فلوکی اینو (Floki Inu) ارز دیجیتالی است که تحت عنوان میم کوین وارد بازار شد و توانست نام خود را به گوش کاربران بسیاری برساند. این توکن که نام خود را از سگ ایلان ماسک الهام گرفته است تلاش دارد تا فقط یک میم کوین باقی نماند و قابلیت‌های زیادی را از جمله بازی والهالا، محصولات مالی غیر‌متمرکز FlokiFi، بازار NFT، پلتفرم آموزشی و … به دوستداران خود ارائه دهد. تحلیل‌های قیمتی ماهانه و هفتگی این رمز ارز را با اکسبیتو دنبال کنید.


📆تحلیل ماهانه فلوکی اینو| سپتامبر 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


FOLKI-M.png

تحلیل هفتگی فلوکی اینو| هفته‌‌‌‌ی اول مهر 1402

3 مهر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


FLOKI-W.png

تحلیل هفتگی فلوکی اینو| هفته‌‌‌‌ی چهارم شهریور 1402

27 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


FLOKI-W.png


تحلیل هفتگی فلوکی اینو| هفته‌‌‌‌ی سوم شهریور 1402

20 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


FOLKI-W.png


تحلیل هفتگی فلوکی اینو| هفته‌‌‌‌ی دوم شهریور 1402

13 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


FOLKI-W.png

📆تحلیل ماهانه فلوکی| آگوست 2023

فلوکی در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، قیمت بعد از رد کردن محدوده مقاومتی 0.00006040 دلار در یک اصلاح و ریتریس عمیق است و این اصلاح به‌صورت فشرده در حال اتفاق افتادن است. محدوده‌های حمایتی مهم برای فلوکی ۰.۰۰۰۰۱۳۹۷ و ۰.۰۰۰۰۱۱۱۷ دلار است.


FLOKI-M.png

تحلیل هفتگی فلوکی| هفته‌‌‌‌ی اول شهریور 1402

6 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


FOLKI-W.png

تحلیل هفتگی فلوکی| هفته‌‌‌‌ی آخر مرداد 1402

30 مرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


FOLKI-W.png

تحلیل هفتگی فلوکی| هفته‌‌‌‌ی چهارم مرداد 1402

23 مرداد 1402


فلوکی در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، در‌حال حاضر قیمت در یک رنج نزولی قرار گرفته‌است و محدوده حمایتی فلوکی همان محدوده اسکیل ماهانه ۰.۰۰۰۰۱۳۹۷ دلار است. از طرفی در اسکیل هفتگی محدوده مقاومتی مهم ۰.۰۰۰۰۴۳۴۸ دلار است.


FLOKI-W.png

تحلیل روزانه فلوکی| 23 مرداد 1402

فلوکی در تایم ۱ ساعته برای تحلیل یک روزه، قیمت در یک تریدینگ رنج قرار گرفته‌است. در‌حال حاضر محدوده حمایتی برای قیمت وجود ندارد و محدوده مقاومتی ۰.۰۰۰۰۲۴۵۵ دلار است.


FLOKI-D.png