آوه یا اوه رمز ارزی محبوب با نماد روح یا Ghost است که طرفدارن خاص خود را دارد. از این هفته تحلیل‌های هفتگی، ماهانه و روزانه این رمز ارز محبوب را در اختیار شما قرار می‌دهیم.

📆 آوه تحلیل ماهانه | ژانویه ۲۰۲۳

قیمت آوه در تایم فریم ۷ روزه برای تحلیل ماهانه به صورت فشرده به حمایت ابتدای لگ صعودیش که در سال ۲۰۲۰ شروع شده در حال نزدیک شدن است. قیمت زیر یک مقاومت داینامیک قرار دارد که بعد از شکست این مقاومت می‌توانیم انتظار رشد قیمت را داشته باشیم. اولین مقاومت 91 دلار و حمایت مدنظر در آوه 32 دلار است.

AAVE-M.png](/uploads/AAVE_M_b0decccf6a.png)

آوه تحلیل هفتگی | هفته دوم بهمن ۱۴۰۱

۱۰ بهمن


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.

AAVE-W.pngآوه تحلیل روزانه | ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

آوه در تایم ۱ ساعته برای تحلیل روزانه، بعد از برخورد به مقاومت هفتگی از پیش تعیین شده‌اش دچار تریدینگ رنج شده است. آوه محدوده‌ی حمایتی 83 دلار را به پایین شکسته و حالا انتظار اصلاح تا محدوده مقاومتی 87 دلار را داریم. در ضمن محدوده حمایتی این ارز 80.03 دلار است.


AAVE-D.pngآوه تحلیل هفتگی | هفته اول بهمن ۱۴۰۱

3 بهمن


آوه در تایم‌فریم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی به تقاطع مقاومت‌های استاتیک و دینامیکش برخورد کرد و نتوانست آن را رو به بالا بشکند. تا زمانی که این مقاومت به سمت بالا شکسته نشود انتظار ریزش قیمت با هدف 56 و بعد از آن ۴۷ دلار از آوه وجود دارد.

AAVE-W.png

آوه تحلیل روزانه | 3 بهمن ۱۴۰۱

قیمت آوه در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه برای تحلیل روزانه، به تقاطع یک مقاومت استاتیک و داینامیک برخورد کرده و در حال حاضر در حال رنج زدن در این محدوده است. در همین تایم‌فریم محدوده 89 دلار محدوده مقاومتی این کوین است. از طرفی محدوده 83 دلار که قیمت را فعلا به سمت بالا نگه‌داشته محدوده حمایتی اصلی آوه است.


AAVE-D.png

آوه تحلیل هفتگی | هفته چهارم دی ۱۴۰۱

26 دی


آوه در تایم فریم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از برخورد به مقاومت داینامیک ماهانه‌اش دچار تریدیگ رنج شده و انتظار داریم قیمت از این نواحی به پایین اصلاح بدهد و برگردد. این محدوده مقاومتی مهم 82 دلار است. در صورت اصلاح به پایین قیمت می‌تواند تا نواحی 56 دلار نزول داشته باشد.


AAVE-W.png


آوه تحلیل روزانه | ۲۶ دی ۱۴۰۱

آواکس در تایم فریم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه، بعد از برخورد به مقاومت هفتگیش به پایین برگشته و در حال حاضر تاییدیه‌ای مبنی بر نزول کوتاه مدت به ما داده است. محدوده ۸۱ دلار محدوده مقاومتی مهمی است که در صورت دریافت تایید می‌شود در نزدیکی آن وارد معامله شد. 75 دلار نیز محدوده حمایتی است.


AAVE-D.png


آوه تحلیل هفتگی | هفته سوم دی ۱۴۰۱

20 دی

قیمت آوه در تایم فریم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، به حمایت نسبتا قوی بین 50 تا ۴۵ دلار برخورد کرده‌است. این حمایت از قبل مصرف شده و حالا در حال رنج زدن بین این حمایت و مقاومت است. اولین مقاومت پیش رویش 65 دلار و مقاومت بعدی نیز همان ۹۱ دلار است که مقاومت ماهانه‌اش است محسوب می‌شود.

AAVE-W.png](/uploads/AAVE_W_20c0d32979.png)


آوه تحلیل روزانه | ۲۰ دی ۱۴۰۱

قیمت آوه در تایم فریم ۱ ساعته برای تحلیل روزانه، نزدیک به یک مقاومت هفتگی قرار دارد. مومنتوم صعودی قیمت بالاست و اولین حمایتی که قیمت بعد از برخورد به آن می‌تواند مجدد به بالا حرکت کند ۵۸ دلار است. در ضمن مقاومت پیش رویش ۶۰ تا ۶۷ دلار است.


AAVE-D.png