شبکه الروند در سال 2017 تاسیس شد و با ارائه قابلیت‌های شگفت‌انگیز سرمایه‌گذاران را شیفته خود کرد. برادران تودِئا این بلاک چین را با هدف رفع مشکل مقیاس پذیری و افزایش ظرفیت تراکنش‌ها توسعه دادند. این شبکه می‌تواند نزدیک به 10000 تا 15000 تراکنش در ثانیه را با هزینه متوسط ​​0.001 دلار پردازش کند. این شبکه برای رقابت با بلاک چین‌هایی مثل اتریوم و زیلیکا طراحی شده و از فناوری‌های پیشرفته‌ای از جمله آداپتیو شاردینگ استفاده می‌کند. الروند در حال حاضر یکی از برترین ارز‌های دیجیتال محسوب می‌شود و حجم معاملات بالایی دارد. برای اطلاع از تحلیل هفتگی و ماهانه این ارز با ما همراه باشید.


📆تحلیل ماهانه الروند| سپتامبر 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


EGLD-M.png

تحلیل هفتگی الروند| هفته‌‌‌‌ی اول مهر 1402

3 مهر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


EGLD-W.png

تحلیل هفتگی الروند| هفته‌‌‌‌ی چهارم شهریور 1402

27 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


EGLD-W.png

تحلیل هفتگی الروند| هفته‌‌‌‌ی سوم شهریور 1402

20 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


EGLD-W.png

تحلیل هفتگی الروند| هفته‌‌‌‌ی دوم شهریور 1402

13 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


EGLD-W.png

📆تحلیل ماهانه الروند| آگوست 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


EGLD-M.png


تحلیل هفتگی الروند| هفته‌‌‌‌ی اول شهریور 1402

6 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


EGLD-W.png

تحلیل هفتگی الروند| هفته‌‌‌‌ی آخر مرداد 1402

30 مرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


EGLD-W.png

تحلیل هفتگی چین لینک| هفته‌‌‌‌ی چهارم مرداد 1402

23 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


EGLD-W.png

تحلیل هفتگی چین لینک| هفته‌‌‌‌ی سوم مرداد 1402

16 مرداد

تحلیل هفته پیش برقرار است.


EGLD-W.png

📆تحلیل ماهانه الروند| جولای 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


EGLD-M.png


تحلیل هفتگی الروند| هفته‌‌‌‌ی دوم مرداد 1402

۹ مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


EGLD-W.png

تحلیل هفتگی الروند| هفته‌‌‌‌ی اول مرداد 1402

2 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


EGLD-W.png

تحلیل هفتگی الروند| هفته‌‌‌‌ی چهارم تیر 1402

26 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


EGLD-W.png


تحلیل هفتگی الروند| هفته‌‌‌‌ی سوم تیر 1402

19 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


EGLD-W.png


تحلیل هفتگی الروند| هفته‌‌‌‌ی دوم تیر 1402

12 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


EGLD-W.png

📆تحلیل ماهانه الروند| ژوئن 2023

الروند در تایم ۷ روزه برای تحلیل ماهانه ،قیمت در نزدیکی محدوده حمایتی 24 دلار است و قبل از رسیدن به این محدوده حمایتی انتظار یک اصلاح قیمتی را داریم . قیمت می‌تواند تا نواحی ۴۵ دلار حرکت کند .


EGLD-M.png


تحلیل هفتگی الروند| هفته‌‌‌‌ی اول تیر 1402

5 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


EGLD-W.png

تحلیل هفتگی الروند| هفته‌‌‌‌ی چهارم خرداد 1402

29 خرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


EGLD-W.png

تحلیل هفتگی الروند| هفته‌‌‌‌ی سوم خرداد 1402

22 خرداد 1402


الروند در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی ، قیمت بعد از رد کردن محدوده حمایتی 32 دلار انتظار اصلاح قیمتی از همان نواحی داریم محدوده مقاومتی 41 دلار است .


EGLD-W.png

📆 تحلیل ماهانه الروند| مـِی 2023

الروند در تایم فریم هفتگی برای تحلیل ماهانه، به محدوده حمایتی ۳۲.۷۷ دلار برخورد کرده و انتظار واکنش از محدوده ۵۷ دلار را داریم. در صورت شکست این محدوده مقاومتی، قیمت می‌تواند تا ۷۸ دلار حرکت کند.


EGLD-M.png

تحلیل هفتگی الروند| هفته‌‌‌‌ی دوم خرداد 1402

8 خرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


EGLD-W.png


تحلیل هفتگی الروند| هفته‌‌‌‌ی اول خرداد 1402

1خرداد


الروند در تایم ۸ ساعته بازه هفتگی،‌ قیمت در نزدیکی محدوده‌ی حمایتی 34 دلار است و انتظار داریم از این محدوده به‌سمت بالا حرکت کند. اولین محدوده‌ی مقاومتی پیش‌رو 48 دلار است و قیمت به‌صورت فشرده در حال نزدیک شدن به محدوده‌ی حمایتی است.


EGLD-W.png

تحلیل هفتگی الروند| هفته‌‌‌‌ی چهارم اردی‌بهشت 1402

25 اردی‌بهشت


الروند در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی،‌ در یک تریدینگ رنج بلند مدت قرار گرفته و محدوده مقاومتی ۴۵ دلار، محدوده مهمی محسوب می‌شود و در حال حاضر قیمت برروی یک حمایت هفتگی مهم دچار یک تریدینگ رنج بلند مدت شده است.


EGLD.png


تحلیل هفتگی الروند| هفته‌‌‌‌ی سوم اردی‌بهشت 1402

18 اردی‌بهشت


الروند در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت روی محدوده حمایتی مهم ۳۷.۳۹ دلار قرار گرفته است. احتمال اینکه این محدوده حمایتی به پایین شکسته شود وجود دارد. در صورت شکست این محدوده، قیمت می‌تواند تا نواحی ۳۳ دلار حرکت کند و محدوده مقاومتی پیش‌روی این ارز همچنان ۵۷.۴۹ دلار است.


EGLD-W.png

تحلیل هفتگی الروند| هفته‌‌‌‌ی دوم اردی‌بهشت 1402

11 اردی‌بهشت


الروند در تایم فریم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، به محدوده حمایتی ۳۷.۹۶ دلار برخورد کرده و با مومنتوم به‌سمت بالا حرکت کرده‌است. انتظار واکنش مجدد از محدوده‌های حمایتی۳۸ تا ۳۹ دلار را داریم و محدوده ۵۷ دلار محدوده مقاومتی است.


EGLD-W.png


📆 تحلیل ماهانه الروند| اپریل 2023

الروند در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، قیمت بعد از شکست محدوده‌ی حمایتی ۵۳.۴۰ دلار به‌سمت پایین ریجکت شده و این محدوده‌ی ریزش قیمتی به صورت کمپرس و فشرده است و در‌حال حاضر به محدوده‌ی حمایتی بسیار مهم ۳۲ دلار برخورد کرده‌است و انتظار برگشت یا ریکاوری قیمت از این محدوده‌ی حمایتی را داریم اولین محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی الروند محدوده‌ی، ۷۸ دلار است و محدوده‌ی بعدی، محدوده‌ی ۱۷۸ دلار است.


EGLD-M.png

تحلیل هفتگی الروند| هفته‌‌‌‌ی اول اردی‌بهشت 1402

4 اردی‌بهشت


الروند در تایم 8 ساعته برای تحلیل در بازه هفتگی، قیمت در‌حال حاضر به محدوده حمایتی ۳۷.۷۹ دلار برخورد کرده و انتظار برگشت قیمت از این محدوده حمایتی را داریم و محدوده مقاومتی ۴۶.۸۸ دلار است.


EGLD-W.png

تحلیل هفتگی الروند| هفته‌‌‌‌ی چهارم فروردین 1402

۲۸ فروردین ۱۴۰۲


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


EGLD-W.png


تحلیل هفتگی الروند| هفته‌‌‌‌ی سوم فروردین 1402

۲۱ فروردین ۱۴۰۲


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


EGLD-W.png


تحلیل هفتگی الروند| هفته‌‌‌‌ی دوم فروردین 1402

۱۴ فروردین


الروند در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از برخورد به محدوده‌ی حمایتی به‌سمت بالا ریکاوری شده‌است و در‌حال حاضر محدوده‌ی حمایتی الروند برای اسکیل هفتگی محدوده‌ی ۳۸ دلار است. محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی خود ۴۶.۸۰ دلار است و در صورت رد شدن محدوده‌ی مقاومتی، قیمت می‌تواند تا محدوده‌ی ۵۷ دلار حرکت کند.


EGLD-W.png

تحلیل روزانه الروند | 14 فروردین 1402

الروند در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، قیمت بعد از حرکت ریزشی با مومنتوم خود توانست محدوده‌ی حمایتی ۴۰ دلار را به‌سمت پایین بشکند و در حال حاضر هیچ محدوده‌ی حمایتی در اسکیل روزانه برای قیمت وجود ندارد و محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی خود ۴۱.۹۰ دلار است.


EGLD-D.png