از این هفته با تحلیل تکنیکال سولانا و رقیب اصلی اتریوم و بایننس کوین در کنار شما هستیم. بلاکچین سولانا یکی از منحصر به فردترین بلاکچین‌های دنیای تکنولوژی محسوب می‌شود.


📆تحلیل ماهانه سولانا| سپتامبر 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


SOL-M.png

تحلیل هفتگی سولانا| هفته‌‌‌‌ی اول مهر 1402

3 مهر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


SOL-W.png


تحلیل هفتگی سولانا| هفته‌‌‌‌ی چهارم شهریور 1402

27 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


SOL-W.png

تحلیل هفتگی سولانا| هفته‌‌‌‌ی سوم شهریور 1402

20 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


SOL-W.png

تحلیل هفتگی سولانا| هفته‌‌‌‌ی دوم شهریور 1402

13 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


SOL-W.png

📆تحلیل ماهانه سولانا| آگوست 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


SOL-M.png


تحلیل هفتگی سولانا| هفته‌‌‌‌ی اول شهریور 1402

6 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


SOL-W.png

تحلیل هفتگی سولانا| هفته‌‌‌‌ی آخر مرداد 1402

30 مرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


SOL-W.png

تحلیل هفتگی سولانا| هفته‌‌‌‌ی چهارم مرداد 1402

23 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


SOL-W.png

تحلیل هفتگی سولانا| هفته‌‌‌‌ی سوم مرداد 1402

16 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


SOL-W.png

📆تحلیل ماهانه سولانا| جولای 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


SOL-M.png

تحلیل هفتگی سولانا| هفته‌‌‌‌ی دوم مرداد 1402

۹ مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


SOL-W.png


تحلیل هفتگی سولانا| هفته‌‌‌‌ی اول مرداد 1402

2 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


SOL-W.png

تحلیل هفتگی سولانا| هفته‌‌‌‌ی چهارم تیر 1402

26 تیر 1402


سولانا در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، محدوده مقاومتی از پیش تعیین شده ۲۵ دلار را به‌سمت بالا شکسته و انتظار اصلاح قیمت را داریم. از بالا هیچ محدوده مقاومتی برای قیمت وجود ندارد. در صورت اصلاح ۱۹.۵۵ و ۱۶.۵۶ دلار محدوده‌های حمایتی این ارز هستند


SOL-W.png

تحلیل هفتگی سولانا| هفته‌‌‌‌ی سوم تیر 1402

19 تیر 1402


سولانا در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت محدوده مقاومتی 20.66 دلار را به‌سمت بالا شکسته‌است. انتظار داریم قیمت بتواند تا ناحیه 24 دلار بالا بیاید ولی قبل از رسیدن به آن انتظار یک اصلاح قیمتی در محدوده‌های 16 و 17 دلار را داریم.


SOL-W.png

تحلیل هفتگی سولانا| هفته‌‌‌‌ی دوم تیر 1402

12 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


SOL-W.png


📆تحلیل ماهانه سولانا| ژوئن 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


SOL-M.png


تحلیل هفتگی سولانا| هفته‌‌‌‌ی اول تیر 1402

5 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


SOL-W.png

تحلیل هفتگی سولانا| هفته‌‌‌‌ی چهارم خرداد 1402

29 خرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


SOL-W.png


تحلیل هفتگی سولانا| هفته‌‌‌‌ی سوم خرداد 1402

22 خرداد 1402


سولانا در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت در نزدیکی محدوده حمایتی ماهانه‌ قرار دارد و انتظار یک اصلاح قیمتی از همین نواحی را داریم. محدوده مقاومتی در ۲۰ دلار قرار دارد.


SOL-W.png


📆 تحلیل ماهانه سولانا| مـِی 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


SOL-M.png


تحلیل هفتگی سولانا| هفته‌‌‌‌ی دوم خرداد 1402

8 خرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


SOL-W.png

تحلیل هفتگی سولانا| هفته‌‌‌‌ی اول خرداد 1402

1خرداد


سولانا در تایم ۸ ساعته بازه هفتگی،‌ قیمت محدوده حمایتی ۱۹.۳ دلار را به‌سمت پایین شکسته و انتظار یک اصلاح و پولبک عمیقی را تا محدوده ۲۴.۶ دلار داریم که می‌تواند محدوده مقاومتی برای قیمت محسوب شود.


SOL-W.png

تحلیل هفتگی سولانا| هفته‌‌‌‌ی چهارم اردی‌بهشت 1402

25 اردی‌بهشت


برای سولانا در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از شکست محدوده حمایتی ۱۹.۸ دلار انتظار پولبک و ریتریس به سمت بالا را داریم. محدوده ۲۴ دلار محدوده مقاومتی سولانا و محدوده حمایتی در حال حاضر ۱۷.۵ دلار است.


SOL.png


تحلیل هفتگی سولانا| هفته‌‌‌‌ی سوم اردی‌بهشت 1402

18 اردی‌بهشت


سولانا در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت در صورت رد کردن محدوده حمایتی 20.38 دلار هیچ محدوده حمایتی در نزدیک خود ندارد و انتظار یک اصلاح قیمتی تا محدوده مقاومتی 24.35 دلار را داریم.


SOL-W.png


تحلیل هفتگی سولانا| هفته‌‌‌‌ی دوم اردی‌بهشت 1402

11 اردی‌بهشت


برای سولانا در تایم فریم ۸ ساعته برای تحلیل یک هفته، در حال حاضر بعد از شکست محدوده مقاومتی ۲۳.۵۱ دلار انتظار یک اصلاح قیمتی را داریم. محدوده ۲۱.۷۴ دلار محدوده مهم حمایتی برای این ارز است. از طرف دیگر ۲۳.۴۱ دلار محدوده مقاومتی سولانا است و در صورت شکست این ناحیه، قیمت می‌تواند تا ۲۴.۳۱ دلار حرکت کند.


SOL-W.png

📆 تحلیل ماهانه سولانا| اپریل 2023

سولانا در تایم 7 روزه برای تحلیل ماهانه، قیمت بعد از شکست محدوده‌ی حمایتی ۹.۷۰ دلار به‌سمت بالا ریکاوری شده‌است و این ریکاوری به منزله‌ی جمع‌آوری نقدینگی است. مقاومت‌های پیش‌رو ۲۸.۸۱ دلار و ۴۲.۸۳ دلار است


SOL-M.png


تحلیل هفتگی سولانا| هفته‌‌‌‌ی اول اردی‌بهشت 1402

4 اردی‌بهشت


سولانا در تایم ۴ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از شکست محدوده‌ی مقاومتی ۲۵.۹۰ دلار به‌سمت پایین ریجکت شده‌است. انتظار برخورد با محدوده‌ی حمایتی ۲۰.۵۸ دلار را داریم و در صورت شکست این محدوده‌ی حمایتی، قیمت می‌تواند تارگت‌های پایین‌تر را ببیند و از طرفی محدوده‌ی مقاومتی ۲۴.۴۰ دلار است.


SOL-W.png

تحلیل هفتگی سولانا| هفته‌‌‌‌ی چهارم فروردین 1402

۲۸ فروردین ۱۴۰۲


سولانا در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت در حال حاضر به یک مقاومت مهم در محدوده‌ی ۲۶ دلار برخورد کرده‌است. انتظار یک اصلاح قیمتی را داریم در صورت اصلاح قیمتی و پولبک قیمت می‌تواند تا محدوده‌ی حمایتی ۲۱.۲۶ دلار ریزش داشته‌باشد و در صورتی که قیمت محدوده‌ی حمایتی ۲۱ دلار را به‌سمت پایین بشکند می‌تواند تا نواحی پایین‌تر (۱۷ دلار) ریزش داشته‌باشد.


SOL-W.png


تحلیل هفتگی سولانا| هفته‌‌‌‌ی سوم فروردین 1402

۲۱ فروردین ۱۴۰۲


سولانا در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت بعد از برخورد با محدوده مقاومتی 23 دلار به سمت پایین ریجکت شده و در حالت تریدینگ رنج درآمده است، احتمال می‌دهیم این محدوده مقاومتی رد شود و بعد از آن محدوده 28 دلار محدوده مهمی محسوب می‌شود. از طرفی محدوده حمایتی ایم ارز نیز 17.20 دلار است .


SOL-W.png


تحلیل هفتگی سولانا| هفته‌‌‌‌ی دوم فروردین 1402

۱۴ فروردین


سولانا در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از برخورد به محدوده‌ی مقاومتی ۲۳.۹۴ دلار به‌سمت پایین در‌حال ریجکت است و این اصلاح قیمتی به‌صورت فشرده‌ و کمپرس است محدوده‌های مقاومتی پیش‌رو ۱۸ و ۱۷ دلار است و محدوده‌ی مقاومتی بعدی ۲۸.۸۱ دلار است.


SOL-W.png

📆 تحلیل ماهانه سولانا | مارس 2023

سولانا در تایم 7 روزه برای تحلیل ماهانه قیمت بعد از رد کردن محدوده حمایتی 9 دلار به سمت بالا ریکاوری شده و این صرفا جهت جمع‌آوری نقدینگی است محدوده مقاومتی پیش‌رو 29 دلار است و بعد از آن 43.88 دلار است. محدوده حمایتی پیش‌رو 11.50 دلار است .


SOL-M.png


تحلیل هفتگی سولانا | هفته‌‌‌‌ی اول فروردین 1402

7 فروردین 1402


سولانا در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از برخورد به مقاومت ۲۴ دلار به‌سمت پایین و به‌صورت فشرده در حال پولبک و ریتریس کردن است. محدوده‌ی حمایتی پیش رو که انتظار واکنش قیمت را داریم، محدوده‌ی ۱۷.۶۰ دلار است و مقاومت بعدی ۲۸.۸۰ دلار است.


SOL-W.png


تحلیل روزانه سولانا | 7 فروردین 1402

سولانا در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، قیمت در حال تریدینگ رنج زدن است. محدوده‌ی حمایتی ۲۰.۲۴ و محدوده‌ی مقاومتی ۲۰.۹۰ دلار است.


SOL-D.png

تحلیل هفتگی سولانا | هفته‌‌‌‌ی چهارم اسفند 1401

22 اسفند 1401


سولانا در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی انتظار اصلاح قیمت تا محدوده 15.80 دلار را داشتیم محدوده حمایتی قیمت را به سمت بالا ریکاوری کرده محدوده مقاومتی پیش رو 24 دلار و 28 دلار است.


SOL-W.png


تحلیل روزانه سولانا | 22 اسفند 1401

سولانا در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه قیمت بعد از رد کردن مقاومت 18 دلار انتظار اصلاح تا محدوده 18.61 دلار را داریم که محدوده حمایتی محسوب می‌شود. مقاومتی در نزدیکی سولانا وجود ندارد و دیدگاه ما در اسکیل روزانه صعودی هست.


SOL-D.png

تحلیل هفتگی سولانا | هفته‌‌‌‌ی سوم اسفند 1401

15 اسفند 1401
سولانا در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت بعد از رد کردن محدوده مقاومتی 18.80 دلار دچار تریدینگ رنج شده و در‌حال حاضر روی محدوده حمایتی در حال تریدینگ رنج است و محدوده مقاومتی پیش رو 28 دلار و 43 دلار هستند و محدوده حمایتی پیش رو 16 دلار است .


SOL-W.png

تحلیل روزانه سولانا | 15 اسفند 1401

سولانا در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه قیمت بعد از برخورد به محدوده حمایتی هفتگی خود در حال تریدینگ رنج است هیچ محدوده حمایتی در اسکیل روزانه برای سولانا وجود ندارد و محدوده مقاومتی پیش‌رو محدوده 21.90دلار است .


SOL-D.png

📆 سولانا تحلیل ماهانه | فوریه ۲۰۲۳

سولانا در تایم فریم هفت روزه برای تحلیل ماهانه محدوده حمایتی 11.80 دلار را به سمت پایین شکست و بعد از این شکست با مومنتوم و قدرت زیاد به بالا ریکاوری شد. این حرکت صعودی صرافا جهت جمع آوری نقدینگی است. در صورت شکست محدوده مقاومتی 28.80 دلار قیمت می‌تواند تا مقاومت مهم 42.5 دلار حرکت کند. در صورت اصلاح، محدوده‌های 16 و 11.3 دلار محدوده قابل قبول برای سولانا هستند.


SOL-M.png


تحلیل هفتگی سولانا | هفته‌‌‌‌ی دوم اسفند 1401

8 اسفند 1401


سولانا در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، در نزدیکی محدوده مقاومتی 29 دلار تا 30 دلار دچار تریدینگ رنج شده و انتظار این را داریم که قیمت به محدوده مقاومتی بخورد و شروع به ریزش بکند. محدوده حمایتی آن 15.90 دلار و محدوده مقاومتی پیش‌روی خود نیز 42 دلار است.


SOL-W.png


تحلیل روزانه سولانا | 8 اسفند 1401

قیمت سولانا در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل یک‌روزه، در یک تریدینگ رنج به سر می‌برد و محدوده مقاومتی پیش‌روی خود که قیمت به آن برخورد کرده 23 تا 24 دلار است و از طرفی محدوده حمایتی که انتظار واکنش از آن را داریم 21 تا 22 دلار است.


SOL-D.png

تحلیل هفتگی سولانا | هفته اول اسفند ۱۴۰۱

۱ اسفند


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


SOL-W.png


تحلیل روزانه سولانا | ۱ اسفند ۱۴۰۱

تحلیل سولانا در تایم 15دقیقه برای تحلیل روزانه قیمت در حال حاضر نزدیک به مقاومت هفتگی خودش است و مقاومت اسکیل روزانه‌ای پیش روی آن وجود ندارد. محدوده 24.90 دلار محدوده حمایتی سولانا است در صورت برخورد به این محدوده قیمت تا محدوده 28 دلار می‌تواند حرکت کند.


SOL-D.png


سولانا تحلیل هفتگی | هفته چهارم بهمن ۱۴۰۱

۲۴ بهمن

تحلیل هفته پیش بر قرار است.

SOL-W.png


سولانا تحلیل روزانه | ۲۴ بهمن ۱۴۰۱

سولانا در تایم یک ساعته برای تحلیل روزانه، بعد از برخورد به مقاومت 22.6 دلار به سمت پایین ریجکت شده و در اسکیل روزانه تاییدیه مبنی بر روند نزولی را داده است. مقاومت پیش رویش در صورت اصلاح به بالا 22 دلار است و قیمت می‌تواند تا محدوده‌های 19.9 هدف فروش حساب شود. در تایم بلند مدت فعلا هیچ حمایتی نداریم.


SOL-D.png


سولانا تحلیل هفتگی | هفته سوم بهمن ۱۴۰۱

۱۷ بهمن


سولانا در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کردن مقاومت 18.77 دلار تاییدیه مبنی بر تغییر روند (شروع روند صعودی) را داده است. در حال حاضر قیمت به صورت کمپرس و فشرده در یک تریدینگ رنج (بی‌روندی) قرار دارد. انتظار واکنش سولانا به محدوده مقاومتی 28.80 دلار را داریم. در صورت شکست محدوده حمایتی 20.3 دلار تغییر روند یا اصلاح نزولی برای سولانا اتفاق می‌افتد. محدوده‌های حمایتی پیش رویش نیز 16 و 11.3 دلار هستند.

SOL-W.png

سولانا تحلیل روزانه | ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

سولانا در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه بعد از حرکت با مومنتوم (با شیب زیاد) به سمت بالا و رد کردن محدوده مقاومتی 24.78 در حال اصلاح به سمت پایین است. این اصلاح و پولبک به صورت فشرده و کمپرس است. قیمت در حال حاضر به منشا حرکتش برخورد کرده است. این محدوده 23 تا 22.5 دلار است و از طرفی محدوده‌های مقاومتی پیش رویش نیز 24 و 25.5 دلار هستند.


SOL-D.png

📆 سولانا تحلیل ماهانه | ژانویه ۲۰۲۳

سولانا در تایم فریم ۷ روزه برای تحلیل ماهانه، منشا حرکت صعودی قبلی خود که باعث حمایت از قیمت شده بود که در ناحیه ۱2.9 قرار داشت را به پایین شکست. در حال حاضر قیمت با مومنتوم بالا به سمت بالا ریکاوری شده و منتظر اصلاح قیمت هستیم. محدوده حمایتی پیش رویش ۱۱.۸ دلار است و از طرفی محدوده مقاومتی ۴۱.۳۶ دلار مقاومت مهمی برای سولانا است که نزدیک آن نقدینگی برای این ناحیه ایجاد شده است.


 سولانا تحلیل ماهانه | ژانویه ۲۰۲۳


سولانا تحلیل هفتگی | هفته دوم بهمن ۱۴۰۱

۱۰ بهمن

SOL-W.png
تحلیل هفته پیش بر قرار است.


سولانا تحلیل روزانه | ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

سولانا در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه قیمت به صورت شارپ به سمت پایین نزول کرده و اولین مقاومت پیش روی آن 25.40 دلار و مقاومت بعدی 26.19دلار است. این نزول شارپی (با قدرت) نشانه و تاییدی بر ادامه روند نزولی است و محدوده حمایتی پیش رو محدوده 23 دلار است .


SOL-D.png


سولانا تحلیل هفتگی | هفته اول بهمن ۱۴۰۱

۳ بهمن
سولانا در تایم‌فریم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، طبق تحلیل هفته گذشته قیمت به سمت بالا ریکاوری شده است و محدوده مقاومتی پیش رو 28.81 است. در حال حاضر در قیمت واگرایی دیده میشود و در صورت رد کردن محدوده 28 دلار قیمت میتواند تا نواحی 40 دلار که مقاومت بعدی است حرکت کند. نواحی حمایتی 16 دلار و 11.40 سنت است.


SOL-W.png

سولانا تحلیل روزانه | ۳ بهمن ۱۴۰۱


آواکس در تایم فریم 30 دقیقه برای تحلیل در بازه‌ی یک روزه، قیمت بعد از یک حرکت قدرتمند وارد تریدینگ رنج شده است و اولین حمایت خود را به سمت پایین شکسته است. در حال حاضر بصورت فشرده در حال پولبک و جمع آوری نقدینگی است. اولین مقاومت در ناحیه 25.50 است و در صورت تایید احتمال ریزش قیمت تا 21.40 وجود دارد.

SOL-D.png

سولانا تحلیل هفتگی | هفته چهارم دی ۱۴۰۱

26 دی

سولانا در تایم فریم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از شکست محدوده مقاومتی ۱۷ دلار در حال حاضر محدوده مقاومت تبدیل به حمایت شده و انتظار پولبک تا همین محدوده را داریم. در صورت شکست محدوده حمایت ۱۷ دلار، قیمت تا محدوده ۱۱ تا ۱۲ دلار می‌تواند نزول کند و از طرفی مقاومت پیش رویش ۲۸.۷ دلار است.


سولانا تحلیل هفتگی | هفته چهارم دی ۱۴۰۱


سولانا تحلیل روزانه | 26 دی ۱۴۰۱

متیک در تایم فریم۱ ساعته برای تحلیل روزانه، بین دو محدوده مقاومتی و حمایتی مهم قرار گرفته که محدوده مقاومتی 27.95 دلارو محدوده حمایتی نیز 20.5 دلار است. منتظر واکنش قیمت به این محدوده‌ها هستیم.


سولانا تحلیل روزانه | 26 دی ۱۴۰۱