پاندی اکس

PUNDIX
help
به زودی
قیمت
آخرین قیمت به تتر (USDT)
0.3525USDT
تغییرات 24 ساعت گذشته
0.09%-
بیشترین قیمت 24 ساعت گذشته (USDT)
0.3549USDT
کمترین قیمت 24 ساعت گذشته (USDT)
0.3441USDT
بالاترین قیمت پاندی اکس بر حسب تتر 10.07 تتر در تاریخ 11 فروردین ماه 1400

سایر ارزهای محبوبمشاهده همه ارزهای اکسبیتو