ارکید

OXT
help
به زودی
قیمت
آخرین قیمت به تتر (USDT)
0.0687USDT
تغییرات 24 ساعت گذشته
2.08%+
بیشترین قیمت 24 ساعت گذشته (USDT)
0.0748USDT
کمترین قیمت 24 ساعت گذشته (USDT)
0.0658USDT
بالاترین قیمت ارکید بر حسب تتر 1.026 تتر در تاریخ 16 فروردین ماه 1400

سایر ارزهای محبوبمشاهده همه ارزهای اکسبیتو