نیر پروتکل (Near Protocol) بلاکچینی مبتنی بر اثبات سهام است و بر روی توسعه‌دهندگان و کاربر‌پسند بودن تمرکز دارد. این پلتفرم که رقیب اتریوم به حساب می‌آید از فناوری اشتراک گذاری برای دستیابی به مقیاس پذیری استفاده می‌کند. توکن بومی آن با نام NEAR برای پرداخت هزینه‌های تراکنش و ذخیره‌سازی در پلتفرم Near crypto مورد استفاده قرار می‌گیرد.


برای اطلاع از تحلیل‌های قیمتی NEAR بصورت ماهانه و هفتگی با اکسبیتو همراه باشید.


📆تحلیل ماهانه نیر پروتکل| سپتامبر 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


NEAR-M.png

تحلیل هفتگی نیر| هفته‌‌‌‌ی اول مهر 1402

3 مهر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


NEAR-W.png

تحلیل هفتگی نیر پروتکل| هفته‌‌‌‌ی چهارم شهریور 1402

27 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


NEAR-W.png


تحلیل هفتگی نیر پروتکل| هفته‌‌‌‌ی سوم شهریور 1402

20 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


NAER-W.png

تحلیل هفتگی نیر پروتکل| هفته‌‌‌‌ی دوم شهریور 1402

13 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


NEAR-W.png

📆تحلیل ماهانه نیر پروتکل| آگوست 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


NEAR-M.png


تحلیل هفتگی نیر پروتکل| هفته‌‌‌‌ی اول شهریور 1402

6 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


NEAR-W.png

تحلیل هفتگی نیر پروتکل| هفته‌‌‌‌ی آخر مرداد 1402

30 مرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


NEAR-W.png


تحلیل هفتگی نیر پروتکل| هفته‌‌‌‌ی چهارم مرداد 1402

23 مرداد

تحلیل هفته پیش برقرار است.


NEAR-W.png

تحلیل هفتگی نیر پروتکل| هفته‌‌‌‌ی سوم مرداد 1402

16 مرداد

تحلیل هفته پیش برقرار است.


NEAR-W.png


📆تحلیل ماهانه نیر پروتکل| جولای 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


NEAR-M.png

تحلیل هفتگی نیر پروتکل| هفته‌‌‌‌ی دوم مرداد 1402

۹ مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


NEAR-W.png


تحلیل هفتگی نیر پروتکل| هفته‌‌‌‌ی اول مرداد 1402

2 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


NAER-W.png


تحلیل هفتگی نیر پروتکل| هفته‌‌‌‌ی چهارم تیر 1402

26 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


NEAR-W.png


تحلیل هفتگی نیر پروتکل| هفته‌‌‌‌ی سوم تیر 1402

19 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


NEAR-W.png

تحلیل هفتگی نیر پروتکل| هفته‌‌‌‌ی دوم تیر 1402

12 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


NEAR-W.png

📆تحلیل ماهانه نیر پروتکل| ژوئن 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


NEAR-M.png


تحلیل هفتگی نیر پروتکل| هفته‌‌‌‌ی اول تیر 1402

5 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


NEAR-W.png

تحلیل هفتگی نیر پروتکل| هفته‌‌‌‌ی چهارم خرداد 1402

29 خرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


NAEAR-W.png

تحلیل هفتگی نیر پروتکل| هفته‌‌‌‌ی سوم خرداد 1402

22 خرداد 1402


برای نیر پروتکل در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از شکست محدوده حمایتی ۱.۲۳ دلار انتظار اصلاح قیمتی را داریم و اولین محدوده مقاومتی ۱.۷۶ دلار است.


NEAR-W.png

📆 تحلیل ماهانه نیر| مـِی 2023

نیر پروتکل در تایم فریم هفتگی برای تحلیل ماهانه، بعد از شکست محدوده حمایتی ۱.۵۱ دلار انتظار یک اصلاح قیمتی را داریم و محدوده اول مقاومتی ۳.۳۳ دلار و محدوده حمایتی آن ۱.۳۳ دلار است.


NEAR-M.png


تحلیل هفتگی نیر| هفته‌‌‌‌ی دوم خرداد 1402

8 خرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


NEAR-W.png


تحلیل هفتگی نیر| هفته‌‌‌‌ی اول خرداد 1402

1خرداد


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


NEAR-W.png

تحلیل هفتگی نیر| هفته‌‌‌‌ی چهارم اردی‌بهشت 1402

25 اردی‌بهشت


نیر در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت بعد از شکست محدوده حمایتی 1.55 دلار انتظار یک اصلاح قیمت داریم اولین محدوده مقاومتی ما محدوده 2.20 دلار است که محدوده مهمی محسوب میشود.


NEAR.png


تحلیل هفتگی نیر| هفته‌‌‌‌ی سوم اردی‌بهشت 1402

18 اردی‌بهشت


نیر پروتکل در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت محدوده حمایتی ۱.۷۸ دلار را به‌سمت پایین شکسته و هیچ محدوده حمایتی در نزدیکی قیمت وجود ندارد. انتظار برگشت قیمت تا محدوده‌های مقاومتی ۲.۶ دلار و ۲.۲ دلار را داریم.


NEAR-W.png

تحلیل هفتگی نیر| هفته‌‌‌‌ی دوم اردی‌بهشت 1402

11 اردی‌بهشت


نیر پروتکل در تایم فریم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت به یک محدوده حمایتی مهم برخورد کرده و محدوده حمایتی در نزدیکی ۱.۸ دلار است. انتظار اصلاح قیمتی تا محدوده ۲.۶ دلار را داریم.


NEAR-W.png

📆 تحلیل ماهانه نیر| اپریل 2023

نیر در تایم 7 روزه برای تحلیل ماهانه، قیمت بعد از شکست محدوده حمایتی۱.۵۳ دلار به سمت بالا ریکاوری شده و فعلا تاییدیه مبنی بر چرخش قیمت را نداده است. محدوده حمایتی در صورت اصلاح ۱.۳۶ دلار و محدوده مقاومتی ۴.۹۴ دلار . ۸.۲۹ دلار است.


NEAR-M.png

تحلیل هفتگی نیر| هفته‌‌‌‌ی اول اردی‌بهشت 1402

4 اردی‌بهشت


نیر پروتکل در تایم 8 ساعته برای تحلیل در بازه هفتگی، قیمت بعد از برخورد به محدوده مقاومتی ۲.۴ دلار به‌سمت پایین ریجکت شده و انتظار یک برگشت دیگر به‌سمت بالا تا محدوده مقاومتی ۲.۶ دلار را داریم و در حال حاضر هیچ محدوده حمایتی در نزدیکی قیمت وجود ندارد.


NEAR-W.png

تحلیل هفتگی نیر| هفته‌‌‌‌ی چهارم فروردین 1402

۲۸ فروردین ۱۴۰۲


نیر در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از برخورد به محدوده حمایتی 1.80 دلار به‌سمت بالا ریکاوری شده‌است، این اصلاح قیمت به‌صورت فشرده و کمپرس است. در حال حاضر محدوده حمایتی مهم 2.4 دلار است و محدوده مقاومتی مهم 2.59 دلار است.


NEAR-W.png

تحلیل هفتگی نیر| هفته‌‌‌‌ی سوم فروردین 1402

۲۱ فروردین ۱۴۰۲


نیر در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از شکست محدوده حمایتی 1.71 دلار به سمت بالا اصلاح داده در حال حاضر قیمت در یک تریدینگ رنج بلندمدت قرار گرفته‌است. محدوده حمایتی که قیمت به آن برخورد کرده 1.79 دلار است. محدوده مقاومتی که احتمال شکست وجود دارد، 2.24 دلار است و محدوده‌های مقاومتی اصلی 2.50 و 2.70 دلار هستند .


NEAR-W.png


تحلیل هفتگی نیر | هفته‌‌‌‌ی دوم فروردین 1402

۱۴ فروردین


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


NEAR-W.png

📆 تحلیل ماهانه نیر | مارس 2023

نیر در تایم هفت روزه برای تحلیل ماهانه قیمت بعد از شکست محدوده حمایتی 1.50 دلار به سمت بالا ریکاوری شده در حال حاضر قیمت تاییدیه مبنی بر چرخش قیمتی را نداده‌است. مقاومت پیش رو مقاومت 3.30 دلار و 4.94 دلار است و حمایت پیش‌رو 1.75 دلار و 1.40 دلار است.


NEAR-M.png

تحلیل هفتگی نیر | هفته‌‌‌‌ی اول فروردین 1402

7 فروردین 1402


نیر پروتکل هفتگی نیر پروتکل در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از برخورد به مقاومت ۲.۲۵ دلار به سمت پایین در حال اصلاح است و محدوده ۱.۸ دلار محدوده حمایتی و مقاومتی بعدی نیز ۲.۵۲ دلار است.


NEAR-W.png


تحلیل روزانه نیر | 7 فروردین 1402

نیر پروتکل در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، قیمت در حال رنج زدن است و محدوده مقاومتی ۱.۹۵ دلار است و محدوده حمایتی برای قیمت وجود ندارد و انتظار اصلاح یا پولبک تا مقاومت ۱.۹۵ دلار را داریم.


NEAR-D.png


تحلیل هفتگی نیر | هفته‌‌‌‌ی چهارم اسفند 1401

22 اسفند 1401


نیر در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت بعد از شکست محدوده حمایتی 1.70 دلار در حال ریکاوری است. محدوده‌های مقاومتی پیش رو 2.25 و 2.52 دلار است.


NEAR-W.png


تحلیل روزانه نیر | 22 اسفند 1401

نیر در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه قیمت بعد از رد کردن مقاومت 1.90دلار در حال اصلاح است. انتظار ریتریس قیمت تا محدوده حمایتی 1.85 دلار را داریم.


NEAR-D.png


تحلیل هفتگی نیر | هفته‌‌‌‌ی سوم اسفند 1401

15 اسفند 1401

نیر در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه قیمت در حال تریدینگ رنج است. محدوده مقاومتی پیش رو 2.9 دلار است و هیچ حمایتی در اسکیل روزانه وجود ندارد.


NEAR-W.png


تحلیل روزانه نیر| 15 اسفند 1401

نیر در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه قیمت در حال تریدینگ رنج است. محدوده مقاومتی پیش رو 2.9 دلار است و هیچ حمایتی در اسکیل روزانه وجود ندارد.


NEAR-D.png

📆 تحلیل نیرپروتکل ماهانه | فوریه 2023

نیر در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، بعد از شکست آخرین حمایت خود در محدوده‌ی ۱.۵۳ دلار توانست تاییدیه مبنی بر ریزش بیشتر قیمت را صادر کند و در حال حاضر قیمت بعد از رد کردن ناحیه حمایتی به سمت بالا ریکاوری شده که به منزله‌ی جمع‌آوری نقدینگی است و پولبک محسوب می‌شود. اولین مقاومت پیش‌روی نیر که زیاد قوی نیست در محدوده ۳.۹ دلار است و در صورت رد کردن این مقاومت قیمت می‌تواند تا مقاومت‌های بالاتر ۴.۹۰ دلار و ۸.۳۰ دلار نیز حرکت کند و محدوده‌های حمایتی پیش‌رویش ۱.۴۰ و ۰.۹۰ دلار است.


NEAR-M.png

تحلیل هفتگی نیرپروتکل | هفته‌‌‌‌ی دوم اسفند 1401

8 اسفند 1401


نیر در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کردن محدوده‌ی حمایتی ۱.۵۰ دلار به‌سمت بالا ریکاوری شده‌است که این حرکت صعودی قیمت به منزله‌ی جمع‌آوری نقدینگی یا پولبک محسوب می‌شود و برای ادامه‌ی ریزش بیشتر، اولین مقاومت پیش‌روی نیر ۳۰.۳۰ دلار است. در صورت رد کردن این مقاومت قیمت می‌تواند تا محدوده‌ی ۴.۹۰ دلار حرکت کند و محدوده‌ی حمایتی پیش‌رویش نیز در اسکیل هفتگی ۱.۷۵ دلار است.


NEAR-W.png

تحلیل روزانه نیرپروتکل | 8 اسفند 1401

نیر در تایم یک ساعته برای تحلیل روزانه، قیمت بعد از رد کردن حمایت ۲.۳۰ دلار به سمت بالا حرکت می‌کند که به‌منزله‌ی پولبک است و اصلاح قیمتی است. مقاومت پیش‌روی این ارز در اسکیل روزانه ۲.۵۰ دلار است و حمایت پیش رویش که تارگت ریزش محسوب می‌شود ۲.۲۲ دلار است.


NEAR-D.png