ریپل یک شبکه و پروتکل پرداخت دیجیتال مبتنی بر بلاک چین با ارز دیجیتال خود، XRP است. فرآیند اصلی ریپل یک سیستم مبادله دارایی تسویه پرداخت و سیستم حواله است، شبیه به سیستم سوئیفت برای انتقال پول و امنیت بین‌المللی، که توسط بانک‌ها و واسطه‌های مالی که با ارزهای مختلف معامله می‌کنند، استفاده می‌شود.


📆 تحلیل ماهانه ریپل | مارس 2023

ریپل در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، در نزدیکی منشا لگ صعودی قبلی خود قرار گرفته‌است و محدوده‌ ۰.۲۵۸۸ دلار، محدوده‌ی حمایتی قوی محسوب می‌شود و قیمت بالای این محدوده در حال ساخت نقدینگی برای محدوده‌ی حمایتی است از طرفی محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی خود، محدوده‌ی ۰.۴۹۴۱ دلار است و در صورت شکست این محدوده‌ی مقاومتی، قیمت می‌تواند تا محدوده‌ی ۰.۷۷ دلار حرکت کند.


XRP-M.png


تحلیل هفتگی ریپل | هفته‌‌‌‌ی چهارم اسفند 1401

22 اسفند 1401


ریپل در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت به محدوده حمایتی از پیش تعیین شده برخورد کرده و در حال حاضر به سمت بالا ریکاوری شده است. محدوده مقاومتی‌اش ۰.۳۹۳۱ دلار است و انتظار ریجکت قیمت از این ناحیه را داریم.


XRP-W.png


تحلیل روزانه ریپل | 22 اسفند 1401

ریپل در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، بعد از برخورد به حمایتی هفتگی‌اش به بالا ریکاوری شده و فعلا زیر مقاومتی ۰.۳۷۴۹ دلار گیر کرده که انتظار اصلاح قیمتی را داریم. محدوده حمایتی پیش رویش ۰.۳۵۲۷ دلار است.


XRP-D.png

تحلیل هفتگی ریپل | هفته‌‌‌‌ی سوم اسفند 1401

15 اسفند 1401


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


XRP-W.png


تحلیل روزانه ریپل | 15 اسفند 1401

ریپل در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، قیمت به یک محدوده‌ی حمایتی قوی برخورد کرده‌است که در‌حال حاضر تاییدیه مبنی بر برگشت قیمت را نداده‌است. این محدوده‌ ۰.۳۶ دلار است و محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی ریپل در اسکیل روزانه ۰.۳۷ دلار است.


XRP-D.png

📆 تحلیل ماهانه ریپل |ژانویه 2023

ریپل در تایم 7 روزه برای تحلیل ماهانه قیمت بعد از شکست محدوده 0.3112 دلار به سمت بالا ریکاوری شده و این صرفا جهت جمع‌آوری نقدینگی است. قیمت در یک سیکل نزولی بلند‌مدت قرار گرفته است و زیر یک مقاومت داینامیک قرار دارد. در صورت شکست محدوده 0.4442 دلار قیمت میتواند تا ناحیه مقاومتی 0.4889 دلار که ناحیه مقاومتی مهمی است حرکت کند. از طرفی انتظار اصلاح تا محدوده حمایتی 0.35 دلار را داریم.


XRP-M.png


تحلیل هفتگی ریپل | هفته‌‌‌‌ی دوم اسفند 1401

8 اسفند 1401


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


XRP-W.png

تحلیل روزانه ریپل | 8 اسفند 1401

ریپل در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل یک‌روزه، به محدوده حمایتی مهم 0.3685 برخورد کرده که این محدوده منشا لگ صعودی قبلی است. انتظار صعود حرکت تا مقاومت 0.3851 دلار را داریم.


XRP-D.png

تحلیل ریپل هفتگی | هفته اول اسفند ۱۴۰۱

۱ اسفند 1401


ریپل در تایم ۸ ساعته بعد از رد کردن محدوده‌ی مقاومتی ۰.۳۹۷۶ دلار، نتوانست خود را به مقاومت ۰.۴۴۱۵ دلار برساند و به سمت پایین به صورت کاملاً فشرده اصلاح داده‌است. انتظار ریزش قیمت تا محدوده‌ی حمایتی ۰.۳۴۹۸ دلار را داریم و محدوده‌های مقاومتی مهم پیش‌روی ریپل، ۰.۴۴۱۵ و ۰.۴۸۹۷ دلار است.


XRP-W.png


تحلیل روزانه ریپل | ۱ اسفند ۱۴۰۱

قیمت ریپل در تایم فریم 15 دقیقه در حال سقف و کف پایین‌تر از تایم 8 ساعته است و محدوده‌ی حمایتی در اسکیل روزانه برای ریپل وجود ندارد و محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی ریپل ۰.۳۹۷۲ دلار است.


XRP-D.png


تحلیل ریپل هفتگی | هفته چهارم بهمن ۱۴۰۱

24 بهمن 1401
ریپل در تایم فریم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از رد کردن مقاومت 0.4191 دلار به سمت پایین ریجکت شده و در حال اصلاح است. این اصلاح به صورت فشرده است و محدوده حمایتی 0.3498 دلار محدوده حمایتی قابل توجهی است و انتظار ریکاوری قیمت از این ناحیه را داریم . محدوده مقاومتی پیش رویش 0.4415 دلار است.


XRP-W.png


تحلیل روزانه ریپل | ۲۴ بهمن ۱۴۰۱

قیمت ریپل در تایم فریم ۱ساعته برای تحلیل روزانه، بعد از ریزش اخیرش در حال فشردگی و تریدینگ رنج (حرکت بی‌روند) است. قیمت در حال ساخت کف و سقف پایینتر است و مقاومت پیش رویش 0.3841 دلار و مقاومت بعدیش نیز 0.3943 دلار است.


XRP-D.png


تحلیل ریپل هفتگی | هفته سوم بهمن ۱۴۰۱

17 بهمن 1401


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


XRP-W.png


تحلیل روزانه ریپل | ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

ریپل در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه قیمت بعد از رد کردن سقف 0.4151 دلار به سمت پایین به صورت فشرده حرکت کرده است و در حال حاضر به یک حمایت نسبتا قوی 0.393 دلار برخورد کرده است که منشا لگ صعودی قبلیش است. محدوده مقاومتی پیش رو در اسکیل روزانه 0.4097 دلار است .


XRP-D.png

📆 تحلیل ماهانه ریپل |ژانویه 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


XRP-M.png

تحلیل ریپل هفتگی | هفته دوم بهمن ۱۴۰۱

10 بهمن 1401
تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.

XRP-W.png


تحلیل روزانه ریپل | ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

قیمت ریپل در تایم فریم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، به‌صورت شارپ به سمت پایین حرکت کرده و به محدوده‌ی حمایتی ۰.۴۰۷۲ دلار برخورد کرده است. این محدوده‌ی حمایتی ریپل قبلا مصرف شده‌است (به آن برخورد صورت گرفته است). محدوده‌ی مقاومتی پیش روی آن ۰.۴۱۸۴ دلار است. بعد از برخورد به این محدوده مقاومتی، در صورت واکنش به آن، انتظار ریزش تا محدوده‌ی ۰.۴۰۱۳ دلار را می‌توان داشت.

XRP-D.png


تحلیل ریپل هفتگی | هفته اول بهمن ۱۴۰۱

3 بهمن 1401
تحلیل هفته پیش برقرار است.

XRP-W.png

تحلیل روزانه ریپل | ۳ بهمن ۱۴۰۱

ریپل در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه، در جهت بالا هیچ مقاومتی پیش روی خودش ندارد. مقاومت 0.4162 دلار که سقف روزانه نیز هست هدف قیمتی ریپل محسوب میشود. حمایت مد نظر 0.40 سنت است که قیمت می‌تواند در اصلاح یا پولبک در این نواحی به سمت بالا برگردد و اولین تارگت آن هم محدوده مقاومتی گفته شده است.


XRP-D.png

تحلیل ریپل هفتگی | هفته چهارم دی ۱۴۰۱

26 دی 1401
ریپل در تایم فریم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کردن مقاومت 0.3969 دلار توانست اولین تایید برای صعودی بیشتر قیمت را بگیرد و منتظر اصلاح قیمت هستیم. محدوده 0.3499 دلار محدوده حمایتی خوبی حساب می‌شود ولی برای برگشت قیمت ریپل محدوده ایمن‌تر 0.3110 دلار است. مقاومت‌های پیش رویش نیز 0.4417 دلار و 0.4818 دلار هستند.

XRP-W.png

تحلیل روزانه ریپل | ۲۶ دی ۱۴۰۱

برای ریپل در تایم فریم 1 ساعته برای تحلیل روزانه، بعد از رد کردن مقاومت 0.3970 دلار انتظار یک اصلاح کمی به سمت پایین را داریم. در حال حاضر قیمت محدوده حمایتیش را به پایین شکسته است. در پولبک 0.3960 دلار منتظر تریگر ورود برای ریزش بیشتر ریپل هستیم. هدف‌ مدنظر 0.3668 دلار است.

XRP-D.png


تحلیل ریپل هفتگی | هفته سوم دی ۱۴۰۱

20 دی 1401
ریپل در تایم ۴ ساعته برای تحلیل هفتگی، نتوانست نسبت به بقیه‌ی ارزها رشد خوبی داشته‌باشد. قیمت ریپل درگیر یک مقاومت هفتگی در محدوده‌ی ۰.۳۶۰۶ دلار است. از طرفی انتظار ریزش تا محدوده‌ی ۰.۳۱۱۰ دلار که محدوده‌ی میانی شدوی (سایه) بلند هفته‌ی پیش که دارای نقدینگی است را داریم.

XRP-W.png


تحلیل روزانه ریپل | ۲۰ دی ۱۴۰۱

ریپل در تایم فریم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، نزدیک یک مقاومت هفتگی قرار گرفته و در حال حاضر قیمت به سمت پایین، برای جمع کردن نقدینگی به صورت فشرده ریتریس یا پولبک زده‌است. محدوده‌ی مقاومتی ریپل در تایم ۱۵ دقیقه، ۰.۳۵۴۷ دلار است و محدوده‌ی حمایتی آن ۰.۳۴۰۴ دلار است.

XRP-D.png


تحلیل ریپل هفتگی | هفته دوم دی ۱۴۰۱

12 دی 1401
ریپل در در تایم فریم ۴ ساعته برای تحلیل هفتگی، ناحیه حمایتی مهم‌ 0.3116 دلاریش را شکست، و حالا انتظار ریزش بیشتری را داریم. اما قبل از ادامه ریزش انتظار حرکت رو به بالایی برای جمع کردن نقدینگی بیشتر را داریم. محدوده‌های مقاومتی پیش رویش 0.3592 و 0.4090 دلار است.

XRP-W.png

تحلیل روزانه ریپل | ۱۲ دی ۱۴۰۱

ریپل در تایم 15 دقیقه در تحلیل روزانه، بعد از شکست ناحیه حمایتی در تایم بالاتر به سمت بالا ریکاوری شده و برای جمع کردن نقدینگی به سمت بالا حرکت کرده است. اولین مقاومت 0.3565 دلار و ناحیه مدنظر حمایتی 0.3331 دلار است.

XRP-D.png

📆 تحلیل ماهانه ریپل | دسامبر 2022

13 آذر 1401
قیمت ریپل در تایم‌فریم هفتگی طبق تحلیل ماه و هفته گذشته به مقاومت 0.5583 دلار برخورد کرد و به پایین ریجکت شد. ناحیه زیر قیمت کاملا نقدینگی محسوب میشه و قیمت توانسته به دل این منشا حرکت نفوذ کند و هر ریتریسی (بازگشتی) به بالا به منزله پولبک برای ادامه روند نزولی است. مقاومت پیش رو 0.5583 دلار و مقاومت اصلی این رمز ارز در تحلیل یک ماهه 0.7514 دلار است. درضمن حمایت پیش رویش درصورت ریزش نیز 0.2690 دلار است.


تحلیل ریپل هفتگی | هفته اول دی ۱۴۰۱

۵ دی 1401

تحلیل هفته پیش برقرار است.

XRP -W.png

تحلیل روزانه ریپل | ۵ دی ۱۴۰۱

ریپل در تایم فریم یک ساعته برای تحلیل روزانه‌، نزدیک به یک مقاومت مهم قرار گرفته است. این مقاومت 0.3532 دلار است. با توجه به شرایط بازار احتمال ریجکت از این ناحیه مقاومتی و اصلاح تا محدوده حمایتی 0.3473 دلار وجود دارد.

XRP -D.png

تحلیل ریپل هفتگی | هفته پنجم آذر

28 آذر 1401 ریپل در تایم فریم ۴ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از شکست محدوده مقاومتیش به سمت پایین پولبک زد و تمام حمایت‌های پیش رویش را کاملا شکست. در حال حاضر به یک حمایت خیلی مهم رسیده که فعلا ما منتظر تاییدیه برای ورود هستیم و احتمال اینکه این محدوده بتواند قیمت را نگه‌دارد زیاد است. این محدوده حمایتی0.33 دلار است. محدوده مقاومتی پیش رو هم 0.38 10 و 0.4086 دلار است.


تحلیل تکنیکال ریپل-هفتگی-28 آذر

تحلیل روزانه ریپل | 28 آذر 1401

ریپل در تایم فریم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، به یک حمایت هفتگی برخورد کرد و کمی به بالا برگشت ولی همچنان احتمال پایین‌تر آمدن آن وجود دارد، زیرا حمایت قوی برای قیمت وجود ندارد. اولین مقاومت پیش رویش 0.3487 دلار و بعد از آن 0.3519 دلار است.


تحلیل تکنیکال ریپل-روزانه-28آذر

تحلیل ریپل هفتگی | هفته چهارم آذر

21 آذر 1401 ریپل در تایم‌فریم ۴ ساعته، فشرده شده و در یک تریدینگ رنج قرار گرفته. ریپل از بالا به ناحیه مقاومتی خود نفوذ کرده و حالا به صورت فشرده در حال پولبک به این محدوده است. انتظار دیدن قیمت‌های بالاتری را از ریپل داریم که صرفا این حرکت برای جمع کردن نقدینگی محسوب می‌شود و در بلند مدت انتظار ریزش‌های بیشتر از این جفت ارز رو داریم. 0.4406 مقاومت و 0.3592 دلار حمایت مهم این رمز ارز است.


تحلیل ریپل هفتگی-21آذر


تحلیل روزانه ریپل | 21 آذر 1401

ریپل در تایم فریم ۱ ساعته بعد از ریزش با مونتوم بالا به نزدیکی ناحیه حمایتی نسبتا قوی 0.3691 دلار رسیده است. احتمال اینکه این حمایت جلوی ریزش بیشتر قیمت را بگیرد وجود دارد. در حال حاضر و تا رسیدن به این محدوده بیشتر به فکر معاملات فروش (شورت) هستیم. در حال حاضر مقاومت پیش روی قیمت 0.3817 و دلار0.3858 است.


تحلیل ریپل روزانه-21آذر


تحلیل ریپل هفتگی | هفته سوم آذر

13 آذر 1401 ریپل در تایم‌فریم ۴ ساعته، فشرده شده و در یک تریدینگ رنج قرار گرفته. ریپل از بالا به ناحیه مقاومتی خود نفوذ کرده و حالا به صورت فشرده در حال پولبک به این محدوده است. انتظار دیدن قیمت‌های بالاتری را از ریپل داریم که صرفا این حرکت برای جمع کردن نقدینگی محسوب می‌شود و در بلند مدت انتظار ریزش‌های بیشتر از این جفت ارز رو داریم. 0.4406 مقاومت و 0.3592 دلار حمایت مهم این رمز ارز است.

تحلیل روزانه ریپل | 13 آذر 1401

ریپل در تایم‌فریم 15 دقیقه به یک مقاومت استاتیک برخورد کرده و حالا به صورت فشرده در حرکت است. این مقاومت نسبتا قوی است ولی امکان شکست یا نفوذ داخل آن وجود دارد. در حال حاضر این مقاومت، یعنی 0.3957 دلار مقاومت مهم سر راه ریپل و اولین حمایت پیش روی آن 0.3883 دلار است که اگر این حمایت از دست برود، احتمال نزول قیمت به اعداد پایین‌تر وجود دارد.

تحلیل ریپل هفتگی | هفته دوم آذر

7 آذر 1401
ریپل XRP در بازه چهار ساعته که به مدت یک هفته اعتبار دارد، بعد از ریزش اخیر خود زیر یک مقاومت مهم به مدت دو هفته گیر کرده است و در هفته گذشته این مقاومت به سمت بالا می‌شکند و در حال اصلاح قیمت است. ناحیه حمایت 0.36 سنت و ناحیه مقاومت ارز دیجیتال ریپل 0.4665 سنت است.


xrp-w.png

تحلیل ریپل روزانه | 7 آذر 1401

ریپل در بازه روزانه خود بعد از حرکت ریزشی تمام حمایت‌های پیش رو شکسته شده و در حال نزدیک شدن به محدوده حمایتی زمان بالاتر است. ناحیه حمایت 0.3633 سنت و ناحیه مقاومت 0.3959 سنت است.


xrp-d.png

تحلیل هفتگی ریپل | هفته اول آذر

30 آبان 1401
ریپل در تایم هفتگی بعد از برخورد به مقاومت 0.5583 سنت به سمت پایین نزول پیدا کرد و تا محدوده‌ی 0.2690 حمایت مهمی سر راه قیمت نیست. مقاومت پیش رو 0.4663 است.

ریپل هفتگی

تحلیل روزانه ریپل | 30 آبان 1401

در بازه 15 دقیقه فانتوم ریزشی قوی دارد. قیمت به صورت فشرده به ناحیه حمایتی خود در حال نزدیک شدن است. ناحیه حمایتی ریپل 0.3438 و مقاومت 0.3730 است.


📆 تحلیل ماهانه ریپل | آبان 1401

23 آبان 1401
ریپل در بازه هفتگی که به مدت یک ماه اعتبار دارد، در نزدیکی یک حمایت مهم قرار دارد که منشا حرکت لگ صعودی خود می‌باشد. احتمال برگشت قیمت هم در این ناحیه وجود دارد. محدوده حمایتی این ارز دیجیتال 0.2846 و 0.2417 و محدوده مقاومت آن 0.5595 و 0.7514 است.


rip-m.png

تحلیل هفتگی ریپل | هفته آخر آبان

ریپل در بازه هشت ساعته که به مدت یک هفته اعتبار دارد بعد از برخورد به محدوده مقاومت ریزش سنگینی را تجربه کرد. ریپل به ناحیه حمایتی خودش نفوذ کرده و بعد از یک اصلاح صعودی کوتاه مدت، احتمال ریزش بیشتر را دارد. محدوده مقاومت آن 0.4616 و 0.5559 هستند و محدوده حمایت آن 0.2632 است.


rip-w.png

تحلیل روزانه ریپل | 23 آبان 1401

ریپل در تایم روزانه نزدیک به یک مقاومت قرار گرفته است که احتمال واکنش به آن وجود دارد. منتظر تایید برای برگشت هستیم و احتمال ریزش تا منشا حرکت صعودی وجود دارد. حرکت محدوده حمایتی 0.3575 است.


rip-d.png