زیلیکا (Zilliqa) در سال 2017 توسط دو محقق به نام‌های آمریت کومار و شینشو دان با هدف افزایش مقیاس پذیری از طریق شاردینگ به وجود آمد. این پلتفرم از طریق شاردینگ زیرساخت خود را به چندین بلاکچین به هم پیوسته تقسیم می‌کند و به این ترتیب از تراکنش‌های بیشتری پشتیبانی می‌کند. ارز دیجیتال بومی شبکه بلاک چین زیلیکا با نام ZIL برای پرداخت تراکنش‌ها روی بلاکچین مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای اطلاع از تحلیل‌های ماهانه و هفتگی این ارز با ما همراه باشید.


📆تحلیل ماهانه زیلیکا| سپتامبر 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


ZIL-M.png

تحلیل هفتگی زیلیکا| هفته‌‌‌‌ی اول مهر 1402

3 مهر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ZIL-W.png

تحلیل هفتگی زیلیکا| هفته‌‌‌‌ی چهارم شهریور 1402

27 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ZIL-W.png

تحلیل هفتگی زیلیکا| هفته‌‌‌‌ی سوم شهریور 1402

20 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ZIL-W.png

تحلیل هفتگی زیلیکا| هفته‌‌‌‌ی دوم شهریور 1402

13 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ZIL-W.png

📆تحلیل ماهانه زیلیکا| آگوست 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


ZIL-M.png


تحلیل هفتگی زیلیکا| هفته‌‌‌‌ی اول شهریور 1402

6 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ZIL-W.png

تحلیل هفتگی زیلیکا| هفته‌‌‌‌ی آخر مرداد 1402

30 مرداد 1402


زیلیکا در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، در حال حاضر قیمت به منشاء حرکت خود برگشته‌ و در این محدوده حمایتی (۰.۰۱۵۳ دلار) درگیر است. منتظر تاییدیه مبنی بر چرخش قیمت یا شکست محدوده حمایتی را هستیم. محدوده مقاومتی ۰.۰۲۷۲ دلار است.


ZIL-W.png

تحلیل هفتگی زیلیکا| هفته‌‌‌‌ی چهارم مرداد 1402

23 مرداد

تحلیل هفته پیش برقرار است.


ZIL-W.png

تحلیل هفتگی زیلیکا| هفته‌‌‌‌ی سوم مرداد 1402

16 مرداد

تحلیل هفته پیش برقرار است.


ZIL-W.png

📆تحلیل ماهانه زیلیکا| جولای 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


ZIL-M.png


تحلیل هفتگی زیلیکا| هفته‌‌‌‌ی دوم مرداد 1402

۹ مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ZIL-W.png

تحلیل هفتگی زیلیکا| هفته‌‌‌‌ی اول مرداد 1402

2 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ZIL-W.png

تحلیل هفتگی زیلیکا| هفته‌‌‌‌ی چهارم تیر 1402

26 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ZIL-W.png


تحلیل هفتگی زیلیکا| هفته‌‌‌‌ی سوم تیر 1402

19 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ZIL-W.png

تحلیل هفتگی زیلیکا| هفته‌‌‌‌ی دوم تیر 1402

12 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ZIL-W.png


📆تحلیل ماهانه زیلیکا| ژوئن 2023

زیلیکا در تایم ۷ روزه برای تحلیل ماهانه ،قیمت همچنان به محدوده حمایتی 0.0156 دلار برخورد کرده‌است . انتظار شکست این محدوده را داریم که این محدوده یکبار از قبل مصرف شده‌است در صورت بازگشت محدوده مقاومتی 0.0266 دلار است.


ZIL-M.png

تحلیل هفتگی زیلیکا| هفته‌‌‌‌ی اول تیر 1402

5 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ZIL-W.png

تحلیل هفتگی زیلیکا| هفته‌‌‌‌ی چهارم خرداد 1402

29 خرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ZIL-W.png

تحلیل هفتگی زیلیکا| هفته‌‌‌‌ی سوم خرداد 1402

22 خرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ZIL-W.png

📆 تحلیل ماهانه زیلیکا| مـِی 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


ZIL-M.png


تحلیل هفتگی زیلیکا| هفته‌‌‌‌ی دوم خرداد 1402

8 خرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ZIL-W.png


تحلیل هفتگی زیلیکا| هفته‌‌‌‌ی اول خرداد 1402

1خرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ZIL-W.png

تحلیل هفتگی زیلیکا| هفته‌‌‌‌ی چهارم اردی‌بهشت 1402

25 اردی‌بهشت


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ZIL.png


تحلیل هفتگی زیلیکا| هفته‌‌‌‌ی سوم اردی‌بهشت 1402

18 اردی‌بهشت


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ZIL-W.png

تحلیل هفتگی زیلیکا| هفته‌‌‌‌ی دوم اردی‌بهشت 1402

11 اردی‌بهشت


زیلیکا در تایم فریم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از برخورد به محدوده حمایتی ۰.۰۲۱ دلار به‌سمت بالا حرکت کرده و انتظار یک واکنش دیگر تا محدوده ۰.۰۲۲ دلار را داریم و محدوده مقاومتی ۰.۰۳۱۹ دلار است.


ZIL-W.png

📆 تحلیل ماهانه زیلیکا| اپریل 2023

زیلیکا در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، قیمت بعد از برخورد به محدوده‌ی حمایتی ۰.۰۱۵ دلار به‌سمت بالا در‌حال ریکاوری شدن است. در‌حال حاضر قیمت تاییدیه مبنی بر چرخش را به ما نداده‌است اولین محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی قیمت محدوده‌ی ۰.۰۴۶ دلار است و در‌صورت شکست این محدوده‌ی مقاومتی، قیمت می‌تواند تا نواحی ۰.۰۹۵۸ دلار حرکت داشته‌باشد.


ZIL-M.png


تحلیل هفتگی زیلیکا| هفته‌‌‌‌ی اول اردی‌بهشت 1402

4 اردی‌بهشت


زیلیکا در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، انتظار اصلاح قیمتی بعد از رد کردن محدوده‌ی مقاومتی ۰.۰۳۵۵ دلار را داریم. و محدوده‌ی حمایتی حائز اهمیت پیش‌رویش ۰.۰۲۳۱ دلار و محدوده‌ی مقاومتی آن ۰.۰۴۳۵ دلار است.


ZIL-W.png

تحلیل روزانه زیلیکا| 4 اردی‌بهشت 1402

زیلیکا در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، قیمت بعد از رد کردن مقاومت ۰.۰۳۴ دلار در‌حال اصلاح و پولبک است و قیمت به‌صورت فشرده در‌حال نزدیک شدن به‌محدوده‌ی حمایتی ۰.۰۳۰۳ دلار است و محدوده‌ی مقاومتی ۰.۰۳۴ دلار است.


ZIL-D.png