زیلیکا (Zilliqa) در سال 2017 توسط دو محقق به نام‌های آمریت کومار و شینشو دان با هدف افزایش مقیاس پذیری از طریق شاردینگ به وجود آمد. این پلتفرم از طریق شاردینگ زیرساخت خود را به چندین بلاکچین به هم پیوسته تقسیم می‌کند و به این ترتیب از تراکنش‌های بیشتری پشتیبانی می‌کند. ارز دیجیتال بومی شبکه بلاک چین زیلیکا با نام ZIL برای پرداخت تراکنش‌ها روی بلاکچین مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای اطلاع از تحلیل‌های ماهانه و هفتگی این ارز با ما همراه باشید.


📆 تحلیل ماهانه زیلیکا| مـِی 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


ZIL-M.png


تحلیل هفتگی زیلیکا| هفته‌‌‌‌ی اول خرداد 1402

1خرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ZIL-W.png

تحلیل هفتگی زیلیکا| هفته‌‌‌‌ی چهارم اردی‌بهشت 1402

25 اردی‌بهشت


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ZIL.png


تحلیل هفتگی زیلیکا| هفته‌‌‌‌ی سوم اردی‌بهشت 1402

18 اردی‌بهشت


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ZIL-W.png

تحلیل هفتگی زیلیکا| هفته‌‌‌‌ی دوم اردی‌بهشت 1402

11 اردی‌بهشت


زیلیکا در تایم فریم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از برخورد به محدوده حمایتی ۰.۰۲۱ دلار به‌سمت بالا حرکت کرده و انتظار یک واکنش دیگر تا محدوده ۰.۰۲۲ دلار را داریم و محدوده مقاومتی ۰.۰۳۱۹ دلار است.


ZIL-W.png

📆 تحلیل ماهانه زیلیکا| اپریل 2023

زیلیکا در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، قیمت بعد از برخورد به محدوده‌ی حمایتی ۰.۰۱۵ دلار به‌سمت بالا در‌حال ریکاوری شدن است. در‌حال حاضر قیمت تاییدیه مبنی بر چرخش را به ما نداده‌است اولین محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی قیمت محدوده‌ی ۰.۰۴۶ دلار است و در‌صورت شکست این محدوده‌ی مقاومتی، قیمت می‌تواند تا نواحی ۰.۰۹۵۸ دلار حرکت داشته‌باشد.


ZIL-M.png


تحلیل هفتگی زیلیکا| هفته‌‌‌‌ی اول اردی‌بهشت 1402

4 اردی‌بهشت


زیلیکا در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، انتظار اصلاح قیمتی بعد از رد کردن محدوده‌ی مقاومتی ۰.۰۳۵۵ دلار را داریم. و محدوده‌ی حمایتی حائز اهمیت پیش‌رویش ۰.۰۲۳۱ دلار و محدوده‌ی مقاومتی آن ۰.۰۴۳۵ دلار است.


ZIL-W.png

تحلیل روزانه زیلیکا| 4 اردی‌بهشت 1402

زیلیکا در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، قیمت بعد از رد کردن مقاومت ۰.۰۳۴ دلار در‌حال اصلاح و پولبک است و قیمت به‌صورت فشرده در‌حال نزدیک شدن به‌محدوده‌ی حمایتی ۰.۰۳۰۳ دلار است و محدوده‌ی مقاومتی ۰.۰۳۴ دلار است.


ZIL-D.png