فایل کوین که از سال ۲۰۱۴ تا ۲۱۰۷ در سکوت خبری به فعالیت خود ادامه می‌داد با هدف ذخیره‌سازی اطلاعات بدون واسطه توسط بلاکچین پا به عرصه‌ی ظهور گذاشت. ارز‌دیجیتال فایل کوین با نام اختصاری FIL یکی از ارزهای آینده‌دار در فضای کریپتو است. برای تحلیل قیمتی این ارز به‌صورت ماهانه و هفتگی ما را در اکسبیتو همراهی کنید.


📆تحلیل ماهانه فایل‌ کوین| سپتامبر 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


FIL-M.png

تحلیل هفتگی فایل‌ کوین| هفته‌‌‌‌ی اول مهر 1402

3 مهر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


FIL-W.png

تحلیل هفتگی فایل‌ کوین| هفته‌‌‌‌ی چهارم شهریور 1402

27 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


FIL-W.png

تحلیل هفتگی فایل‌ کوین| هفته‌‌‌‌ی سوم شهریور 1402

20 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


FIL-W.png

تحلیل هفتگی فایل‌ کوین| هفته‌‌‌‌ی دوم شهریور 1402

13 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


FIL-W.png

📆تحلیل ماهانه فایل‌ کوین| آگوست 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


FIL-M.png


تحلیل هفتگی فایل‌ کوین| هفته‌‌‌‌ی اول شهریور 1402

6 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


FIL-W.png

تحلیل هفتگی فایل‌ کوین| هفته‌‌‌‌ی آخر مرداد 1402

30 مرداد 1402


فایل‌ کوین در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از شکست محدوده مقاومتی ۴.۹۷ دلار انتظار یک پولبک داشتیم. محدوده حمایتی ۳.۸۰ دلار به‌سمت پایین شکسته شده و در حال حاضر به محدوده حمایتی 3 دلار برخورد کرده‌است. این محدوده حائز اهمیت است و انتظار برگشت قیمتی را از همین محدوده داریم. محدوده مقاومتی برای این کوین ۶ دلار است.


FIL-W.png

تحلیل هفتگی فایل‌ کوین| هفته‌‌‌‌ی چهارم مرداد 1402

23 مرداد

تحلیل هفته پیش برقرار است.


FIL-W.png

تحلیل هفتگی فایل‌ کوین| هفته‌‌‌‌ی سوم مرداد 1402

16 مرداد

تحلیل هفته پیش برقرار است.


FIL-W.png

📆تحلیل ماهانه فایل‌ کوین| جولای 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


FIL-M.png

تحلیل هفتگی فایل‌ کوین| هفته‌‌‌‌ی دوم مرداد 1402

۹ مرداد


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


FIL-W.png

تحلیل هفتگی فایل‌ کوین| هفته‌‌‌‌ی اول مرداد 1402

2 مرداد


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


FIL-W.png

تحلیل هفتگی فایل‌ کوین| هفته‌‌‌‌ی چهارم تیر 1402

26 تیر 1402


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


FIL-W.png


تحلیل هفتگی فایل‌ کوین| هفته‌‌‌‌ی سوم تیر 1402

19 تیر 1402


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


FIL-W.png


تحلیل هفتگی فایل‌ کوین| هفته‌‌‌‌ی دوم تیر 1402

12 تیر 1402


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


FIL-W.png

📆تحلیل ماهانه فایل‌ کوین| ژوئن 2023

فایل کوین در تایم ۷ روزه برای تحلیل ماهانه، احتمال اینکه قیمت کف جدید ایجاد کند و محدوده حمایتی ۲.۴۱ دلار را به سمت پایین بشکند، وجود دارد و محدوده مقاومتی پیش‌رویش ۴.۸۶ دلار و محدوده بعدی آن ۱۵ دلار است.


FIL-M.png


تحلیل هفتگی فایل‌ کوین| هفته‌‌‌‌ی اول تیر 1402

5 تیر 1402


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


FIL-W.png

تحلیل هفتگی فایل‌ کوین| هفته‌‌‌‌ی چهارم خرداد 1402

29 خرداد 1402


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


FIL-W.png

تحلیل هفتگی فایل‌ کوین| هفته‌‌‌‌ی سوم خرداد 1402

22 خرداد 1402


فایل کوین در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت محدوده حمایتی‌اش را به سمت پایین شکسته و منتظر تاییدیه هستیم، در صورت اصلاح اولین مقاومت پیش‌رویش ۴.۸ دلار است.


FIL-W.png

📆 تحلیل ماهانه فایل‌ کوین| مـِی 2023

فایل‌ کوین در تایم فریم هفتگی برای تحلیل ماهانه، قیمت تاییدیه مبنی بر چرخش قیمت را داده و انتظار برخورد با محدوده ۴.۴ دلار را داریم و محدوده مقاومتی پیش روی این ارز ۱۴.۷ دلار است.


FIL-M.png

تحلیل هفتگی فایل کوین| هفته‌‌‌‌ی دوم خرداد 1402

8 خرداد 1402


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


FIL-W.png


تحلیل هفتگی فایل کوین| هفته‌‌‌‌ی اول خرداد 1402

1خرداد
فایل کوین در تایم ۸ ساعته بازه هفتگی،‌ قیمت محدوده حمایتی ۴.۲ دلار به‌سمت پایین شکسته‌ شده‌است. اولین محدوده مقاومتی پیش‌رویش ۵.۵۲ دلار و محدوده بعدی ۶.۸۰ دلار است.


[

FIL-W.png
](https://www.tradingview.com/x/8md4vxE3/


تحلیل هفتگی فایل‌ کوین| هفته‌‌‌‌ی چهارم اردی‌بهشت 1402

25 اردی‌بهشت


فایل‌کوین در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، در حال حاضر محدوده حمایتی ۴.۲۱ را به سمت پایین شکسته و برای آن انتظار اصلاح و پولبک قیمتی را داریم. محدوده ۵.۵ دلار اولین محدوده مقاومتی و محدوده مقاومتی بعدی نیز ۶.۸۶ دلار است. از طرف دیگر محدوه حمایتی ۳.۸۶ دلار است.


FIL.png


تحلیل هفتگی فایل‌ کوین| هفته‌‌‌‌ی سوم اردی‌بهشت 1402

18 اردی‌بهشت


فایل کوین در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، در حال حاضر محدوده‌ی حمایتی در نزدیکی قیمت قرار ندارد و انتظار برگشت قیمت از همین نواحی را داریم. محدوده‌های مقاومتی پیش رو 6.18 و 6.90 دلار است و محدوده‌ی حمایتی برای هفته های آینده 4.29 دلار است.


FIL-W.png

تحلیل هفتگی فایل‌ کوین| هفته‌‌‌‌ی دوم اردی‌بهشت 1402

11 اردی‌بهشت


فایل‌ کوین در تایم فریم روزانه برای تحلیل هفتگی، قیمت در حال حاضر نزدیک محدوده حمایتی ۵.۱۳ دلار است و انتظار برخورد با این محدوده را داریم و محدوده مقاومتی ۶.۸۷ دلار است.


FIL-W.png

📆 تحلیل ماهانه فایل‌ کوین| اپریل 2023

فایل‌کوین در تایم 7 روزه برای تحلیل ماهانه، قیمت بعد از شکست محدوده مقاومتی ۹.۳۰ دلار به‌سمت پایین ریجکت شده و اصلاح قیمتی به‌صورت فشرده است. حالا انتظار ریزش تا محدوده حمایتی ۴.۴۴ دلار را داریم و محدوده مقاومتی در ۱۱.۷۸ دلار است.


FIL-M.png

تحلیل هفتگی فایل‌ کوین| هفته‌‌‌‌ی اول اردی‌بهشت 1402

4 اردی‌بهشت


فایل‌ کوین در تایم 8 ساعته برای تحلیل در بازه هفتگی، قیمت بعد از رد کردن محدوده مقاومتی ۷.۳۴ دلار به صورت فشرده به‌سمت پایین ریجکت شده‌است. انتظار حمایت از محدوده ۴.۹۵ دلار را داریم. در ضمن محدوده‌های مقاومتی پیش‌رو ۶.۰۷ و ۸.۷۵ دلار است.


FIL-W.png

تحلیل هفتگی فایل کوین| هفته‌‌‌‌ی چهارم فروردین 1402

۲۸ فروردین ۱۴۰۲


فایل کوین در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت در حال حاضر در تریدینگ رنج بلند‌مدت قرار گرفته است. محدوده مقاومتی 6.90 دلار است و انتظار ریزش قیمت از محدوده 6.90 دلار تا محدوده 5 دلار را داریم. در صورت شکست محدوده 6.90 دلار، قیمت می‌تواند تا محدوده 8.75 دلار حرکت داشته‌باشد.


FIL-W.png


تحلیل هفتگی فایل‌ کوین| هفته‌‌‌‌ی سوم فروردین 1402

۲۱ فروردین ۱۴۰۲


فایل کوین در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از شکست محدوده حمایتی 4.74 دلار به سمت بالا ریکاوری شده و در حال تریدینگ بلند مدت است. محدوده حمایتی که حائز اهمیت است ۵ دلار و محدوده مقاومتی ۶.۹۰ دلار است.


FIL-W.png


تحلیل هفتگی فایل‌ کوین| هفته‌‌‌‌ی دوم فروردین 1402

۱۴ فروردین


فایل‌کوین در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از رد کردن محدوده حمایتی ۴۷۵ دلار به‌سمت بالا ریکاوری شده و این ریکاوری صرفا جهت جمع‌آوری نقدینگی است. انتظار اصلاح تا محدوده حمایتی ۵.۰۵ دلار را داریم و محدوده مقاومتی پیش‌رویش نیز ۶.۹ دلار است.


FIL-W.png

📆 تحلیل ماهانه فایل‌ کوین | مارس 2023

فایل در تایم 7 روزه برای تحلیل ماهانه قیمت در حال حاضر به حمایت منشا حرکت صعودی خودش برخورد کرده و به سمت بالا ریکاوری شده تاییدیه مبنی بر صعود قیمت را به ما داده است اولین حمایت پیش رو 4.52 دلار و 3.39 دلار است مقاومت پیش‌رو 10.60 و 24.40 دلار است.


FIL-M.png


تحلیل هفتگی فایل‌ کوین | هفته‌‌‌‌ی اول فروردین 1402

7 فروردین 1402
فایل هفتگی فایل در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از رد کردن مقاومت ۷.۳۷ دلار انتظار یک اصلاح عمیق را داریم. محدوده‌ی حمایتی پیش‌رو ۴.۹۲ دلار و محدوده‌ی مقاومتی ۶.۹۱ دلار است.


FIL-W.png

تحلیل روزانه فایل‌ کوین | 7 فروردین 1402

فایل در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، قیمت محدوده‌ی حمایتی ۵.۳۷ دلار و محدوده‌ی مقاومتی ۵.۶۹ دلار است.


FIL-D.png


تحلیل هفتگی فایل‌ کوین | هفته‌‌‌‌ی چهارم اسفند 1401

22 اسفند 1401


فایل در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت از بعد از رد کردن مقاومت 9.25 دلار انتظار ریجکت قیمت داریم محدوده حمایتی پیش رو 4.51 دلار است و فعلا قیمت به این محدوده برخورد نکرده است. در حال حاضر محدوده مقاومتی پیش رو 6.83 و 7.64 دلار است .


FIL-W.png


تحلیل روزانه فایل‌ کوین | 22 اسفند 1401

فایل در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه قیمت بعد از رد کردن مقاومت 6.19 دلار در حال اصلاح قیمت است محدوده حمایتی 5.48 دلار است .


FIL-D.png

تحلیل هفتگی فایل‌ کوین | هفته‌‌‌‌ی سوم اسفند 1401

15 اسفند 1401


فایل در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت بعد از رد کردن مقاومت 6.94 دلار به سمت پایین ریجکت شده و انتظار اصلاح عمیق داریم اولین محدوده حمایتی نه چندان قوی 5.54 دلار است و محدوده حمایتی بعدی 4.49 دلار است .


FIL-W.png


تحلیل روزانه فایل‌ کوین | 15 اسفند 1401

فایل در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه قیمت دچار تریدینگ رنج شده است. محدوده حمایتی پیش‌رو محدوده 5.90دلار است و مقاومتی در اسکیل روزانه وجود ندارد.


FIL-D.png


📆 تحلیل فایل‌ کوین ماهانه | فوریه 2023

قیمت فایل‌کوین در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، به بیس منشا حرکت صعود قبلی برخورد کرده‌است که این بیس منشا حرکتی است که فایل کوین که در سال ۲۰۲۰ شروع کرده‌است. در‌حال حاضر به این منشا حرکتی برخورد کرده‌است و به سمت بالا ریکاوری شده‌است. تاییده های خوبی مبنی بر صعود قیمت را به ما داده‌است و در حال حاضر نزدیک مقاومت مهم ۱۰.۵۰ دلار است که احتمال ریجکت کردن قیمت را دارد. محدوده‌های حمایتی فایل‌کوین ۵.۶۰ و ۳.۳۰ دلار است و در صورت رد کردن این مقاومت، مقاومت بعدی ۲۰.۳۰ دلار است.


FIL-M.png


تحلیل هفتگی فایل‌ کوین | هفته‌‌‌‌ی دوم اسفند 1401

8 اسفند 1401


فایل در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت بعد از رشد با مومنتوم خود در نزدیکی مقاومت 10.59 دلار به سمت پایین اصلاح داده‌است . در حال حاضر قیمت به این محدوده مقاومتی نخورده و این محدوده مقاومتی معتبر است. در حال حاضر قیمت روی گره معاملاتی قرار گرفته و محدوده حمایتی فایل 4.52 دلار است .


FIL-W.png

تحلیل روزانه فایل‌ کوین | 8 اسفند 1401

فایل کوین در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه قیمت به یک مقاومت نسبتا مهم در محدوده 7 دلار برخورد کرده‌است. انتظار اصلاح قیمت تا محدوده 6.50 دلار را داریم که محدوده حمایتی است.


FIL-D.png


تحلیل هفتگی فایل‌ کوین | هفته‌‌‌‌ی اول اسفند 1401

1 اسفند 1401

فایل‌کوین در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از رد کردن مقاومت ۴.۷۰ دلار برای ما یک بیس حرکتی ساخته‌است. در حال حاضر قیمت با یک اسپایک و مومنتوم بسیار قوی به سمت مقاومت ماهانه ۱۰.۲۰ حرکت کرده‌است و احتمال ریجکت قیمت از این مقاومت وجود دارد و در صورت اصلاح، حمایت پیش‌روی این ارز می‌تواند محدوده‌های ۴.۹۰ و ۴.۵۰ دلار باشد.


FIL-W.png


تحلیل روزانه فایل‌ کوین | ۱ اسفند 1401

فایل‌کوین در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، قیمت در نزدیکی مقاومت هفتگی و ماهانه خودش به سمت پایین چرخش پیدا کرده‌است و به این مقاومت برخورد‌ نکرده‌است در‌حال در یک تریدینگ رنج در بین دو محدوده‌های حمایت اسکیل روزانه‌ی ۸.۱۰ دلار و مقاومت ۹.۲۰ دلار در‌حال رنج زدن (حرکت بی‌روند) است.


FIL-D.png