ارز دیجیتال ترون به عنوان یکی از ارزهای دیجیتال معروف در بازار 92,233,300,000 سکه در گردش دارد. این ارز دیجیتال، ارزش بازار ۵.۷۵ میلیارد دلار است. این کوین در رتبه پانزدهم بازار ارز دیجیتال قرار دارد. در ادامه به تحلیل ارز دیجیتال ترون خواهیم پرداخت.


📆تحلیل ماهانه ترون| سپتامبر 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


TRX-M.png

تحلیل هفتگی ترون| هفته‌‌‌‌ی اول مهر 1402

3 مهر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


TRX-W.png


تحلیل هفتگی ترون| هفته‌‌‌‌ی چهارم شهریور 1402

27 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


TRX-W.png

تحلیل هفتگی ترون| هفته‌‌‌‌ی سوم شهریور 1402

20 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


TRX-W.png

تحلیل هفتگی ترون| هفته‌‌‌‌ی دوم شهریور 1402

13 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


TRX-W.png

📆تحلیل ماهانه ترون| آگوست 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


TRX-M.png


تحلیل هفتگی ترون| هفته‌‌‌‌ی اول شهریور 1402

6 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


TRX-W.png

تحلیل هفتگی ترون| هفته‌‌‌‌ی آخر مرداد 1402

30 مرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


TRX-W.png

تحلیل هفتگی ترون| هفته‌‌‌‌ی چهارم مرداد 1402

23 مرداد

تحلیل هفته پیش برقرار است.


TRX-W.png

تحلیل هفتگی ترون| هفته‌‌‌‌ی سوم مرداد 1402

16 مرداد

تحلیل هفته پیش برقرار است.


TRX-W.png

📆تحلیل ماهانه ترون| جولای 2023

ترون در تایم هفتگی، بازه یک ماهه، قیمت در حال حاضر نزدیک محدوده حمایتی 0.049 قرار دارد که این محدوده مقاومتی برای ما حائز اهمیت است. در حال حاضر قیمت با فشردگی به سمت بالا حرکت می‌کند و در این محدوده نیاز به تاییدیه برای ورود داریم.


TRX-M.png

تحلیل هفتگی ترون| هفته‌‌‌‌ی دوم مرداد 1402

۹ مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


TRX-W.png

تحلیل هفتگی ترون| هفته‌‌‌‌ی اول مرداد 1402

2 مرداد


ترون در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، انتظار داشتیم قیمت از محدوده 0.08 دلار به‌سمت پایین ریجکت شود ولی با یک کندل مومنتوم به‌صورت شدو، به مقاومت دوم ترون در محدوده 0.0946 برخورد کرده‌است. انتظار پولبک مجدد به همین محدوده مقاومتی 0.0697دلار را داریم که به‌صورت فشرده، قیمت به‌سمت بالا حرکت کند.


ترون هفته‌‌‌‌ی اول مرداد 1402


تحلیل هفتگی ترون| هفته‌‌‌‌ی چهارم تیر 1402

26 تیر 1402


ترون در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت همچنان به‌صورت فشرده در‌حال نزدیک شدن به محدوده مقاومتی 0.0813 دلار است. انتظار اصلاح قیمتی را تا 0.0697 دلار که محدوده حمایتی ترون محسوب می‌شود را داریم.


TRX-W.png


تحلیل هفتگی ترون| هفته‌‌‌‌ی سوم تیر 1402

19 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


TRX-W.png


تحلیل هفتگی ترون| هفته‌‌‌‌ی دوم تیر 1402

12 تیر 1402


ترون در تایم 8 ساعته، بازه یک هفته قیمت محدوده مقاومتی 0.0754 را به سمت بالا شکسته و پولبک خود را به این سطح زده‌است. انتظار داریم قیمت به محدوده اصلی 0.0809 برخورد کند و این ناحیه محدوده مقاومتی مهمی برای ما محسوب می‌شود.


TRX-W.png

📆تحلیل ماهانه ترون| ژوئن 2023

ترون در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، قیمت بعد از رد کردن محدوده مقاومتی 0.0812 دلار به‌سمت پایین ریجکت شده‌است. در‌حال حاضر به محدوده حمایتی 0.0644 دلار برخورد کرده‌است. انتظار یک اصلاح عمیق را از سطح قیمت داریم. محدوده مقاومتی 0.0809، دلار است در صورت رد کردن محدوده حمایتی 0.0635 دلار ، قیمت می‌تواند ریزش‌های بیشتری را تجربه کند.


TRX-M.png

تحلیل هفتگی ترون| هفته‌‌‌‌ی اول تیر 1402

5 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


TRX-W.png


تحلیل هفتگی ترون| هفته‌‌‌‌ی چهارم خرداد 1402

29 خرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


TRX-W.png

تحلیل هفتگی ترون| هفته‌‌‌‌ی سوم خرداد 1402

22 خرداد 1402


ترون در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از برخورد به محدوده حمایتی 0.0646 دلار به‌سمت بالا در‌حال حرکت است. انتظار یک تریدینگ رنج را داریم و در‌صورت اصلاح برای اصلاح هفتگی، می‌تواند تا محدوده 0.0756 مقاومتی دلار حرکت کند.


TRX-W.png

📆 تحلیل ماهانه ترون| مـِی 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


TRX-M.png


تحلیل هفتگی ترون| هفته‌‌‌‌ی دوم خرداد 1402

8 خرداد 1402

ترون در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت در‌حال حاضر در یک محدوده مقاومتی مهمی قرار گرفته‎است این محدوده مقاومتی به صورت بهینه شده محدوده 0.0806 دلار است. انتظار داریم قیمت بتواند از این محدوده به‌سمت پایین ریجکت شود. در صورت شکست این محدوده مقاومتی قیمت می‌تواند روی محدوده حمایتی 0.0643 دلار حمایت شود و به‌سمت بالا حرکت کند.


TRX-W.png

تحلیل هفتگی ترون| هفته‌‌‌‌ی اول خرداد 1402

1خرداد
ترون در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، توانست محدوده مقاومتی 0.0719 دلار را به‌سمت بالا بشکند و این شکست کاملا با مومنتوم است. این ارز در حال‌حاضر به مقاومت اصلی تایم هفتگی در محدوده 0.0780 دلار برخورد کرده‌است. از طرفی اگر قیمت محدوده 0.0698 دلار را به‌سمت پایین بشکند تاییدیه مبنی بر چرخش قیمت را داریم و قیمت می‌تواند تارگت‌های پایین‌تر را نیز ببیند .


TRX-W.png

تحلیل هفتگی ترون| هفته‌‌‌‌ی چهارم اردی‌بهشت 1402

25 اردی‌بهشت


تحلیل هفته پیش برقرار است.


TRX.png


تحلیل هفتگی ترون| هفته‌‌‌‌ی سوم اردی‌بهشت 1402

18 اردی‌بهشت


تحلیل هفته پیش برقرار است.


TRX-W.png

تحلیل هفتگی ترون| هفته‌‌‌‌ی دوم اردی‌بهشت 1402

11 اردی‌بهشت


تحلیل هفته پیش برقرار است.

TRX-W.png


📆 تحلیل ماهانه ترون| اپریل 2023

ترون در تایم 7 روزه برای تحلیل ماهانه، قیمت بعد از برخورد به محدوده‌ی حمایتی ۰.۰۴۵۵ دلار به‌سمت بالا ریکاوری شده‌است و انتظار واکنش از محدوده‌ی مقاومتی ۰.۰۷۸۳ دلار را داریم و از طرفی محدوده‌ی حمایتی ۰.۰۵۴۳ دلار است.


TRX-M.png


تحلیل هفتگی ترون| هفته‌‌‌‌ی اول اردی‌بهشت 1402

4 اردی‌بهشت


تحلیل هفته پیش برقرار است.


TRX-W.png


تحلیل هفتگی ترون| هفته‌‌‌‌ی چهارم فروردین 1402

۲۸ فروردین ۱۴۰۲


تحلیل هفته پیش برقرار است.


TRX-W.png


تحلیل هفتگی ترون| هفته‌‌‌‌ی سوم فروردین 1402

۲۱ فروردین ۱۴۰۲


ترون در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از برخورد به محدوده‌ی حمایتی ۰.۰۵۴۳ دلار به‌سمت بالا ریکاوری شده‌است و فعلاً در حال تریدینگ رنج است و انتظار برخورد تا محدوده‌ی مقاومتی ۰.۰۷۱۲ دلار را داریم.


TRX-W.png


تحلیل هفتگی ترون | هفته‌‌‌‌ی دوم فروردین 1402

۱۴ فروردین


ترون در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از برخورد به محدوده‌ی حمایتی ۰.۰۵۴۸ دلار به‌سمت بالا ریکاوری شده‌است در‌حال حاضر قیمت زیر محدوده‌ی مقاومتی ۰.۰۶۸۷ دلار گیر کرده‌است. در صورت اصلاح محدوده‌ی حمایتی که نادیده گرفته شده و محدوده‌ی سواپ مهمی برای ما محسوب می‌شود. محدوده‌ی حمایتی پیش‌روی ترون ۰.۰۶۰۵ دلار است و محدوده‌ی مقاومتی آن ۰.۰۷۱۵ دلار است.


TRX-W.png

📆 تحلیل ماهانه ترون | مارس 2023

ترون در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، بعد از رد کردن مقاومت ۰.۰۷۱۲ دلار انتظار اصلاح را داریم و اولین محدوده حمایتی‌اش ۰.۰۵۷۶ دلار است. محدوده ۰.۰۵۳دلار نیز حمایت بعدی است. محدوده مقاومتی پیش رویش نیز ۰.۷۸۳۲ دلار است.


TRX-M.png


تحلیل هفتگی ترون | هفته‌‌‌‌ی اول فروردین 1402

7 فروردین 1402
تحلیل هفته پیش برقرار است.


TRX-W.png


تحلیل روزانه ترون | 7 فروردین 1402

ترون روزانه ترون در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه بین دو محدوده حمایتی و مقاومتی در حال تریدینگ رنج است. محدوده مقاومتی ۰.۰۶۵۷ دلار و محدوده حمایتی ۰.۰۶۱۵ دلار است.


TRX-D.png

تحلیل هفتگی ترون | هفته‌‌‌‌ی چهارم اسفند 1401

22 اسفند 1401


ترون در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از رد کردن مقاومت ۰.۰۷ دلار به‌سمت پایین انتظار اصلاح یا ریجکت را داشتیم که این اصلاح به‌صورت شارپ و با مومنتوم بوده‌است و در‌حال‌حاضر قیمت به محدوده‌ی حمایتی از قبل تعیین شده‌ی ۰.۰۵ دلار برخورد کرده‌است و با مومنتوم زیاد قیمت خود را ریکاوری کرده‌است. اولین مقاومت پیش‌روی خود ۰.۰۷۱۵ دلار است و در‌صورت اصلاح، محدوده‌های حمایتی ۰.۰۶۴۳ دلار و ۰.۰۵۸۹ دلار محدوده‌های مهمی هستند.


TRX-W.png

تحلیل روزانه ترون | 22 اسفند 1401

ترون در تایم یک ساعته برای تحلیل روزانه، قیمت در‌حال حاضر به مقاومت نسبتاً قوی ۰.۰۶۸۶ دلار برخورد کرده‌است و از طرفی محدوده‌ی حمایتی پیش‌روی خو ۰.۰۶۴۲ دلار است.


TRX-D.png

تحلیل هفتگی ترون | هفته‌‌‌‌ی سوم اسفند 1401

15 اسفند 1401


ترون در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کردن مقاومت ۰.۰۷ دلار به سمت پایین در حال اصلاح است و این پولبک به‌صورت فشرده است. اگر قیمت بتواند محدوده حمایتی ۰.۰۶۳۶ دلار را به پایین بشکند، ریزش بیشتری را می‌تواند تجربه کند. محدوده مقاومت هفتگی‌اش نیز ۰.۰۷۱۶ دلار است.


TRX-W.png


تحلیل روزانه ترون | 15 اسفند 1401

ترون در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، در یک تریدینگ رنج بلند‌مدت قرار گرفته و در حال حاضر قیمت به یک محدوده حمایتی برخورد کرده که این محدوده خیلی قوی نیست، زیرا چند بار از سمت قیمت ریجکت شده‌است. محدوده مقاومتی پیش‌روی‌اش ۰.۰۶۷۷ دلار و محدوده حمایتی نیز ۰.۰۶۶۸ دلار است.


TRX-D.png


📆 تحلیل ماهانه ترون | فوریه 2023

ترون در تایم هفتگی برای تحلیل ماهانه، قیمت بعد از برخورد به حمایت ۰.۰۴۵۵ دلار توانست خودش را به‌سمت بالا ریکاوری کند. در حال حاضر قیمت توانسته محدوده‌ی مقاومتی ۰.۰۶۹۸۸ دلار را به سمت بالا بشکند و انتظار اصلاح از همین نواحی تا محدوده حمایتی ۰.۰۵۳۰ را داریم. محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی ترون ۰.۰۶۹۸ و ۰.۰۷۷۳ دلار است.


TRX-M.png


تحلیل هفتگی ترون | هفته‌‌‌‌ی دوم اسفند 1401

8 اسفند 1401


ترون در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کردن مقاومت ۰.۰۷۰۹ دلار به‌سمت بالا و شکست محدوده‌ی مقاومتی شروع به حرکت به‌سمت مقاومت بعدی و مهم ۰.۰۷۷۷ دلار کرده‌است. ترون به‌صورت فشرده و کمپرس به این محدوده‌ی مقاومتی نزدیک می‌شود و احتمال واکنش به این ناحیه‌ی مقاومتی از سمت ترون وجود دارد.


TRX-W.png

تحلیل روزانه ترون | 8 اسفند 1401

ترون در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل یک‌روزه، قیمت بعد از رد کردن مقاومت ۰.۰۶۸۸ دلار به یک مقاومت نسبتا قوی در محدوده‌ی ۰.۰۶۹۵ دلار برخورد‌ کرده‌است. از طرفی محدوده‌ی حمایتی این ارز ۰.۰۶۷۴ دلار است.


TRX-D.png

تحلیل هفتگی ترون | هفته اول اسفند ۱۴۰۱

1 سفند 1401

ترون در تایم فریم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کردن مقاومت قیمتی ۰.۰۷۰۹ دلار به سمت بالا در حال ریکاوری است. این روند صعودی کاملاً به‌صورت فشرده است و یک مقدار کار را برای ارز ترون پرخطر و ریسکی می‌کند. محدوده‌ی قیمت ۰.۰۷۷۷ دلار ،محدوده‌ی مقاومتی بسیار قوی برای ترون محسوب می‌شود و احتمال ریجکت و اصلاح عمیق از سمت این مقاومت برای ترون وجود دارد. محدوده‌ی حمایتی این ارز هم ۰.۰۵۷۵ دلار است.


TRX-W.png


تحلیل روزانه ترون | ۱ اسفند ۱۴۰۱

ترون در تایم‌ فریم ۱۵ دقیقه و تحلیل روزانه، بعد از حرکت صعودی قیمت با مومنتوم خود به سمت پایین در‌حال اصلاح است و محدوده‌ی ۰.۰۷۲۴۵ دلار محدوده‌ی مقاومتی برای ترون محسوب می‌شود. محدوده‌ی حمایتی ترون در تحلیل روزانه، قیمت ۰.۰۶۹۹۳ دلار است.


TRX-D.png


تحلیل هفتگی ترون | هفته چهارم بهمن ۱۴۰۱

24 بهمن 1401
ترون در تایم فریم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت به مقاومت از پیش تعیین شده برخورد کرده است که این مقاومت با شدو تاچ شده و نشان میدهد این مقاومت از سفارش های زیادی برخوردار است . محدوده مقاومتی 0.0693 دلار است . انتظار برگشت قیمت به این محدوده را داریم و تاییدیه مبنی بر تغییر جهت اصلاحی خود را داده است . در صورت اصلاح قیمت میتواند تا محدوده 0.0571 دلار حرکت کند و محدوده 0.0530 دلار محدوده حمایتی بعدی محسوب میشود.


TRX-W.png


تحلیل روزانه ترون | ۲۴ بهمن ۱۴۰۱

ترون در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه قیمت بعد از برخورد با خودش به سمت پایین ریجکت شده است . در حال حاضر محدوده مقامتی 0.0661 دلار است . محدوده حمایتی پیش رو خودش محدوده 0.0626 دلار است که این محدوده حمایتی پر ریسک است و بیشتر برای فروش در بازار است .


TRX-D.png


تحلیل هفتگی ترون | هفته سوم بهمن ۱۴۰۱

17 بهمن 1401

ترون در تایم فریم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی بعد از شکست مقاومت محدوده 0.0573 دلار به صورت تریدینگ رنج (بی‌روند) و فشرده درآمده و بالای قیمت در محدوده 0.0654 دلار یک محدوده جمع‌آوری نقدینگی قرار دارد. احتمال اینکه قیمت این محدوده را پاکسازی کند وجود پارد و محدوده مقاومتی پیش رویش 0.0698 دلار است. از طرفی محدوده‌های حمایتی نزدیک به آن 0.0573 و 0.0524 دلار هستند.


TRX-W.png


تحلیل روزانه ترون | ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

ترون در تایم‌فریم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه به یک محدوده حمایتی مهم برخورد کرده که این محدوده قبلا یک‌بار قیمت را به سمت بالا برده است. این محدوده حمایتی 0.0627 دلار است و از طرفی محدوده مقاومت برای ترون نیز 0.0642 دلار است.


TRX-D.png

📆 تحلیل ماهانه ترون | ژانویه 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.

TRX-M.png

تحلیل هفتگی ترون | هفته دوم بهمن ۱۴۰۱

10 بهمن 1401
تحلیل هفته پیش برقرار است.

TRX-W.png


تحلیل روزانه ترون | ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

قیمت ترون در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه، به یک مقاومت مهم برخورد کرده است‌. در حال حاضر قیمت برروی یک خط روند به سمت بالا در حال حرکت است ولی روند صعودی کاملا ضعیف و به صورت فشرده است. در صورت شکست محدوده خط روند قیمت می‌تواند تا ناحیه 0.0624 دلار ریزش داشته باشد. محدوده مقاومتی پیش روی ترون 0.0639 دلار است.

TRX-D.png

تحلیل هفتگی ترون | هفته اول بهمن ۱۴۰۱

3 بهمن 1401
تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


TRX-W.png

تحلیل روزانه ترون | 3 بهمن ۱۴۰۱

ترون در تایم فریم ۳۰ دقیقه بذای تحلیل در بازه‌ی یک روزه، در‌ حال‌حاضر قیمت در یک روند خنثی و در نزدیک یک مقاومت روزانه ۰.۰۶۳۵۱ دلار قرار گرفته‌است که قیمت یک‌بار با شدو (سایه) به آن واکنش نشان داده‌است و محدوده‌ی حمایتی ترون ۰.۰۵۹۶۲ دلار است.

TRX-D.png


تحلیل هفتگی ترون | هفته چهارم دی ۱۴۰۱

26 دی 1401
قیمت ترون در تایم فریم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، مثل تمام ارزهای دیگر این هفته به سمت بالا ریکاوری شد و یک پامپ پرقدرت داشته است. قیمتی در محدوده 0.0653 دلار یک نقدینگی جمع کرده است. انتظار داریم قیمت ترون بالاتر از این قیمت حرکت کند. محدوده 0.0693 دلار برای ما محدوده مقاومتی مهمی است و از طرفی همبستگی با خط مقاومت داینامیک دارد. محدوده حمایتی ما نیز 0.0573 و 0.0524 دلار است.

TRX-W.png

تحلیل روزانه ترون | ۲۶ دی ۱۴۰۱

قیمت ترون در تایم فریم ۱ ساعته برای تحلیل هفتگی، نزدیک یک مقاومت هفتگی است و به صورت فشرده در حال حرکت است. در حال حاضر برای بازه یک روزه محدوده 0.0648 دلار می‌تواند محدوده مقاومتی نسبتا قوی باشد ولی منتظر تریگر (تاییدیه) ورود روی این ناحیه هستیم. محدوده حمایتی ما 0.06067 دلار است. همچنین محدوده 0.05759 دلار محدوده حمایتی پایین‌تر و اصلی ترون است.

tron-D.png

تحلیل هفتگی ترون | هفته سوم دی ۱۴۰۱

20 دی 1401
ترون در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، به مقاومت هفتگی‌اش برخورد کرده‌است که یک‌بار قیمت را به سمت پایین ریجکت کرده‌است و برخوردش با این مقاومت به صورت شدو (سایه) بوده‌است، در نتیجه این مقاومت ۰.۰۵۷۲ دلاری دارای سفارش زیادی است و از طرفی قیمت، منشأ‌ لگ ریزشی خود را به سمت بالا شکسته‌ و انگلف کرده‌است و احتمال ریزش تا محدوده‌ی حمایتی 0.0516 دلار وجود دارد.

Tron-W.png


تحلیل روزانه ترون | ۲۰ دی ۱۴۰۱

ترون در تایم فریم ۱ ساعته برای تحلیل روزانه، قیمت بعد از برخورد به مقاومت از پیش تعیین شده به سمت پایین ریجکت شده‌است و این ریزش کاملاً به صورت فشرده‌است. محدوده‌ی حمایتی پیش رویش ۰.۰۵۳۱ دلار برای بازه‌ی یک روزه است. در ضمن محدوده‌ی مقاومتی ترون همان محدوده‌ی هفتگی در تایم ۸ ساعته است.

Tron-D.png

تحلیل هفتگی ترون | هفته دوم دی ۱۴۰۱

۱۲ دی 1401
تحلیل هفته پیش برقرار است.

tron-W.png

تحلیل روزانه ترون | ۱۲ دی ۱۴۰۱

ترون در تایم یک ساعته در تحلیل روزانه، با یک شدو (سایه)‌بلند به یک گره معاملاتی مهم برخورد کرده است. این محدود مقاومتی 0.0555 دلار است. حالا با توجه به شرایط چارت احتمال ریجکت تا محدوده حمایتی 0.0538 دلار را داریم که بالای این محدوده حمایتی، قیمت یک محدوده نقدینگی ایجاد کرده است.

tron-D.png

📆 تحلیل ماهانه ترون | دسامبر 2022

قیمت تریون در تایم‌فریم هفتگی همانطور که توقع داشتیم از محدوده 0.06 به سمت پایین ریجکت شد و به محدوده mpl، یعنی 0.04 دلار برخورد کرد. در حال حاضر قیمت توانسته خود را ریکاوری کند و به سمت بالا حرکت کند. بالای محدوده 0.06 دلار یک ناحیه جمع آوری نقدینگی وجود دارد که محدوی مهمی است. در نگاه بلند‌مدت‌تر، یک خط مقاومت داینامیک بالای قیمت وجود دارد که جلوی رشد قیمت را گرفته است. در حال حاضر 0.0677 و 0.0745 دلار برای ما محدوده‌های مقاومتی مهم هستند و از این طرف محدوده 0.0461 هم محدوده حمایتی ما است که اگر این محدوده از دست برود ما هیچ حمایتی در این نواحی نداریم تا نقاط خیلی پایین‌تر.


تحلیل ماهانه ترون


تحلیل هفتگی ترون | هفته اول دی ۱۴۰۱

۵ دی 1401
تحلیل هفته پیش برقرار است.

TRX-W.png

تحلیل روزانه ترون | ۵ دی ۱۴۰۱


ترون در تایم فریم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه‌، به صورت فشرده به یک محدوده مقاومتی رسید و توسط این محدوده به سمت پایین ریجکت شد. در حال حاضر انتظار ریزش تا 0.0544 دلار که محدوده حمایتی مهمی برای ترون هست را داریم.

TRX-D.png

تحلیل هفتگی ترون | هفته پنجم آذر

28 آذر 1401

ترون پس از شکست مقاومت پیش روی خود در تایم فریم هفتگی، به سمت پایین اصلاح قیمتی انجام داد و در برخوردهای مشخص شده 0.05194 سنت، توانست حمایت ناحیه را کسب کرده و به سمت بالا حرکت کند. اما در حال حاضر به یک محدوده مقاومتی مهم برخورد کرده و این محدوده عدد 0.05732 سنت است. اگر محدوده حمایتی دیگری که در چارت مشخص کردیم و عدد 0.06037 سنت است، از دست برود، باید منتظر ریزش قیمت تا 0.05361 سنت باشیم.


تحلیل تکنیکال ترون هفتگی-28آذر

تحلیل روزانه ترون | 28 آذر 1401

ترون در تایم فریم روزانه به یک حمایت قوی برخورد کرده است و مومنتوم صعودی خوبی را تجربه می‌کند. این ارز در حال حاضر بین 2 بازه مقاومتی و حمایتی به رنج زدن خود ادامه می‌دهد که عدد محدوده مقاومتی آن 0.05328 سنت و محدوده حمایتی آن 0.05472 سنت است.


تحلیل تکنیکال ترون روزانه-28آذر


تحلیل هفتگی ترون | هفته چهارم آذر

21 آذر 1401

تریون در تایم‌فریم 8 ساعته، بعد از برخورد به ناحیه مقاومتی بلند مدتش توانست خود را به سمت بالا ریکاوری کند اما این حرکت به صورت کاملا فشرده اتفاق افتاد. احتمال اینکه ما یک ریزش دیگر تا منشا حرکت قیمت در محدوده 0.048 دلار داشته باشیم زیاد است. در حال حاضر قیمت در نزدیکی مقاومت مهم 0.05543 دلار قرار دارد و بعد از آن 0.0595 دلار را پیش روی خود می‌بیند. از طرف دیگر حمایت پیش رویش 0.0519 و 0.0501 دلار است.


تحلیل ترون هفتگی-21آذر


تحلیل روزانه ترون | 21 آذر 1401

ترون در تایم فریم ۱ ساعته بازه یک‌روزه بعد از برخورد به مقاومت هفتگی که از قبل مشخص کرده‌ایم با یک مومنتوم شدید به پایین ریجکت شد و در حال حاضر هیچ حمایت قویی سر راهش قیمت نیست. اولین حمایت که نسبتا قوی‌است و می‌تواند قیمت آن را کمی نگهدارد 0.0519 دلار و مقاومت‌های پیش روی این رمز ارز 0.0533 و 0.0538 دلار است.

تحلیل ترون روزانه-21آذر


تحلیل هفتگی ترون | هفته سوم آذر

13 آذر 1401

تریون در تایم‌فریم 8 ساعته، بعد از برخورد به ناحیه مقاومتی بلند مدتش توانست خود را به سمت بالا ریکاوری کند اما این حرکت به صورت کاملا فشرده اتفاق افتاد. احتمال اینکه ما یک ریزش دیگر تا منشا حرکت قیمت در محدوده 0.048 دلار داشته باشیم زیاد است. در حال حاضر قیمت در نزدیکی مقاومت مهم 0.05543 دلار قرار دارد و بعد از آن 0.0595 دلار را پیش روی خود می‌بیند. از طرف دیگر حمایت پیش رویش 0.0519 و 0.0501 دلار است.


 تحلیل هفتگی ترون


تحلیل روزانه ترون | 13 آذر 1401

تریون در تایم‌فریم 15 دقیقه بعد از ریزش پر قدرتی که داشت پس از برخورد به یک حمایت نسیبتا قوی و ریکاوری، حتی تاییدیه صعود نیز داده است.حمایت مد نظر در حال حاضر 0.05323 دلار است و مقاومت این رمزارز نیز 0.05398 دلار است. روند قیمت ندر تایم بالاتر نزولی است و در حمایت مشخص شده منتظر تاییدیه برای انجام معامله می‌مانیم.


تحلیل روزانه ترون


تحلیل ترون هفتگی | هفته دوم آذر

7 آذر 1401
ترون در بازه چهار ساعته از محدوده حمایتی هفته گذشته عبور کرده است و صعودی به سمت بالا تجربه کرده است. ترون به مقاومت اصلی خود نرسیده و در حال اصلاح قیمت است. ناحیه حمایت 0.0832 سنت و ناحیه مقاومت ارز دیجیتال ترون 0.1002 سنت هستند.

trx-w.png

تحلیل ترون روزانه | 7 آذر 1401

ترون در تایم 15 دقیقه بعد از ریزش سنگین خود به محدوده حمایتی قوی برخورد کرده است و در حال اصلاح است. ناحیه مقاومت ترون بر اساس چارت 0.0538 و ناحیه حمایت آن 0.0517 است.

trx-d.png

تحلیل ترون هفتگی | هفته اول آذر

30 آبان 1401
ترون در تایم 8 ساعته به داخل محدوده حمایتی نفوذ کرده است. ما منتظر اصلاح تا نواحی مقاومتی 0.05710 و 0.06779 و ناحیه حمایتی 0.046 است.

ترون هفتگی

تحلیل ترون روزانه | 30 آبان 1401

ترون در حال حاضر در تایم یک ساعته در یک ناحیه معامله قرار گرفته است و واکنش مبنی بر صعود و نزول قیمت نداشته است. در حال حاضر بین حمایت 0.04909 و مقاومت 0.05282 است.

tron day

تحلیل ترون هفتگی | هفته آخر آبان

23 آبان 1401
ترون در بازه هشت ساعته به محدوده حمایتی خوبی برخورد کرده با این تفاوت که قیمت در این محدوده نفوذ کرده است. محدوده نفوذ کرده است. محدوده حمایتی ارز دیجیتال ترون حدود 0.0464 و محدوده مقاومت ترون 0.0683 و 0.0743 هستند.

trx-w.png

📆 تحلیل ترون ماهانه | آبان 1401

۱۶ آبان ۱۴۰۱
ارز ترون در بازه هفتگی که به مدت یک ماه اعتبار دارد، بعد از رشد دو سال پیش خود، به یک گره معاملاتی قوی برخورد کرده و این گره معاملاتی هنوز باعث حمایت قیمت است. از طرفی در بازه هفتگی، ما الگوی مثلث کاهشی می‌بینیم که برای قیمت خوشایند نیست. محدوده‌ی حمایتی 0.0505 سنت و محدوده مقاومتی 0.0779 است. خرید ارز دیجیتال ترون در این دوره بسیار پرریسک و حتی اشتباه است.

tronix-m.png

تحلیل ترون هفتگی | هفته سوم آبان

ترون در بازه چهار ساعته که به مدت یک هفته اعتبار دارد، در بازه بلندمدت range قرار گرفته است. از پایین به محدوده‌ی حمایتی خوب برخورد کرده است و احتمال ریزش تا محدوده‌ی 0.0589 سنت را دارد. محدوده‌ی مقاومتی اول 0.0647 سنت و محدوده‌ی اصلی مقاومت 0.0685 سنت هستند. به احتمال زیاد قیمت ترون در این بازه تغییر چندانی نخواهد داشت.

tronix-w.png

تحلیل ترون روزانه | ۱۶ آبان ۱۴۰۱

با در نظر گرفتن وضعیت کنونی بازار ارز دیجیتال، ترون در بازه 15 دقیقه که به مدت یک روز اعتبار دارد، قیمت بعد از نزول شدیدی که دارد، نزدیک یک محدوده‌ی حمایتی که منشا حرکت صعودی لگ (leg) قبلی محسوب می‌شود، قرار دارد. بالای قیمت یک گره قیمتی وجود دارد که محدوده‌ی مقاومت می‌شود. مقاومت 0.0627 سنت و حمایت 0.0618 هستند.

tronix-d.png