سند باکس یک بازی مجازی غیرمتمرکز است که توسط کاربران و توسعه‌دهندگان اداره می‌شود. SAND یک جهان مجازی است که بازیکنان در آن با استفاده از توکن سند یا همان رمز ارز سندباکس، در فضای متاورس و بلاک چین درآمد کسب می‌کنند.


دارندگان توکن SAND می‌توانند بر نتیجه رای گیری در ساختار DAO تاثیر بگذارند تا در مسائل داخلی این بازی متاورسی تصمیم گیری کنند. به علاوه از این توکن برای پرداخت کارمزد تراکنش و آپلود دارایی‌ها در بازار بومی این بازی استفاده می‌شود. SAND دارای عرضه محدود 3 میلیاردی است که در حال حاضر 30 درصد از آن در گردش هستند.


📆تحلیل ماهانه سندباکس| سپتامبر 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


SAND-M.png

تحلیل هفتگی سندباکس| هفته‌‌‌‌ی اول مهر 1402

3 مهر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


SAND-W.png


تحلیل هفتگی سندباکس| هفته‌‌‌‌ی چهارم شهریور 1402

27 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


SAND-W.png


تحلیل هفتگی سندباکس| هفته‌‌‌‌ی سوم شهریور 1402

20 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


SAND-W.png

تحلیل هفتگی سندباکس| هفته‌‌‌‌ی دوم شهریور 1402

13 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


SAND-W.png

📆تحلیل ماهانه سندباکس| آگوست 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


SAND-M.png


تحلیل هفتگی سندباکس| هفته‌‌‌‌ی اول شهریور 1402

6 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


SAND-W.png

تحلیل هفتگی سندباکس| هفته‌‌‌‌ی آخر مرداد 1402

30 مرداد 1402


سندباکس در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت محدوده حمایتی ۰.۳۵ دلار را به سمت پایین شکسته و در حال حاضر هیچ محدوده حمایتی در نزدیکی قیمت وجود ندارد. محدوده حمایتی سندباکس ۰.۲۱ دلار و محدوده مقاومتی ۱.۲۲ دلار است.


SAND-W.png

تحلیل هفتگی سندباکس| هفته‌‌‌‌ی چهارم مرداد 1402

23 مرداد

تحلیل هفته پیش برقرار است.


SAND-W.png

تحلیل هفتگی سندباکس| هفته‌‌‌‌ی سوم مرداد 1402

16 مرداد

تحلیل هفته پیش برقرار است.


SAND-W.png


📆تحلیل ماهانه سندباکس| جولای 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


SAND-M.png

تحلیل هفتگی سندباکس| هفته‌‌‌‌ی دوم مرداد 1402

۹ مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


SAND-W.png

تحلیل هفتگی سندباکس| هفته‌‌‌‌ی اول مرداد 1402

2 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


SAND-W.png

تحلیل هفتگی سندباکس| هفته‌‌‌‌ی چهارم تیر 1402

26 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


SAND-W.png

تحلیل هفتگی سندباکس| هفته‌‌‌‌ی سوم تیر 1402

19 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


SAND-W.png


تحلیل هفتگی سندباکس| هفته‌‌‌‌ی دوم تیر 1402

12 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


SAND-W.png

📆تحلیل ماهانه سندباکس| ژوئن 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


SAND-M.png

تحلیل هفتگی سندباکس| هفته‌‌‌‌ی اول تیر 1402

5 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


SAND-W.png

تحلیل هفتگی سندباکس| هفته‌‌‌‌ی چهارم خرداد 1402

29 خرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


SAND-W.png

تحلیل هفتگی سندباکس| هفته‌‌‌‌ی سوم خرداد 1402

22 خرداد 1402


سند در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی ، قیمت به یک محدوده حمایتی ماهانه برخورد کرده است . انتظار اصلاح قیمتی تا محدوده مقاومتی 0.5465 دلار را داریم .


SAND-W.png

📆 تحلیل ماهانه سندباکس| مـِی 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.

SAND-M.png

تحلیل هفتگی سندباکس| هفته‌‌‌‌ی دوم خرداد 1402

8 خرداد 1402


سند باکس در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت محدوده حمایتی ۰.۴۸۶۷ دلار را به سمت پایین شکسته و انتظار اصلاح قیمتی تا ۰.۶۷۴۶ دلار را داریم.


SAND-W.png

تحلیل هفتگی سند باکس| هفته‌‌‌‌ی اول خرداد 1402

1خرداد


سندباکس در تایم ۸ ساعته بازه هفتگی،‌ در‌حال نزدیک شدن به‌ محدوده‌ی حمایتی 0.4310 دلار است و قبل از رسیدن به این محدوده، احتمال اینکه قیمت بتواند یک اصلاح و پولبک عمیق را انجام دهد وجود دارد و محدوده‌ی مقاومتی آن 0.6311 دلار است.


SAND-W.png


تحلیل هفتگی سندباکس| هفته‌‌‌‌ی چهارم اردی‌بهشت 1402

25 اردی‌بهشت


سندباکس در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت در حال حاضر بعد از برخورد به محدوده مقاومتی ۰.۷۲۳۴ دلار به سمت پایین ریجکت شده و انتظار اصلاح قیمتی تا محدوده ۰.۴۳۱ دلار را داریم و محدوده مقاومتی ۰.۶۳۱۱ دلار است.


SAND.png


تحلیل هفتگی سندباکس| هفته‌‌‌‌ی سوم اردی‌بهشت 1402

18 اردی‌بهشت


تحلیل هفته پیش برقرار است.


SAND-W.png

تحلیل هفتگی سندباکس| هفته‌‌‌‌ی دوم اردی‌بهشت 1402

11 اردی‌بهشت


سند باکس در تایم فریم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از برخورد به محدوده حمایتی ۰.۵۰ دلار به سمت بالا ریکاوری شده و انتظار برخورد با محدوده ۰.۵۳۴ دلار را داریم. محدوده مقاومتی سندباکس نیز ۰.۷۴۸۶ دلار است.


SAND-W.png


📆 تحلیل ماهانه سندباکس| اپریل 2023

سندباکس در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، قیمت بعد از برخورد به محدوده‌ی حمایتی ۰.۳۵۷۷ دلار به‌‌سمت بالا ریکاوری شده و انتظار رد‌ کردن سقف مقاومتی ۰.۹۴۹۷ دلار را داریم و محدوده‌ی مقاومتی مهم پیش‌روی این ارز ۲.۳ دلار است.


SAND-M.png


تحلیل هفتگی سندباکس| هفته‌‌‌‌ی اول اردی‌بهشت 1402

4 اردی‌بهشت


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


SAND-W.png

تحلیل هفتگی سندباکس| هفته‌‌‌‌ی سوم فروردین 1402

28 فروردین


سندباکس در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از برخورد به محدوده‌ی حمایتی ۰.۵۰۵۴ دلار به‌‌سمت بالا ریکاوری شده و محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی خود ۰.۷۵۳۷ دلار است و انتظار اصلاح و ریزش عمیق‌تر را داریم.


SAND-W.png

تحلیل روزانه سندباکس| 28 فروردین 1402

سندباکس در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، قیمت به یک محدوده‌ی حمایتی برخورد کرده‌است که این محدوده دو‌بار مصرف شده است و انتظار شکست این محدوده‌ی حمایتی را داریم. این محدوده‌ی حمایتی ۰.۶۶۹۴ دلار است و محدوده‌ی مقاومتی که انتظار داریم قیمت به آن پولبک بزند محدوده‌ی ۰.۰۶۸۹۷ دلار است.


SAND-D.png