دسترسی به داده‌های خارج از بلاک چین یکی از چالش‌های دنیای کریپتو بود که با ظهور chainlink از بین رفت. پلتفرم chainlink ضمن فراهم کردن امنیت، دسترسی به داده‌های خارج از بلاک چین را فراهم آورده‌است. این پلتفرم توسط سرگئی نظروف و استیو الیس در سال 2019 راه اندازی شد. توکن بومی این پلتفرم LINK نام دارد که مبتنی بر استاندارد ERC-20 است و با سایر ارزها و قراردادهای هوشمند پشتیبانی شده توسط پلتفرم اتریوم سازگار است. برای اطلاع از روند قیمتی این ارز به‌صورت هفتگی و ماهانه با ما همراه باشید.


📆تحلیل ماهانه چین لینک| سپتامبر 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


LINK-M.png

تحلیل هفتگی چین لینک| هفته‌‌‌‌ی اول مهر 1402

3 مهر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


LINK-W.png

تحلیل هفتگی چین لینک| هفته‌‌‌‌ی چهارم شهریور 1402

27 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


LINK-W.png

تحلیل هفتگی چین لینک| هفته‌‌‌‌ی سوم شهریور 1402

20 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


LINK-W.png


تحلیل هفتگی چین لینک| هفته‌‌‌‌ی دوم شهریور 1402

13 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


LINK-W.png

📆تحلیل ماهانه چین لینک| آگوست 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


LINK-M.png


تحلیل هفتگی چین لینک| هفته‌‌‌‌ی اول شهریور 1402

6 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


LINK-W.png

تحلیل هفتگی چین لینک| هفته‌‌‌‌ی آخر مرداد 1402

30 مرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


LINK-W.png

تحلیل هفتگی چین لینک| هفته‌‌‌‌ی چهارم مرداد 1402

23 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


LINK-W.png

تحلیل هفتگی چین لینک| هفته‌‌‌‌ی سوم مرداد 1402

16 مرداد

تحلیل هفته پیش برقرار است.


LINK-W.png

📆تحلیل ماهانه چین لینک| جولای 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


LINK-M.png


تحلیل هفتگی چین لینک| هفته‌‌‌‌ی دوم مرداد 1402

۹ مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


LINK-W.png

تحلیل هفتگی چین لینک| هفته‌‌‌‌ی اول مرداد 1402

2 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


LINK-W.png

تحلیل هفتگی چین لینک| هفته‌‌‌‌ی چهارم تیر 1402

26 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


LINK-W.png

تحلیل هفتگی چین لینک| هفته‌‌‌‌ی سوم تیر 1402

19 تیر 1402


چین لینک در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت محدوده مقاومتی ۶.۶۶ دلار را به سمت بالا شکسته و انتظار اصلاح قیمتی را داریم. محدوده حمایتی پیش‌رو ۵.۲۵ دلار است که محدوده کم ریسکی محسوب می‌شود. محدوده پرریسک حمایتی نیز ۵.۶۲ دلار است.


LINK-W.png

تحلیل هفتگی چین لینک| هفته‌‌‌‌ی دوم تیر 1402

12 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


LINK-W (2).png

📆تحلیل ماهانه چین لینک| ژوئن 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


LINK-M.png


تحلیل هفتگی چین لینک| هفته‌‌‌‌ی اول تیر 1402

5 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


LINK-W.png

تحلیل هفتگی چین لینک| هفته‌‌‌‌ی چهارم خرداد 1402

29 خرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


LINK-W.png

تحلیل هفتگی چین لینک| هفته‌‌‌‌ی سوم خرداد 1402

22 خرداد 1402


لینک در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از شکست محدوده حمایتی 5.40 دلار انتظار یک اصلاح قیمتی داریم و محدوده مقاومتی پیش رو 6.38 دلار است.


LINK-W.png

📆 تحلیل ماهانه چین لینک| مـِی 2023

چین لینک در تایم فریم هفتگی برای تحلیل ماهانه، قیمت بعد از رد کردن محدوده حمایتی ۶.۴۹ دلار به حالت تریدینگ رنج درآمده و این تریدینگ رنج در بازه بلند‌مدتی قرار گرفته و انتظار برگشت قیمت تا محدوده‌های ۶.۲۳ دلار را داریم. محدوده مقاومتی نیز ۱۳.۹۶ دلار است.


LINK-M.png

تحلیل هفتگی چین لینک| هفته‌‌‌‌ی دوم خرداد 1402

8 خرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


LINK-W.png


تحلیل هفتگی چین لینک| هفته‌‌‌‌ی اول خرداد 1402

1خرداد


چین لینک در تایم ۸ ساعته بازه هفتگی،‌ قیمت بعد از رد کردن محدوده حمایتی ۶.۳۸ دلار انتظار یک پولبک و اصلاح عمیق را داریم و اولین محدوده مقاومتی ۷.۰۴ دلار و محدوده بعدی ۸.۲۵ دلار است.


LINK-W.png

تحلیل هفتگی چین لینک| هفته‌‌‌‌ی چهارم اردی‌بهشت 1402

25 اردی‌بهشت


لینک در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی محدوده حمایتی 6.39 دلار به سمت پایین شکسته انتظار اصلاح قیمتی داریم محدوده مقاومتی 8.31 دلار است و محدوده حمایتی 5.66 دلار است .


LINK.png


تحلیل هفتگی چین لینک| هفته‌‌‌‌ی سوم اردی‌بهشت 1402

18 اردی‌بهشت


تحلیل هفته پیش برقرار است.


LINK-W.png

تحلیل هفتگی چین لینک| هفته‌‌‌‌ی دوم اردی‌بهشت 1402

11 اردی‌بهشت


چین‌لینک در تایم فریم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از برخورد به محدوده ۸.۷۶ دلار به‌سمت پایین ریجکت شده و در حال حاضر انتظار یک اصلاح قیمتی تا محدوده ۸.۲۷ دلار را داریم و محدوده حمایتی ۶.۵۳ دلار است.


LINK-W.png

📆 تحلیل ماهانه چین لینک| اپریل 2023

چین‌لینک در تایم 7 روزه برای تحلیل ماهانه، در برخورد با محدوده حمایتی ۵.۳۸ دلار در یک تریدینگ رنج بلند مدت قرار گرفته و زمانی که قیمت بتواند ۹.۲۱ دلار را به بالا بشکند، امکان حرکت تا محدوده مقاومتی ۱۳.۹۶ دلار وجود دارد. محدوده حمایتی لینک نیز ۴.۲۶ دلار است.


LINK-M.png

تحلیل هفتگی چین لینک| هفته‌‌‌‌ی اول اردی‌بهشت 1402

4 اردی‌بهشت


چین‌ لینک در تایم 8 ساعته برای تحلیل در بازه هفتگی، قیمت به محدوده مقاومتی از قبل تعیین شده برخورد کرده و با مومنتوم بالا به‌سمت پایین ریزش پیدا کرده‌است. در حال حاضر قیمت، سیگنال چرخش مبنی بر نزول بیشتر را داده و انتظار اصلاح قیمتی تا محدوده مقاومتی ۸.۳۵ دلار را داریم.


LINK-W.png

تحلیل هفتگی چین لینک| هفته‌‌‌‌ی چهارم فروردین 1402

۲۸ فروردین ۱۴۰۲


چین‌ لینک در تایم ۴ ساعته برای تحلیل هفتگی، در یک تریپینگ‌رنج بلند‌مدت قرار گرفته و کاملا به‌صورت فشرده در حال بالا رفتن است. محدوده مقاومتی ۸.۷۵ دلار محدوده مهمی محسوب می‌شود و در صورت شکست محدوده حمایتی ۷.۴۲ دلار، هیچ محدوده حمایتی در نزیدیکی قیمت وجود ندارد و قیمت می‌تواند نزول بیشتری داشته‌باشد.


LINK-W.png


تحلیل هفتگی چین لینک| هفته‌‌‌‌ی سوم فروردین 1402

۲۱ فروردین ۱۴۰۲


تحلیل هفته پیش برقرار است.


LINK-W.png


تحلیل هفتگی چین لینک| هفته‌‌‌‌ی دوم فروردین 1402

۱۴ فروردین


تحلیل هفته پیش برقرار است.


LINK-W.png

📆 تحلیل ماهانه چین لینک | مارس 2023

چین لینک در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، قیمت بعد از نزول اخیر خود دچار تریدینگ رنج شده است و در حال حاضر در کانال ۵.۴۰ دلار و محدوده‌ی ۹.۴۰ دلار در‌حال رنج زدن است. انتظار این را داریم قیمت بتواند تا محدوده‌ی حمایتی ۴.۳۰ حرکت کند و محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی خود ۱۶.۶۸ دلار است.


LINK-M.png

تحلیل هفتگی چین لینک | هفته‌‌‌‌ی اول فروردین 1402

7 فروردین 1402


چین لینک در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت در یک تریدینگ رنج مطلق گیر افتاده‌است. بین دو کانال حمایتی و مقاومتی در حال رنج‌زدن است. محدوده حمایتی ۵.۳۸ دلار است که چندین بار قیمت را به‌سمت بالا هلد کرده‌است و محدوده‌ی مقاومتی ۹.۲۰ است که قیمت چندین بار به این محدوده‌ی مقاومتی واکنش نشان داده‌است. در‌حال حاضر محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی خود ۷.۹۷ دلار و محدوده‌ی حمایتی ۵.۳۸ دلار است.


LINK-W.png


تحلیل روزانه چین لینک | 7 فروردین 1402

چین لینک در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، قیمت در‌حال حاضر نزدیک محدوده‌ی حمایتی ۷ دلار است و انتظار ریکاوری از این محدوده حمایتی را داریم. محدوده مقاومتی پیش‌روی لینک ۷.۴۶ دلار است.


LINK-D.png