ارز دیجیتال فانتوم، یکی از جالب‌ترین و نوین‌ترین شبکه‌هاس بلاک‌چین است. این ارز دیجیتال ارزش بازاری حدود ۴۳۹.۹۳ میلیون دلار دارد. این ارز دیجیتال برای بسیاری از افراد سرمایه‌گذاری جالبی است. این ارز دیجیتال از بدو ظهور خود صعود و نزول قیمت‌های شدیدی تجربه کرد. اگر علاقه دارید درباره تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال فانتوم بدانید، با ما همراه باشید.


📆تحلیل ماهانه فانتوم| سپتامبر 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


FTM-M.png

تحلیل هفتگی فانتوم| هفته‌‌‌‌ی اول مهر 1402

3 مهر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


FTM-W.png


تحلیل هفتگی فانتوم| هفته‌‌‌‌ی چهارم شهریور 1402

27 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


FTM-W.png

تحلیل هفتگی فانتوم| هفته‌‌‌‌ی سوم شهریور 1402

20 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


FTM-W.png

تحلیل هفتگی فانتوم| هفته‌‌‌‌ی دوم شهریور 1402

13 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


FTM-W.png


📆تحلیل ماهانه فانتوم| آگوست 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


FTM-M.png


تحلیل هفتگی فانتوم| هفته‌‌‌‌ی اول شهریور 1402

6 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


FTM-W.png


تحلیل هفتگی فانتوم| هفته‌‌‌‌ی آخر مرداد 1402

30 مرداد 1402


فانتوم در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت محدوده حمایتی ۰.۲۱ دلار را به‌سمت پایین شکسته‌است. آخرین محدوده حمایتی فانتوم ۰.۱۷۱۸ دلار است که در صورت رد شدن از آن، قیمت می‌تواند ریزش و تارگت‌های بیشتری را تجربه کند. از طرفی محدوده مقاومتی این ارز ۰.۴۷ دلار است.


FTM-W.png

تحلیل هفتگی فانتوم| هفته‌‌‌‌ی چهارم مرداد 1402

23 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


FTM-W.png


تحلیل هفتگی فانتوم| هفته‌‌‌‌ی سوم مرداد 1402

16 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


FTM-W.png

📆تحلیل ماهانه فانتوم| جولای 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


FTM-M.png


تحلیل هفتگی فانتوم| هفته‌‌‌‌ی دوم مرداد 1402

۹ مرداد


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


FTM-W.png


تحلیل هفتگی فانتوم| هفته‌‌‌‌ی اول مرداد 1402

2 مرداد


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


FTM-W.png


تحلیل هفتگی فانتوم| هفته‌‌‌‌ی چهارم تیر 1402

26 تیر 1402


فانتوم در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از برخورد به محدوده حمایتی 0.21 دلار به‌سمت بالا ریکاوری شده‌است. انتظار اصلاح قیمتی تا محدوده 0.2363 دلار را داریم و محدوده مقاومتی 0.4590 دلار است.


FTM-W.png

تحلیل هفتگی فانتوم| هفته‌‌‌‌ی سوم تیر 1402

19 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


FTM-W.png


تحلیل هفتگی فانتوم| هفته‌‌‌‌ی دوم تیر 1402

12 تیر 1402


فانتوم در تایم 8 ساعته بازه یک هفته، قیمت بعد از برخورد به محدوده حمایتی ۰.۲۱۵۵ دلار انتظار رشد حرکتی تا ۰.۴۱۱۴ دلار را داریم. در صورت شکست این محدوده مقاومتی قیمت می‌تواند تارگت‌های بالاتر را ببیند.


FTM-W.png

📆تحلیل ماهانه فانتوم| ژوئن 2023

فانتوم در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، قیمت به محدوده حمایتی 0.2152دلار برخورد کرده‌است که برای فانتوم محدوده‌ی زیاد قوی محسوب نمی شود ولی منتظر تاییدیه و سیگنال چرخش قیمت هستیم و اولین مقاومت 0.4593 دلار است.


FTM-M.png

تحلیل هفتگی فانتوم| هفته‌‌‌‌ی اول تیر 1402

5 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


FTM-W.png

تحلیل هفتگی فانتوم| هفته‌‌‌‌ی چهارم خرداد 1402

29 خرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


FTM-W.png

تحلیل هفتگی فانتوم| هفته‌‌‌‌ی سوم خرداد 1402

22 خرداد 1402


فانتوم در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت به محدوده حمایتی 0.2126 دلار برخورد کرده‌است و محدوده مقاومتی پیش‌روی خود برای اسکیل هفتگی 0.2889 دلار است.


FTM-W.png

📆 تحلیل ماهانه فانتوم| مـِی 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


FTM-M.png

تحلیل هفتگی فانتوم| هفته‌‌‌‌ی دوم خرداد 1402

8 خرداد 1402


فانتوم در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، محدوده حمایتی از پیش تعیین شده ما را به‌سمت پایین شکست و حالا انتظار اصلاح و پولبک عمیقی را برای این ارز داریم و محدوده مقاومتی۰.۴۹۶۷ دلار، محدوده‌‌ی مهمی برای این ارز است.


FTM-W.png


تحلیل هفتگی فانتوم| هفته‌‌‌‌ی اول خرداد 1402

1خرداد
تحلیل هفته پیش برقرار است.


FTM-W.png

تحلیل هفتگی فانتوم| هفته‌‌‌‌ی چهارم اردی‌بهشت 1402

25 اردی‌بهشت


فانتوم در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت به یک محدوده حمایتی مهمی برخورد کرده است انتظار اصلاح قیمتی به سمت بالا داریم محدوده حمایتی 0.3461 دلار است و محدوده مقاومتی محدوده که محدوده نه چندان قوی است محدوده 0.4991 دلار است .


FTM.png


تحلیل هفتگی فانتوم| هفته‌‌‌‌ی سوم اردی‌بهشت 1402

18 اردی‌بهشت


فانتوم در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از شکست محدوده‌ی مقاومتی 0.5345 دلار، انتظار یک اصلاح عمیق را داشتیم. در‌حال حاضر روی محدوده‌ی نسبتاً قوی 0.3811 دلار برخورد کرده‌است. انتظار داریم قیمت بتواند تا نواحی مقاومتی 0.5012 دلار بالا رود و مجدد به ریزش خود ادامه دهد.


FTM-W.png

تحلیل هفتگی فانتوم| هفته‌‌‌‌ی دوم اردی‌بهشت 1402

11 اردی‌بهشت


فانتوم در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، در‌حال حاضر قیمت در یک تریدینگ رنج بلند‎‌مدت قرار گرفته‌است. هیچ محدوده‌ی حمایتی در نزدیکی قیمت وجود ندارد. انتظار یک اصلاح قیمتی را داریم و محدوده ی مقاومتی 0.5142 دلار است و فعلاً محدوده‌ی حمایتی در اسکیل هفتگی برای فانتوم وجود ندارد.


FTM-W.png


📆 تحلیل ماهانه فانتوم| اپریل 2023

فانتوم در تایم 7 روزه برای تحلیل ماهانه قیمت بعد از برخورد به محدوده حمایتی 0.1639 دلار به‌سمت بالا ریکاوری شده‌است تاییدیه مبنی بر چرخش قیمت به ما داده‌است . در حال حاضر انتظار اصلاح قیمت داریم محدوده حمایتی پیش رو 0.2196 دلار است و محدوده مقاومتی پیش رو 0.8524 دلار و 1.45 دلار است.


FTM-M.png


تحلیل هفتگی فانتوم| هفته‌‌‌‌ی اول اردی‌بهشت 1402

4 اردی‌بهشت


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


FTM-W.png


تحلیل هفتگی فانتوم| هفته‌‌‌‌ی چهارم فروردین 1402

۲۸ فروردین ۱۴۰۲


فانتوم در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کردن مقاومت ۰.۵۳ دلار انتظار یک اصلاح و پولبک را داریم. اولین محدوده‌ی حمایتی که شکسته شدن آن تاییدیه روند نزولی را می‌دهد، محدوده‌ی ۰.۴۴۷۱ دلار است و محدوده‌ی حمایتی بعدی پیش‌روی این ارز ۰.۳۴۸۱ دلار است. محدوده‌ی مقاومتی نیز ۰.۶۱ دلار است.


FTM-W.png


تحلیل هفتگی فانتوم| هفته‌‌‌‌ی سوم فروردین 1402

۲۱ فروردین ۱۴۰۲


فانتوم هفتگی در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از برخورد به محدوده‌ي مقاومتی از قبل تعیین شده 0.5261 دلار به سمت پایین ریجکت شده است. انتظار ریزش تا محدوده حمایتی 0.3460 دلار را داریم.


FTM-W.png


تحلیل هفتگی فانتوم | هفته‌‌‌‌ی دوم فروردین 1402

۱۴ فروردین


فانتوم در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت بعد از برخورد به محدوده مقاومتی 0.53 دلار به‌سمت پایین ریجکت شده‌است انتظار اصلاح قیمتی بیشتری داریم در حال حاضر در اسکیل هفتگی محدوده حمایتی 0.4121 دلار محدوده حمایت پیش‌رو است و محدوده مقاومتی پیش ‌رو 0.53 دلار است .


FTM-W.png

📆 تحلیل ماهانه فانتوم | مارس 2023

فانتوم در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، بعد از برخورد به محدوده حمایتی ۱۶ سنت با مومنتوم بالایی به سمت بالا ریکاوری شده است و این ریتریس برای جمع‌آوری نقدینگی است. در حال حاضر محدوده حمایتی پیش‌رویش ۰.۲۱۹۶ دلار و محدوده مقاومتی در اسکیل یک ماهه ۰.۸۵۳۴ دلار است.


FTM-M.png


تحلیل هفتگی فانتوم | هفته‌‌‌‌ی اول فروردین 1402

7 فروردین 1402


فانتوم در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت بعد از رد کردن مقاومت 0.50 دلار در حال اصلاح قیمت است اولین محدوده حمایتی پیش‌روی آن 0.4177 دلار است و محدوده قوی‌تر و دارای سفارش محدوده 0.3456 دلار است .


FTM-W.png


تحلیل روزانه فانتوم | 7 فروردین 1402

فانتوم در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه محدوده مقاومتی 0.4466 دلار و محدوده حمایتی 0.41 دلار است .


FTM-D.png

تحلیل هفتگی فانتوم | هفته‌‌‌‌ی چهارم اسفند 1401

22 اسفند 1401


برای فانتوم در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کردن مقاومت ۵۵ سنت انتظار اصلاح قیمت تا حمایت ۰.۳۱۴۲ دلار را داشتیم. در حال حاضر این محدوده شکسته شده و انتظار یک اصلاح قیمتی داریم که محدوده حمایتی پیش رویش ۰.۴۹۳۱ دلار است.


FTM-W.png


تحلیل روزانه فانتوم | 22 اسفند 1401

برای فانتوم در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، بعد از رد کردن مقاومت ۰.۳۷۸۶ دلار انتظار اصلاح قیمتی را داریم. اولین محدوده حمایتی پیش رویش ۰.۳۵۲۸ دلار است.


FTM-D.png

تحلیل هفتگی فانتوم | هفته‌‌‌‌ی سوم اسفند 1401

15 اسفند 1401


فانتوم در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کرد مقاومت ۵۵ سنت در حال اصلاح است. این اصلاح به صورت فشرده اتفاق افتاده است. محدوده حمایتی مهم سرراهش ۰.۳۷ دلار و محدوده مقاومتی پیش رویش ۰.۴۹ دلار است.


FTM-W.png


تحلیل روزانه فانتوم | 15 اسفند 1401

فانتوم در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، در نزدیکی یک حمایت هفتگی قرار دارد و در حال حاضر هیچ محدوده حمایتی پیش‌رویش در اسکیل روزانه وجود ندارد. مقاومت ۰.۴۲ دلار نیز اصلی‌ترین مقاومت سر راهش است.


FTM-D.png

📆 تحلیل ماهانه فانتوم | فوریه 2023

فانتوم در تایم 7 روزه برای تحلیل ماهانه بعد از برخورد به حمایت 0.1608 دلار که این حمایت منشا لگ صعودی قبلی است، توانست خودش را با ممنتوم به سمت بالا ریکاوری کند و بعد از شکست ناحیه مقاومتی 0.4210 دلار تاییدیه مبنی بر صعود قیمت را داده است. در حال حاضر قیمت در یک مقاومت بسیار مهم که محدوده 0.8384 دلار است قرار گرفته است. از طرفی انتظار پولبک و اصلاح تا محدوده 0.3284 دلار را داریم که این محدوده حمایتی برای فانتوم است.


FTM-M.png


تحلیل هفتگی فانتوم | هفته‌‌‌‌ی دوم اسفند 1401

8 اسفند 1401


فانتوم در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، همانطور که مشخص کردیم بعد از برخورد به محدوده مقاومتی 0.5897 دلار به سمت پایین ریجکت شد و در حال حاضر قیمت در محدوده حمایتی قوی 0.4393 دلار قرار گفته است. منتظر تاییدیه برای چرخش هستیم و انتظار این را داریم که قیمت بتواند تا مقاومت 0.8144 دلار حرکت کند. در صورت شکست محدوده حمایتی پیش‌رو قیمت می‌تواند تا نواحی 0.3657 دلار ریزش داشته باشد.


FTM-W.png


تحلیل روزانه فانتوم | 8 اسفند 1401

فانتوم در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل یک‌روزه، در حال حاضر به یک حمایت هفتگی برخورد کرده و توانسته خود را به بالا ریکاوری کند. محدوده حمایتی 0.4493 دلار محدوده حمایتی مهمی است و محدوده مقاومتی پیش‌روی فانتوم نیز 0.4875 دلار است.


FTM-D.png

تحلیل هفتگی فانتوم | هفته‌ اول اسفند ۱۴۰۱

1 اسفند 1401


فانتوم در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از رد کردن مقاومت ۰.۵۵۲۴ دلار توانست تاییدیه‌ای مبنی بر شکست و صعودی بودن قیمت را به ما بدهد و در حال حاضر انتظار قیمتی را از فانتوم داریم که این اصلاح قیمتی تقریبا شروع شده‌است و در حال حاضر قیمت به مقاومت مهم ۰.۵۸۹۳ دلار برخورد کرده‌است. از طرفی برای اسکیل هفتگی حمایت ۰.۴۳۸۰دلار را داریم و در صورت شکست این حمایت، حمایت ۰.۳۶۵۷ دلار برای ما حائز اهمیت است.

FTM-W.png


تحلیل روزانه فانتوم | 1 اسفند 1401

فانتوم در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، بعد از برخورد به مقاومت هفتگی خودش به سمت پایین ریجکت شده‌است. در حال حاضر هیچ حمایتی در اسکیل روزانه برای فانتوم وجود ندارد. مقاومت پیشروی فانتوم ۰.۵۴۹۲ دلار است و احتمال نزول قیمت بیشتر است.


FTM-D.png


تحلیل هفتگی فانتوم | هفته چهارم بهمن ۱۴۰۱

24 بهمن 1401

فانتوم در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت بعد از رد کردن مقاومت 0.5519 دلار به سمت بالا انتظار ریجکت و اصلاح به سمت پایین داریم . در حال حاضر قیمت تاییدیه مبنی بر چرخش اصلاحی داده است . محدوده مقاومتی پیش رو که محدوده 0.5850 دلار است و از طرفی محدوده حمایتی 0.3657 دلار و 0.3136 دلار است .

FTM-W.png


تحلیل روزانه فانتوم | 24 بهمن 1401

فانتوم در تایم یکساعته برای تحلیل روزانه قیمت در نزدیکی محدوده حمایتی 0.4078 دلار به صورت تریدینگ رنج درامده است . محدوده مقاومتی در اسکیل روزانه 0.4714 دلار است و انتظار اصلاح قیمت تا این محدوده مقاومتی را داریم .


FTM-D.png

تحلیل هفتگی فانتوم | هفته سوم بهمن ۱۴۰۱

17 بهمن 1401
تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.

FTM-W.png


تحلیل روزانه فانتوم | 1‌7 بهمن 1401

فانتوم در تایم فریم ۳۰ دقیقه برای تحلیل روزانه، قیمت بعد از شکست مقاومت ۰.۵۵۲۰ دلار به‌صورت فشرده به‌سمت بالا حرکت کرده‌است و در حال حاضر به صورت پولبک و اصلاح، به محدوده‌ی حمایتی که منشا لگ صعودی قبلی خود بود رسیده‌است. که محدوده‌ی حمایتی نسبتاً قوی ۵۳.۳۳ دلار است. محدوده‌ی مقاومتی فانتوم ۰.۶۲۴۷ دلار است.


FTM-D.png

📆 تحلیل ماهانه فانتوم | ژانویه 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


FTM-M.png


تحلیل هفتگی فانتوم | هفته دوم بهمن ۱۴۰۱

10 بهمن 1401

قیمت فانتوم در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی بعد از شکست محدوده مقاومتی 0.4177 دلار، به محدوده مقاومتی از قبل تعیین شده که محدوده 0.4981 دلار است برخورد کرده است. این ارز دیجیتال در حال حاضر دچار فشردگی و تریدینگ رنج (روند خنثی) است. در صورت ریجکت قیمت و گرفتن تاییدیه، قیمت می‌تواند تا محدوده حمایتی 0.3118 و 0.2505 دلار حرکت کند.


FTM-W.png



تحلیل روزانه فانتوم | 10 بهمن 1401

قیمت فانتوم در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه، بعد از برخورد با مقاومت هفتگی خود دچار تریدینگ رنج (بی‌روندی) و فشردگی شده است. قیمت در صورت شکست محدوده 0.4680 دلار به سمت پایین تاییدیه نزولی خود را صادر می‌کند و محدوده حمایتی فانتوم 0.4576 دلار است. از طرفی محدوده مقاومتی پیش روی این رمز ارز 0.4899 دلار است.


FTM-D.png



تحلیل هفتگی فانتوم | هفته اول بهمن ۱۴۰۱

3 بهمن 1401

فانتوم در تایم فریم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، انتظار اصلاح یا برگشت قیمتی را بعد از رد کردن محدوده مقاومتیِ از پیش تعیین شده و شکست این نواحی داریم. اولین حمایت مد نظر ما 0.25 سنت است که باید منتظر تاییدیه در این نواحی باشیم و محدوده بعدی 0.1838 سنت است.

FTM-W.png

تحلیل روزانه فانتوم | 3 بهمن 1401


فانتوم در تایم 30 دقیقه برای تحلیل یک روزه، بعد از شکستن مقاومت هفتگی خود، در حال تریدینگ رنج و فشردگی است و هیچ مقاومتی به سمت بالا دیده نمی‌شود. در صورت شکستن محدوده حمایتی 0.3676، نمودار می‌تواند تا نواحی حمایتی 0.3436 نزول قیمتی داشته باشد.

FTM-D.png

تحلیل هفتگی فانتوم | هفته چهارم دی ۱۴۰۱

26 دی 1401

فانتوم در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی به مقاومت از قبل تعیین شده برخورد کرده است که محدوده 0.3563 دلار است و انتظار ریجکت قیمت به سمت پایین داریم . و تارگت مورد نظر 0.2505 دلار و تارگت امن 0.2162 دلاراست.

FTM-W.png


تحلیل روزانه فانتوم | 26 دی 1401

فانتوم در تایم یکساعته برای تحلیل روزانه به مقاومت هفتگی برخورد کرده و دچار فشردگی شده است . قیمت اگر بتواند محدوده 0.2975 دلار را به سمت پایین بشکند میتواند تارگت های پایین تر را ببیند . محدوده حمایتی مدنظر 0.2713 دلار است .

FTM-D.png


تحلیل هفتگی فانتوم | هفته سوم دی ۱۴۰۱

20 دی 1401

قیمت فانتوم در تایم‌فریم 8 ساعته در تحلیل هفتگی بعد از شکست محدوده مقاومتی 0.2294 دلار توانست به محدوده مقاومتی اصلیش یعنی 0.25 دلار که از پیش تعیین شده برسد. در حال حاضر قیمت به این محدوده واکنش نشان داده است ولی این محدوده نمی‌تواند محدوده مقاومتی قوی باشد و انتظار شکست این محدوده را از سمت قیمت داریم. محدوده حمایتی در حاضر محدوده سواپ (swap) شده 0.23 دلار است که محدوده مقاومتی قبلی بوده است .

FTM-W.png

تحلیل روزانه فانتوم | 20 دی 1401

قیمت فانتوم در تایم‌فریم یک‌ساعته در تحلیل روزانه بعد از برخورد به مقاومت هفتگی از پیش تعیین شده به سمت پایین ریجکت شده است ولی مومنتوم صعودی قیمت بالاست و انتظار شکست این محدوده مقاومتی را داریم. محدوده مقاومتی یک‌ساعته در حال حاضر 0.2436 دلار است. محدوده حمایتی نیز 0.2229 دلار است .


FTM-D.png


تحلیل هفتگی فانتوم | هفته دوم دی ۱۴۰۱

12 دی 1401
تحلیل هفته پیش برقرار است.

FTM-W.png

تحلیل روزانه فانتوم | 12 دی 1401

فانتوم در در تایم فریم 1 ساعته برای تحلیل روزانه، نزدیک به یک مقاومت هفتگی قرار دارد که این مقاومت محدوده 0.208 دلار است و محدوده حمایتی ما 0.20 دلار است.

FTM-D.png

📆 تحلیل ماهانه فانتوم | دسامبر 2022

13 آذر 1401

فانتوم در تایم‌فریم هفتگی بعد از واکنش به محدوده حمایتیش که به صورت فشرده به آن برخورد کرده است، ریزشش متوقف شد و در حال حاضر اولین مقاومت مهم پیش رویش 0.3487 دلار و 0.8305 دلار است.


تحلیل ماهانه فانتوم

تحلیل هفتگی فانتوم | هفته اول دی ۱۴۰۱

تحلیل هفته پیش برقرار است.

FTM -W.png

تحلیل روزانه فانتوم | 5 دی 1401

فانتوم در تایم فریم یک ساعته برای تحلیل روزانه‌، همچنان زیر کیک مقاومت بلند مدت است و انتظار داریم با برخورد به این مقاومت / آن را رد کند. از پایین به حمایت قوی 0.2026 برخور

FTM -D.png

تحلیل هفتگی فانتوم | هفته پنجم آذر

28 آذر 1401*
فانتوم در تایم ۸ ساعته بعد از برخورد با مقاومت 25 سنت به سمت پایین برگشت و حمایت 20 سنت را از دست داده و اولین حمایت مهم پیش رویش 0.1825 دلار است و مقاومت‌های پیش رویش 0.2308 و 0.2491 دلار است. منتظر تاییدیه برای ورود هستیم چون مومنتوم ریزش بالا است.


تحلیل تکنیکال فانتوم هفتگی-28آذر

تحلیل روزانه فانتوم | 28 آذر 1401

فانتوم در تایم فریم ۱۵ دقیقه برای تحلیل بازه یک روزه زیر یک مقاومت مهم قرار گرفته و روند آن تبدیل به یک روند رنج شده و مقاومت تقریبا قدرت خودش را از دست داده و قیمت با مومنتوم در حال نزدیک شدن به آن است. بعد از شکستن این مقاومت احتمال اصلاح به سمت پایین داریم و محدوده حمایتی برای فانتوم 0.1990 دلار و بعد از شکست مقاومت 0.2092 دلار می‌ةواند تا محدوده مقاومتی 0.2134 دلار حرکت کند.

تحلیل تکنیکال فانتوم روزانه-28آذر


تحلیل هفتگی فانتوم | هفته چهارم آذر

21 آذر 1401*
فانتوم در تایم فریم 8 ساعته به محدوده 0.2487 دلار که در تحلیل قبلی آن را مشخص کرده بودیم واکنش نشان داد، اما احتمال شکست این محدوده به بالا زیاد است، زیرا مومنتوم حرکت بالا است. در اصلاح قیمت فانتوم می‌تواند تا محدوده 0.2036 دلار پایین بیاید.


تحلیل فانتوم هفتگی-21آذر


تحلیل روزانه فانتوم | 21 آذر 1401

فانتوم در تایم فریم ۱ ساعته بعد از برخورد به مقاومت هفتگی خود به سمت پایین با سرعت زیادی ریجکت شد. در حال حاضر فانتوم به یک ناحیه حمایتی قوی برخورد کرده است که این ناحیه از قبل مصرف شده و حالاانتظار شکست و رد شدن از این این ناحیه را داریم. هر ریتریسی (برگشت قیمت) به بالا پولبک حساب می‌شود. مقاومت پیش روی این رمز ارز ۰.۲۳۹۴ دلار است.


تحلیل فانتوم هفتگی-21آذر


تحلیل هفتگی فانتوم | هفته سوم آذر

13 آذر 1401
فانتوم در تایم فریم 8 ساعته به محدوده 0.2487 دلار که در تحلیل قبلی آن را مشخص کرده بودیم واکنش نشان داد، اما احتمال شکست این محدوده به بالا زیاد است، زیرا مومنتوم حرکت بالا است. در اصلاح قیمت فانتوم می‌تواند تا محدوده 0.2036 دلار پایین بیاید.


تحلیل هفتگی فانتوم


تحلیل روزانه فانتوم | 13 آذر 1401


فانتوم در تایم فریم 1 ساعته به یک مقاومت هفتگی قوی برخورد کرده و دچار حرکت بی روند (رنج) شده است. این محدوده مقاومتی بسیار مهم است و با شکسته شدن آن، فانتوم می‌تواند روند صعودیش را شروع کند. این محدوده مقاومتی 0.2555 دلار است. در صورت اصلاح نیز فانتوم می‌تواند در محدوده 0.2092 دلار حمایت شود.

تحلیل روزانه فانتوم


تحلیل فانتوم هفتگی | هفته دوم آذر

7 آذر 1401
در بازه 4 ساعته که به مدت یک هفته اعتبار دارد؛ هفته گذشته به سمت بالا بهبود یافته است ولی قدرت حرکت بالایی ندارد. در حال حاضر پایه حرکتی لگ صعودی می‌تواند نقش حمایت را بازی کنند. حمایت این ارز دیجیتال 0.1700 سنت و مقاومت ارز دیجیتال فانتوم 0.2034 سنت است.


ftm-w.png

تحلیل فانتوم روزانه | 7 آذر 1401

یک ساعت بعد از ریزش سنگین خود حمایت‌ها را شکسته و در حال حاضر قیمت در حال اصلاح می‌باشد. محدوده حمایتی 0.1757 سنت و محدوده مقاومت آن 0.1918 است.


ftm-d.png

📆 تحلیل فانتوم ماهانه | آذر 1401

30 آبان 1401
فانتوم در تایم هفتگی که به مدت یک ماه اعتبار دارد، به منشا حرکت آخرین لگ صعودی خود رسیده است. این محدوده، محدوده حمایتی خوبی محسوب نمی‌شود. فانتوم داخل این ناحیه نفوذ پیدا کرده است و انتظار اصلاح قیمت را می‌کشیم. ناحیه مقاومتی فانتوم 0.3676 و 0.8305 است.


فانتوم ماهانه

تحلیل فانتوم هفتگی | هفته اول آذر

فانتوم در تایم 8 ساعته به محدوده حمایتی کم اهمیتی در چارت نفوذ کرده است و انتظار اصلاح قیمت را می‌کشیم. قیمت در حال فشردگی است. اصلاح تا محدوده مقاومتی 0.2487 و 0.3487 سنت است. محدوده‌ی حمایتی حاضر که قیمت در آن نفوذ کرده است 0.1686 و 0.1536 است.


فانتوم هفتگی

تحلیل فانتوم روزانه | 30 آبان 1401

فانتوم در بازه یک ساعته به محدوده حمایتی خیلی خوبی برخورد کرده است و با مومنتوم بالا برگشته است. در حال حاضر قیمت در محدوده معامله قرار دارد. در حال حاضر سیگنالی برای ورود وجود ندارد و قیمت وسط محدوده ترید قرار دارد.

فانتوم روزانه