نیر پروتکل (Near Protocol) بلاکچینی مبتنی بر اثبات سهام است و بر روی توسعه‌دهندگان و کاربر‌پسند بودن تمرکز دارد. این پلتفرم که رقیب اتریوم به حساب می‌آید از فناوری اشتراک گذاری برای دستیابی به مقیاس پذیری استفاده می‌کند. توکن بومی آن با نام NEAR برای پرداخت هزینه‌های تراکنش و ذخیره‌سازی در پلتفرم Near crypto مورد استفاده قرار می‌گیرد.


برای اطلاع از تحلیل‌های قیمتی NEAR بصورت ماهانه و هفتگی با اکسبیتو همراه باشید.


📆 تحلیل ماهانه نیر | مارس 2023

نیر در تایم هفت روزه برای تحلیل ماهانه قیمت بعد از شکست محدوده حمایتی 1.50 دلار به سمت بالا ریکاوری شده در حال حاضر قیمت تاییدیه مبنی بر چرخش قیمتی را نداده‌است. مقاومت پیش رو مقاومت 3.30 دلار و 4.94 دلار است و حمایت پیش‌رو 1.75 دلار و 1.40 دلار است.


NEAR-M.png

تحلیل هفتگی نیر | هفته‌‌‌‌ی اول فروردین 1402

7 فروردین 1402


نیر پروتکل هفتگی نیر پروتکل در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از برخورد به مقاومت ۲.۲۵ دلار به سمت پایین در حال اصلاح است و محدوده ۱.۸ دلار محدوده حمایتی و مقاومتی بعدی نیز ۲.۵۲ دلار است.


NEAR-W.png


تحلیل روزانه نیر | 7 فروردین 1402

نیر پروتکل در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، قیمت در حال رنج زدن است و محدوده مقاومتی ۱.۹۵ دلار است و محدوده حمایتی برای قیمت وجود ندارد و انتظار اصلاح یا پولبک تا مقاومت ۱.۹۵ دلار را داریم.


NEAR-D.png


تحلیل هفتگی نیر | هفته‌‌‌‌ی چهارم اسفند 1401

22 اسفند 1401


نیر در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت بعد از شکست محدوده حمایتی 1.70 دلار در حال ریکاوری است. محدوده‌های مقاومتی پیش رو 2.25 و 2.52 دلار است.


NEAR-W.png


تحلیل روزانه نیر | 22 اسفند 1401

نیر در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه قیمت بعد از رد کردن مقاومت 1.90دلار در حال اصلاح است. انتظار ریتریس قیمت تا محدوده حمایتی 1.85 دلار را داریم.


NEAR-D.png


تحلیل هفتگی نیر | هفته‌‌‌‌ی سوم اسفند 1401

15 اسفند 1401

نیر در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه قیمت در حال تریدینگ رنج است. محدوده مقاومتی پیش رو 2.9 دلار است و هیچ حمایتی در اسکیل روزانه وجود ندارد.


NEAR-W.png


تحلیل روزانه نیر| 15 اسفند 1401

نیر در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه قیمت در حال تریدینگ رنج است. محدوده مقاومتی پیش رو 2.9 دلار است و هیچ حمایتی در اسکیل روزانه وجود ندارد.


NEAR-D.png

📆 تحلیل نیرپروتکل ماهانه | فوریه 2023

نیر در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، بعد از شکست آخرین حمایت خود در محدوده‌ی ۱.۵۳ دلار توانست تاییدیه مبنی بر ریزش بیشتر قیمت را صادر کند و در حال حاضر قیمت بعد از رد کردن ناحیه حمایتی به سمت بالا ریکاوری شده که به منزله‌ی جمع‌آوری نقدینگی است و پولبک محسوب می‌شود. اولین مقاومت پیش‌روی نیر که زیاد قوی نیست در محدوده ۳.۹ دلار است و در صورت رد کردن این مقاومت قیمت می‌تواند تا مقاومت‌های بالاتر ۴.۹۰ دلار و ۸.۳۰ دلار نیز حرکت کند و محدوده‌های حمایتی پیش‌رویش ۱.۴۰ و ۰.۹۰ دلار است.


NEAR-M.png

تحلیل هفتگی نیرپروتکل | هفته‌‌‌‌ی دوم اسفند 1401

8 اسفند 1401


نیر در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کردن محدوده‌ی حمایتی ۱.۵۰ دلار به‌سمت بالا ریکاوری شده‌است که این حرکت صعودی قیمت به منزله‌ی جمع‌آوری نقدینگی یا پولبک محسوب می‌شود و برای ادامه‌ی ریزش بیشتر، اولین مقاومت پیش‌روی نیر ۳۰.۳۰ دلار است. در صورت رد کردن این مقاومت قیمت می‌تواند تا محدوده‌ی ۴.۹۰ دلار حرکت کند و محدوده‌ی حمایتی پیش‌رویش نیز در اسکیل هفتگی ۱.۷۵ دلار است.


NEAR-W.png

تحلیل روزانه نیرپروتکل | 8 اسفند 1401

نیر در تایم یک ساعته برای تحلیل روزانه، قیمت بعد از رد کردن حمایت ۲.۳۰ دلار به سمت بالا حرکت می‌کند که به‌منزله‌ی پولبک است و اصلاح قیمتی است. مقاومت پیش‌روی این ارز در اسکیل روزانه ۲.۵۰ دلار است و حمایت پیش رویش که تارگت ریزش محسوب می‌شود ۲.۲۲ دلار است.


NEAR-D.png