این هفته قصد داریم رمزارز اولانچ با نماد اختصاری AVAX را در آنالیزهای هفتگی اکسبیتو تحلیل کنیم. اولانچ یک رقیب قدر برای اتریوم به حساب می‌آید و طرفداران آن، آینده روشنی را برای آن می‌بینند. الگوریتم اثبات ارز دیجیتال آواکس الگوریتم اثبات سهام یا POS است و از اسمارت‌کانترکت‌ها برای اجرای dApps خود استفاده می‌کند. تحلیل ارز دیجیتال آوالانچ را در اکسبیتو بخوانید.


📆تحلیل ماهانه آوالانچ| سپتامبر 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


AVAX-M.png

تحلیل هفتگی آوالانچ| هفته‌‌‌‌ی اول مهر 1402

3 مهر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


AVAX-W.png

تحلیل هفتگی آوالانچ| هفته‌‌‌‌ی چهارم شهریور 1402

27 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


AVAX-W.png


تحلیل هفتگی آوالانچ| هفته‌‌‌‌ی سوم شهریور 1402

20 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


AVAX-W.png


تحلیل هفتگی آوالانچ| هفته‌‌‌‌ی دوم شهریور 1402

13 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


AVAX-W.png

📆تحلیل ماهانه آوالانچ| آگوست 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


AVAX-M.png


تحلیل هفتگی آوالانچ| هفته‌‌‌‌ی اول شهریور 1402

6 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


AVAX-W.png


تحلیل هفتگی آوالانچ| هفته‌‌‌‌ی آخر مرداد 1402

30 مرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


AVAX-W.png

تحلیل هفتگی آوالانچ| هفته‌‌‌‌ی چهارم مرداد 1402

23 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


AVAX-W.png


تحلیل هفتگی آوالانچ| هفته‌‌‌‌ی سوم مرداد 1402

16 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


AVAX-W.png


📆تحلیل ماهانه آوالانچ| جولای 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


AVAX-M.png

تحلیل هفتگی آوالانچ| هفته‌‌‌‌ی دوم مرداد 1402

۹ مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


AVAX-W (2).png


تحلیل هفتگی آوالانچ| هفته‌‌‌‌ی اول مرداد 1402

2 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


AVAX-W.png


تحلیل هفتگی آوالانچ| هفته‌‌‌‌ی چهارم تیر 1402

26 تیر 1402


آواکس در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، در حال حاضر قیمت به محدوده مقاومتی 16 دلار برخورد کرده‌است که این محدوده مقاومتی همچنان برای ما حائز اهمیت است. محدوده بعدی 17 دلار است. انتظار داریم که قیمت بتواند این نواحی مقاومتی را به‌سمت بالا بشکند و یک اصلاح و ریتریس عمیقی را به ما بدهد.


AVAX-W.png


تحلیل هفتگی آوالانچ| هفته‌‌‌‌ی سوم تیر 1402

19 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


آواکس هفته‌‌‌‌ی سوم تیر 1402

تحلیل هفتگی آوالانچ| هفته‌‌‌‌ی دوم تیر 1402

12 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


AVAX-W.png

📆تحلیل ماهانه آوالانچ| ژوئن 2023

آواکس در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، قیمت بعد از برخورد به محدوده‌ی حمایتی 10.50 دلار به‌سمت بالا حرکت کرده‌است. انتظار حرکت تا محدوده 26 دلار را داشتیم و قیمت بعد از برخورد به محدوده 22 دلار به‌سمت پایین ریزش کرده‌است و انتظار یک پولبک و اصلاح قیمتی تا محدوده 18 دلار را داریم. محدوده 7.82 دلار محدوده حمایتی بلند مدت آواکس محسوب می‌شود.


AVAX-M.png

تحلیل هفتگی آوالانچ| هفته‌‌‌‌ی اول تیر 1402

5 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


AVAX-W.png


تحلیل هفتگی آوالانچ| هفته‌‌‌‌ی چهارم خرداد 1402

29 خرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


AVAX-W.png

تحلیل هفتگی آوالانچ| هفته‌‌‌‌ی سوم خرداد 1402

22 خرداد 1402


آواکس در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، انتظار یک اصلاح قیمتی بعد از شکست محدوده حمایتی 10.50 دلار را داریم. محدوده مقاومتی 16.90 دلار است. از طرفی محدوده حمایتی در اسکیل هفتگی، فعلا وجود ندارد.


AVAX-W.png

📆 تحلیل ماهانه آوالانچ| مـِی 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


AVAX-M.png


تحلیل هفتگی آوالانچ| هفته‌‌‌‌ی دوم خرداد 1402

8 خرداد 1402


آواکس در تایم ۴ ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت در حال حاضر به محدوده حمایتی از پیش تعیین شده برخورد کرده است . انتظار یک اصلاح عمیق را داریم و محدوده حمایتی 14.31 دلار است و محدوده مقاومتی در حال حاضر 17.12 دلار و 20.15 دلار است .


AVAX-W.png

تحلیل هفتگی آوالانچ| هفته‌‌‌‌ی اول خرداد 1402

1خرداد

تحلیل هفته پیش برقرار است.


AVAX-W.png

تحلیل هفتگی آوالانچ| هفته‌‌‌‌ی چهارم اردی‌بهشت 1402

25 اردی‌بهشت


آواکس (AVAX) در تایم 4 ساعته بازه یک هفته، قیمت به یک محدوده حمایتی نسبتا قوی برخورد کرده و انتظار اصلاح و ریتریس قیمتی را داریم. اولین محدوده مقاومتی 17.13 بوده و در صورت شکست این ناحیه، محدوده مقاومتی 20.15 خواهد بود.


AVAX.png


تحلیل هفتگی آوالانچ| هفته‌‌‌‌ی سوم اردی‌بهشت 1402

18 اردی‌بهشت


آواکس در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از برخورد به محدوده مقاومتی 21 دلار به سمت پایین ریجکت شده‌است انتظار شکست محدوده حمایتی 15.22 دلار را داریم در صورت شکست این محدوده حمایتی قیمت میتواند تا محدوده مقاومتی 20.15 دلار حرکت کند .


AVAX-W.png


تحلیل هفتگی آوالانچ| هفته‌‌‌‌ی دوم اردی‌بهشت 1402

11 اردی‌بهشت


آواکس در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از برخورد به محدوده‌ی مقاومتی 21.46 دلار به‌سمت پایین ریجکت شده و تاییدیه مبنی بر ریزش قیمت را به ما داده‌است. انتظار اصلاح قیمتی تا محدوده‌ی 20.23 دلار را داریم. در نزدیکی قیمت محدوده‌ی حمایتی وجود ندارد و درصورتی‌که قیمت بتواند محدوده‌ی 15.24 دلار را به‌سمت پایین بشکند، انتظار ریزش بیشتر تا محدوده‌های 12 و 13 دلار را داریم.


AVAX-W.png


📆 تحلیل ماهانه آوالانچ| اپریل 2023

آواکس در تایم 7 روزه برای تحلیل ماهانه، قیمت بعد از برخورد به محدوده‌ی حمایتی ۱۰.۴۰ دلار به‌سمت بالا ریکاوری شده‌است و توانسته آخرین سقف خود که محدوده‌ی ۲۰.۱۸ دلار است را به سمت بالا بشکند. در‌حال حاضر انتظار اصلاح قیمتی را داریم. محدوده‌ی حمایتی پیش روی آواکس ۱۱.۷۰ دلار و محدوده‌ی مقاومتی ۲۶.۷۰ دلار است.


AVAX-M.png


تحلیل هفتگی آوالانچ| هفته‌‌‌‌ی اول اردی‌بهشت 1402

4 اردی‌بهشت


آواکس در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، انتظار یک اصلاح قیمتی بعد از رد کردن محدوده‌ی مقاومتی ۲۰.۶۸ دلار را داشتیم در حال حاضر قیمت به‌صورت مومنتوم در‌حال ریزش است و تا محدوده حمایتی مشخص شده سطح خاص و مهمی ندارد. انتظار یک پولبک و ریتریس به محدوده‌ی مقاومتی ۲۰.۳۰ دلار را داریم و در نزدیکی قیمت محدوده‌ی حمایتی وجود ندارد و محدوده‌ی حمایتی ما ۱۱.۸۴ دلار است.


AVAX-W.png


تحلیل هفتگی آوالانچ| هفته‌‌‌‌ی چهارم فروردین 1402

۲۸ فروردین ۱۴۰۲


آواکس در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از برخورد به محدوده حمایتی 14.2 دلار به سمت بالا حرکت کرده است و این روند صعودی کاملا به صورت فشرده است. اواکس اگر بتواند مقاومت 21.60 دلار را به سمت بالا بشکند انتظار یک اصلاح تا محدوده حمایتی 14 الی 15 دلار را داریم.


AVAX-W.png


تحلیل هفتگی آوالانچ| هفته‌‌‌‌ی سوم فروردین 1402

۲۱ فروردین ۱۴۰۲

آواکس در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت در حال فشردگی و رنج زدن است. محدوده‌ی حمایتی ۱۴.۲۰ دلار و محدوده‌ی مقاومتی ۲۰.۴۱ دلار است.


AVAX-W.png


تحلیل هفتگی آوالانچ| هفته‌‌‌‌ی دوم فروردین 1402

۱۴ فروردین


آواکس در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کردن مقاومت ۲۰.۶۰ دلار انتظار اصلاح قیمتی را داشتیم و در‌حال حاضر قیمت به‌صورت فشرده به‌سمت پایین ریجکت شده‌است و محدوده‌های حمایتی پیش‌رو ۱۱.۷۰ دلار و ۱۰.۳۴دلار است. محدوده‌های مقاومتی در اسکیل هفتگی آواکس ۲۰.۴۰ دلار و ۲۶.۷۰ دلار است.


AVAX-W.png

📆 تحلیل ماهانه آوالانچ | مارس 2023

آواکس در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، بعد از برخورد به محدوده حمایتی ۱۰ دلار به بالا ریکاوری شد و اولین تاییدیه مبنی بر چرخش قیمت را داده و انتظار اصلاح قیمتی تا ۱۱.۶۰ را داریم. محدوده مقاومتی پیش‌رویش ۲۶.۷ دلار است.


AVAX-M.png


تحلیل هفتگی آوالانچ | هفته‌‌‌‌ی اول فروردین 1402

7 فروردین 1402


برای آواکس در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از رد کردن مقاومت ۲۰.۶ دلار انتظار ریزش قیمتی را داشتیم و در حال حاضر قیمت به محدوده حمایتی‌اش در ۱۱.۷ دلار برخورد نکرده و از طرفی محدوده مقاومتی پیش رویش ۲۰.۴ دلار است.


AVAX-W.png

تحلیل روزانه آوالانچ | 7 فروردین 1402

آواکس در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه قیمت در یک تریدینگ رنج قرار دارد. محدوده مقاومتی ۱۷.۳ دلار و محدوده حمایتی که انتظار واکنش از آن را داریم ۱۶.۵۵ دلار است.


AVAX-D.png

تحلیل هفتگی آوالانچ | هفته‌‌‌‌ی چهارم اسفند 1401

22 اسفند 1401


آواکس در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از شکست محدوده‌ی حمایتی ۱۶.۹۰ دلار انتظار اصلاح و ریزش قیمت بیشتری را داریم. در‌حال حاضر محدوده‌‌های مقاومتی پیش‌روی خود ۱۷.۳۰ و ۲۰.۴۲ دلار است. محدوده‌ی حمایتی نزدیک آواکس ۱۱.۷۰ است.


AVAX--W.png

تحلیل روزانه آوالانچ | 22 اسفند 1401

آواکس در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، قیمت در حال حاضر به یک محدوده‌ی مقاومتی ۱۶.۵۰ دلار برخورد کرده‌است و انتظار اصلاح تا محدوده‌ی حمایتی ۱۵.۴۰ دلار را داریم.


AVAX-D.png


تحلیل هفتگی آوالانچ | هفته‌‌‌‌ی سوم اسفند 1401

15 اسفند 1401


آواکس در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از رد کردن مقاومت ۲۰.۵۰ دلار به‌سمت پایین در حال اصلاح و ریتریس است و به یک محدوده حمایتی نسبتا قوی برخورد کرده که منشا لگ صعودی قبلی است و فعلا تاییدیه مبنی بر چرخش قیمت را نداده است. محدوده حمایتی ۱۵.۹۰ دلار و محدوده مقاومتی ۲۰.۴ دلار است.


AVAX-W.png


تحلیل روزانه آوالانچ | 15 اسفند 1401

آواکس در تایم ۱ ساعته برای تحلیل روزانه، بعد از برخورد به محدوده حمایتی هفتگی‌اش در حال رنج زدن است و محدوده مقاومتی پیش‌رویش که همبستگی با خط مقاومت داینامیک دارد، ۱۶.۴۰ دلار است.


AVAX-D.png

📆 آوالانچ تحلیل ماهانه | فوریه ۲۰۲۳

آواکس در تایم فریم هفت روزه برای تحلیل ماهانه، قیمت به یک سطح حمایتی مهم برخود کرده که منشا لگ صعودی قبلی است. آواکس توانسته قیمت خود را به بالا ریکاوری کند. آواکس خط مقاومت داینامیک را به بالا شکسته و اولین مقاومت پیش رویش 26.7 دلار است که مقاومت مهمی است. در صورت اصلاح قیمت ما می‌توانیم محدوده‌های 16 و 11.7 دلار به عنوان محدوده حمایتی در نظر بگیریم.


AVAX-M.png


تحلیل هفتگی آوالانچ | هفته‌‌‌‌ی دوم اسفند 1401

8 اسفند 1401


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.

AVAX-W.png


تحلیل روزانه آوالانچ | 8 اسفند 1401

قیمت آواکس در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل یک‌روزه، در یک تریدینگ رنج قرار گرفته و محدوده حمایتی آن 17.74 دلار و مقاومت آن نیز 18.78 دلار است.


AVAX-D.png

تحلیل هفتگی آوالانچ | هفته اول اسفند ۱۴۰۱

۱ اسفند ۱۴۰۱


قیمت اولانچ در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی بعد از رد کردن مقاومت 20.67 دلار به سمت پایین اصلاح داده و تاییدیه مبنی بر روند نزولی و اصلاحی خودش را شروع کرده است. در حال حاضر قیمت به محدوده مقاومتی میان مدت خود برخورد کرده است که این محدوده 20.50 دلار است از طرفی حمایت های پیش رو 16 دلار و 12 دلار است.

AVAX-W.png


تحلیل روزانه آوالانچ | ۱ اسفند ۱۴۰۱

قیمت آوالانچ در تایم فریم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه به یک مقاومت هفتگی میان مدت برخورد کرده است در حال حاضر هیچ تاییدیه مبنی بر چرخش قیمت داده نشده انتظار اصلاح تا محدوده حمایتی 18.50دلار را از آواکس داریم.


AVAX-D.png


آوالانچ تحلیل هفتگی | هفته چهارم بهمن ۱۴۰۱

۲۴ بهمن ۱۴۰۱


آواکس در تایم فریم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کردن مقاومت ۲۰.۶۰ دلار انتظار اصلاح را برای این ارز داشتیم و این ارز با ریزشش تاییدیه مبنی بر اصلاح قیمتی را به ما داده‌‌است. محدوده‌ی مقاومتی ۲۰.۵۰ دلار است و د رصورت اصلاح به سمت بالا در این ناحیه می‌توانیم دیدگاه معاملاتی داشته‌باشیم و محدوده‌ی حمایتی ما ۱۵.۹۶ دلار است.


AVAX-W.png


آوالانچ تحلیل روزانه | ۲۴ بهمن ۱۴۰۱

آواکس در تایم یک ساعته برای تحلیل روزانه، بعد از ریزش با مومنتومش و رد کردن ناحیه‌ی حمایتی ۱۸.۶۸ دلار در حال تشکیل سقف و کف پایین‌تر است. در حاضر قیمت برای اسکیل روزانه هیچ حمایتی در این بازه زمانی ندارد و محدوده‌ی حمایت ۱۸.۳۶ دلار آن تبدیل به محدوده مقاومتی شده است.


AVAX-D.png


آوالانچ تحلیل هفتگی | هفته سوم بهمن ۱۴۰۱

۱۷ بهمن ۱۴۰۱
تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


AVAX-W.png


آوالانچ تحلیل روزانه | ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

آواکس در تایم یک ساعته برای تحلیل روزانه، قیمت بعد از رد کردن مقاومت ۲۰.۶۰ دلار به‌صورت فشرده در حال اصلاح و پولبک است که انتظار داریم قیمت بتواند تا محدوده‌ی ۱۹.۰۷ دلار اصلاح داشته باشد. این اصلاح به صورت کمپرس و فشرده اتفاق افتاده‌است و محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی آواکس ۲۱.۵۲ دلار است.


AVAX-D.png


📆آوالانچ تحلیل ماهانه | ژانویه ۲۰۲۳

آوالانچ در تایم ۷ روزه برای تحلیل ماهانه، نزدیک به یک حمایت مهم قرار گرفته و با فشردگی به این حمایت نزدیک می‌شود. این حمایت یک بار از قبل مصرف شده و منشا لگ صعودی ما است. احتمال اینکه این حمایت یک واکنش کوتاه مدت از خود نشان دهد وجود دارد ولی زیر این حمایت یک محدوده حمایتی دست نخورده وجود دارد که این محدوده حمایتی 7.6 دلار است. حمایت حال حاضر 9.11 دلار است. مقاومت‌های پیش رو نیز 13.27 و 28.05 دلار هستند.

AVAX-M.png

آوالانچ تحلیل هفتگی | هفته دوم بهمن ۱۴۰۱

۱۰ بهمن ۱۴۰۱


آواکس در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کردن مقاومت 20.60 دلار در حال حاضر انتظار ریجکت تا محدوده حمایتی 15.90 دلار داریم و از طرفی مقاومت پیش رو 27 تا 28 دلار است و محدوده حمایتی دیگر محدوده 11.64 دلار است.

AVAX-W.png


آوالانچ تحلیل روزانه | ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

آواکس در تایم 15 دقیقه در تحلیل روزانه، قیمت به صورت شارپ به سمت پایین حرکت کرده و به یک حمایت نسبتا قوی برخورد کرده است. این حمایت محدوده 19تا 20 دلار و مقاومت پیش رو محدوده 21 دلار است.

AVAX-D.png


آوالانچ تحلیل هفتگی | هفته اول بهمن ۱۴۰۱

۳ بهمن ۱۴۰۱


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


AVAX-W.png

آوالانچ تحلیل روزانه | ۳ بهمن ۱۴۰۱

آواکس در تایم فریم یک ساعته برای تحلیل در بازه‌ی یک روزه، قیمت به یک مقاومت هفتگی از پیش تعیین برخورد کرده است و در حال تریدینگ رنج است. محدوده مقاومتی 18.32 و محدوده حمایتی 16.12 است که در حال حاضر هیچ تاییدیه ای مبنی بر برگشت قیمت در چارت نداریم.


AVAX-D.png

آوالانچ تحلیل هفتگی | هفته چهارم دی ۱۴۰۱

۲۶ دی ۱۴۰۱

آواکس در تایم فریم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از برخورد به محدوده ۱۰ دلار به سمت بالا ریکاوری شد و توانست اولین پیووت خودش را به سمت بالا بشکند که این محدوده برای ما محدوده 14.4 دلار است. از ظرفی خط مقاومت داینامیک را به بالا شکسته ولی تا زمانی که قیمت نتواند محدوده 20.5 دلار را به بالا بشکند سیگنالی مبنی بر چرخش قیمت نداریم. در صورت اصلاح قیمت محدوده 11.6 دلار محدوده مناسب حمایتی است.

AVAX-W.png


آوالانچ تحلیل روزانه | ۲۶ دی ۱۴۰۱

آواکس در تایم فریم 1 ساعته برای تحلیل روزانه، بعد از برخورد به مقاومت هفتگی‌اش به صورت فشرده درآمده است. در صورت شکست محدوده ۱۶ دلار قیمت می‌تواند تا نواحی پایین‌تر (۱۴ الی ۱۵ دلار) نزول داشته باشد. در ضمن محدوده 17.77 محدوده مقاومتی برای آواکس است.

AVAX-D.png


آوالانچ تحلیل هفتگی | هفته سوم دی ۱۴۰۱

۲۰ دی ۱۴۰۱

تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.

AVAX-W.png


آوالانچ تحلیل روزانه | ۲۰ دی ۱۴۰۱

آوالانچ در تایم فریم ۱ ساعته برای تحلیل روزانه، به مقاومت هفتگی که از‌ قبل تعیین شده برخورد کرده‌است و زیر این مقاومت در حال رنج‌زدن است. مومنتوم صعود قیمت بالا و قوی است. انتظار شکست در محدوده‌ی مقاومتی ۱۲.۵ دلار را داریم و در صورت پولبک و ریتریس، قیمت می‌تواند تا محدوده‌ی ۱۱.۸۰ دلار اصلاح داشته‌ باشد و این محدوده‌ی حمایتی برای ما حائز‌‌ اهمیت است.

AVAX-D.png

آوالانچ تحلیل هفتگی | هفته دوم دی ۱۴۰۱

۱۲ دی ۱۴۰۱

آوالانچ در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، به صورت فشرده به یک محدوده حمایتی نسبتا قوی برخورد کرده است. کندل‌های نزدیک این حمایت به صورت سایه هستند و هنوز قدرت بالایی ندارند. احتمال اینکه این حمایت شکسته و اینگلف شود وجود دارد، زیرا قبلا یک‌بار مصرف شده و حالا منتظر تایید در این ناحیه هستیم. این محدوده حمایتی 10 تا 11 دلار و مقاومت پیش رویش محدوده 12.44 و 13.6 دلار است.

AVAX-W (1).png


آوالانچ تحلیل روزانه | ۱۲ دی ۱۴۰۱

آوالانچ در تایم 1 ساعته برای تحلیل روزانه، به یک حمایت قوی هفتگی برخورد کرده است و در حال حاضر به بالا ریجکت شده و در یک تریدینگ رنج (روند خنثی) قرار گرفته است. محدوده مقاومتی پیش رو 11.3 دلار است و برای هرگونه معامله در کف و سقف منتظر تایید برای ورود هستیم.

AVAX-D.png