لایت کوین (LTC) یک پروژه غیرمتمرکز ارز دیجیتال همتا به همتا و نرم افزار منبع باز است که تحت مجوز MIT/X11 منتشر شده است. لایت کوین با الهام از بیت کوین یکی از اولین آلت‌کوین‌ها بود. در این مقاله قصد داریم با بررسی دقیق چارت قیمتی لایت کوین به تحلیل تکنیکال LTC بپردازیم.


📆تحلیل ماهانه لایت کوین| سپتامبر 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


LTC-M.png

تحلیل هفتگی لایت کوین| هفته‌‌‌‌ی اول مهر 1402

3 مهر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


LTC-W.png


تحلیل هفتگی لایت کوین| هفته‌‌‌‌ی چهارم شهریور 1402

27 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


LTC-W.png

تحلیل هفتگی لایت کوین| هفته‌‌‌‌ی سوم شهریور 1402

20 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


LTC-W.png

تحلیل هفتگی لایت کوین| هفته‌‌‌‌ی دوم شهریور 1402

13 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


LTC-W.png

📆تحلیل ماهانه لایت کوین| آگوست 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


LTC-M.png

تحلیل هفتگی لایت کوین| هفته‌‌‌‌ی اول شهریور 1402

6 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


LTC-W.png

تحلیل هفتگی لایت کوین| هفته‌‌‌‌ی آخر مرداد 1402

30 مرداد 1402


لایت کوین در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، انتظار داشتیم محدوده ۱۴۰ دلار به‌سمت پایین ریجکت شود اما قیمت ریزش خود را با برخورد به محدوده مقاومتی ۱۱۷ دلار شروع کرده و به‌نظر می‌رسد به مقاومت درستی برخورد داشته‌است. انتظار داریم قیمت، یک پولبک مجدد به‌سمت بالا در محدوده مقاومتی ۹۸ دلار داشته‌‌باشد. محدوده حمایتی این ارز نیز ۵۰ دلار است.


LTC-W.png

تحلیل هفتگی لایت کوین| هفته‌‌‌‌ی چهارم مرداد 1402

23 مرداد لایت کوین در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت محدوده 81 دلار را به سمت پایین شکسته‌است. انتظار یک پولبک به سمت بالا را داریم. محدوده مقاومتی ۹۷ دلار و محدوده اصلی لایت کوین ۱۰۸ دلار است.


LTC-W.png

تحلیل هفتگی لایت کوین| هفته‌‌‌‌ی سوم مرداد 1402

16 مرداد


لایت کوین در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت محدوده حمایتی 86 دلار را به سمت پایین شکسته شده‌است. انتظار ریزش تا محدوده 75 دلار را داریم. از طرفی محدوده مقاومتی لایت کوین 111 دلار و محدوده اصلی که انتظار داریم قیمت به آن برخورد کند 123 دلار است.


LTC-W.png

📆تحلیل ماهانه لایت کوین| جولای 2023

لایت کوین در تایم هفتگی بازه یک ماهه، قیمت در حال حاضر نزدیک محدوده مقاومتی ۱۲۳ دلار است و این محدوده مقاومتی در اسکیل ماهانه احتمال شکست وجود دارد. در صورت شکست، قیمت می‌تواند تا هدف‌های بالاتر (محدوده ۲۰۰ دلار) حرکت کند.


LTC-M.png


تحلیل هفتگی لایت کوین| هفته‌‌‌‌ی دوم مرداد 1402

۹ مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


LTC-W.png

تحلیل هفتگی لایت کوین| هفته‌‌‌‌ی اول مرداد 1402

2 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


LTC-W.png

تحلیل هفتگی لایت کوین| هفته‌‌‌‌ی چهارم تیر 1402

26 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


LTC-W.png


تحلیل هفتگی لایت کوین| هفته‌‌‌‌ی سوم تیر 1402

19 تیر 1402


لایت کوین در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از شکست محدوده مقاومتی 102 دلار، انتظار برخورد به محدوده مقاومتی 123 دلار را داشتیم که قیمت در حال حاضر در اصلاح و پولبک است. محدوده حمایتی پیش‌روی خود 86 دلار است و محدوده‌های مقاومتی همچنان 123 و 111 دلار است که محدوده 123 دلار برای لایت کوین محدوده مقاومتی قوی محسوب می‌شود.


LTC-W.png


تحلیل هفتگی لایت کوین| هفته‌‌‌‌ی دوم تیر 1402

12 تیر 1402


لایت کوین در تایم 8 ساعته بازه یک هفته، قیمت محدوده مقاومتی ۹۲ دلار را به سمت بالا شکست و انتظار داریم که به محدوده مقاومت اصلی ما در ۱۲۳ دلار برسد. منتظر تاییدیه برای ریزش و برگشت قیمت هستیم.


LTC-W.png

📆تحلیل ماهانه لایت کوین| ژوئن 2023

لایت کوین در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، قیمت نزدیک محدوده ۷۳ دلار است که محدوده حمایتی محسوب می‌شود و انتظار ریزش قیمت از این محدوده را داریم. اولین محدوده مقاومتی پیش ‌روی آن ۱۲۳ دلار است و همچنان منتظر تاییدیه برای برگشت قیمت هستیم.


LTC-M.png

تحلیل هفتگی لایت کوین| هفته‌‌‌‌ی اول تیر 1402

5 تیر 1402


لایت کوین در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت به محدوده مقاومتی از پیش تعیین‌شده محدوده 92 دلار برخورد کرده‌است. فعلا تاییدیه مبنی بر چرخش قیمت را به ما نداده‌است و بعد از شکست محدوده 84 دلار می‌توانیم انتظار چرخش قیمت را داشته‌‌ باشیم و محدوده مقاومتی 88 دلار که از قبل تعیین کردیم، از سمت قیمت شکسته شد.


LTC-W.png

تحلیل هفتگی لایت کوین| هفته‌‌‌‌ی چهارم خرداد 1402

29 خرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


LTC-W.png

تحلیل هفتگی لایت کوین| هفته‌‌‌‌ی سوم خرداد 1402

22 خرداد 1402


لایت‌ کوین در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت به محدوده حمایتی ماهانه برخورد کرده و انتظار برگشت قیمت از این محدوده حمایتی را داریم . محدوده مقاومتی نیز ۸۸ دلار است.


LTC-W.png

📆 تحلیل ماهانه لایت کوین| مـِی 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


LTC-M.png


تحلیل هفتگی لایت کوین| هفته‌‌‌‌ی دوم خرداد 1402

8 خرداد 1402


لایت کوین در تایم 4 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از رد کردن محدوده‌ی حمایتی 76.90 دلار، انتظار یک اصلاح و پولبک عمیق را داشتیم. در‌حال حاضر محدوده‌ی مقاومتی 97.80 دلار ، محدوده‌ی مهمی است و در‌صورت برگشت و ریتریس قیمت، می‌تواند تارگت‌های پایین‌تر را ببیند.


LTC-W.png

تحلیل هفتگی لایت کوین| هفته‌‌‌‌ی اول خرداد 1402

1خرداد


لایت‌ کوین در تایم ۴ ساعته بازه هفتگی،‌ قیمت بعد از رد کردن محدوده حمایتی ۷۸ دلار انتظار یک پولبک و اصلاح عمیق را داشتیم و محدوده مقاومتی ما ۹۶.۳۲ دلار و محدوده حمایتی ۸۰.۴۷ دلار است.


LTC-W.png


تحلیل هفتگی لایت کوین| هفته‌‌‌‌ی چهارم اردی‌بهشت 1402

25 اردی‌بهشت


لایت کوین در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت محدوده حمایتی از پیش تعیین شده ما را به سمت پایین شکسته است در حال حاضر قیمت با ممنتوم به سمت بالا در حال حرکت است . این حرکت میتواند به صورت پولبک باشد برای ادامه ریزش بیشتر. محدوده مقاومتی 96 الی 97 دلار است .


LTC.png


تحلیل هفتگی لایت کوین| هفته‌‌‌‌ی سوم اردی‌بهشت 1402

18 اردی‌بهشت


لایت کوین در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت به یک محدوده‌ی حمایتی نسبتاً قوی برخورد کرده‌است و انتظار واکنش از این محدوده‌ی حمایتی را داریم. محدوده‌ی مقاومتی پیش‌رو 96.45 دلار است. انتظار داریم قیمت تا محدوده‌ی 96 دلار به سمت بالا حرکت کند.


LTC-W.png


تحلیل هفتگی لایت کوین| هفته‌‌‌‌ی دوم اردی‌بهشت 1402

11 اردی‌بهشت


لایت کوین در تایم 4 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از برخورد به محدوده‌ی مقاومتی 101 دلار به‌سمت پایین ریجکت شده‌است. انتظار برخورد تا محدوده‌ی حمایتی 82.65 دلار را داریم و محدوده‌ی مقاومتی 96.45 دلار است.


LTC-W.png


📆 تحلیل ماهانه لایت کوین| اپریل 2023

لایت‌کوین در تایم 7 روزه برای تحلیل ماهانه بعد از شکست محدوده حمایتی ۴۱ دلار صرفا جهت جمع آوری نقدینگی به‌سمت بالا ریکاوری شده‌است. محدوده ۱۲۴ دلار و ۱۸۰ دلار محدوده مقاومتی پیش‌روی این ارز است.


LTC-M.png

تحلیل هفتگی لایت کوین|| هفته‌‌‌‌ی اول اردی‌بهشت 1402

4 اردی‌بهشت


لایت کوین در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از برخورد با محدوده مقاومتی 102 دلار به سمت پایین ریجکت شده‌است انتظار یک پولبک و اصلاح عمیق قیمتی را داشتیم و در حال حاضر محدوده حمایتی ما محدوده 81 دلار است و در صورت شکست این ناحیه حمایتی قیمت می‌تواند تا ناحیه 70.90دلار حرکت کند .


LTC-W.png


تحلیل هفتگی لایت کوین| هفته‌‌‌‌ی چهارم فروردین 1402

۲۸ فروردین ۱۴۰۲


لایت کوین در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، در‌صورت رد کردن قیمت از محدوده‌ی مقاومتی ۱۰۵ دلار، انتظار یک اصلاح و پولبک قیمتی را داریم. محدوده‌های حمایتی ۸۳ دلار و ۷۳ دلار هستند و از طرفی محدوده‌ی ۱۲۴ دلار محدوده‌ی مهم مقاومتی برای لایت کوین محسوب می‌شود.


LTC-W.png


تحلیل هفتگی لایت کوین| هفته‌‌‌‌ی سوم فروردین 1402

۲۱ فروردین ۱۴۰۲


لایت‌کوین در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد برخورد به محدوده مقاومتی ۹۵ دلار در حال تریدینگ‌ رنج زدن است و انتظار رد کردن این محدوده مقاومتی را داریم. در صورت اصلاح، قیمت می‌تواند تا محدوده حمایتی ۷۹ دلار و بعد از آن ۶۸ دلار ریزش داشته باشد.


LTC-W.png


تحلیل هفتگی لایت کوین| هفته‌‌‌‌ی دوم فروردین 1402

۱۴ فروردین


لایت‌کوین در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از برخورد به محدوده مقاومتی ۹۶ دلار انتظار اصلاح و ریزش قیمتی را داریم. اولین محدوده حمایتی پیش‌رو ۸۰ دلار و محدوده بعدی ۶۸ دلار است.


LTC-W.png


📆 تحلیل لایت کوین ماهانه | مارس 2023

لایت کوین در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، قیمت بعد از شکست محدوده‌ی حمایتی ۴۱ دلار به‌سمت بالا ریکاوری شده‌است و این روند صعودی لایت کوین به‌منزله جمع‌آوری نقدینگی محسوب می‌شود. اولین مقاومت پیش‌روی خود ۱۲۴ دلار است که مقاومت مهمی محسوب می‌شود و محدوده‌ی حمایتی پیش‌روی خود ۷۰ دلار است.


LTC-M.png


تحلیل هفتگی لایت کوین | هفته‌‌‌‌ی اول فروردین 1402

7 فروردین 1402


لایت کوین در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی بعد از برخورد به مقاومت از قبل تعیین شده 96 دلار در حال رنج زدن است و فعلا تاییدیه مبنی بر چرخش قیمت را به ما نداده‌است. انتظار اصلاح قیمتی از این محدوده مقاومتی را داریم اولین محدوده حمایتی پیش رو 68 دلار است .


LTC-W.png


تحلیل روزانه لایت کوین | 7 فروردین 1402

لایت کوین در تایم 15 دقیقه برای تحلیل هفتگی قیمت بعد از برخورد به محدوده مقاومتی هفتگی 96 دلار در حال رنج زدن است احتمال اینکه قیمت در اسکیل روزانه تا محدوده حمایتی 87 دلار نزول داشته باشد وجود دارد محدوده مقاومتی محدوده 96 دلار است .


LTC-D.png

تحلیل هفتگی لایت کوین | هفته‌‌‌‌ی چهارم اسفند 1401

22 اسفند 1401


لایت کوین در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از برخورد به مقاومت ۱۰۵ دلار که از پیش تعیین شده‌بود به سمت پایین ریجکت شده‌است و این اصلاح و نزول قیمتی به‌صورت عمیق بوده‌است. در‌حال حاضر محدوده‌ی حمایتی برای قیمت ۵۶ دلار است و محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی خود ۹۶ دلار است.


LTC-W.png


تحلیل روزانه لایت کوین | 22 اسفند 1401

لایت کوین در تایم یک ساعته برای تحلیل روزانه، قیمت بعد از شکست مقاومت ۷۳ دلار تاییدیه چرخش قیمت را به ما داده‌است و محدوده‌ی حمایتی برای اسکیل روزانه ۷۲ دلار محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی خود ۸۱ دلار است.


LTC-D.png


تحلیل هفتگی لایت کوین | هفته‌‌‌‌ی سوم اسفند 1401

15 اسفند 1401


لایت کوین در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت به یک حمایت نسبتاً مهم ۸۵ دلار برخورد کرده‌است و فعلا تاییدیه مبنی بر چرخش قیمت به ما داده نشده‌است و بعد از شکست این محدوده‌ی حمایتی قیمت می‌تواند ۷۰ تا ۷۱ دلار نزول داشته‌باشد.


LTC-W.png

تحلیل روزانه لایت کوین | 15 اسفند 1401

لایت کوین در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، بعد از برخورد به حمایت هفتگی خود دچار تریدینگ رنج شده‌است و در‌حال حاضر هیچ محدوده‌ی حمایتی در نزدیکی قیمت وجود ندارد. محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی لایت کوین ۹۰.۹۰ دلار در اسکیل روزانه است.


LTC-D.png


📆 تحلیل لایت کوین ماهانه | فوریه 2023

لایت کوین در تایم فریم 7روزه برای تحلیل ماهانه بعد از نفوذ و شکست محدوده حمایتی 41.70 دلار به سمت بالا ریکاوری شده که این ریکاوری به صورت فشرده اتفاق افتاده است. اولین مقاومت پیش روی لایت کوین 103 دلار است که قیمت به آن برخورد کرده و از این محدوده انتظار اصلاح داریم. مقاومت بعدی پیش روی این ارز محدوده 122 دلار است که این مقاومت مقاومت مهمی برای قیمت است. در صورت اصلاح، محدوده حمایتی 70دلار است.


LTC-M.png

تحلیل هفتگی لایت کوین | هفته‌‌‌‌ی دوم اسفند 1401

8 اسفند 1401


لایت‌کوین در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، به صورت فشرده به یک مقاومت نسبتا قوی برخورد کرده است. مقاومت سر راهش ۱۱۴ دلار است که در صورت شکست آن، قیمت می‌تواند تا مقاومت بعدی در ۱۲۴ دلار، حرکت کند. در حال حاضر مومنتوم قیمت ضعیف است و به صورت فشرده درآمده که باعث می‌شود انتظار اصلاح عمیقی را از این رمزارز داشته باشیم. اولین محدوده حمایتی لایت کوین 84.88 دلار و حمایت بعدی آن نیز 70.30 دلار است.


LTC-W.png

تحلیل روزانه لایت کوین | 8 اسفند 1401

لایت‌کوین در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل یک‌روزه، بعد از رد کردن مقاومت ۹۳ دلار به سمت بالا و شکست این محدوده همراه با فشردگی، در حال حاضر به مقاومت ۹۵ دلار برخورد کرده که مقاومت نسبتا قوی است. در حال حاضر انتظار اصلاح یا پولبک قیمت تا ۹۳ دلار را داریم.


LTC-D.png


تحلیل هفتگی لایت کوین | هفته اول اسفند 1401

۱ اسفند 1401


تحلیل هفته پیش برقرار است.


LTC-W.png


تحلیل لایت کوین روزانه | 1 اسفند 1401

قیمت لایت‌کوین در تایم فریم 15 دقیقه در‌حال رنج زدن و تریدینگ رنج است و توانسته محدوده‌ی حمایتی ۹۶.۸۸ دلار را به سمت پایین بشکند. در‌حال حاضر مقاومت پیش روی لایت کوین، که قیمت را نگه داشته است، محدوده‌ی ۱۰۱ دلار است و در‌حال حاضر هیچ حمایتی برای اسکیل روزانه لایت کوین وجود ندارد.


LTC-D.png


تحلیل هفتگی لایت کوین | هفته چهارم بهمن 1401

24 بهمن 1401


لایت کوین در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت در حاضر به مقاومت از قبل تعیین شده محدوده 103 دلار برخورد کرده است. فعلا تاییدیه مبنی بر چرخش اصلاحی را به ما نداده است. محدوده حمایتی پیش‌رو محدوده 85 دلار است که در صورت شکست این ناحیه حمایتی قیمت می‌تواند تا محدوده 69 تا 70 دلار حرکت کند.


LTC-W.png


تحلیل لایت کوین روزانه | 24 بهمن 1401

لایت کوین در تایم فریم یک‌ساعته برای تحلیل روزانه بعد از ریزشی با ممنتوم به صورت رنج درآمده است. در اسکیل روزانه محدوده 95.50 دلار محدوده مقاومتی پیش‌روی لایت کوین است. در حال حاضر قیمت سطح حمایتی ندارد و بیشتر دیدگاه بر فروش است.


LTC-D.png


تحلیل هفتگی لایت کوین | هفته سوم بهمن 1401

17 بهمن 1401
تحلیل هفته پیش برقرار است.

LTC-W.png


تحلیل لایت کوین روزانه | 17 بهمن 1401

لایت‌ کوین در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه بعد از شکست مقاومت 98.3 دلار به سمت بالا به صورت اصلاحی و فشرده به محدوده حمایتی 94.90 دلار حرکت کرده است. قیمت بعد از رد کردن مقاومت 97.7 دلار تاییدیه مبنی صعود قیمت را صادر کرده. اولین مقاومت پیش رویش 100 دلار است.

LTC-D.png


📆 تحلیل لایت کوین ماهانه | ژانویه 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


LTC-M.png

تحلیل هفتگی لایت کوین | هفته دوم بهمن 1401

10 بهمن 1401

تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


LTC-W.png


تحلیل لایت کوین روزانه | 10 بهمن 1401

قیمت لایت کوین در تایم 1 ساعته برای تحلیل روزانه، بعد از حرکت شارپ (قوی) صعودی که در نزدیکی یک مقاومت هفتگی متوقف شد، دوباره در حال یک حرکت شارپ نزولی است. این حرکت نزولی برای جمع کردن نقدینگی آغاز شده و محدوده حمایتی که انتظار داریم قیمت به آن واکنش نشان دهد 88.62 دلار است. محدوده مقاومتی در تایم روزانه نیز 96.65 دلار است.


LTC-D.pngتحلیل هفتگی لایت کوین | هفته اول بهمن 1401

3 بهمن 1401

تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.

LTC-W.png

تحلیل لایت کوین روزانه | 3 بهمن 1401


قیمت لایت کوین در تایم فریم یک ساعته برای تحلیل در بازه‌ی یک روزه، به یک محدوده حمایتی نسبتا قوی برخورد کرده است ولی کاملا داخل این محدوده نفوذ نکرده است. محدوده حمایتی از 85 دلار تا 86 دلار است و قیمت بصورت فشرده به این نواحی نزدیک می‌شود و اولین تارگت پیش رو که مقاومت محسوب نمی‌شود 91.50 است.

LTC-D.png

تحلیل هفتگی لایت کوین | هفته چهارم دی 1401

26 دی1401
لایت کوین در تایم فریم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از شکست مقاومت ۸۵ دلار منتظر اصلاح تا محدوده 70 دلار هستیم. مقاومت بعدی 100 تا 103 دلار است و این صعود قیمت به صورت فشرده است. این یک تاییده برای قیمت است.

LTC-W.png


تحلیل لایت کوین روزانه | 26 دی 1401

لایت کوین در تایم یک‌ساعته بازه یک روزه بعد از شکست مقاومت هفتگی 85 دلار به صورت فشرده در آمده و در حال حاضر تاییدیه‌‌ای مبنی بر ریزش قیمت را در تایم فریم یک روزه صادر کرده است. محدوده مقاومت 87.96 دلار و حمایتی 81.69 دلار است.

LTC-D.png


تحلیل هفتگی لایت کوین | هفته سوم دی 1401

20 دی1401
قیمت لایت‌کوین در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کردن محدوده مقاومتی ۷۷ دلار توانست خود را به محدوده مقاومتی 83.76 دلار که از قبل تعیین شده و یک بار جلوی صعود قیمت را گرفته برساند. احتمال واکنش از این محدوده وجود دارد و انتظار شکست این محدوده را داریم، به این دلیل که قبلا این محدوده مصرف شده و چند بار جلوی قیمت را گرفته است. از طرفی محدوده حمایتی مدنظر ۶۹.۹ دلار است.

LTC-W.png

تحلیل لایت کوین روزانه | 20 دی 1401

قیمت لایت‌کوین در تایم فریم ۱ ساعته برای تحلیل روزانه، بعد از برخورد به مقاومت هفتگی خود در حال تریدینگ رنج زدن است (حرکت در روندی خنثی). انتظار اصلاح قیمت تا ۷۸.۶۳ دلار را داریم که این محدوده می‌تواند محدوده حمایتی خوبی برای قیمت در یک ساعته یا ۱۵ دقیقه باشد

LTC-D.png


تحلیل هفتگی لایت کوین | هفته دوم دی 1401

12 دی1401

LTC-W.png

تحلیل هفته پیش برقرار است.


تحلیل لایت کوین روزانه | 12 دی 1401

لایت کوین در تایم یک ساعته در تحلیل روزانه، به یک مقاومت هفتگی برخورد کرده است. محدوده مقاومتی ما 78 دلار است و از پایین محدوده حمایتی 69.9 دلار است. فعلا تاییدیه قیمت به ما داده نشده است.

LTC-D.png


📆 تحلیل لایت کوین ماهانه | دسامبر 2022

13 آذر 1401
لایت کوین در بازه یک هفته که به مدت یک ماه اعتبار دارد، در یک محدوده حمایتی مهم نفوذ کرده و حالا در حال اصلاح قیمت خود به سمت بالاست. این ارز دیجیتال یک محدوده مقاومتی مهم دارد که 120 دلار است و محدوده حمایتی هم ندارد.

تحلیل لایت کوین ماهانه


تحلیل هفتگی لایت کوین | هفته اول دی1401

5 دی1401
تحلیل هفته پیش برقرار است.

LTC-W.png

تحلیل لایت کوین روزانه | 5 دی 1401

پولکادات در تایم فریم۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه‌، بعد از شکست مقاومت 68 دلار شروع به حرکت صعودی کرده و حالا این سطح تبدیل به حمایت شده است. حمایت نزدیک‌تر به قیمت 69.29 دلار است. مقاومت پیش روی این ارز 73.2 دلار است که مقاومت قوی هفتگی حساب می‌شود.

LTC-D.png

تحلیل هفتگی لایت کوین | هفته پنجم آذر

28 آذر 1401

لایت‌کوین در تایم فریم 8 ساعته به یک مقاومت هفتگی مهم برخورد کرد و به سمت پایین ریجکت شد و حالا در انتظار ریزش تا محدوده 61.92 دلار هستیم و از طرفی مقاومت 84 دلار برای ما بسیار مهم است. قیمت مومنتوم صعودی بسیار زیادی دارد و زیر قیمت تا محدوده 61.92 دلار تماما نقدینگی وجود دارد، یعنی قبل از حرکت‌های بعدیش باید این مسیر را به پایین حرکت کند و این نقدینگی را جمع کند.


تحلیل تکنیکال لایت کوین هفتگی-28آذر


تحلیل لایت کوین روزانه | 28 آذر 1401

لایت‌کوین در تایم یک‌ساعته به یک حمایت نسبتا قوی برخورد کرده است. این‌که این حمایت از قبل مصرف شده باعث می‌شود، احتمال اینکه قیمت این حمایت را به سمت پایین بشکند بسیار بیشتر شود. مومنتوم ریزش در لایت‌کوین در تایم فریم یک‌ساعته بسیار بالاست و هر ریتریسی به سمت بالا برای لایت‌کوین پولبک حساب می‌شود. اولین مقاومت پیش رویش 76.18 دلار است و حمایت مدنظر در لایت‌کوین 73.44 دلار است.


تحلیل تکنیکال لایت کوین روزانه-28آذر


تحلیل هفتگی لایت کوین | هفته چهارم آذر

21 آذر 1401

لایت‌کوین در تایم فریم 8 ساعته به یک مقاومت هفتگی مهم برخورد کرد و به سمت پایین ریجکت شد و حالا در انتظار ریزش تا محدوده 61.92 دلار هستیم و از طرفی مقاومت 84 دلار برای ما بسیار مهم است. قیمت مومنتوم صعودی بسیار زیادی دارد و زیر قیمت تا محدوده 61.92 دلار تماما نقدینگی وجود دارد، یعنی قبل از حرکت‌های بعدیش باید این مسیر را به پایین حرکت کند و این نقدینگی را جمع کند.


تحلیل لایت کوین هفتگی-21 آذر


تحلیل لایت کوین روزانه | 21 آذر 1401

لایت‌کوین در تایم یک‌ساعته به یک حمایت نسبتا قوی برخورد کرده است. این‌که این حمایت از قبل مصرف شده باعث می‌شود، احتمال اینکه قیمت این حمایت را به سمت پایین بشکند بسیار بیشتر شود. مومنتوم ریزش در لایت‌کوین در تایم فریم یک‌ساعته بسیار بالاست و هر ریتریسی به سمت بالا برای لایت‌کوین پولبک حساب می‌شود. اولین مقاومت پیش رویش 76.18 دلار است و حمایت مدنظر در لایت‌کوین 73.44 دلار است.


تحلیل لایت کوین روزانه-21 آذر


تحلیل هفتگی لایت کوین | هفته سوم آذر

13 آذر 1401

لایت‌کوین در تایم‌فریم 8 ساعته همچنان از سناریوی تحلیل هفته پیش پیروی می‌کند. منتظر شکست محدوده 84 دلار هستیم و اگر این ناحیه شکسته شود، احتمالا یک پولبک تا نواحی حمایتی 61 دلار خواهیم داشت و در صورت ادامه روند صعودی، مقاومت 103 دلار را پیش رو خواهیم داشت.

 تحلیل هفتگی لایت کوین


تحلیل لایت کوین روزانه | 13 آذر 1401

لایت‌کوین در تایم‌فریم 1 ساعته به مقاومت هفتگی‌اش برخورد کرده و حالا منتظر واکنش در این ناحیه هستیم. اگر چارت تاییدیه برای نزول قیمت را به ما بدهد به فکر خرید در این ناحیه نخواهیم بود. ناحیه 84 دلار مقاومت هفتگی ماست. حمایت روزانه لایت‌کوین 80 دلار و 74 دلار است که قیمت 74 دلار حمایت‌ مهم‌تری برای لایت کوین حساب می‌شود.


 تحلیل لایت کوین روزانه


تحلیل لایت کوین هفتگی | هفته دوم آذر

لایت کوین در بازه هفتگی بعد از چندین هفته که در بازه معاملاتی قرار گرفته است به حرکت صعودی درآمده و به یک مقاومت مهم برخورد کرده است. قیمت این ارزدیجیتال هم اکنون در حال اصلاح است. بازه مقاومت این ارز دیجیتال 84 دلار و بازه حمایت آن 60 دلار و 47 دلار است.

ltc-w.png

تحلیل لایت کوین روزانه | 7 آذر 1401

قیمت لایت کوین به یک گره معاملاتی خورده و در حال فشردگی است. ما برای ورود به معامله منتظر تاییدیه هستیم. اگر حمایت شکسته شود، قیمت محدوده‌های پایین‌تری هم به خود میبیند. حمایت لایت کوین 70 دلار و مقاومت آن 75 دلار است.


ltc-d.png