ارز پولکادات یکی از انواع ارزهای دیجیتال وب 3 است که شبکه بلاکچین منحصر به فردی دارد. در این صفحه تحلیل‌های تکنیکال ماهیانه، هفتگی و روزانه این ارز را که با نشان اختصاری DOT شناخته می‌شود را تقدیم شما می‌کنیم. برای مطالعه تحلیل این ارز در تایم فریم‌های کوتاه مدت و بلند مدت با ما همراه باشید. این صفحه به صورت مداوم آپدیت و به روزرسانی می‌شود.


📆تحلیل ماهانه پولکادات| سپتامبر 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


DOT-M.png

تحلیل هفتگی پولکادات| هفته‌‌‌‌ی اول مهر 1402

3 مهر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


DOT-W.png

تحلیل هفتگی پولکادات| هفته‌‌‌‌ی چهارم شهریور 1402

27 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


DOT-W.png

تحلیل هفتگی پولکادات| هفته‌‌‌‌ی سوم شهریور 1402

20 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


DOT-W.png

تحلیل هفتگی پولکادات| هفته‌‌‌‌ی دوم شهریور 1402

13 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


DOT-W.png


📆تحلیل ماهانه پولکادات| آگوست 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


DOT-M.png


تحلیل هفتگی پولکادات| هفته‌‌‌‌ی اول شهریور 1402

6 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


DOT-W.png

تحلیل هفتگی پولکادات| هفته‌‌‌‌ی آخر مرداد 1402

30 مرداد 1402


پولکادات در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از برخورد به محدوده مقاومتی ۵.۷۹ دلار به‌سمت پایین ریجکت و محدوده حمایتی ۴.۵۰ دلار به‌سمت پایین شکسته‌ شده‌است. انتظار داریم پیوت کاملاً به سمت پایین شکسته شود و قیمت به محدوده ۴.۱۰ الی ۴.۱۲ دلار برخورد کند.


DOT-W.png

تحلیل هفتگی پولکادات| هفته‌‌‌‌ی چهارم مرداد 1402

23 مرداد

تحلیل هفته پیش برقرار است.


DOT-W.png

تحلیل هفتگی پولکادات| هفته‌‌‌‌ی سوم مرداد 1402

16 مرداد

تحلیل هفته پیش برقرار است.


DOT-W.png


📆تحلیل ماهانه پولکادات| جولای 2023

پولکادات در تایم هفتگی بازه یک ماهه، قیمت از سمت پایین محدوده حمایتی ۴.۳ دلار را به سمت پایین شکسته و حالا انتظار یک پولبک به سمت محدوده ۴.۵۹ دلار را داریم. از طرفی محدوده مقاومتی پیش رویش در اسکیل ماهانه ۶.۶ دلار است.


DOT-M.png

تحلیل هفتگی پولکادات| هفته‌‌‌‌ی دوم مرداد 1402

۹ مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


DOT-W.png

تحلیل هفتگی پولکادات| هفته‌‌‌‌ی اول مرداد 1402

2 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


DOT-W.png

تحلیل هفتگی پولکادات| هفته‌‌‌‌ی چهارم تیر 1402

26 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


DOT-W.png


تحلیل هفتگی پولکادات| هفته‌‌‌‌ی سوم تیر 1402

19 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


DOT-W.png

تحلیل هفتگی پولکادات| هفته‌‌‌‌ی دوم تیر 1402

12 تیر 1402


پولکادات در تایم 8 ساعته بازه یک هفته، قیمت در حال حاضر نزدیک محدوده حمایتی ۵.۸ دلار است و در صورت شکست این محدوده قیمت می‌تواند به تارگت بالاتر در ۶.۶۱ دلار برسد.


DOT-W.png

📆تحلیل ماهانه پولکادات| ژوئن 2023

شیبا در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، قیمت محدوده حمایتی ۴.۲۲ دلار را به سمت پایین شکسته و انتظار اصلاح عمیق قیمت را داریم و در نواحی نزدیک قیمت هیچ محدوده حمایتی در حال حاضر وجود ندارد.


DOT-M.png

تحلیل هفتگی پولکادات| هفته‌‌‌‌ی اول تیر 1402

5 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


DOT-W.png

تحلیل هفتگی پولکادات| هفته‌‌‌‌ی چهارم خرداد 1402

29 خرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


DOT-W.png

تحلیل هفتگی پولکادات| هفته‌‌‌‌ی سوم خرداد 1402

22 خرداد 1402


پولکادات در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از شکست محدوده حمایتی ۴.۲۲ دلار انتظار یک اصلاح قیمتی را داریم. محدوده ۵.۷۹ دلار در اسکیل هفتگی می‌تواند محدوده مقاومتی این ارز باشد ولی با توجه به شرایط این ارز دیدگاه صعودی برای آن وجود ندارد.


DOT-W.png

📆 تحلیل ماهانه پولکادات| مـِی 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


DOT-M.png


تحلیل هفتگی پولکادات| هفته‌‌‌‌ی دوم خرداد 1402

8 خرداد 1402


پولکادات در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از شکست محدوده حمایتی 5.15 دلار انتظار یک اصلاح عمیق را داریم . گفتیم تاییدیه در صورت شکست محدوده 5.52 دلار است که این اتفاق افتاده‌است. در اصلاح انتظار داریم قیمت بتواند تا نواحی 5.28 دلار پایین بیاد و بتواند تا محدوده عمیق 6.63 دلار حرکت کند که محدوده مقاومتی اصلی برای قیمت محسوب می‌شود.


DOT-W.png


تحلیل هفتگی پولکادات| هفته‌‌‌‌ی اول خرداد 1402

1خرداد


پولکادات در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از شکست محدوده حمایتی 5.20 دلار به‌سمت پایین انتظار یک اصلاح عمیق قیمتی را داریم و محدوده مقاومتی 6.50 دلار محدوده مقاومتی ما محسوب می‌شود در صورت شکست محدوده مقاومتی 5.50 دلار قیمت می‌تواند تاییدیه چرخشی روند را به ما دهد و بتواند خودش را به محدوده مقاومتی از قبل تعیین شده‌ی ما برساند .


DOT-W.png

تحلیل هفتگی پولکادات| هفته‌‌‌‌ی چهارم اردی‌بهشت 1402

25 اردی‌بهشت


پولکادات در تایم 4 ساعته برای تحلیل هفتگی انتظار شکست محدوده حمایتی 5.27 دلار را داشتیم در حال حاضر این محدوده برای ما تایید شده و انتظار یک اصلاح قیمتی را داریم محدوده مقاومتی 6.60 دلار است.


DOT.png


تحلیل هفتگی پولکادات| هفته‌‌‌‌ی سوم اردی‌بهشت 1402

18 اردی‌بهشت


پولکادات در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از برخورد به محدوده‌ی مقاومتی 6.96 دلار به‌سمت پایین ریجکت شده‌است . انتظار شکست محدوده ی حمایتی 5.27 دلار را داریم و در‌صورت شکست این محدوده‌ی حمایتی قیمت می‌تواند یک ریتریس (اصلاح) تا محدوده‌ی 6.60 دلار را به ما دهد.


DOT-W.png


تحلیل هفتگی پولکادات| هفته‌‌‌‌ی دوم اردی‌بهشت 1402

11 اردی‌بهشت


پولکادات در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از برخورد به محدوده‌ی مقاومتی 6.97 دلار به‌ سمت پایین ریجکت شده‌است و در‌حال حاضر به یک محدوده‌ی حمایتی مهم 5.62 دلار برخورد کرده که فعلاً تاییدیه مبنی بر چرخش را به ما نداده‌است و محدوده‌ی مقاومتی برای اسکیل هفتگی 6.66 دلار است.


DOT-W.png


📆 تحلیل ماهانه پولکادات| اپریل 2023

پولکادات در تایم 7 روزه برای تحلیل ماهانه، بعد از شکست محدوده‌ی حمایتی ۴.۲۸ دلار انتظار اصلاح و ریتریس قیمتی را داریم که این محدوده‌ی اصلاح قیمتی به منظور جمع‌آوری نقدینگی است. در اسکیل یک ماهه محدوده‌ی مقاومتی ۹.۶دلار و محدوده‌ی حمایتی ۴.۶۹ دلار است


DOT-M.png

تحلیل هفتگی پولکادات| هفته‌‌‌‌ی اول اردی‌بهشت 1402

4 اردی‌بهشت


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


DOT-W.png

تحلیل هفتگی پولکادات| هفته‌‌‌‌ی چهارم فروردین 1402

۲۸ فروردین ۱۴۰۲


پولکادات در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت در نزدیکی مقاومت ۶.۹۷ دلار است و انتظار این‌که قیمت بتواند از این محدوده به سمت پایین ریجکت شود وجود دارد. محدوده‌ی حمایتی ۶.۲۸ دلار، محدوده‌ی حمایتی میان‌مدت ما است و در‌صورت شکست این محدوده، قیمت می‌تواند تا محدوده‌ی حمایتی پایین‌تر (۵.۴۱ دلار) ریزش داشته‌باشد.


DOT-W.png


تحلیل هفتگی پولکادات| هفته‌‌‌‌ی سوم فروردین 1402

۲۱ فروردین ۱۴۰۲


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.

DOT-W.png


تحلیل هفتگی پولکادات | هفته‌‌‌‌ی دوم فروردین 1402

۱۴ فروردین


پولکادات در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از رد کردن مقاومت ۷.۴۲ دلار انتظار اصلاح قیمتی را داشتیم. در‌حال حاضر این اصلاح قیمتی تاییدیه مبنی بر ریزش بیشتر را به ما داده‌است. محدوده‌ی ۵.۴۳ دلار و ۴.۶۹ دلار محدوده‌های حمایتی ما هستند و محدوده‌ی مقاومتی پیش‌رو ۷.۲۰ دلار است.


DOT-W.png

📆 تحلیل ماهانه پولکادات | مارس 2023

پولکادات در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، قیمت بعد از شکست محدوده‌ی حمایتی ۴.۲۹ دلار به‌سمت بالا ریکاوری شده‌است و این صرفاً برای جمع‌آوری نقدینگی محسوب می‌شود در‌حال حاضر محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی پولکادات در اسکیل یک ماهه ۸.۷۸ دلار است و محدوده‌ی حمایتی ۴.۶۹دلار است.


DOT-M.png


تحلیل هفتگی پولکادات | هفته‌‌‌‌ی اول فروردین 1402

7 فروردین 1402


پولکادات در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کردن مقاومت ۶.۵۹ دلار در‌حال اصلاح است و محدوده مقاومتی پیش‌روی‌ خود برای تحلیل روزانه ۶.۳۳ دلار و محدوده حمایتی ۵.۴۳ دلار است.


DOT-W.png


تحلیل روزانه پولکادات| 7 فروردین 1402

پولکادات در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، مقاومت پیش رویش ۶ دلار و محدوده حمایتی‌اش نیز ۵.۸۹ دلار است.


DOT-D.png

تحلیل هفتگی پولکادات | هفته‌‌‌‌ی چهارم اسفند 1401

22 اسفند 1401


پولکادات در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کردن محدوده حمایتی ۵.۵۶ دلار انتظار یک اصلاح قیمتی را داریم. محدوده مقاومتی پیش رویش ۶.۴۴ دلار و ۷.۲۴ دلار است. محدوده حمایتی نیز ۴.۸ و ۴.۶۶ دلار است.


DOT-W.png


تحلیل روزانه پولکادات | 22 اسفند 1401

پولکادات در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، قیمت به مقاومت مهم ۶ دلار برخورد کرده است و انتظار اصلاح قیمت در اسکیل روزانه را داریم. اولین محدوده حمایتی ۵.۷ دلار است.


DOT-D.png

تحلیل هفتگی پولکادات | هفته‌‌‌‌ی سوم اسفند 1401

15 اسفند 1401


پولکادات در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از رد کردن مقاومت ۷.۴۲ دلار به سمت پایین ریجکت شده‌است در‌حال حاضر قیمت به محدوده‌ی حمایتی ۵.۸۰ دلاربرخورد کرده و محدوده‌ی مقاومتی پیش‌رویش ۷.۲۴ دلار است.


DOT-W.png

تحلیل روزانه پولکادات | 15 اسفند 1401

پولکادات در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، قیمت در حال حاضر به یک حمایت هفتگی برخورد کرده‌است و دچار تریدینگ رنج شده‌است. مقاومت پیش‌روی خود برای اسکیل روزانه ۶.۳۰ دلار است و هنوز تاییدیه‌‌ای برای چرخش قیمت هم داده نشده‌است.


DOT-D.png


📆 تحلیل ماهانه پولکادات | فوریه 2023

پولکادات در تایم 7 روزه برای تحلیل ماهانه قیمت بعد از شکست محدوده حمایتی 4.27 دلار توانسته خودش را به سمت بالا ریکاوری کند که این لگ صعودی اخیر به منزله جمع اوری نقدینگی است اولین مقاومت پیش روی خودش 7.29 دلار است که بعد از شکست مقاومت قیمت میتواند تا محدوده 9.7 دلار حرکت کند. در صورت اصلاح می توان محدوده ناحیه 4.62 دلار را مد نظر قرار داد.


DOT-M.png


تحلیل هفتگی پولکادات | هفته‌‌‌‌ی دوم اسفند 1401

8 اسفند 1401


پولکادات در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کردن محدوده مقاومتی 7.41 دلار به سمت پایین ریجکت شد و اصلاح قیمت داد و در حال حاضر به محدوده مهم از قبل تعیین شده 6.4 دلار برخورد کرده است. این ارز فعلا تاییدیه‌ای مبنی بر چرخش قیمت را نداده و انتظار رشد قیمت تا محدوده مقاومتی 8 تا 9 دلار را برای این رمز ارز داریم.


DOT-W.png


تحلیل روزانه پولکادات| 8 اسفند 1401

پولکادات در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل یک‌روزه، بعد از برخورد به حمایتی هفتگیش به سمت بالا ریکاوری شده و در حال حاضر به مقاومت نسبتا قوی 6.7 دلار برخورد کرده است. محدوده حمایتی پیش رویش نیز 6.46 دلار است.


DOT-D (2).png

تحلیل پولکادات هفتگی | هفته اول اسفند ۱۴۰۱

1 اسفند 1401


پولکادات در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی بعد از برخورد به حمایت از قبل تعیین شده 5.75 دلار به سمت بالا ریکاوری شده و توانست محدوده مقاومتی 7.44 دلار را به سمت بالا بشکند. در حال حاضر انتظار اصلاح قیمتی تا محدوده 6.35 دلار را داریم. مقاومت پیش روی ارز دات، که مقاومت اصلی برای این ارز است، مقاومت 8.78 دلار است.


DOT-W.png


تحلیل روزانه پولکادات | ۱ اسفند ۱۴۰۱

پولکادات در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه بعد از رد محدوده حمایتی 7.33 دلار، تاییدیه خود را مبنی بر نزول و اصلاح بیشتر را در اسکیل روزانه نشان داده‌است. در حال حاضر هیچ محدوده حمایتی برای این ارز در اسکیل روزانه وجود ندارد و محدوده مقاومتی پیش‌روی آن 7.75 دلار است.


DOT-D.png


تحلیل پولکادات هفتگی | هفته چهارم بهمن ۱۴۰۱

24 بهمن 1401


پولکادات در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، در نزدیکی مقاومت 7.20 دلار به پایین ریجکت شده و فعلا تاییدیه‌ای مبنی بر چرخش اصلاحی را نداده و فعلا این مقاومت از اهمیت بالایی برخوردار است. قیمت به صورت فشرده درآمده و انتظار اصلاح تا محدوده ۵.۸۰ دلار را داریم. در صورت شکست این محدوده حمایتی قیمت می‌تواند تا 4.62 دلار پایین بیاید.


DOT-W.png


تحلیل روزانه پولکادات | ۲۴ بهمن ۱۴۰۱

قیمت پولکادات در تایم یک‌ساعته برای تحلیل روزانه، بعد از ریزش با مومنتومش به پایین دچار تزریدینیگ رنج شده و سقف و کف پایین در حال تشکیل است. محدوده مقاومتی 6.33 دلار محدوده مقاومتی در اسکیل روزا‌نه است. در حال حاضر محدوده حمایتی برای این تایم‌فریم نداریم و دیدگاه مبنی بر ریزش و نزول است.


DOT-D.png


تحلیل پولکادات هفتگی | هفته سوم بهمن ۱۴۰۱

17 بهمن 1401
تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.

DOT-W.png


تحلیل روزانه پولکادات | ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

پولکادات در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، در نزدیکی مقاومت 7.2 دلار به سمت پایین اصلاح داده که این اصلاح به صورت فشرده انجام شده است. در حال حاضر قیمت به محدوده حمایتی نسبتا مهم 6.54 دلار برخورد کرده است. از طرفی اولین محدوده مقاومت پیش رویش 6.85 دلار است.

DOT-D.png


📆 تحلیل ماهانه پولکادات | ژانویه 2023

پولکادات در تایم ۷ روزه برای تحلیل ماهیانه، حمایت مهم خودش را از دست داده است. این حمایت از نوع حمایت لگ صعودی قبلی بوده که به پایین اینگلف شده و قیمت در حال حاضر در یک فشردگی در حرکت است. احتمال اینکه قیمت از اینجا برای جمع کردن نقدینگی به بالا حرکت کند وجود دارد. مقاومت پیش روی پولکادات 7.09 دلار و 9.09 دلار است و در حال حاضر هیچ حمایتی برای پولکادات وجود ندارد.

DOT-M.png


تحلیل پولکادات هفتگی | هفته دوم بهمن ۱۴۰۱

10 بهمن 1401
تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.

DOT-W.pngتحلیل روزانه پولکادات | ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

قیمت پولکادات در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، بعد از برخورد به مقاومت هفتگیش به پایین ریجکت شده (برگشت داده شده). در حال حاضر محدوده ۶.۵۷ دلار محدوده مقاومتی پیش روی این رمز ارز و محدوده ۶.۳۷ دلار محدوده حمایتی آن است.

DOT-D.pngتحلیل پولکادات هفتگی | هفته اول بهمن ۱۴۰۱

3 بهمن 1401
تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


DOT-W.png

تحلیل روزانه پولکادات | 3 بهمن ۱۴۰۱

قیمت پولکادات در تایم ۳۰ دقیقه برای تحلیل روزانه، در یک تریدینگ رنج (بروند خنثی) بلند مدت قرار گرفته. در حال حاضر پولکادات در نزدیکی مقاومت 6.42 دلار که مقاومت نسبتا ضعیفی است قرار دارد. محدوده حمایتی5.87 دلار است و در نزدیک این محدوده‌ها منتظر تاییدیه برای ورود به معامله هستیم.


DOT-D.png

تحلیل پولکادات هفتگی | هفته چهارم دی ۱۴۰۱

26 دی 1401

پولکادات در تایم فریم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کردن مقاومت 5.46 دلار که مقاومت مهمی هم بود و در حال جمع آوری نقدینگی است. انتظار رشد بیشتر قیمت تا 6.74 دلار و بعد از آن 7.24را داریم. محدوده حمایتی ما در صورت اصلاح و برگشت 4.620 دلار است.

DOT-W.png


تحلیل روزانه پولکادات | ۲۶ دی ۱۴۰۱

قیمت پولکادات در تایم فریم 1 ساعته برای تحلیل روزانه، نزدیک به مقاومت مهم 6.7 دلار شده است. در حال حاضر محدوده حمایتی که یکبار قیمت را به بالا حرکت داده 5.59 دلار است و اگر این محدوده قیمتی به پایین شکسته شود، پولکادات می‌تواند قیمت پایین‌تر را ببیند.

DOT-D.png


تحلیل پولکادات هفتگی | هفته سوم دی ۱۴۰۱

20 دی 1401
پولکادات در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از اینگلف محدوده ۴.۳ دلار به سمت بالا حرکت کرد. این حرکت صرفا جهت جمع آوری نقدینگی است و احتمال اینکه قیمت بتواند خود را تا نزدیکی محدوده مقاومتی ۵.۸۷ دلار برساند زیاد است. این محدوده مقاومتی همبستگی با خط مقاومتی داینامیکیش دارد. در حال حاضر قیمت نزدیک به محدوده مقاومتی از قبل تعیین شده ۵.۲۱ دلار است. در ضمن محدوده حمایتی پیش رویش ۴.۵۹ دلار است.

DOT-W.png


تحلیل روزانه پولکادات | ۲۰ دی ۱۴۰۱

قیمت پولکادات در تایم فریم ۱ ساعته برای تحلیل روزانه، بعد از شکست کف حمایتی ۴.۸۸ دلاریش خود را به محدوده حمایتی ۴.۸ دلار رساند. این محدوده به صورت پایه پنهان (Hidden Base) است و انتظار واکنش از این محدوده تا نزدیکی مقاومت ۵ دلار را داریم.

DOT-D.png


تحلیل پولکادات هفتگی | هفته دوم دی ۱۴۰۱

12 دی 1401
پولکادات در تایم ۸ ساعته در تحلیل هفتگی محدوده حمایتی خود را به سمت پایین شکست و در حال حاضر هیچ محدوده حمایتی نزدیک قیمت وجود نداردو هر حرکت به سمت بالا به منزله پولبک محسوب می‌شود. اولین مقاومت پیش رو 5.19 و 5.92 دلار است .


DOT-W.png

تحلیل روزانه پولکادات | ۱۲ دی ۱۴۰۱

پولکادات در تایم یک ساعته در تحلیل روزانه در حال نزدیک شدن به یک مقاومت نسبتا قوی است که این مقاومت محدوده 4.55 دلار است و از طرفی محدوده حمایتی در صورت پولبک محدوده 4.33 است. .

DOT-D.png


📆 تحلیل ماهانه پولکادات | دسامبر 2022

13 آذر 1401
قیمت پولکادات در تایم‌فریم هفتگی به یک مقاومت بسیار مهم برخورد کرده که منشا لگ صعودی سال 2020 آن است. این منشا صعودی یک حمایت بسیار مهم برای ما محسوب می‌شود و قیمت همراه با واگرایی و به صورت فشرده به این منشا برخورد کرده. فعلا منتظر تاییدیه برای صعود قیمت هستیم. در صورتی که قیمت بتواند محدوده 7 دلار را به سمت بالا بشکند، یک تاییدیه خوب برای شروع روند صعودی محسوب می‌شود. مقاومت پیش روی پولکادات بعد از 7 دلار، محدوده 9 دلار و حمایت آن نیز 5 دلار است.

تحلیل ماهانه پولکادات | دسامبر 2022


تحلیل پولکادات هفتگی | هفته اول دی ۱۴۰۱

5 دی 1401
تحلیل هفته پیش برقرار است.

DOT-W.png

تحلیل روزانه پولکادات | ۵ دی ۱۴۰۱

پولکادات در تایم فریم یک ساعته برای تحلیل روزانه‌، نزدیک به یک محدوده مقاومتی مهم شده است. انتظار واکنش از این ناحیه را داریم و در صورت تایید واکنش، قیمت می‌تواند تا 4.42 دلار ریزش داشته باشد. محدوده مقاومتی پولکادات 4.53 دلار است.

DOT-D.png

تحلیل پولکادات هفتگی | هفته پنجم آذر

28 آذر 1401

پولکادات در تایم فریم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، همچنان به ریزش خود با مونتوم بالا ادامه داده و حمایت مدنظر هفته پیشش را کاملا شکسته است. این رمز ارز در حال حاضر به یک حمایت قوی برخورد کرده ولی این حمایت قبلا مصرف شده است. منتظر رفتار قیمت و گرفتن تریگر برای تایید ورود هستیم. این محدوده حمایتی 4.51 دلار است و محدوده‌های مقاومتی پیش رو 5.19 و 5.89 دلار است.


تحلیل تکنیکال پولکادات-هفتگی-28آذر

تحلیل پولکادات روزانه | 28 آذر 1401

پولکادات در تایم فریم ۱ ساعته برای تحلیل روزانه، بعد از ریزش سنگینی که داشته در حال حاضر در روند رنج به سر میبرد. محدوده ۴.۶۸ دلار مقاومتی قیمت و بعد از آن ۴.۹۵ دلار محدوده دوم مقاومتی ما است و پایین‌تر از آن هیچ حمایت قویی در حال حاضر برای قیمت در بازه زمانی یک‌ساعته وجود ندارد.


تحلیل تکنیکال پولکادات-روزانه-28آذر


تحلیل پولکادات هفتگی | هفته چهارم آذر

21 آذر 1401

حمایتی که برای پولکادات در تایم فریم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی مشخص کرده بودیم در حد یک پولبک توانست جلوی ریزش قیمت را بگیرد. حالا حمایت قوی 5.22 دلار فلیپ شده و می‌توانیم به عنوان مقاومت از آن استفاده کنیم. قیمت حالا در نزدیکی حمایت خیلی قوی 4.95 دلار قرار دارد. انتظار واکنش از این محدوده حمایتی را داریم. در صورت صعود نیز مقاومت پیش رویش 5.25 و 5.87 دلار است.


تحلیل پولکادات هفتگی-21آذر


تحلیل پولکادات روزانه | 21 آذر 1401

پولکادات در تایم فریم ۱ ساعته نزدیک به یک حمایت هفتگی شده که این حمایت 4.95 دلار است. از طرفی مقاومت ما سطح فلیپ 5.23 دلار است. حالا ما انتظار واکنش از این دو سطح را داریم و در نزدیکی آن‌ها اقدام به معامله می‌کنیم. مومنتوم ریزش در این تایم بسیار بالاست و منتظر تاییدیه برای ورود هستیم.


تحلیل پولکادات روزانه-21آذر


تحلیل پولکادات هفتگی | هفته سوم آذر

پولکادات در تایم‌فریم 8 ساعته به یک حمایت ماهانه برخورد کرد و با واکنش به آن در حال حاضر وارد یک روند صعودی شده است ولی این برگشت قیمت به منزله برگشت کامل قیمت نیست. مقاومت‌های پیش روی پولکادات در هفته اخیر محدوده 5.9 و 6.7 دلار و محدوده حمایت آن در صورت ریزش 5.25 دلار است.


تحلیل پولکادات هفتگی | هفته سوم آذر


تحلیل پولکادات روزانه | 13 آذر 1401

پولکادات در تایم‌فریم ۱ ساعته به یک مقاومت نسبتا قوی برخورد کرده ولی مومنتوم صعود قیمت بسیار بالا است و احتمال اینکه این مقاومت در یک یک ریتریس (حرکت اصلاحی) بتواند جلوی ریزش قیمت را بگیرد وجود دارد. مقاومت اصلی پیش رویش همان 5 دلار است که در تایم بالاتر وجود دارد. اولین حمایتش 5.5 و 5.4 دلار و منطقه مقاومتی که در حال حاضر قیمت به آن خورده 5.7 دلار است.


تحلیل پولکادات روزانه | 13 آذر 1401