کاردانو یا ADA یک ارز دیجیتال است که با ارزش بازاری موجود حدود 13.86 میلیارد دلار، در رتبه نهم بازار قرار دارد. بالاترین قیمت کاردانو 3.09 دلار بود و پس از رسیدن به آن می‌گذرد. تعداد سکه‌های درگردش کاردانو 34.32 میلیارد است و تعداد کلی آن 45 میلیارد خواهد بود. در این مقاله به تحلیل ارز دیجیتال کاردانو به صورت هفتگی و ماهانه خواهیم پرداخت.


📆 تحلیل ماهانه کاردانو | مارس 2023

آدا در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، در‌حال حاضر قیمت به یک گره شناور در محدوده‌ی حمایتی ۰.۲۲ دلار برخورد کرده‌است ولی انتظار این را داریم که قیمت بتواند در این محدوده‌ی نو نفوذ بیشتری انجام دهد و محدوده‌ی حمایتی ما همان ۰.۲۲ دلار است. از طرفی فعلا تاییدیه مبنی بر صعود قیمت را به ما نداده‌است و اگر محدوده‌ی مقاومتی ۰.۴۲۵۵ دلار را به سمت بالا را بشکند انتظار این را داریم که قیمت بتواند تا محدوده‌های بعدی یعنی ۰.۶۳ و ۱.۰۴ دلار حرکت کند.


ADA-M.png


تحلیل هفتگی کاردانو | هفته‌‌‌‌ی سوم اسفند 1401

15 اسفند 1401

آدا در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از برخورد به محدوده‌ی مقاومتي ۰.۴۱ به‌سمت پایین ریجکت شده‌است و این اصلاح یا پولبک به‌صورت فشرده است و کندل‌‌هاای نزولی ضعیف هستند انتظار این را داریم قیمت بتواند از محدوده‌ی حمایتی ۰.۳۱۸۰ دلار به‌سمت بالا ریکاوری شود. محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی آدا ۰.۴۳ دلار است .

ADA-W.png

تحلیل روزانه کاردانو | 15 اسفند 1401

آدا در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، قیمت بعد از ریزش با مومنتوم زیاد،‌ دچار تریدینگ رنج شده‌است و در حال حاضر محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی قیمت محدوده‌ی ۰.۳۴ دلار است و یک محدوده‌ی حمایتی در اسکیل روزانه در نزدیکی قیمت وجود ندارد و انتظار ریزش تا محدوده‌ی حمایتی ۰.۳۲۳۴ را داریم.


ADA-D.png

📆 تحلیل ماهانه کاردانو | فوریه 2023

کاردانو در تایم هفتگی برای تحلیل ماهانه، قیمت به یک سطح حمایتی نسبتاً قوی ۰.۲۴ دلار برخورد کرده‌است و توانسته خودش را به صورت قوی و با مومنتوم به سمت بالا ریکاوری کند. اولین و مهم‌ترین مقاومت پیش‌روی کاردانو ۰.۴۲۲۹ دلار است. که اگر بتواند قیمت را به سمت بالا بشکند، تا تارگت‌های ۰.۶۳۱۳ و ۱.۰۴ دلار حرکت کند. از طرفی در صورت اصلاح یا ریتریس محدوده‌ی حمایتی کاردانو ۰.۲۸ دلار است.


ADA-M.png


تحلیل هفتگی کاردانو | هفته‌‌‌‌ی دوم اسفند 1401

8 اسفند 1401


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ADA-W.png


تحلیل کاردانو روزانه | 8 اسفند 1401

آدا در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل یک‌روزه، قیمت در حال حاضر در یک تریدینگ رنج به سر می‌برد و محدوده‌ی حمایتی آدا ۰.۳۶ دلار است. محدوده‌ی مقاومتی مهم پیش‌روی آدا ۰.۳۸ دلار است.


ADA-D.png


تحلیل هفتگی کاردانو | هفته اول اسفند 1401

1 اسفند 1401


کاردانو در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت به مقاومت هفتگی از قبل تعیین شده‌ی خود که ۰.۴۲ دلار است، برخورد کرده‌است. انتظار برخورد به حمایت ۰.۳۳۷۴ دلار را داشتیم که قیمت قبل از برخورد به این حمایت، به سمت بالا ریکاوری شده و سقف جدیدی را زده‌است. قیمت واگرایی زیادی در RSI دارد و انتظار اصلاح قیمتی را از همین محدوده‌ها داریم. اولین حمایت پیش‌روی آدا ۰.۳۳۷۰ دلار است.


ADA-W.png


تحلیل کاردانو روزانه | 1 اسفند 1401

در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، قیمت بعد از برخورد به مقاومت هفتگی خود به سمت پایین ریجکت شده‌است و در‌حال حاضر در یک بازه‌ی تریدینگ رنج به‌سر می برد و هیچ حمایت مهمی سر راه قیمت در اسکیل روزانه وجود ندارد و انتظار برخورد به مقاومت ۰.۴۱ دلار را داریم.


ADA-D.png


تحلیل هفتگی کاردانو | هفته چهارم بهمن 1401

24 بهمن 1401


قیمت کاردانو در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از تشکیل الگوی ویج در نزدیکی مقاومت ۰.۴۲ دلار به سمت پایین ریجکت شده‌است و تاییدیه مبنی بر تغییر روند اصلاحی را داده و محدوده‌ی حمایتی ۰.۳۶۵۰ دلار را به سمت پایین شکسته است. در حال حاضر محدوده‌ی حمایتی نسبتا قوی پیش‌روی خودش ۰.۳۳۷۴ دلار و محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی آدا ۰.۳۹۲۰ دلار است.


ADA-W.png


تحلیل کاردانو روزانه | 24 بهمن 1401

آدا در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، قیمت بعد از ریزش با مومنتوم خود به سمت پایین، به صورت فشرده و تریدینگ رنج درآمده است در حال حاضر قیمت هیچ حمایت قوی در نزدیکی محدوده‌ی خود ندارد به فکر فروش و مقاومت هستیم که محدوده‌ی نزدیک و دست نخورده‌ی ان ۰.۳۸۲۴ دلار است.


ADA-D.png


تحلیل هفتگی کاردانو | هفته سوم بهمن 1401

17 بهمن 1401


آدا در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از رد کردن مقاومت ۰.۳۶۷۷ دلار به‌صورت فشرده و الگوی کنج درآمده است و در حال حاضر نزدیک به یک محدوده‌ی مقاومتی بسیار مهم ۰.۴۱۹۲ دلار است. از طرفی قیمت، واگرایی سنگینی برای خودش ایجاد کرده‌است که یک تاییدیه برای ما محسوب می‌شود و منتظر واکنش به محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی آدا هستیم.

ADA-W.png


تحلیل کاردانو روزانه | 17بهمن 1401

آدا در تایم فریم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه، قیمت بعد از شکست محدوده‌ی ۰.۳۹۴۲ دلار به سمت بالا با مومنتوم (شیب زیاد) و با قدرت حرکت کرده و اصلاح ۱۰۰ درصدی داده‌است. محدوده‌ی حمایتی ۰.۳۸۶۲ دلار، محدوده‌ی حمایتی خوبی است که قیمت به آن برخورد کرده‌است و از طرفی انتظار واکنش تا محدوده‌ی مقاومتی ۰.۴۱۰۸ دلار را داریم.

ADA-D.png


📆 تحلیل ماهانه کاردانو | ژانویه 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.

ADA-M.png

تحلیل هفتگی کاردانو | هفته دوم بهمن 1401

۱۰ بهمن 1401

تحلیل هفته پیش برقرار است.


ADA-W.pngتحلیل کاردانو روزانه | ۱۰ بهمن 1401

کاردانو (آدا) در تایم فریم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، قیمت در یک الگوی وِج (کنج) به صورت فشرده و کمپرس قرار گرفته‌است. در این تایم فریم و بازه‌ی زمانی، محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی کاردانو ۰.۳۹۵۸ دلار است و انتظار ریزش تا محدوده‌ی حمایتی ۰.۳۸۱۰ دلار را داریم.


ADA-D.png


تحلیل هفتگی کاردانو | هفته اول بهمن 1401

3 بهمن 1401

قیمت آدا در تایم فریم ۸ ساعته در بازه‌ی یک هفته، طبق تحلیل هفته‌ی قبل پیش رفته‌است با این تفاوت که ادا در این تایم دچار یک واگرایی شدید است که داخل چارت کاملاً مشخص است. این واگرایی می‌تواند باعث متوقف شدن صعود قیمت و حتی ریزش آن شود. در گام اول منتظر پولبک و اصلاح به محدوده شکسته شده‌ی ۰.۳۶۴۲ دلار را هستیم.

ADA-W.png

تحلیل کاردانو روزانه | 3 بهمن 1401

قیمت آدا در تایم فریم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، بعد از شکستن یک مقاومت هفتگی در حال رنج زدن است. محدوده‌ی حمایتی پیش‌روی آن ۰.۳۶۳۸ دلار و محدوده‌ی مقاومتی کاردانو ۰.۳۸۰۷ دلار است.

ADA-D.png

تحلیل هفتگی کاردانو | هفته چهارم دی 1401

26 دی 1401
ادا در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت به یک مقاومت از پیش تعیین شده برخورد کرده است که مقاومت 36 سنت هفته پیش است . در حال حاضر با این مقاومت درگیر است و در صورت شکست این مقاومت به سمت بالا قیمت میتواند تا محدوده مقاومتی 0.4192 دلار حرکت کند و در اصلاح در محدوده 0.2664 دلار و 0.2532 دلار میتوان برای تارگت های بالاتر سوار قیمت شد.


ADA-W.png


تحلیل کاردانو روزانه | 26 دی 1401

ادا در تایم یکساعته برای تحلیل روزانه قیمت به مقاومت هفتگی برخورد کرده که محدوده 0.3672 دلار است در حال حاضر سیگنالی مبنی بر نزول قیمت وجود ندارد در صورتی که قیمت بتواند محدوده 0.3389 دلار را به سمت پایین بشکند انتظار ریزش تا محدوده 0.3174 دلار را داریم .


ADA-D.png


تحلیل هفتگی کاردانو | هفته سوم دی 1401

20 دی 1401
آدا در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از برخورد به محدوده‌ی ۰.۲۴ دلار، توانست خودش را به سمت بالا ریکاوری کند و این رشد صعودی کاملاً مومنتوم بالایی دارد و قیمت، تاییدیه حرکت صعودی نیز داده است. انتظار داریم قیمت به مقاومت ۰.۳۶۱۴ دلار برسد و بعد از آن ریزشی را تا محدوده‌ی حمایتی ۰.۲۶۶۴ دلار انتظار داریم که این محدوده برای آدا حائز‌‌ اهمیت است. محدوده‌‌ی حمایتی بعدی برای آدا ۰.۲۵۳۲ دلار است.

ADA-W.png


تحلیل کاردانو روزانه | 20 دی 1401

آدا در تایم فریم ۱ ساعته برای تحلیل روزانه، مقاومت ۰.۳۰ دلار را با مومنتوم بالایی به‌سمت بالا شکسته‌است و در‌حال حاضر به صورت فشرده در حال نزدیک شدن به‌ قیمت است. از طرفی مقاومت پیش روی آدا همان مقاومت هفتگی ۰.۳۵۷۰ دلار است.

ADA-D.png

تحلیل هفتگی کاردانو | هفته دوم دی

12 دی 1401
کاردانو(آدا) در تایم فریم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی به یک حمایت مهم برخورد کرده است که اگر این حمایت از سمت ادا شکسته شود احتمال اینکه قیمت هدف های پایین‌تر را بخواهد ببیند وجود دارد. محدوده‌ی مقاومتی حال حاضر 0.2583 دلار است. محدود‌ی مقاومت بعدی 0.2848 دلار است که در صورت شکست این ناحیه‌، محدوده مقاومت بعدی 0.3084 دلار است.


ADA-W.png


تحلیل کاردانو روزانه | 12 دی 1401

آدا در تایم فریم یک ساعته و برای تحلیل یک روزه‌، در حال حاضر به مقاومت و گره معاملاتی 0.2518 دلار برخورد کرده که یک بار قیمت را به سمت پایین ریجکت کرده و است. در صورت شکست این ناحیه، محدوده‌ی مقاومتی بسیار مهمی پیش‌رو‌ی قیمت وجود دارد که در نزدیکی 0.2572 دلار است. محدوده‌های حمایتی کاردانو 0.2456 و 0.2403 دلار هستند.
](/uploads/ADA_D_522fd7a28e.png)](/uploads/ADA_D_1_d6308ee64f.png)


📆 تحلیل ماهانه کاردانو | دسامبر 2022

تحلیل هفتگی کاردانو | هفته اول دی

5 دی 1401
آدا در تایم فریم ۴ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از ریزش با مومنتوم بالا به یک حمایت برخورد کرد. این محدوده حمایت قوی محسوب نمی‌شود. ارز آدا در حال حاضر در یک تریدینگ رنج به سر می‌برد. اگر قیمت بتواند محدوده ی 0.2651 دلار به سمت بالا بشکند، در اصلاح به محدوده‌ی حمایتی 0.25 سنت می‌توانیم وارد معامله‌ی لانگ (خرید) شویم. در صورت شکست، مقاومت‌های پیش روی آن ۰.۲۸۵۰ و ۰.۳۰۷۰ می‌شود.

Cardano-W.png

تحلیل کاردانو روزانه | 5 دی 1401

ادا در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، به یک مقاومت قوی برخورد کرده و در حال حاضر در تریدینگ رنج (بی‌روندی) به سر می‌برد . اولین محدوده حمایتی محدوده ی 0.2578 دلار و محدوده ی مقاومتی پیش رویش ۰.۲۶۳۰ دلار است.

Cardano-D.png

قیمت کاردانو در تایم‌فریم هفتگی به گره معاملاتی در 0.3 دلار که گره بسیار مهمی است برخورد کرده. قیمت به صورت فشرده به این محدوده برخورد کرده و تمام لگ های پشت سرش را بعد از هر شکست، با یک حرکت برگشتی تصویه کرده است. در حال حاضر مقاومت 0.4192 دلار و 0.4952 دلار برای ما حائر اهمیت است و حمایت 0.3018 دلار حمایت اصلی این رمزارز است.

تحلیل ماهانه کاردانو | دسامبر 2022

تحلیل هفتگی کاردانو | هفته پنجم آذر

28 آذر 1401

روند کاردانو در هفته گذشته همچنان نزولی بوده و تمام حمایت های مد نظر خود را از سر راه برداشته است اما در حال حاضر به یک محدوده حمایتی نسبتا قوی برخورد کرده است. برای ورود به معامله، منتظر تریگر ورود هستیم که محدوده حمایتی گفته شده آن، محدوده0.2641 سنت است. در کنار این محدوده‌ها، محدوده‌های مقاومتی پیش روی آدا به ترتیب شامل اعداد زیر است:

  • 0.3431 سنت
  • 0.3653 سنت
  • 0.4218 سنت
  • 0.4997 سنت مومنتوم ریزشی این ارز بسیار بالا است.

تحلیل تکنیکال کاردانو-هفتگی-28 آذر

تحلیل کاردانو روزانه | 28 آذر 1401

کاردانو بعد از ریزش اخیر خود و با مومنتوم، در حال فشردگی و رنج زدن است. محدوده‌های مقاومتی برای بازه‌های یک روزه شامل قیمت‌های زیر است:

  • 0.2770 سنت
  • 0.2687 سنت هیچ محدوده حمایتی در تایم فریم یک ساعته برای آدا دیده نمی شود و محدوده‌های گفته شده صرفا برای Sell گرفتن یا ورود Short مناسبند.

تحلیل تکنیکال کاردانو-روزانه-28آذر


تحلیل هفتگی کاردانو | هفته چهارم آذر

21 آذر 1401

کاردانو در تایم‌فریم ۴ ساعته بعد از برخورد به ناحیه 0.30 دلار توانست یک ریکاوری داشته باشد و به سمت بالا حرکت کند، ولی این رشد و حرکت صعودی کاملا به صورت فشرده است و احتمال اینکه قیمت تا منشا حرکت 0.3 دلارش دوباره برگردد وجود دارد. مقاومت حال حاضر 0.3282 و 0.3412 دلار و مقاومت اصلی پیش روی قیمت 0.3595 دلار است.


تحلیل کاردانو هفتگی-21آذر


تحلیل کاردانو روزانه | تایم فریم ۱۵ دقیقه | 21 آذر 1401

کاردانو در تایم فریم ۱۵ دقیقه و برای تحلیل روزانه، به یک حمایت نسبتا قوی برخورد کرده است. این حمایت قبلا مصرف شده و مومنتوم ریزش بسیار بالاست و منتظر تایید برای ورورد به معاملات شورت (فروش) هستیم. برای انجام معاملات بهتر است منتظر رسیدن قیمت به محدوده ۰.۳۰۸۶ دلار یا ۰.۳۱۲۹ دلار باشیم..


تحلیل کاردانو روزانه-21 آذر

تحلیل هفتگی کاردانو | هفته سوم آذر

13 آذر 1401

کاردانو در تایم‌فریم ۴ ساعته بعد از برخورد به ناحیه 0.30 دلار توانست یک ریکاوری داشته باشد و به سمت بالا حرکت کند، ولی این رشد و حرکت صعودی کاملا به صورت فشرده است و احتمال اینکه قیمت تا منشا حرکت 0.3 دلارش دوباره برگردد وجود دارد. مقاومت حال حاضر 0.3282 و 0.3412 دلار و مقاومت اصلی پیش روی قیمت 0.3595 دلار است.


تحلیل هفتگی کاردانو | هفته سوم آذر

تحلیل کاردانو روزانه | 13 آذر 1401

قیمت کاردانو در تایم‌فریم 1 ساعته، به صورت فشرده به مقاومت مهم 0.3285 دلار نزدیک شده است و حالا منتظر واکنش به این ناحیه هستیم و به صورت سرضرب وارد معامله نمی‌شویم. امکان اینکه این قیمت بتواند با یک حرکت با مومنتوم این ناحیه را به سمت بالا بشکند وجود دارد. در صورت ریزش قیمت، اولین حمایت‌های پیش رو 0.32 و 0.3153 دلار است.

تحلیل کاردانو روزانه | 13 آذر 1401

تحلیل کاردانو هفتگی | هفته دوم آذر

7 آذر 1401
در بازه چهار ساعته که به مدت یک هفته اعتبار دارد، قیمت ارز دیجیتال کاردانو به سمت بالا بهبود یافته است و در یک بازه معاملاتی قرار گرفته است. در حال حاضر کاردانو به منشا حرکت لگ صعودی قبلی برگشته که محدوده 0.30 سنت، آن را حمایت می‌کند و محدوده 0.3253 و 0.3383 سنت، محدوده‌های مقاومتی آن هستند.


ada-w.png

تحلیل کاردانو روزانه | 7 آذر 1401

قیمت کاردانو بعد از بازه معاملاتی هفته گذشته به سمت پایین نزول شدیدی داشته و در حال حاضر به یک پایه حرکت مهم برخورد کرده و منتظر تاییدیه برای ورود به معامله هستیم. محدوده حمایت قیمت کاردانو 0.30 و مقاومت آن 0.3165 سنت هستند.


ada-d.png

تحلیل کاردانو هفتگی | هفته اول آذر

30 آبان 1401
کاردانو در تایم 8 ساعته همچنان روند نزولی دارد و در یک فشردگی قیمت قرار گرفته و در حال نزدیک شدن به محدوده حمایتی نسبتا قوی رسیده است. منتظر تاییدیه برای ورود هستیم و به سرعت وارد معامله نمی شویم. نقاط حمایتی پیش رو 0.2998 و 0.2990 دلار و در صورت افزایش قیمت، نقاط مقاومتی آن 0.4193 و 0.4952 دلار است.

تحلیل کاردانو هفتگی

تحلیل کاردانو روزانه | 30 آبان 1401

کاردانو در تایم 15 دقیقه با مومنتوم بالایی در حال ریزش اس تو هم اکنون قیمت نزدیک به حمایت خود 0.2290 می‌باشد. محدوده مقاومت 0.3155 است.


تحلیل کاردانو روزانه

تحلیل کاردانو هفتگی | هفته آخر آبان

23 آبان 1401
کاردانو در بازه هشت ساعته به آخرین محدوده حمایتی برخورد کرده است که در حال حاضر منتظر تایید برای برگشت قیمت هستیم قدرت حرکتی ریزش زیاد است. موقعیت برای صعود ارز دیجیتال بالاست. محدوده حمایتی این ارز دیجیتال 0.32 و 0.3 هستند و محدوده مقاومت آن 0.5 و 0.5063 هستند.

ada-w.png


تحلیل کاردانو هفتگی | هفته سوم آبان

16 آبان 1401
ارز کاردانو از بالا محدوده‌ی به محدوده مهمی نفوذ کرده است و زیر قیمت نقدینگی بالایی وجود دارد و فشردگی در چارت قابل مشاهده است. احتمال بازگشت یا ریتریس قیمت تا منشا حرکت یا همان ناحیه حمایت وجود دارد. محدوده حمایتی آن 0.3613 سنت و 0.3515 سنت هستند. با توجه به اینکه بازار ارزهای دیجیتال نزولی است، خرید ارز دیجیتال کاردانو توصیه نمی‌شود.

هفتگی کاردانو

📆 تحلیل کاردانو ماهانه | آبان 1401

9 آبان 1401
آدا در بازه هفتگی که یک ماه اعتبار دارد به محدوده حمایتی قوی برخورد کرده و بهبود قیمتی خوبی داشته است. پشت قیمت، فشردگی در چارت دیده می‌شود که باعث حرکت صعودی خوبی برای آدا می‌شود. محدوده مقاومتی ارز دیجیتال کاردانو 0/7474 و 0/8369 بوده و ناحیه حمایتی آن نیز نسبت به گذشته تغییر نکرده است.

تحلیل هفتگی کاردانو

تحلیل کاردانو هفتگی | هفته دوم آبان 1401

آدا در بازه‌ی هشت ساعته که یک هفته اعتبار دارد، از محدوده 0/33 سنت به سمت بالا ریکاوری شده است و سیگنالی مبنی بر صعود قیمت در آن دیده می‌شود. در این وضعیت نیاز به اصلاح عمیق وجود دارد. حمایت برای آرا 0/3590 و 0/35 مقاومت ندارد.

تحلیل هفتگی کاردانو

تحلیل کاردانو روزانه | 9 آبان 1401

آدا در بازه‌ی بیست و دو دقیقه که به مدت یک روز اعتبار دارد، بعد از نفوذ در سطح مقاومتی 0/4192 سنت، در حال بازگشت و عقب گرد عمیق برای این لگ صعودی است که در چارت مشاهده می‌کنید. قیمت به صورت فشرده به ناحیه حمایتی نزدیک می‌شود و این تاییدیه برای بازگشت یا حمایت است. ناحیه حمایتی 0/39 و ناحیه مقاومت 0/4192 است.

تحلیل روزانه کاردانو


ADA-D.png