به دستور بانک مرکزی، سقف انتقال و برداشت وجه از طریق درگاه‌های پرداخت به هر حساب بانکی، ۱۰۰ میلیون تومان است.

با اعمال این قانون، هر فرد با هر شماره شبا در طول روز می‌تواند تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان وجه را از حساب خود برداشت کند. در صورتی که کاربری قصد دارد بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان برداشت وجه انجام دهد، باید با شماره شباهای مختلف که پیش‌تر در حساب کاربری‌ خود ثبت کرده، درخواست‌های 100 میلیون تومانی را برای هر شماره شبا ثبت کند.

اگر کاربری بخواهد بیش از ۱۰۰ میلیون تومان را از یک شماره شبا برداشت کند، باید یک شبانه روز صبر، و پس از گذشت ۲۴ ساعت از برداشت قبلی، مجددا درخواست برداشت وجه را ثبت کند.
لازم به ذکر است، با توجه به انتقال مبالغ از طریق انتقال پایا، این احتمال وجود دارد که پردازش درخواست‌هایی که در ساعات پایانی روز ثبت شده‌اند، به روز بعد موکول شود و از سقف انتقال آن روز کسر شود. این محدودیت برداشت فقط برای انتقال وجه از طریق شماره شبا اعمال شده و جزو محدودیت‌ها و سیاست‌های درونی اکسبیتو نیست.