مهاجرت کاربران از وب 2 به وب 3 به سرعت و با هدف غیر متمرکز کردن اینترنت انجام شد. در این حین استفاده از فضای وب 3 با دشواری همراه شد. پروژه مسک نتوورک به عنوان پلی میان وب 2 و وب 3 عمل کرده و کاربران را با استفاده از بستر‌های موجود به وب 3 متصل می‌کند. ارز MASK در حال حاضر با قیمت 3.35 دلار معامله می‌شود. برای اطلاع از تحلیل و نوسانات قیمتی ارز MASK با اکسبیتو همراه باشید.


📆تحلیل ماهانه مسک نتورک| سپتامبر 2023

مسک در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، بعد از رد کردن محدوده مقاومتی۶.۳۶دلار انتظار یک اصلاح قیمتی را داریم و این محدوده برای ما شکسته‌ شده‌است. انتظار داریم قیمت از ناحیه ۲.۲۰ دلار برای تخلیه سفارش به‌سمت بالا (۶ و ۶.۱۰ دلار) حرکت کند. از طرفی محدوده حمایتی برای بازه بلند مدت ۱.۴۷ دلار است.


MASK-M.png

تحلیل هفتگی مسک نتورک| هفته‌‌‌‌ی اول مهر 1402

3 مهر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


MASK-W.png

تحلیل هفتگی مسک نتورک| هفته‌‌‌‌ی چهارم شهریور 1402

27 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


MASK-W.png

تحلیل هفتگی مسک نتورک| هفته‌‌‌‌ی سوم شهریور 1402

20 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


MASK-W.png

تحلیل هفتگی مسک نتورک| هفته‌‌‌‌ی دوم شهریور 1402

13 شهریور 1402


مسک در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از شکست محدوده مقاومتی ۶ دلار به‌سمت پایین ریجکت شده‌است. انتظار داریم قیمت بتواند از نواحی حمایتی ۲.۱۰ الی ۲.۱۱ دلار به‌سمت بالا حرکت کند و اولین مقاومت مهم پیش‌روی خود در محدوده ۵.۹۰ دلار است.


MASK-W.png

تحلیل روزانه مسک نتورک|13 شهریور 1402

مسک در تایم ۱ ساعته برای تحلیل یک روزه، برای قیمت بعد از شکست حمایت ۲.۵۰ دلار، انتظار یک ریتریس داریم. محدوده مقاومتی برای اسکیل یک روزه ۲.۷۲ دلار است.

MASK-D.png