برگر سواپ

BURGER
help
به زودی
قیمت
آخرین قیمت به تتر (USDT)
0.338USDT
تغییرات 24 ساعت گذشته
0.96%+
بیشترین قیمت 24 ساعت گذشته (USDT)
0.3616USDT
کمترین قیمت 24 ساعت گذشته (USDT)
0.3291USDT
بالاترین قیمت برگر سواپ بر حسب تتر 27.57 تتر در تاریخ 13 اردیبهشت ماه 1400

سایر ارزهای محبوبمشاهده همه ارزهای اکسبیتو