدرت به سمت بالا ریکاوری شده‌است و در حال‌حاضر قیمت نزدیک یک مقاومت مهم در محدوده‌ی ۲۴۵۰۰ دلار است. انتظار واکنش یا ریتریس (بازگشت قیمت) تا محدوده ی۱۸۰۰۰ دلار را داریم. بعد از شکست این محدوده، قیمت می‌تواند تا محدوده‌ی ۲۹۷۰۰ دلار رشد پیدا کند


BTC-M.png

تحلیل هفتگی بیت کوین | هفته‌‌‌‌ی دوم اسفند 1401

8 اسفند 1401


بیت‌کوین در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، در حال حاضر بعد از رد کردن مقاومت ۲۵۲۰۰ دلار، به‌منظور جمع‌آوری نقدینگی انتظار اصلاح قیمت را داریم. اولین محدوده حمایتی پیش رویش ۲۲۳۰۰ دلار است و محدوده اصلی حمایتی آن ۲۰۹۰۰ دلار است که منتظر تاییدیه در این نواحی برای ورود قیمت هستیم.


BTC-W.png

تحلیل روزانه بیت کوین | 8 اسفند 1401

بیت‌کوین در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل یک‌روزه، بعد از رد کردن مقاومت هفتگیش به صورت تریدینگ رنج درآمده و یک فاز اصلاحی را شروع کرده است. در حال حاضر در اسکیل روزانه معاملات بیشتر در فاز فروش است و مقاومت پیش رویش که قیمت در حال حاضر به آن برخورد کرده ۲۳۷۰۰ دلار است. انتظار ریزش قیمت تا محدوده ۲۲۸۰۰ دلار را داریم.


BTC-D.png


تحلیل هفتگی بیت کوین | هفته‌‌‌‌ی اول اسفند 1401

1 اسفند 1401


بیت‌کوین در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کردن مقاوم ۲۲۸۰۰ دلار، انتظار ریجکت تا محدوده‌ی ۲۰۹۰۰ دلار را داشتیم ولی قیمت قبل از برخورد به این محدوده‌ی حمایتی به سمت بالا حرکت کرده است و سقف و محدوده‌ی مقاومتی قبلی ۲۵۲۰۰ دلاری خود را به سمت بالا شکسته‌است و این حرکت با مومنتوم قیمت یک مقدار پر ریسک است و داخل چارت در RSI هم واگرایی داریم و انتظار اصلاح انبوه قیمتی را داریم و درحال‌حاضر حمایت‌های پیش‌روی بیت‌ کوین ۲۲۲۰۰ دلار و ۲۰۹۰۰ دلار است.


BTC-W.png


تحلیل روزانه بیت کوین | 1 اسفند 1401

بیت‌کوین در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، به صورت تریدینگ رنج درآمده است و محدوده‌ی حمایتی ۲۴۰۰۰ دلار را به سمت پایین شکسته‌است. در حال حاضر هیچ حمایتی در اسکیل روزانه برای بیت کوین وجود ندارد و انتظار برخورد به محدوده‌ی مقاومتی ۲۵۰۰۰ دلار را داریم.


BTC-D.png


تحلیل هفتگی بیت کوین | هفته‌‌‌‌ی چهارم بهمن 1401

۲۴ بهمن 1401


قیمت بیت کوین در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کردن مقاومت ۲۳۶۰۰ دلار به سمت پایین ریجکت شده‌است. حرکت قیمت بیت کوین تاییدیه مبنی بر تغییر روند اصلاحی را لت رد کردن محدوده‌ی حمایتی ۲۲۲۰۰ دلار داده‌است. مقاومت پیش‌روی بیت کوین در صورت اصلاح به سمت بالا ۲۳۰۰۰ دلار و محدوده‌ی حمایتی ۲۰۹۰۰ دلار است.


BTC-W.png


تحلیل روزانه بیت کوین |24 بهمن 1401

قیمت بیت کوین در تایم یک ساعته برای تحلیل روزانه، بعد از رد کردن حمایت ۲۲۱۰۰ دلار به سمت پایین در حال پولبک به سمت این ناحیه حمایتی است که الان این ناحیه حمایتی تبدیل به محدوده‌ی مقاومتی ۲۲۲۰۰ دلار شده‌است. محدوده‌ی حمایتی پیش‌روی بیت کوین ۲۰۹۰۰ دلار است.


BTC-D.png


تحلیل هفتگی بیت کوین | هفته‌‌‌‌ی سوم بهمن 1401

17 بهمن 1401


تحلیل هفته پیش برقرار است.

BTC-W.png

تحلیل روزانه بیت کوین |17 بهمن 1401

بیت‌ کوین در تایم فریم یک‌ساعته برای تحلیل روزانه، قیمت همچنان در حال فشردگی و تریدینگ رنج است. در حال حاضر قیمت به یک محدوده‌ی حمایتی مهم برخورد کرده که قبلاً یکبار از سمت قیمت مصرف شده و به صورت فشرده به سمت محدوده‌ی حمایتی بیت‌ کوین که ۲۲۵۷۱.۵۵ دلار است، نزدیک شده است و از طرفی محدوده‌ی مقاومتی ما ۲۳۸۱۹ دلار است و اگر این سطح حمایتی ۲۲۵۷۱.۵۵ دلار به سمت پایین شکسته شود، قیمت می تواند تا محدوده‌ی حمایتی پایین‌تر حرکت کند.

BTC-D.png

📆 تحلیل بیت کوین ماهانه | ژانویه 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است

BTC-M.png


تحلیل هفتگی بیت کوین | هفته‌‌‌ی دوم بهمن 1401

10 بهمن 1401
تحلیل هفته پیش برقرار است.

BTC-W.png

تحلیل روزانه بیت کوین |10 بهمن 1401

قیمت بیت‌ کوین در تایم فریم یک‌ساعته برای تحلیل روزانه، به مقاومت از پیش تعیین‌شده برخورد‌ کرده و حالا به صورت فشرده در‌ حال ساختن یک الگوی وِج (کنج) است. محدوده‌ی حمایتی پیش‌روی بیت‌ کوین ۲۳۲۰۲دلار و محدوده‌ی مقاومتی آن که سقف الگو است، ۲۴۱۹۶ دلار است.

BTC-D.png

تحلیل هفتگی بیت کوین | هفته‌‌‌ی اول بهمن 1401

3 بهمن 1401
تحلیل هفته پیش برقرار است.

BTC-W.png

تحلیل روزانه بیت کوین | 3 بهمن 1401

بیت‌ کوین در تایم فریم یک‌ساعته برای تحلیل روزانه، بعد از برخورد به یک مقاومت هفتگی از قبل تعیین شده درون یک تریدینگ رنج (بی‌روندی) قرار گرفته است و هنوز تاییدیه مبنی بر برگشت قیمت را به ما نداده‌است. در صورت شکست محدوده‌ی ۲۲۲۶۴ دلار به سمت پایین، قیمت می‌تواند تا محدوده‌ی ۲۱۰۲۴ دلار حرکت داشته ‌باشد.

BTC-D.png

تحلیل هفتگی بیت کوین | هفته‌‌‌ی چهارم دی 1401

26 دی 1401

قیمت بیت‌ کوین در تایم فریم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از برخورد به محدوده ۱۶۲۰۰ به بالا ریکاوری شد. این حرکت صعودی کاملا قوی و با مونتوم است و این نوع حرکت (بدون ساختن کف مناسب) برای بازار ترسناک است. در صورتی که قیمت بتواند محدوده ۲۱۵۰۰ دلار را به بالا بشکند در اصلاح می‌توان در ۱۸۱۰۰ و ۱۷۰۰۰ دلار وارد موقعیت خرید شویم. محدوده‌های مقاومتی بعدی نیز ۲۳۳۰۰ و ۲۸۰۰۰ دلار هستند.

BIT-W.png


تحلیل روزانه بیت کوین | 26 دی 1401

قیمت بیت‌ کوین در تایم فریم ۲ساعته برای تحلیل روزانه، درگیر یک مقاومت از قبل تعیین شده است (محدوده ۲۱۴۰۰ تا ۲۱۹۰۰ دلار). بیت کوین در این ناحیه دچار فشردگی شده است و فعلا تاییدیه مبنی بر نزول قیمت به ما داده نشده است. در صورتی که قیمت بتواند محدوده 20700 دلار را به پایین بشکند، احتمال ریزش قیمت تا 18700دلار وجود دارد.

BIT-D.png


تحلیل هفتگی بیت کوین | هفته‌‌‌ی سوم دی 1401

20 دی 1401
تحلیل هفته پیش برقرار است.

BTC-W.png

تحلیل روزانه بیت کوین | 20 دی 1401

قیمت بیت‌کوین در تایم فریم ۱ ساعته برای تحلیل روزانه، به یک مقاومت هفتگی از پیش تعیین شده برخورد کرده و به سمت پایین قیمت ریجکت شده است. اولین حمایت پیش رویش در ۱۷ هزار دلار،محدوده سوپ (SWAP) است و محدوده بعدی که محدوده قوی نیز حساب می‌شود، محدوده ۱۶۸۰۰۰ دلار است.

BTC-D.png

تحلیل هفتگی بیت کوین | هفته‌‌‌ی دوم دی 1401

12 دی 1401
تحلیل هفته پیش برقرار است.

BTC-W.png

تحلیل روزانه بیت کوین | 12 دی 1401

بیتکوین در تایم یک‌ساعته برای تحلیل روزانه ، همچنان روی حمایت هفتگی خود قرار دارد و در حال در بازه روزانه محدوده حمایتی 16،400 است. و از طرفی محدوده مقاومتی بیت‌کوین 16،750 دلار است.

BTC-D.png

📆 تحلیل بیت کوین ماهانه | دسامبر 2022

تحلیل هفتگی بیت کوین | 5 دی 1401

5 دی 1401 تحلیل هفته پیش برقرار است.


BTC-W.png

تحلیل روزانه بیت کوین | 5 دی 1401


بیت‌کوین در تایم فریم یک ساعته برای تحلیل روزانه در یک تریدینگ رنج (بی‌روندی) کامل قرار‌‌ گرفته است و کندل‌های بی‌تصمیم در داخل چارت وجود دارد . محدوده حمایتی (محدوده نهایی) در ۱۶۷۷۶.۱۶ دلار و محدوده مقاومتی ۱۶۹۶۱.۶۹ دلار است.

BTC-D.png

13 آذر 1401

بیت‌کوین در تایم‌فریم هفتگی بعد از شکست ناحیه مقاومتی ۱۷۶۰۰ دلار تا قیمت ۱۵۶۰۰ ریزش کرد. قیمت بیت‌کوین در تایم هفتگی کف پایین تر زده ولی RSI کف بالاتر زده و این اتفاق باعث ایجاد واگرایی شده است که این نشانه خوبی برای رشد قیمت است. هر چند ما در حال حاضر هر رشد به بالایی را پولبک حساب می‌کنیم و آن را حرکتی برای جمع کردن نقدینگی حساب می‌کنیم. محدوده حماتی حال حاضر قیمت در حدود ۱۴۰۰۰ هزار دلار و بعد از آن حدود ۱۱۱۰۰دلار است. مقاومت ان در تایم هفتگی نیز 20200 و 29700 دلار است.


تحلیل بیت کوین ماهانه

تحلیل هفتگی بیت کوین | هفته پنجم آذر 1401

28 آذر 1401*


بیت‌کوین در تایم فریم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کردن مقاومت ۱۷۴۰۰ به مقاومت ۱۸۰۰۰ دلار خورد و با مومنتوم بالا به پایین برگشت. در نواحی ۱۶۴۰۰ تا ۱۶۰۰۰ یک محدوده حمایتی داریم و انتظار واکنش از این محدوده برای ما وجود دارد و از طرفی چون مومنتوم ریزش بالاست ما سر ضرب وارد معامله نمی‌شویم و منتظر تاییدیه می‌مانیم. با از دست رفتن حمایت ۱۶۴۰۰ دلار، امکان ریزش تا محدوده اولین حمایت، یعنی ۱۵۷۰۰ وجود دارد. در صورت رشد قیمت نیز مقاومت ۱۷۴۰۰ تا ۱۹۰۰۰ دلار سر راه بیت‌کوین وجود دارد.


تحلیل تکنیکال بیت کوین-هفتگی

تحلیل روزانه بیت کوین | 28 آذر 1401

قیمت بیت‌کوین در تایم فریم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، به یک گره معاملاتی خورد و ریخت و از پایین حمایت اصلی خودش را اینگلف کرد و حالا انتظار ریزش تا ۱۶۵۹۰ دلار را داریم و از بالا مقاومت‌های پیش رویش ۱۶۸۰۰ و ۱۷۱۰۰ دلار هستند.


تحلیل تکنیکال بیت کوین-روزانه

تحلیل هفتگی بیت کوین | هفته چهارم آذر 1401

21 آذر 1401*


بیت‌کوین در تایم‌فریم ۸ ساعته، داخل یک تریدینگ رنج (منطقه خنثی) قرار گرفته و همچنان تحلیل هفته پیش پابرجاست . اگر بیت‌کوین نبتواند با قدرت مقاومت ۱۷۵۰۰ دلار را به سمت بالا بشکند، در فاز اصلاحی خود حمایت 16400 را پیش رو دارد که ما میتوانیم در آن محدوده و همچنین محدوده 15700 دلار دیدگاه معاملاتی داشته باشیم. این دو منطقه از حمایت‌های مهم هستند. اگر هم ۱۷۵۰۰ با قدرت به بالا بشکند، مقاومت مهم 19700 را داریم که مقاومت مهمی است و بالای قیمت هم سیگنال برگشت داده شده است. احتمال اینکه قیمت تا 19700 دلار برای پاکسازی نقدینگی خود را برساند زیاد است.


تحلیل بیت کوین هفتگی-21آذر


تحلیل روزانه بیت کوین | 21 آذر 1401

بیت‌کوین در تایم فریم ۱ ساعته با ریزش با مومنتومی که اخیرا تجربه کرد به سمت پایین ریجکت شد و حالا انتظار واکنش از ناحیه ۱۶۸۵۰ و محدوده ۱۷۱۰۰ دلار را داریم. احتمال دارد که قیمت بین این دو ناحیه دچار یک بی‌روندی شود.


تحلیل بیت کوین روزانه-21آذر

تحلیل هفتگی بیت کوین | هفته سوم آذر 1401

13 آذر 1401


بیت‌کوین در تایم‌فریم ۸ ساعته، داخل یک تریدینگ رنج (منطقه خنثی) قرار گرفته و همچنان تحلیل هفته پیش پابرجاست . اگر بیت‌کوین نبتواند با قدرت مقاومت ۱۷۵۰۰ دلار را به سمت بالا بشکند، در فاز اصلاحی خود حمایت 16400 را پیش رو دارد که ما میتوانیم در آن محدوده و همچنین محدوده 15700 دلار دیدگاه معاملاتی داشته باشیم. این دو منطقه از حمایت‌های مهم هستند. اگر هم ۱۷۵۰۰ با قدرت به بالا بشکند، مقاومت مهم 19700 را داریم که مقاومت مهمی است و بالای قیمت هم سیگنال برگشت داده شده است. احتمال اینکه قیمت تا 19700 دلار برای پاکسازی نقدینگی خود را برساند زیاد است.

تحلیل هفتگی بیت کوین

تحلیل روزانه بیت کوین | 13 آذر 1401

بیت‌کوین در تایم‌فریم 1 ساعته، دچار یک تریدینگ رنج شدید شده و این حرکت صعودی اخیر کاملا به صورت فشرده انجام شده است و حالا در نزدیکی محدوده مقاومتی مهم خود، یعنی ۱۷۵۰۰ دلار است و انتظار شکست یا نفوذ به این محدوده را داریم چون چند بار قیمت به آن برخورد کرده و سفارشات این منطقه مصرف شده است. بعد از شکست این سطح، در کوتاه مدت هر اصلاح به سمت پایین پولبک حساب می‌شود و حمایت مهم آن ۱۶۹۹۰ دلار است.


تحلیل روزانه بیت کوین


تحلیل هفتگی بیت کوین | هفته دوم آذر 1401

7 آذر 1401
در تایم ۸ ساعته بیت‌کوین از لحاظ قیمت، تغییری نسبت به هفته گذشته نداشته است، اما با نوساناتی که این رمزارز در هفته گذشته داشت، حالا ما در بازه کوتاه مدت یک محدوده حمایتی جدید در محدوده 15800 دلار و سطح مقاومتی در محدوه 17500 دلار داریم.

btc-w.png

تحلیل بیت کوین روزانه | 7 آذر 1401

در تایم پانزده دقیقه که به مدت یک روز اعتبار دارد، بیت کوین بعد از قرار داشتن در بازه معامله به مدت یک هفته، به یک ناحیه حمایتی و گره قوی برخورده است و با مومنتوم بالا در حال ریزش است. خط حمایت ارز دیجیتال بیت کوین در تایم روزانه 16000 دلار و خط مقاومت آن 16400 دلار است.

btc-d.png

تحلیل هفتگی بیت کوین | هفته اول آذر 1401

30 آبان 1401
همانطور که انتظار می‌رفت تحلیل هفته گذشته بیت کوین به درستی به سر انجام رسید. در این هفته بیت کوین در بازه 8 ساعته که به مدت یک هفته اعتبار داره، نسبت به هفته قبل تغییر ویژه‌ای نداشته است و قیمت دچار نفوذ شده است. ما در این مرحله از بازار منتظر اطلاح به سمت بالا هستیم. محدوده مقاومتی پیش رو 18130 دلار و 20160 می‌باشد.

هفتگی بیت کوین

تحلیل بیت کوین روزانه | 30 آبان 1401

بیت کوین در تایم فریم 15 دقیقه‌ای مومنتوم ریزش بالایی دارد و محدوده 16420 اولین مقاومت روزانه است و محدوده 1590 حمایت روزانه ارز دیجیتال بیت کوین است.

بیت کوین روزانه


تحلیل هفتگی بیت کوین | هفته آخر آبان 1401

23 آبان 1401
بیت کوین در بازه هشت ساعته که به مدت یک هفته اعتبار دارد، بیت کوین پس از ریزش سنگین خود، برگشتی به سمت بالا دارد که به باور تحلیل‌گران، برای جمع‌آوری نقدینگی است. ناحیه مقاومت ارز دیجیتال بیت کوین (BTC) 21400 و 18200 دلار هستند و ناحیه حمایت بیت‌کوین 14000 است. گویا با توجه به وضعیت بازار، بیت‌کوین همچنان کاهش خواهد یافت.

btc-w.png

تحلیل هفتگی بیت کوین | هفته سوم آبان 1401

16 آبان 1401
بیت کوین در بازه دو ساعته که به مدت یک هفته اعتبار دارد، به یک مقاومت مهم برخورد کرده و در حال حاضر به یک مقاومت مهم برخورد کرده و در حاضر از این مقاومت به سمت پایین نزول پیدا کرده است. نزول لایو بازار بیشتر به منظور پاکسازی قیمت می‌باشد. بیت‌کوین (btc) مقاومت اصلی که دیدگاه زیادی در آن ناحیه داریم. ناحیه مقاومت 21600 دلار و ناحیه حمایت 19330 هستند.

btc-w-2

تحلیل هفتگی بیت کوین | هفته دوم آبان 1401

9 آبان 1401
بیت کوین در بازه هشت ساعته به سطح مقاومتی پیش روی خود نفوذ کرده و این نشان از ادامه قیمت به سطح بالا می‌باشد. در حال حاضر bitcoin در حال عقب‌گرد می‌باشد. محدوده حمایتی 19350 دلار و محدوده مقاومتی 21700 است.

btc2w

تحلیل هفتگی بیت کوین | هفته اول آبان 1401

3 آبان 1401
بیت کوین با گذر از هفته آخر مهر، همچنان بازه بی تصمیمی یا همان Trading Range قرار دارد و باید منتظر تاییدیه برای روند پیدا کردن قیمت باشیم.

btc-w.png

تحلیل هفتگی بیت کوین | هفته آخر مهر 1401

25مهر1401
بیت کوین در تایم هشت ساعته در یک ناحیه بی‌تصمیم قرار گرفته است؛ بین دو محدوده مقاومتی و حمایتی مقیاس پایین‌تری گیر افتاده است. بعد از شکست هر یک از این مقاومت یا حمایت به سمت تارگت‌های بعدی خود حرکت می‌کند. ناحیه مقاومت نیز 21990 و 22500 دلار است و ناحیه حمایت آن 18000دلار.

تحلیل هفتگی بیت کوین


تحلیل هفتگی بیت کوین | هفته سوم مهر 1401

18 مهر 1401
در تحلیل تکنیکال بیت کوین در هفته سوم مهر می‌توان دید که بعد از نفوذ به محدوده 24000 دلار، تائیدیه‌ای بر صعود قیمت داده است و ریزش الان بیت کوین حاکی از عقب نشینی pull back است. ریزش بیت کوین از قدرت ضعیفی برخوردار است و این نشانه‌ی خوب برای بیت کوین است. محدوده حمایتی نسبتا قوی 18700 محدوده‌ی مقاومتی پیش رو که در زیر نقدینگی دارد، 21700 می‌باشد.

هفتگی بیت 18 مهر


📆 تحلیل بیت کوین ماهانه | مهر 1401

11 مهرماه 1401
بیت کوین در بازه ماهانه در طیف 42300 دلار تا 12000 دلار قرار گرفته است. بیت کوین در حال حاضر در میانه این روند قرار دارد. برای بیت کوین احتمال این وجود دارد که قیمت با پول بک مواجه شود و ادامه ریزش تا 12000 دلار برود. محدوده حمایت 12000 بوده و محدوده مقاومت آن 42300 دلار با یک خط میانی به 12000 دلار رسید است.


btc - M.png


تحلیل هفتگی بیت کوین | هفته دوم مهر 1401

بیت کوین در محدوده تریدینگ رنج قرار گرفته است. فشردگی و بی تصمیمی قرار گرفته است. محدوده‌ی حمایتی 17200 است. علاوه بر این محدوده مقاومت بیت کوین 21700 و 23300 است. از بالا نفوذ قیمت داریم. آخرین ریزش احتمالا لگ نزولی در ناحیه 17200 است. برای ورود به بازار باید منتظر تاییدیه برای ورود باشیم چون ممکن است قیمت در این ناحیه fail شود.


btc - 8h.png


تحلیل بیت کوین روزانه | 11 مهر 1401

قیمت روی محدوده‌ی حمایتی قوی است. در چارت از بالا نفوذ یا انگلف انجام شده است. قیمت بیت کوین با فشردگی به صورت cp برای جمع کردن سفارشات در محدوده‌ی 18990 تاییدیه ورود وجود دارد. اولین محدوده‌ی مقاومتی مهم 19800 است. محدوده‌ی 20400 تا محدوده 21700 نقدینگی در چارت وجود دارد. محدوده‌ی مقاومتی قوی 21700 است. در این ناحیه دیدگاه وجود دارد و احتمال ریجکت قیمت به پایین وجود دارد.

btc - 1h.png