ارز دیجیتال اتریوم، به عنوان دومین رمز ارز در حجم بازار و تعداد تراکنش‌ها یکی از مهمترین کوین‌هایی است که در بازار کریپتوکارنسی وجود دارد. اگر به کریپتو یا معاملات ارز دیجیتال علاقه دارید یا در بازار فعالیت می‌کنید، باید اتریوم را در واچ لیست خود داشته باشید. تحلیل‌های اتریوم در بازه‌های مختلف اهمیت بسیار زیادی دارد علی الخصوص که به تازگی از پروتکل اثبات کار به پروتکل اثبات سهام تغییر یافته است. در این مطلب آپدیت تحلیل ارز دیجیتال اتریوم را به صورت تحلیل هفتگی اتریوم و تحلیل ماهانه ارز اتر در اختیار شما قرار خواهیم داد. با ما همراه باشید.


📆تحلیل ماهانه اتریوم| سپتامبر 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


ETH-M.png


تحلیل هفتگی اتریوم| هفته‌‌‌‌ی اول مهر 1402

3 مهر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ETH-W.png

تحلیل هفتگی اتریوم| هفته‌‌‌‌ی چهارم شهریور 1402

27 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ETH-W.png


تحلیل هفتگی اتریوم | هفته‌‌‌‌ی سوم شهریور 1402

20 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ETH-W.png

تحلیل هفتگی اتریوم| هفته‌‌‌‌ی دوم شهریور 1402

13 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ETH-W.png

📆تحلیل ماهانه اتریوم| آگوست 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


ETH-M.png


تحلیل هفتگی اتریوم| هفته‌‌‌‌ی اول شهریور 1402

6 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ETH-W.png

تحلیل هفتگی اتریوم| هفته‌‌‌‌ی آخر مرداد 1402

30 مرداد 1402


اتریوم در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، انتظار داشتیم قیمت به محدوده مقاومتی ۲۰۶۰ دلار برخورد کند ولی نرسیده به این محدوده به سمت پایین ریجکت شده است. در حال حاضر محدوده حمایتی ۱۶۸۰ دلار به‌سمت پایین شکسته شده‌است که تاکید داشتیم ورود در این محدوده نیاز به تاییدیه دارد و محدوده‌های حمایتی مهم ۱۴۷۰دلار و ۱۳۳۰ دلار است و قبل از رسیدن به آن، احتمال اینکه قیمت یک اصلاح عمیق تا ۱۹۷۵ دلار وجود دارد.


ETH-W.png

تحلیل هفتگی اتریوم| هفته‌‌‌‌ی چهارم مرداد 1402

23 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ETH-W.png


تحلیل هفتگی اتریوم| هفته‌‌‌‌ی سوم مرداد 1402

16 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ETH-W.png

📆تحلیل ماهانه اتریوم| جولای 2023

اتریوم در تایم هفتگی بازه یک ماهه قیمت در حال حاضر بصورت فشرده رو به بالا در حال حرکت است و حالت صعودی دارد. انتظار شکست ناحیه 2.100 دلار را داریم و مهمترین محدوده مقاومتی 2.650 دلار است. محدوده حمایتی اتریوم در این بازه زمانی 1.530 دلار است.


ETH-M.png


تحلیل هفتگی اتریوم| هفته‌‌‌‌ی دوم مرداد 1402

۹ مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.

ETH-W.png


تحلیل هفتگی اتریوم| هفته‌‌‌‌ی اول مرداد 1402

2 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ETH-W.png


تحلیل هفتگی اتریوم| هفته‌‌‌‌ی چهارم تیر 1402

26 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ETH-W.png


تحلیل هفتگی اتریوم| هفته‌‌‌‌ی سوم تیر 1402

19 تیر 1402


اتریوم در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، همان‌طور که انتظار داشتیم قیمت به محدوده 1970 دلار برخورد کرده‌است و به‌ سمت پایین ریجکت شده‌است. انتظار یک اصلاح کم عمق را داریم که محدوده‌های مقاومتی ما 1900 و 1930 دلار است که در صورت اصلاح، می‌تواند به این محدوده‌های مقاومتی برخورد کند و به سمت پایین مجدد ریجکت شود. در حال حاضر محدوده حمایتی برای قیمت 1690 دلار است.


ETH-W.png

تحلیل هفتگی اتریوم| هفته‌‌‌‌ی دوم تیر 1402

12 تیر 1402


اتریوم در تایم 8 ساعته بازه یک هفته، قیمت در حال حاضر در محدوده حمایتی از پیش تعیین شده ما است. بعد از برخورد به این محدوده حمایتی منتظر تاییدیه برای خروجی قیمت هستیم و این خروجی می‌تواند محدوده حمایتی مهمی برای ما باشد. در صورت شکست این ناحیه قیمت می‌تواند محدوده‌های بالاتر را ببیند و همچنان محدوده حمایتی 1.500 دلار برای ما حائز اهمیت است.


ETH-W.png

📆تحلیل ماهانه اتریوم| ژوئن 2023

اتریوم در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، قیمت بعد از شکست و رد کردن محدوده‌ی 2020 دلار، انتظار یک اصلاح قیمتی را داریم. محدوده‌های حمایتی 1500 و 1580 دلار است و از طرفی محدوده‌ی مقاومتی 20580 دلار است.


ETH-M.png


تحلیل هفتگی اتریوم| هفته‌‌‌‌ی اول تیر 1402

5 تیر 1402


برای اتریوم در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کردن محدوده حمایتی 1680 دلار، انتظار ریزش قیمت تا محدوده 1500 دلار را داشتیم. در حال حاضر محدوده مقاومتی 1960 دلار برای اتریوم حائز اهمیت است و محدوده حمایتی 1680 دلار است.


ETH-W.png

تحلیل هفتگی اتریوم| هفته‌‌‌‌ی چهارم خرداد 1402

29 خرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ETH-W.png

تحلیل هفتگی اتریوم| هفته‌‌‌‌ی سوم خرداد 1402

22 خرداد 1402


برای اتریوم در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از شکست محدوده‌ی حمایتی 1760 دلار انتظار یک اصلاح قیمتی تا محدوده‌ی مقاومتی 1970 دلار را داریم. از طرفی محدوده‌ی حمایتی 1580 دلار است.


ETH-W.png

📆 تحلیل ماهانه اتریوم| مـِی 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


ETH-M.png


تحلیل هفتگی اتریوم| هفته‌‌‌‌ی دوم خرداد 1402

8 خرداد 1402


اتریوم در تایم 4 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت در حال حاضر به یک محدوده حمایتی 1740 دلار برخورد کرده‌است این حمایت نسبتا حمایت قوی محسوب می‌شود در‌حال حاضر محدوده مقاومتی پیش رو 1960 دلار است و انتظار داریم که قیمت بتواند از این نواحی به‌سمت پایین ریجکت شود و محدوده حمایتی پیش‌رو محدوده 1592 دلار است .


ETH-W.png

تحلیل هفتگی اتریوم| هفته‌‌‌‌ی اول خرداد 1402

1خرداد
اتریوم در تایم 4 ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت در حال حاضر به یک محدوده حمایتی مهم 1730 دلار برخورد کرده است و از طرف بالا تاییدیه مبنی بر چرخش قیمت به ما داده‌است. انتظار برخورد به محدوده 1785 دلار که محدوده حمایتی محسوب می‌شود را داریم و محدوده مقاومتی 1970 دلار است.


ETH-W.png

تحلیل هفتگی اتریوم| هفته‌‌‌‌ی چهارم اردی‌بهشت 1402

25 اردی‌بهشت


چارت اتریوم (ETH) در تایم هشت ساعته بازه یک هفته، به یک محدوده حمایتی از قبل تعیین شده برخورد کرده و در محدوده 1730 دلار انتظار پولبک قیمتی را داریم. در محدوده مقاومتی 1976 دلار، قیمت با برخورد به این محدوده احتمال ریجکت شدن به سمت پایین و ادامه حرکت ریزشی را دارد.


ETH.png


تحلیل هفتگی اتریوم| هفته‌‌‌‌ی سوم اردی‌بهشت 1402

18 اردی‌بهشت


اتریوم در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از برخورد به محدوده حمایتی 1780 دلار انتظار یک ریتریس به سمت بالا را داشتیم همچنان محدوده مقاومتی 2041 دلار برای ما محدوده مقاومتی مهمی محسوب می‌شود و از طرفی محدوده حمایتی پیش رو 1741 دلار است .


ETH-W.png


تحلیل هفتگی اتریوم| هفته‌‌‌‌ی دوم اردی‌بهشت 1402

11 اردی‌بهشت


اتریوم در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، همان‌طور که انتظار داشتیم قیمت در‌حال ریتریس و اصلاح قیمتی است. محدوده‌ی مقاومتی 2060 و محدوده‌ی حمایتی 1550 دلار است.


ETH-W.png


📆 تحلیل ماهانه اتریوم| اپریل 2023

اتریوم در تایم 7 روزه برای تحلیل ماهانه، قیمت بعد از برخورد به محدوده حمایتی ۱۱۰۰ دلار به سمت بالا ریکاوری شده و محدوده مقاومتی ۱۷۷۰ دلار را به سمت بالا شکسته و انتظار اصلاح از این نواحی تا محدوده حمایتی ۱۲۰۰ دلار را داریم. محدوده مقاومتی پیش‌روی آن ۲۵۰۰ دلار است.


ETH-M.png

تحلیل هفتگی اتریوم| هفته‌‌‌‌ی اول اردی‌بهشت 1402

4 اردی‌بهشت


اتریوم در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از رد کردن محدوده‌ی مقاومتی ۲۰۶۰ دلار انتظار ریجکت به‌سمت پایین را داشتیم و در‌حال حاضر محدوده‌ی حمایتی از پیش تعیین شده ۱۸۵۰ دلار به‌سمت پایین شکسته‌است و هیچ محدوده‌ی حمایتی در نزدیکی قیمت وجود ندارد. محدوده‌ی مقاومتی ۲۰۷۰ دلار است که انتظار داریم قیمت به این محدوده واکنش نشان دهد و محدوده‌ی حمایتی ۱۵۵۰ دلار است.


ETH-W.png

تحلیل هفتگی اتریوم| هفته‌‌‌‌ی چهارم فروردین 1402

۲۸ فروردین ۱۴۰۲


اتریوم در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از رد کردن محدوده‌ی مقاومتی ۱۹۴۰ دلار به‌سمت بالا گارد صعودی را حفظ کرده‌ و در صورتی که قیمت بتواند محدوده‌ی حمایتی ۱۸۵۰ دلار را به‌سمت پایین بشکند قیمت می‌تواند تا محدوده‌های ۱۴۸۰ دلار ریزش داشته باشد. در حال حاضر محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی اتریوم ۲۲۰۰ دلار است.


ETH-W.png


تحلیل هفتگی اتریوم| هفته‌‌‌‌ی سوم فروردین 1402

۲۱ فروردین ۱۴۰۲
اتریوم در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت به محدوده‌ی حمایتی از قبل تعیین شده ۱۹۴۰ دلار برخورد کرده‌است و این محدوده را به‌سمت بالا شکسته است انتظار یک ریتریس عمیق از این نواحی داریم و محدوده‌ی حمایتی پیش‌روی خود، محدوده‌های ۱۶۹۰ و ۱۴۸۸ دلار است.


ETH-W.png


تحلیل هفتگی اتریوم| هفته‌‌‌‌ی دوم فروردین 1402

۱۴ فروردین


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


ETH-W.png


📆 تحلیل ماهانه اتریوم | مارس 2023

اتریوم در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، بعد از شکست محدوده‌ی حمایتی ۸۸۰ دلار خود را به سمت بالا ریکاوری کرده‌است که این ریکاوری به منزله‌ی پولبک و جمع‌آوری سفارش است و در حال حاضر مقاومت پیش‌روی خود در اسکیل ماهانه مقاومت‌های ۱۸۵۰ و ۲۶۰۰ دلار است و محدوده‌ی حمایتی پیش‌رویش محدوده‌ی ۱۲۰۰ دلار است.


ETH-M.png


تحلیل هفتگی اتریوم | هفته‌‌‌‌ی اول فروردین 1402

7 فروردین 1402

اتریوم در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی بعد از برخورد به مقاومت 1730 دلار به سمت پایین ریجکت شد که انتظار واکنش از محدوده 1260 دلار را داشتیم ولی قیمت با مومنتوم به سمت بالا حرکت کرده و در حال حاضر قیمت درگیر محدوده مقاومتی از قبل تعیین شده 1840 دلار شده است. اتریوم فعلا تاییدیه‌ای مبنی بر چرخش قیمت را نداده و در صورت نزول محدوده حمایتی 1460 و 1260 دلار هستند.


ETH-W.png

تحلیل روزانه اتریوم | 7 فروردین 1402

اتریوم در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه قیمت در یک تریدینگ رنج است و محدوده مقاومتی آن ۱۷۹۰ دلار است محدوده حمایتی ۱۷۲۰ دلار است و انتظار واکنش از این محدوده حمایتی را داریم.


ETH-D.png

تحلیل هفتگی اتریوم | هفته‌‌‌‌ی چهارم اسفند 1401

22 اسفند 1401


اتریوم در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت محدوده‌ی حمایتی ۱۴۶۰ دلار را به‌سمت پایین شکسته است. در‌حال حاضر هر برگشتی به‌سمت بالا صرفاً جهت جمع‌آوری نقدینگی است و قیمت به محدوده‌ی مقاومتی مهم ۱۶۴۰ دلار برخورد کرده‌است و انتظار واکنش و ریجکت تا محدوده‌های حمایتی ۱۴۷۰ دلار را داریم .


ETH-W.png


تحلیل روزانه اتریوم | 22 اسفند 1401

اتریوم در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، قیمت در‌حال حاضر نزدیک به یک مقاومت هفتگی قرار گرفته‌است و انتظار واکنش از این محدوده‌ی مقاومتی ۱۶۳۰ دلار را داریم و محدوده‌ی حمایتی اتریوم در اسکیل روزانه ۱۵۴۰ دلار است.


ETH-D.png

تحلیل هفتگی اتریوم | هفته‌‌‌‌ی سوم اسفند 1401

15 اسفند 1401


اتریوم در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از برخورد به مقاومت ۱۷۰۰ دلار به سمت پایین ریجکت شده و این ریجکت یا اصلاح به‌صورت فشرده‌است و اولین محدوده‌ی حمایتی سر راهش محدوده‌ی ۱۵۰۰ دلار است و محدوده‌ی‌مقاومتی پیش‌روی اتریوم ۱۷۰۰ دلار است.


ETH-W.png


تحلیل روزانه اتریوم | 15 اسفند 1401

اتریوم در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، قیمت در یک تریدینگ رنج بلند مدت قرار گرفته‌است محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی خودش ۱۵۸۰ دلار و محدوده‌ی حمایتی ۱۵۵۰ دلار است.


ETH-D.png

📆 تحلیل اتریوم ماهانه | فوریه 2023

اتریوم در تایم هفتگی برای تحلیل ماهانه، قیمت بعد از برخورد به حمایت ۱۸۰۰ دلار توانست خودش را به سمت بالا ریکاوری کند و بعد از شکست محدوده‌ی ۱۶۷۶ دلار تاییدیه مبنی بر صعودی شدن قیمت را به ما داده‌است. در حال حاضر از این نواحی ریکاوری انتظار پولبک یا ریتریس قیمت را داریم و اولین ناحیه حمایتی اتریوم ۱۳۵۰ دلار است. محدوده‌ی مقاومتی اتریوم ۱۸۴۰ و ۲۶۰۰ دلار است.


ETH-M.png


تحلیل هفتگی اتریوم | هفته‌‌‌‌ی دوم اسفند 1401

8 اسفند 1401


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ETH-W.png

تحلیل روزانه اتریوم | 8 اسفند 1401

اتریوم در تایم یک ساعته برای تحلیل روزانه، در حال حاضر به مقاومت مهم ۱۶۵۰ دلار برخورد کرده‌است و انتظار اصلاح قیمت را داریم. در‌صورت شکست این مقاومت تاییدیه مبنی بر تغییر روند در اسکیل روزانه را برای اتریوم داریم و محدوده‌ی حمایتی این ارز ۱۵۹۰ دلار خواهد بود.


ETH-D.png


تحلیل هفتگی اتریوم | هفته اول اسفند ۱۴۰۱

1 اسفند 1401


اتریوم در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کردن مقاومت ۱۶۸۰ دلار انتظار اصلاح قیمتی را داشتیم تا ۱۴۰۰ دلار ولی قیمت قبل از برخورد به محدوده حمایتی به سمت بالا حرکت کرد و سقف جدید زد. این نوع حرکت یک مقدار معاملات صعودی را ریسکی می‌کند. در اندیکاتور RSI واگرایی در چارت شکل گرفته و به مقاومت مهم 1740 دلار برخورد کرده است. در صورت اصلاح محدوده‌های 1570 و 1420 دلار را به عنوان حمایت داریم.


ETH-W.png


تحلیل اتریوم روزانه | ۱ اسفند ۱۴۰۱

اتریوم در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، بعد از برخورد به مقاومت هفتگیش به پایین ریجکت شده و در حال تریدینگ رنج است. در اسکیل روزانه در حال حاضر هیچ حمایتی برای قیمت وجود ندارد و مقاومت پیش رویش 1700 دلار است.


ETH-D.png


تحلیل هفتگی اتریوم | هفته چهارم بهمن ۱۴۰۱

24 بهمن 1401

اتریوم در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کردن مقاومت ۱۶۸۰ دلار به سمت پایین ریجکت شد و انتظار اصلاح قیمتی بیشتری را داریم . فشرده شدن قیمت تاییدیه مبنی بر تغییر روند اصلاحی را داده است. از طرفی می‌توانیم انتظار پولبک یا اصلاح تا ناحیه‌ی مقاومتی ۱۶۳۰ دلار را برای ادامه ریزش داشته باشیم. محدوده‌ی حمایتی اصلی اتریوم در بازه هفتگی ۱۴۲۰ دلار است.

ETH-W.png


تحلیل اتریوم روزانه | ۲۴ بهمن ۱۴۰۱

اتریوم در تایم یک ساعته برای تحلیل روزانه، قیمت بعد از شکست خط روند و خط حمایتی داینامیک خود به سمت پایین دچار فشردگی و تریدینگ رنج شده‌است و محدوده‌ی مقاومتی ۱۵۷۰ دلار برای اسکیل روزانه است و در این ناحیه فقط منتظر فروش هستیم. ناحیه‌ی حمایتی اتریوم، محدوده‌ی ۱۴۲۰ دلار است.

ETH-D.png


تحلیل هفتگی اتریوم | هفته سوم بهمن ۱۴۰۱

17 بهمن 1401
تحلیل هفته پیش برقرار است.


ETH-W.png

تحلیل اتریوم روزانه | ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

اتریوم در تایم فریم یک‌ساعته برای تحلیل روزانه، قیمت بعد از شکست سقف ۱۶۷۹ دلار به سمت پایین به‌صورت فشرده اصلاح داده‌است و محدوده‌هایی که انتظار واکنش حمایتی از قیمت را داریم، محدوه‌ی ۱۵۹۶.۷۸ است. محدوده‌ی مقاومتی اتریوم ۱۶۸۹.۲۸ دلار است.


ETH-D.png

📆 تحلیل اتریوم ماهانه | ژانویه 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.

ETH -M.png

تحلیل هفتگی اتریوم | هفته دوم بهمن ۱۴۰۱

10 بهمن 1401
تحلیل هفته پیش برقرار است.

ETH-W.pngتحلیل اتریوم روزانه | 10 بهمن ۱۴۰۱

اتریوم در تایم فریم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، در محدوده‌ی مقاومتی هفتگی خودش به‌سر‌ می‌برد و قیمت دچار فشردگی و کمپرس شده‌است. در حال حاضر مقاومت پیش‌روی اتریوم برای بازه‌ی یک روزه ۱۶۵۰ دلار و حمایت آن ۱۶۱۴ دلار است. در صورت شکسته شدن این حمایت مهم، قیمت می‌تواند تا محدوده ‌۱۵۷۱ دلار نزول داشته‌باشد.

ETH-D.pngتحلیل هفتگی اتریوم | هفته اول بهمن ۱۴۰۱

3 بهمن 1401
تحلیل هفته پیش برقرار است.

ETH-W.png

تحلیل اتریوم روزانه | ۳ بهمن ۱۴۰۱

اتریوم در تایم فریم یک ساعته برای تحلیل روزانه، در یک مقاومت هفتگی از قبل تعیین شده در حال یک تریدینگ رنج زدن است. حالا منتظر تریگر یا تاییدیه مبنی‌بر چرخش قیمت هستیم. محدوده‌ی حمایتی اتریوم ۱۵۳۳ و محدوده‌ی مقاومتی ۱۶۷۴ دلار است.

ETH-D.png

تحلیل هفتگی اتریوم | هفته چهارم دی ۱۴۰۱

26 دی 1401
اتریوم در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی همچنان مثل بیت کوین حرکت صعودی را اغاز کرده است. این حرکت قدرت بالایی دارد و نزدیک به مقاومت مهم محدوده 1630 دلار است . در صورتی که قیمت بتواند این مقاومت را به سمت بالا بشکند در اصلاح میتوان سوار قیمت شد . محدوده حمایتی پیش رو 1350دلار و 1150دلار است .

ETH-W.png


تحلیل اتریوم روزانه | ۲۶ دی ۱۴۰۱

اتریوم در تایم یکساعته برای تحلیل روزانه نزدیک به مقاومت هفتگی 1600 دلار است که نزدیک این مقاومت قیمت به صورت فشرده درامده است و فعلا مبنی بر برگشت قیمت در این ناحیه نداریم محدوده مقاومتی 1600 دلار و محدوده حمایتی 1390 دلار است .

ETH-D.png


تحلیل هفتگی اتریوم | هفته سوم دی ۱۴۰۱

20 دی 1401
اتریوم در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از شکست مقاومت تعیین‌شده که در‌‌ محدوده‌ی ۱۲۰۰ دلار است در‌حال حاضر به مقاومت مهمی برخورد کرده که این مقاومت از قبل دوبار توسط قیمت تست‌ شده‌ و به سمت پایین ریجکت‌ شده‌است. منتظر واکنش در این محدوده هستیم و در صورت شکست در این محدوده، اتریوم می‌تواند تا محدوده‌های ۱۴۰۰ و ۱۵۰۰ دلار رشد داشته‌باشد.


ETH-W.png


تحلیل اتریوم روزانه | ۲۰ دی ۱۴۰۱

اتریوم در تایم فریم ۱ ساعته برای تحلیل روزانه، درحال حاضر به یک مقاومت بسیار مهم هفتگی برخورد کرده‌ است. انتظار شکست این مقاومت به‌سمت بالا را داریم. از آن‌ جایی که قدرت مومنتوم صعودی قیمت بالا است در صورت پولبک یا ریتریس، محدوده‌ی ۱۲۹۰ دلار می‌تواند محدوده‌ی حمایتی خوبی برای قیمت محسوب شود.

ETH-D.png


تحلیل هفتگی اتریوم | هفته دوم دی ۱۴۰۱

12 دی 1401
تحلیل هفته پیش برقرار است.

ATH-W.png

تحلیل اتریوم روزانه | ۱۲ دی ۱۴۰۱

اتریوم در تایم یک ساعته برای تحلیل روزانه، بین یک تریدینگ رنج (محدوده بی روند) بلند مدت قرار گرفته است. این رمز ارز در حال حاضر بین محدوده 1180 دلار و 1200 دلار در حال رنج زدن (حرکت بی‌روند) است. اگر مقاومت 1200 دلار به سمت بالا شکسته شود مقاومت بعدی 1220 دلار خواهد بود.

ATH-D.png

📆 تحلیل اتریوم ماهانه | دسامبر 2022

اتریوم در تایم‌فریم هفتگی بعد از شکست حمایت مهم ۱۲۰۰ دلار یک اصلاح قیمتی انجام داد و توانست در محدوده مقاومت ۱۹۰۰ دلار را به سمت بالا نفوذ کند و در حال حاضر در تایم ماهانه قیمت به صورت فشرده شدن است. ناحیه ۱۰۰۰ دلار در حال حاضر یک حمایت مهم برای اتریوم محسوب می‌شود و انتظار رشد در این یک ماه را تا محدوده 1580 دلار و حتی 2500 دلار می‌ةوانیم داشته باشیم و محدوده حمایتی 1000 و 644 دلار حمایت‌های اصلی این ماه اتریوم هستند.

تحلیل اتریوم ماهانه | دسامبر 2022

تحلیل هفتگی اتریوم | هفته اول دی ۱۴۰۱

5 دی 1401
تحلیل هفته پیش برقرار است.

ATH-W.png

تحلیل اتریوم روزانه | 5 دی ۱۴۰۱

اتریوم در تایم فریم یک ساعته برای تحلیل روزانه‌ کاملا مشابه با بیت‌کوین حرکت می‌کند و در یک تریدینگ رنج (بی‌روندی) کامل قرار‌‌ گرفته است. کوچک بودن بدنه کندل‌ها و بلند بودن سایه‌های آن‌ها بی‌تصمیم بودن معامله‌گران را نشان می‌دهد. محدوده حمایتی ۱۲۰۹ دلار و محدوده مقاومتی ۱۲۴۲ دلار است.


ATH-D.png

تحلیل هفتگی اتریوم | هفته پنجم آذر

28 آذر 1401
قیمت اتریوم در تایم فریم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی بعد از جمع کردن نقدینگی 1300 دلار . برخورد به مقاومتی که قبلا هم یک بار آن خورده بود، از۱۳۵۰ دلار به سمت پایین با مومنتوم زیادی ریجکت شده و در حال حاضر اولین حمایت پیش رویش را شکسته و حمایت مهم بعدی اتریوم که آخرین حمایتش نیز هست ۱۱۴۰ است. مقاومت‌های پیش رو در این هفته نیز ۱۲۷۰ و ۱۳۲۰ دلار هستند.


تحلیل تکنیکال ارز اتریوم-هفتگی


تحلیل روزانه اتریوم | 28 آذر 1401

اتریوم در تایم فریم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه بعد از ریزش سنگینی که داشت در یک محدوده رنج قرار گرفته و در حال حاضر بین یک مقاومت و حمایت است. محدوده حمایتی ۱۱۶۰ دلار و محدوده مقاومت ۱۲۰۰ دلار است. منتظر واکنش به این محدوده ‌ها هستیم تا اینکه قیمت از یک‌طرف خارج شود.


تحلیل تکنیکال ارز اتریوم-روزانه

تحلیل هفتگی اتریوم | هفته چهارم آذر

21 آذر 1401
قیمت اتریوم در تایم‌فریم ۸ ساعته، به یک محدوده حمایت مهم برخورد کرد ولی به سمت پایین نفوذ کرد و در حال حاضر در فاز ریتریسس (فاز اصلاحی) به سمت بالا هست. این روند صعودی به سمت بالا را پولبک در نظر می‌گیریم و 1400 و 1500 دلار مقاومت‌های خیلی مهمی در این مسیر هستند که احتملا واکنش قیمت به این نواحی زیاد است. 1400 دلار منطقه سوئپی (Swap) است که دو بار قیمت این محدوده را نادیده گرفته و احتمال واکنش قیمت به آن زیاد است. محدوده‌های حمایتی ما نیز 1160 دلار و 1060 دلار هستند.

تحلیل اتریوم هفتگی-21آذر


تحلیل روزانه اتریوم | 21 آذر 1401

اتریوم در تایم‌فریم 1 ساعته، بعد از اسپایکی (حرکتی سریع) که در قیمت وجود آمد و قیمت به سمت بالا حرکت کرد، نزدیک به محدوده مقاومتی مهم 1320 دلار رسیده است و احتمال این که این محدوده نتواند جلوی جرکت قیمت را بگیرد زیاد است، زیرا این محدوده کدت زیادی قیمت را زیر خودش نگه داشته و قیمت به صورت فشرده دارد به این محدوده نزدیک می‌شود. در حال حاضر بیشتر انتظار شکست و نفوذ به این محدوده و بعد از آن اصلاح قیمت تا 1250 دلار را داریم.

تحلیل روزانه اتریوم | 13 آذر 1401


تحلیل هفتگی اتریوم | هفته سوم آذر

13 آذر 1401
قیمت اتریوم در تایم‌فریم ۸ ساعته، به یک محدوده حمایت مهم برخورد کرد ولی به سمت پایین نفوذ کرد و در حال حاضر در فاز ریتریسس (فاز اصلاحی) به سمت بالا هست. این روند صعودی به سمت بالا را پولبک در نظر می‌گیریم و 1400 و 1500 دلار مقاومت‌های خیلی مهمی در این مسیر هستند که احتملا واکنش قیمت به این نواحی زیاد است. 1400 دلار منطقه سوئپی (Swap) است که دو بار قیمت این محدوده را نادیده گرفته و احتمال واکنش قیمت به آن زیاد است. محدوده‌های حمایتی ما نیز 1160 دلار و 1060 دلار هستند.

تحلیل هفتگی اتریوم | هفته سوم آذر

تحلیل روزانه اتریوم | 13 آذر 1401

اتریوم در تایم‌فریم 1 ساعته، بعد از اسپایکی (حرکتی سریع) که در قیمت وجود آمد و قیمت به سمت بالا حرکت کرد، نزدیک به محدوده مقاومتی مهم 1320 دلار رسیده است و احتمال این که این محدوده نتواند جلوی جرکت قیمت را بگیرد زیاد است، زیرا این محدوده کدت زیادی قیمت را زیر خودش نگه داشته و قیمت به صورت فشرده دارد به این محدوده نزدیک می‌شود. در حال حاضر بیشتر انتظار شکست و نفوذ به این محدوده و بعد از آن اصلاح قیمت تا 1250 دلار را داریم.

تحلیل روزانه اتریوم | 13 آذر 1401


تحلیل اتریوم هفتگی | هفته دوم آذر

7 آذر 1401
اتریوم در تشابه با هفته گذشته خود، چندان تغییر نکرده است و در بازه معاملاتی قرار دارد. نکته حائز اهمیت که آن را متفاوت می‌کند، این است اتریوم الان در سر راه خود یک محدوده حمایتی خیلی قوی دارد که می‌تواند تا حدی از ریزش بیش از پیش جلوگیری کند. محدوده حمایتی 1310 و 1100 دلار بوده و محدوده مقاومتی 1260 و1400 دلار هستند.


eth-d.png


تحلیل اتریوم روزانه | 7 آذر 1401

در بازه یک ساعته که برای اتریوم به مدت یک روز انقضا دارد، اتریوم بعد از ریزش اخیر خود به یک گره برخورده است و انتظار کاهش قیمت بیشتری هم از این ارز دیجیتال می‌رود.محدوده حمایتی اتریوم در بازه روزانه 1130 دلار و محدوده مقاومت آن 1190 دلار است.

eth-d.png

تحلیل اتریوم هفتگی | هفته اول آذر

30 آبان 1401
چارت اتریوم در بازه هفتگی که به مدت یک ماه اعتبار دارد، تغییر ویژه‌ای نداشته است و تحلیل هفته گذشته همچنان پابرجاست. محدوده حمایتی اتریوم در بازه هفتگی 1100 دلار و محدوده مقاومتی آن 1400 دلار و 1500 دلار است.

ETHEREUM WEEKLY

تحلیل اتریوم روزانه | 30 آبان 1401

اتریوم در تایم 15 دقیقه که به مدت یک روز اعتبار دارد، قیمت اتریوم با مومنتوم بالایی ریزش کرده است و نزدیک محدوده‌ی حمایتی 1100 دلار می‌باشد و اولین محدوده مقاومتی پیش رو 1170 دلار است.

اتریوم-روزانه

تحلیل اتریوم هفتگی | هفته آخر آبان

23 آبان 1401
اتریوم، در بازه هشت ساعته که به مدت یک هفته اعتبار دارد، در ناحیه حمایتی خود نفوذ کرده و صرفا برای جمع‌آوری نقدینگی کمی به سمت بالا رفته است. محدوده‌ی حمایتی ارز دیجیتال اتریوم 600 دلار است، درحالیکه محدوده مقاومتی اتریوم 1400 دلار و 1700 دلار هستند. یک محدوده مقاومتی بالاتر هم برای اتریوم وجود دارد که در قیمت 1830 قرار گرفته است.


eth-w.png


تحلیل اتریوم هفتگی | هفته سوم آبان

16 آبان 1401
اتریوم به مقاومت نسبتا خوبی برخورده است و در حال ریزش قیمت است ولی مقاومت اصلی اتریوم محدوده 17000 دلار و حمایت آن 14000 دلار هستند. خرید اتریوم در این دوران توصیه نمی‌شود.

eth-16aban

تحلیل اتریوم هفتگی | هفته دوم آبان

9 آبان 1401
اتریوم در بازه‌ی هشت ساعته که به مدت یک هفته اعتبار دارد؛ محدوده مقاومت هفته را با قدرت حرکت بالا شکست و در حال نزدیک شدن به سطح مقاومتی قوی است. رفتار قیمت به صورت فشرده و سه عقب گرد می‌باشد. ناحیه مقاومتی 17.000 دلار تا 17.500 دلار استو محدوده حمایتی آن 14.000 دلار است.

تحلیل هفتگی اتریوم


تحلیل اتریوم هفتگی | هفته اول آبان

3 آبان 1401
در بازه هفتگی ارز دیجیتال اتریوم نسبت به هفته قبل، دقیقا مشابه قبل در بازه بی‌تصمیمی قرار دارد و برای انجام هرگونه معامله بهتر است منتظر تاییدیه یا سیگنال ماند.

eth-w.png

تحلیل اتریوم هفتگی | هفته آخر مهر

25 مهر 1401
در بازه‌ی هشت ساعته که به مدت یک هفته اعتبار دارد، اتریوم در یک بازه‌ی بی تصمیم قرار گرفته است. با این تفاوت که اتریوم قدرت حرکتی بهتری نسبت به بیت کوین دارد. مقاومت‌های پیش روی اتریوم 1590 دلار و 1740 دلار هستند. حمایت مهم اتریوم 1100 تا 1000 دلار هستند. در این بازه‌ها قیمت اتریوم متغیر است.

تحلیل هفتگی اتریوم


تحلیل اتریوم هفتگی | هفته سوم مهر

18 مهر 1401
اتریوم باتوجه به شباهت زیادش به بیت کوین، در یک trading range (بازه معاملاتی بی تصمیم) قرار گرفته است ولی به طور کلی وضع بدی ندارد. قدرت ریزش ضعیف است ولی با توجه به اینکه اتریوم همبستگی زیادی را با بیت تجربه می‌کند، باید منتظر بیت کوین ماند. محدوده‌ی حمایتی این ارز 1280 دلار و محدوده مقاومتی 1580 هستند.


اتریوم هفتگی سوم.png


📆 تحلیل اتریوم ماهانه | شهریور 1401

21 شهریور 1401
اتریوم سقف 1400 را که بالاترین قیمت آن در طول تاریخ این کوین بود، در سال 2018 رد کرد. بعد از آن، در همان سال از ماه فوریه، به مدت حدود دو سال در فاز ریزشی قرار گرفت و باقی ماند. پایین‌ترین قیمت این رمز ارز در این بازه 84 دلار بود و این یعنی اتریوم 94 درصد ریزش داشته است.


در مارس 2020، فرایند رشد صعودی اتریوم آغاز شد؛ در فوریه 2021، اتریوم توانست سقف 1439 خودش را رد کند و در نوامبر همان سال در قیمت 4846 بلندترین سقف تاریخی خودش را ثبت کند؛ در این بازه تقریبا دو ساله، ارز دیجیتال اتریوم حدود 6000 درصد سود داشت. اتریوم بعد از آن وارد فاز اصلاحی و بازگشت به سطوح قبلی خودش شده و در آن باقی مانده است. در حال حاضر دیدگاه برای محدوده حمایتی بلند مدت محدوده‌های 406 و 219 دلار هستند.
برای دیدن چارت‌ها در تریدینگ ویو (Trading View) بر روی عکس‌ها کلیک کنید.

تحلیل اتریوم- بلندمدت1

تحلیل اتریوم هفتگی | هفته آخر شهریور 1401

در بازه روزانه، اتریوم توانست بعد از شکستن ناحیه 900 دلار و نفوذ به محدوده 1000 دلار، ریکاوری خوبی داشته باشد؛ مقاومت‌های پیش روی اتریوم شامل دو مقاومت 2200 دلاری و 2750 دلاری هستند که در چارت اتریوم اهمیت زیادی دارند.

تحلیل اتریوم- کوتاه مدت 2

تحلیل اتریوم روزانه | 21 شهریور 1401

در بازه 4 ساعته فشردگی بالایی دارد و مقاومت پیش روی آن 1850 دلار و حمایت 550 دلار، دیدگاهی برای قیمت وجود دارد. این نواحی می‌تواند قیمت را به سمت پایین بکشاند.

تحلیل اتریوم- روزانه- 3