رمزارز اتم که در شبکه کازماس تولید شده است بر اساس الگوریتم اثبات سهام وارد بازار شد. این رمزارز با نشان اختصاری ATOM شناخته می‌شود. برای مطالعه تحلیل ارز اتم در تایم فریم‌های کوتاه مدت و بلند مدت با ما همراه باشید. این صفحه به صورت مداوم آپدیت و به روزرسانی می‌شود.


📆تحلیل ماهانه کازماس اتم| سپتامبر 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


ATOM-M.png

تحلیل هفتگی کازماس اتم| هفته‌‌‌‌ی اول مهر 1402

3 مهر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ATOM-W.png

تحلیل هفتگی کازماس اتم| هفته‌‌‌‌ی چهارم شهریور 1402

27 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ATOM-W.png

تحلیل هفتگی کازماس اتم| هفته‌‌‌‌ی سوم شهریور 1402

20 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ATOM-W.png

تحلیل هفتگی کازماس اتم| هفته‌‌‌‌ی دوم شهریور 1402

13 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ATOM-W.png

📆تحلیل ماهانه کازماس| آگوست 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


ATOM-M.png

تحلیل هفتگی کازماس| هفته‌‌‌‌ی اول شهریور 1402

6 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ATOM-W.png


تحلیل هفتگی کازماس| هفته‌‌‌‌ی آخر مرداد 1402

30 مرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ATOM-W.png

تحلیل هفتگی کازماس| هفته‌‌‌‌ی چهارم مرداد 1402

23 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ATOM-W.png


تحلیل هفتگی کازماس| هفته‌‌‌‌ی سوم مرداد 1402

16 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ATOM-W.png


📆تحلیل ماهانه کازماس| جولای 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


ATOM-M.png

تحلیل هفتگی کازماس| هفته‌‌‌‌ی دوم مرداد 1402

۹ مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ATOM-W.png


تحلیل هفتگی کازماس| هفته‌‌‌‌ی اول مرداد 1402

2 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ATOM-W.png


تحلیل هفتگی کازماس| هفته‌‌‌‌ی چهارم تیر 1402

26 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ATOM-W.png


تحلیل هفتگی کازماس| هفته‌‌‌‌ی سوم تیر 1402

19 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ATOM-W.png


تحلیل هفتگی کازماس| هفته‌‌‌‌ی دوم تیر 1402

12 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ATOM-W.png

📆تحلیل ماهانه کازماس| ژوئن 2023

اتم در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، قیمت در ‌حال حاضر به محدوده حمایتی 7.13 دلار برخورد کرده‌است. انتظار داریم از محدوده حمایتی قیمت به‌سمت بالا حرکت کند. فعلا تاییدیه مبنی بر چرخش صعودی را به ما نداده‌است. در‌صورت حرکت به‌سمت بالا، قیمت می‌تواند تا محدوده 19.67 دلار حرکت کند.


ATOM-M.png

تحلیل هفتگی کازماس| هفته‌‌‌‌ی اول تیر 1402

5 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ATOM-W.png

تحلیل هفتگی کازماس| هفته‌‌‌‌ی چهارم خرداد 1402

29 خرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ATOM-W.png

تحلیل هفتگی کازماس| هفته‌‌‌‌ی سوم خرداد 1402

22 خرداد 1402


اتم در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت در‌حال حاضر به محدوده حمایتی ماهانه برخورد کرده است و فعلا تاییدیه مبنی بر چرخش صعودی را به ما نداده‌است. در صورت چرخش قیمت، اولین محدوده مقاومتی 12.50 دلار است.


ATOM-W.png

📆 تحلیل ماهانه کازماس| مـِی 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


ATOM-M.png

تحلیل هفتگی کازماس| هفته‌‌‌‌ی دوم خرداد 1402

8 خرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ATOM-W.png

تحلیل هفتگی کازماس| هفته‌‌‌‌ی اول خرداد 1402

1خرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ATOM-W.png

تحلیل هفتگی کازماس| هفته‌‌‌‌ی چهارم اردی‌بهشت 1402

25 اردی‌بهشت


اتم در تایم ۸ ساعته بازه هفتگی،‌ قیمت به محدوده‌ی حمایتی 10.18 دلار برخورد کرده‌است و انتظار رنج زدن در این محدوده را داریم و قیمت می‌تواند تا محدوده‌ی مقاومتی 12.44 دلار حرکت کند.


اتم هفته چهارم اردیبهشت 1402

تحلیل هفتگی اتم| هفته‌‌‌‌ی سوم اردی‌بهشت 1402

18 اردی‌بهشت


اتم در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت در‌حال حاضر روی یک محدوده‌ی حمایتی نسبتاً قوی قرارگرفته‌است که با این محدوده‌ی حمایتی 10.21 دلار دوبار برخورد داشته‌است. انتظار برخورد تا محدوده‌ی مقاومتی 12.40 دلار را داریم. از طرفی در‌صورت شکست این محدوده‌ی حمایتی قیمت می تواند تا نواحی 9.50 دلار حرکت کند.


ATOM-W.png


تحلیل هفتگی کازماس| هفته‌‌‌‌ی دوم اردی‌بهشت 1402

11 اردی‌بهشت


اتم در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از برخورد به محدوده‌ی حمایتی 10.23 دلار، انتظار یک صعود را داریم و در‌حال حاضر محدوده‌ی مقاومتی پیش روی خود 12.47 دلار و محدوده‌ی حمایتی 10.88 دلار است.


ATOM-W.png


📆 تحلیل ماهانه کازماس| اپریل 2023

اتم در تایم 7 روزه برای تحلیل ماهانه قیمت بعد از شکست محدوده حمایتی 6.59 دلار به‌سمت بالا ریکاوری شده‌است این ریکاوری به منزله جمع‌آوری نقدینگی است انتظار رشد قیمت تا محدوده های مقاومتی 19.70دلار و 26 دلار داریم و محدوده حمایتی در اسکیل یک ماهه وجود ندارد.


ATOM-M.png


تحلیل هفتگی کازماس| هفته‌‌‌‌ی اول اردی‌بهشت 1402

4 اردی‌بهشت


اتم در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بین محدوده‌های مقاومتی ۱۳.۵۳ و ۱۰.۲۶ دلار در‌حال تریدینگ رنج زدن است و انتظار شکست محدوده‌ی حمایتی را داریم. در صورت شکست محدوده‌ی حمایتی قیمت می‌تواند تا نواحی ۹.۵۰ دلار ریزش داشته‌باشد.


ATOM-W.png

تحلیل هفتگی کازماس| هفته‌‌‌‌ی چهارم فروردین 1402

۲۸ فروردین ۱۴۰۲


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


ATOM-W.png

تحلیل هفتگی اتم| هفته‌‌‌‌ی سوم فروردین 1402

۲۱ فروردین ۱۴۰۲


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


ATOM-W.png


تحلیل هفتگی کازماس| هفته‌‌‌‌ی دوم فروردین 1402

۱۴ فروردین


اتم در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت بعد از برخورد به محدوده حمایتی 10.25 دلار به‌سمت بالا ریکاوری شده‌است. بعد از برخورد به محدوده مقاومتی 13 دلار انتظار اصلاح و ریزش قیمت داشتیم. محدود حمایتی 10.70 دلار محدوده حمایتی مهمی برای اتم است فعلا تاییدیه مبنی بر چرخش قیمت به ما نداده‌است و در صورت چرخش قیمت محدوده مقاومتی پیش‌رو محدوده 13.50 دلار است .


ATOM-W.png

📆 تحلیل ماهانه کازماس | مارس 2023

اتم در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، بعد از شکست محدوده حمایتی ۶.۵ به بالا ریکاوری شده و این قیمت صعودی به منزله‌ی پولبک و جمع‌آوری نقدینگی است. اولین مقاومت پیش روی‌اش ۱۹.۷ و ۲۶.۹ دلار است. محدوده حمایتی که قیمت می‌تواند به آن واکنش داشته‌باشد ۹.۵۵ دلار است.


ATOM-M.png

تحلیل هفتگی کازماس | هفته‌‌‌‌ی اول فروردین 1402

7 فروردین 1402


اتم در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از برخورد به مقاومت از قبل تعیین شده ۱۳.۶ به سمت پایین ریجکت شده و این ریکاوری به سمت پایین به‌صورت فشرده است و محدوده حمایتی پیش‌رویش ۱۰.۶۷ دلار است.


ATOM-W.png

تحلیل روزانه کازماس | 7 فروردین 1402

اتم در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه قیمت در نزدیکی حمایت ۱۱ دلار است و احتمال اینکه قیمت بتواند به این محدوده واکنش نشان دهد بالا است و محدوده مقاومتی پیش رویش ۱۱.۴۳ دلار است.


ATOM-D.png


تحلیل هفتگی کازماس | هفته‌‌‌‌ی چهارم اسفند 1401

22 اسفند 1401


اتم در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از شکست محدوده‌ی مقاومتی ۱۴.۳۵ دلار انتظار اصلاح قیمتی را داشتیم و در حال حاضر قیمت به یک محدوده‌ی حمایتی مهم ۱۰.۳۶ دلار برخورد کرده‌است. انتظار اصلاح و برگشت قیمتی را برای اتم داریم و محدوده‌های مقاومتی پیش‌روی خود ۱۲.۷۵ و ۱۳.۷۰ است.


ATOM-W.png


تحلیل روزانه کازماس | 22 اسفند 1401

اتم در تایم یک ساعته برای تحلیل روزانه، قیمت در نزدیکی مقاومت ‍۱۲ دلار است و انتظار واکنش و ری‌اکشن از این محدوده را داریم. محدوده‌ی حمایتی پیش‌روی خود ۱۱.۳۷ دلار است.


ATOM-D.png

تحلیل هفتگی کازماس | هفته‌‌‌‌ی سوم اسفند 1401

15 اسفند 1401


اتم در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، به یک محدوده حمایتی قوی برخورد کرده‌است. این محدوده ۱۱.۶۵ دلار است و فعلاً تاییدیه‌ای مبنی بر چرخش قیمت را نداده است. در صورت تایید اولین مقاومت پیش رویش۱۳.۷۴ دلار است و محدوده بعدی ۱۴.۳ دلار است.


ATOM-W.png

تحلیل روزانه کازماس | 15 اسفند 1401

اتم در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، داخل محدوده حمایت هفتگی‌اش در حال رنج زدن است و قیمت توانسته سقف مقاومتی ۱۲ دلار را به سمت بالا بشکند. محدوده حمایتی ۱۱.۸۶ دلار که قیمت به آن برخورد کرده و حالا انتظار رشد قیمت تا محدوده ۱۲.۱۶ دلار را داریم.


ATOM-D.png


📆تحلیل ماهانه کازماس | فوریه 2023

اتم در تایم هفتگی برای تحلیل ماهانه، قیمت بعد از ریزش با مومنتوم خود توانست محدوده‌ی ۶.۶۰ دلار را به سمت پایین بشکند. در‌حال حاضر قیمت از همین نواحی به سمت بالا حرکت کرده که به منزله‌ی جمع‌آوری نقدینگی است و محدوده‌ی ۱۵.۵۳ دلار برای اتم یک مقاومت مهم و حائز اهمیت محسوب می‌شود. در صورت شکست این ناحیه، تا نواحی ۱۰.۵۲ دلار، می‌توان انتظار ریتریس یا پولبک را داشت. مقاومت‌های پیش روی‌ اتم ۱۹.۷۰ و ۲۶.۹۰ دلار است.


Atom-M.png


تحلیل هفتگی کازماس | هفته‌‌‌‌ی دوم اسفند 1401

8 اسفند 1401


اتم هفتگی اتم در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از شکست محدوده‌ی حمایتی ۱۲.۷۰ دلار به سمت پایین، انتظار یک پولبک یا اصلاح قیمتی را داریم. محدوده‌های مقاومتی پیش‌روی اتم ۱۳.۷۵ و ۱۴.۳۰ دلار است. محدوده‌ی حمایتی در نزدیکی قیمت وجود ندارد و نزدیک‌ترین محدوده‌ی حمایتی ۱۱.۸۰ دلار است.


Atom-W.png


تحلیل روزانه کازماس | 8 اسفند 1401

اتم در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل یک‌روزه، قیمت در یک تریدینگ رنج به‌ سر می‌برد. در‌حال حاضر قیمت در یک محدوده‌ی حمایتی ۱۰ تا ۱۲ دلار است و انتظار ریجکت قیمت را از این ناحیه‌ی حمایتی داریم و قیمت به‌صورت فشرده به این ناحیه‌ نزدیک شده‌است و محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی خود ۱۳.۲۵ دلار است.


Atom-D.png

تحلیل هفتگی کازماس | هفته اول اسفند 1401

1 اسفند 1401


اتم در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از رد کردن مقاومت ۱۲.۵۰ دلار به‌صورت فشرده به‌سمت بالا در حال حرکت است و تمام سفارش های لگ های قبلی خود را این فشردگی پاکسازی کرده است. قیمت در نزدیکی مقاومت ۱۵.۵۰ است و انتظار ریجکت قیمت را از این مقاومت داریم و در حال حاضر حمایت حائز اهمیت از سمت قیمت، حمایت ۱۱.۶۶ دلار است.


Atom-W.png


تحلیل روزانه کازماس | 1 اسفند 1401

اتم در تایم‌ فریم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، بعد از رد کردن حمایت ۱۳.۸۲ دلار، به سمت بالا ریکاوری شده‌است. در اسکیل روزانه هیچ محدوده‌ی حمایتی برای اتم وجود ندارد و محدوده‌ی ۱۳.۷۰ دلار می‌تواند به عنوان تارگت محسوب شود و محدوده‌ی مقاومتی برای قیمت، ۱۴.۶۰ دلار است.


Atom-D.png


تحلیل هفتگی کازماس | هفته چهارم بهمن 1401

24 بهمن 1401


تحلیل هفته پیش برقرار است.


ATOM-W.png


تحلیل روزانه کازماس | 24 بهمن 1401

اتم در تایم یکساعته برای تحلیل روزانه قیمت بعد از شکست ناحیه حمایتی 13.62 دلار به سمت پایین ریجکت شده است و سقف کف پایین را تشکیل داده است . در حال حاضر در اسکیل روزانه محدوده 13.64 دلار و 14.8 دلار محدوده مقاومتی محسوب میشود در حال حاضر هیچ حمایتی در نزدیکی قیمت وجود ندارد . بیشتر در حال سل کردن در بازار است.


ATOM-D.png


تحلیل هفتگی کازماس | هفته سوم بهمن 1401

17 بهمن 1401


تحلیل هفته پیش برقرار است.


Atom-W.png


تحلیل روزانه کازماس | 17 بهمن 1401

اتم در تایم فریم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه، قیمت بین دو محدوه‌ی حمایتی و مقاومتی به صورت تریدینگ رنج گیر کرده‌است و محدوده‌ی حمایتی ۱۴.۷ دلار است که قیمت دو‌بار به آن واکنش داده‌است. از طرفی محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی اتم ۱۵.۱۰ تا ۱۵.۲۰ دلار است.


Atom-D.png

📆تحلیل ماهانه کازماس - ژانویه 2023

اتم در تایم ۷ روزه برای تحلیل ماهیانه، از پایین بعد از ریزش با مومنتومش، مهم‌ترین حمایت خود را به پایین اینگلف کرده و در حال حاضر به سمت بالا پولبک زده است. این حرکت فقط برای جمع کردن نقدینگی است و انتظار ادامه صعود را نداریم. مقامت پیش روی اتم 14 دلار است و حمایت‌های پیش رویش که انتظار برگشت روند را از آن‌ها داریم 7.73 و 6 دلار هستند.

atom-M.png

تحلیل هفتگی کازماس | هفته دوم بهمن 1401

10 بهمن 1401
تحلیل هفته پیش برقرار است.

Atom-W.png


تحلیل روزانه کازماس | 10 بهمن 1401

قیمت اتم در تایم ۱۵ دقیقه در تحلیل روزانه، بعد از رد کردن سقف 13/90 دلار به سمت بالا و شکست این ناحیه در حال اصلاح است. محدوده حمایتی پیش روی اتم 13/30 دلار است و تارگت پیش رویش 13/93 دلار است.

Atom-D.png


تحلیل هفتگی کازماس | هفته اول بهمن 1401

3 بهمن 1401

قیمت اتم در تایم فریم 4 ساعته برای تحلیل در بازه یک هفته، بعد از رد کردن مقاومت 13.50(سیزده دلار و 50 سنت) در حال فشرده سازی است. به علاوه این، ارز اتم در همین تایم فریم یک واگرایی سنگین در RSI ایجاد کرده که خبر از احتمال اصلاح یا ریزش قیمت تا محدوده 11.23 (یازده دلار و 23 سنت) می‌دهد. محدوده مقاومتی در حال حاضر 14.96(چهارده دلار و 96 سنت) است.


Atom-W.png

تحلیل روزانه کازماس | 3 بهمن 1401

قیمت اتم در تایم فریم 30 دقیقه برای تحلیل در بازه یک روزه، بعد از شکستن مقاومت هفتگیِ خود در حال تریدینگ رنج (بی‌روندی) زدن است و فعلا تاییدیه مبنی بر نزول قیمت را نداده است. در صورتی که قیمت قادر به شکستن محدوده حمایتی 12.71 به سمت پایین باشد احتمال دارد محدوده های قیمتی پایین تری را نیز به خود ببیند. در حال حاضر مقاومت پیش روی اتم 13.54 است.


Atom-D.png

تحلیل هفتگی کازماس | هفته چهارم دی 1401

26 دی 1401
اتم در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی به مقاومت نسبتا قوی برخورد کرده که محدوده 13.34 دلار است . انتظار شکست این مقاومت را داریم . در صورت شکست قیمت میتواند تا محدوده 15دلار رشد داشته باشد . تارگت بعدی 15 دلار است که محدوده بسیار مهمی برا اتم است . در صورت پول بک قیمت، قیمت میتواند برای صعود بیشتر تا محدوده ۱۰ دلار ریزش داشته باشد .

ATOM-W.png

تحلیل روزانه کازماس | 26 دی 1401

اتم در تایم یکساعته برای تحلیل روزانه قیمت به یک مقاومت هفتگی برخورد کرده است که در حال فشرده شدن است و در صورت شکستن محدوده 12.36 دلار انتظار ریزش قیمت تا محدوده 11.78 دلار را داریم.

ATOM-D.png

تحلیل هفتگی کازماس | هفته سوم دی 1401

20 دی 1401
اتم در تایم 4 ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از اینکه توانست محدوده مقاومتی 10.5 دلار را به سمت بالا بشکند ادامه صعودش متوقف شد و حالا این محدوده نقش حمایتی دارد و انتظار پولبک به همین نواحی را داریم. در نگاه بلندمدت‌تر محدوده مقاومتی 12.9 دلار محدوده مقاومتی بسیار مهمی است و انتظار رشد تا این محدوده را داریم.


atom-W.png

تحلیل روزانه کازماس | 20 دی 1401

اتم در تایم 15 دقیقه در تحلیل روزانه شکست مقاومت 10.5 دلار به سمت بالا و انتظار پولبک به همین محدوده را داریم. این محدوده مقاومتی تبدیل به محدوده حمایتی شده است و از طرفی محدوده 11.27 دلار می‌تواند محدوده مقاومتی خوبی برای قیمت در تحلیل روزانه باشد.


atom-D.png


تحلیل هفتگی کازماس | هفته دوم دی 1401

12 دی 1401
تحلیل هفته پیش برقرار است.


atom-W.png

تحلیل روزانه کازماس | 12 دی 1401

اتم در تایم یک ساعته تحلیل روزانه با فشردگی به محدوده مقاومتی‌ 9.9 دلار برخورد کرده است و حالا انتظار ریزش از این محدوده می‌رود . فعلا منتظر تایید برای ورود هستیم‌. در صورتی که قیمت محدوده 9.39 دلار را به سمت پایین بشکند، می‌تواند تا محدوده 8.5 دلار ریزش داشته باشد و ریزش قیمت تا انتهای محدوده فشردگی می‌تواند ادامه پیدا کند.


atom-D.png


📆تحلیل ماهانه کازماس - دسامبر 2022

21 آذر 1401
اتم (کازماس) در تایم فریم 7 روزه برای تحلیل های یک ماهه بعد از شکست محدوده حمایتی مهم خود به سمت بالا ریتریس (بازگشت قیمت) داشته است. این محدوده حمایتی روی قیمت 6.9 است و این صعود قیمت بعد از برخورد با آن کاملا با فشردگی صورت گرفته که نشان دهنده پاک سازی سفارشات لگ‌های قبلی است. اتم در حال حاضر به محدوده مقاومتی مهمی برخورد کرده که محدوده 17 دلار است و بعد از برخورد با آن به پایین ریجکت شده است. در حال حاضر قیمت روند نزولی دارد، چون از پایین شکست محدوده حمایتی داریم. حمایت پیش رو 4.6 دلار است که خیلی قوی نیست و محدوده حمایتی اصلی آن 2.6 دلار است. مقاومت پیش روی این رمز ارز هم 26.9 دلار است.


تحلیل ماهیانه کازماس

اتم در تایم فریم یک ساعته برای تحلیل روزانه‌ به یک مقاومت مهم برخورد کرده است. در حال حاضر قیمت در تریدینگ رنج (بی‌روندی) به سر می‌برد. محدوده مقاومتی ۹.۱۳۹ و محدوده حمایتی ۸.۹۴۲ دلار است.

تحلیل هفتگی کازماس | هفته اول دی 1401

5 دی 1401


تحلیل هفته پیش برقرار است.

atom-w.png

تحلیل روزانه کازماس | 5 دی 1401

اتم در تایم فریم یک ساعته برای تحلیل روزانه‌ به یک مقاومت مهم برخورد کرده است. در حال حاضر قیمت در تریدینگ رنج (بی‌روندی) به سر می‌برد. محدوده مقاومتی ۹.۱۳۹ و محدوده حمایتی ۸.۹۴۲ دلار است.


atom-D.png

تحلیل هفتگی کازماس | هفته پنجم آذر 1401

اتم در تایم فریم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی همچنان نزول پرقدرتی دارد و محدوده‌های حمایتی پیش رویش را کاملا به سمت پایین شکسته است. حالا نزدیک‌ترین محدوده حمایتی سرراهش 8.75 دلار است که محدوده خیلی قوی هم برای حمایت قیمت نیست. در صورت برگشت قیمت، محدوده‌های مقاومتی 9.9 و 12 و 13.3 دلار را پیش رویش دارد.


تحلیل تکنیکال کازماس اتم هفتگی

تحلیل روزانه کازماس | 28 آذر 1401

اتم در تایم فریم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه بعد از ریزش اخیر خو حالا در یک فاز اصلاحی قرار گرفته و بین دو محدوده مقاومتی و حمایتی 8.99 و 8.68 دلار قرار گرفته است. با از دست رفتن این حمایت، احتمالا قیمت‌های پایین‌تری را هم برای اتم خواهیم دید. از آن طرف محدوده مقاومتی 8.99 هم سطح خیلی قوی برای اتم نیست.

تحلیل تکنیکال کازماس اتم روزانه

تحلیل هفتگی کازماس | هفته چهارم آذر 1401

اتم (کازماس) در تایم فریم۸ ساعته برای تحلیل های یک هفته‌ای بعد از برخورد به ناحیه مقاومتی هفتگی ۱۷ دلار به پایین ریجکت شد. پایین قیمت یک فشردگی داریم که طبق ان می‌توانیم بگوییم که این ریزش احتمالا تا منشا حرکت لگ صعودی (محدوده ۵.۷ دلار) ادامه پیدا می‌کند. در حال حاضر قیمت یک محدوده حمایتی در در ناحیه دلار ۹.۵ را به پایین شکسته و انتظار پولبک یا ریتریس به بالا داریم . مقاومت اول سر راه اتم ۱۰.۶ دلار است که بعد از آن قیمت می‌تواند تا ‍۱۲ دلار و ۱۳.۳۵ دلار حرکت کند. سطوح حمایتی پیش روی قیمت هم ۹.۳۶ و ۸.۸ دلار است.


تحلیل هفتگی کازماس


تحلیل روزانه کازماس | 21 آذر 1401

قیمت اتم (کازماس) در تایم فریم ۱ ساعته بعد از حرکت رفت و برگشت شارپ که برای بسته شدن کندل هفتگی بود به سمت پایین ریزش پیدا کرد. این ریزش با مومنتوم (شدت زیاد) است و از اتم انتظار واکنش در محدوده‌های ۹.۳۶ دلار را داریم. در ضمن اولین مقاومت پیش روی آن ۹.۸ دلار و بعد از آن در صورت شکست، ۱۰.۱۵ دلار است.


تحلیل روزانه کازماس-21 آذر