سیویک

CVC
help
به زودی
قیمت
آخرین قیمت به تتر (USDT)
0.0782USDT
تغییرات 24 ساعت گذشته
0.13%-
بیشترین قیمت 24 ساعت گذشته (USDT)
0.0788USDT
کمترین قیمت 24 ساعت گذشته (USDT)
0.0776USDT
بالاترین قیمت سیویک بر حسب تتر 1.35 تتر در تاریخ 13 دی ماه 1396

سایر ارزهای محبوبمشاهده همه ارزهای اکسبیتو