فایل کوین که از سال ۲۰۱۴ تا ۲۱۰۷ در سکوت خبری به فعالیت خود ادامه می‌داد با هدف ذخیره‌سازی اطلاعات بدون واسطه توسط بلاکچین پا به عرصه‌ی ظهور گذاشت. ارز‌دیجیتال فایل کوین با نام اختصاری FIL یکی از ارزهای آینده‌دار در فضای کریپتو است. برای تحلیل قیمتی این ارز به‌صورت ماهانه و هفتگی ما را در اکسبیتو همراهی کنید.


📆 تحلیل ماهانه فایل‌ کوین | مارس 2023

فایل در تایم 7 روزه برای تحلیل ماهانه قیمت در حال حاضر به حمایت منشا حرکت صعودی خودش برخورد کرده و به سمت بالا ریکاوری شده تاییدیه مبنی بر صعود قیمت را به ما داده است اولین حمایت پیش رو 4.52 دلار و 3.39 دلار است مقاومت پیش‌رو 10.60 و 24.40 دلار است.


FIL-M.png


تحلیل هفتگی فایل‌ کوین | هفته‌‌‌‌ی اول فروردین 1402

7 فروردین 1402
فایل هفتگی فایل در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از رد کردن مقاومت ۷.۳۷ دلار انتظار یک اصلاح عمیق را داریم. محدوده‌ی حمایتی پیش‌رو ۴.۹۲ دلار و محدوده‌ی مقاومتی ۶.۹۱ دلار است.


FIL-W.png

تحلیل روزانه فایل‌ کوین | 7 فروردین 1402

فایل در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، قیمت محدوده‌ی حمایتی ۵.۳۷ دلار و محدوده‌ی مقاومتی ۵.۶۹ دلار است.


FIL-D.png


تحلیل هفتگی فایل‌ کوین | هفته‌‌‌‌ی چهارم اسفند 1401

22 اسفند 1401


فایل در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت از بعد از رد کردن مقاومت 9.25 دلار انتظار ریجکت قیمت داریم محدوده حمایتی پیش رو 4.51 دلار است و فعلا قیمت به این محدوده برخورد نکرده است. در حال حاضر محدوده مقاومتی پیش رو 6.83 و 7.64 دلار است .


FIL-W.png


تحلیل روزانه فایل‌ کوین | 22 اسفند 1401

فایل در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه قیمت بعد از رد کردن مقاومت 6.19 دلار در حال اصلاح قیمت است محدوده حمایتی 5.48 دلار است .


FIL-D.png

تحلیل هفتگی فایل‌ کوین | هفته‌‌‌‌ی سوم اسفند 1401

15 اسفند 1401


فایل در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت بعد از رد کردن مقاومت 6.94 دلار به سمت پایین ریجکت شده و انتظار اصلاح عمیق داریم اولین محدوده حمایتی نه چندان قوی 5.54 دلار است و محدوده حمایتی بعدی 4.49 دلار است .


FIL-W.png


تحلیل روزانه فایل‌ کوین | 15 اسفند 1401

فایل در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه قیمت دچار تریدینگ رنج شده است. محدوده حمایتی پیش‌رو محدوده 5.90دلار است و مقاومتی در اسکیل روزانه وجود ندارد.


FIL-D.png


📆 تحلیل فایل‌ کوین ماهانه | فوریه 2023

قیمت فایل‌کوین در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، به بیس منشا حرکت صعود قبلی برخورد کرده‌است که این بیس منشا حرکتی است که فایل کوین که در سال ۲۰۲۰ شروع کرده‌است. در‌حال حاضر به این منشا حرکتی برخورد کرده‌است و به سمت بالا ریکاوری شده‌است. تاییده های خوبی مبنی بر صعود قیمت را به ما داده‌است و در حال حاضر نزدیک مقاومت مهم ۱۰.۵۰ دلار است که احتمال ریجکت کردن قیمت را دارد. محدوده‌های حمایتی فایل‌کوین ۵.۶۰ و ۳.۳۰ دلار است و در صورت رد کردن این مقاومت، مقاومت بعدی ۲۰.۳۰ دلار است.


FIL-M.png


تحلیل هفتگی فایل‌ کوین | هفته‌‌‌‌ی دوم اسفند 1401

8 اسفند 1401


فایل در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت بعد از رشد با مومنتوم خود در نزدیکی مقاومت 10.59 دلار به سمت پایین اصلاح داده‌است . در حال حاضر قیمت به این محدوده مقاومتی نخورده و این محدوده مقاومتی معتبر است. در حال حاضر قیمت روی گره معاملاتی قرار گرفته و محدوده حمایتی فایل 4.52 دلار است .


FIL-W.png

تحلیل روزانه فایل‌ کوین | 8 اسفند 1401

فایل کوین در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه قیمت به یک مقاومت نسبتا مهم در محدوده 7 دلار برخورد کرده‌است. انتظار اصلاح قیمت تا محدوده 6.50 دلار را داریم که محدوده حمایتی است.


FIL-D.png


تحلیل هفتگی فایل‌ کوین | هفته‌‌‌‌ی اول اسفند 1401

1 اسفند 1401

فایل‌کوین در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از رد کردن مقاومت ۴.۷۰ دلار برای ما یک بیس حرکتی ساخته‌است. در حال حاضر قیمت با یک اسپایک و مومنتوم بسیار قوی به سمت مقاومت ماهانه ۱۰.۲۰ حرکت کرده‌است و احتمال ریجکت قیمت از این مقاومت وجود دارد و در صورت اصلاح، حمایت پیش‌روی این ارز می‌تواند محدوده‌های ۴.۹۰ و ۴.۵۰ دلار باشد.


FIL-W.png


تحلیل روزانه فایل‌ کوین | ۱ اسفند 1401

فایل‌کوین در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، قیمت در نزدیکی مقاومت هفتگی و ماهانه خودش به سمت پایین چرخش پیدا کرده‌است و به این مقاومت برخورد‌ نکرده‌است در‌حال در یک تریدینگ رنج در بین دو محدوده‌های حمایت اسکیل روزانه‌ی ۸.۱۰ دلار و مقاومت ۹.۲۰ دلار در‌حال رنج زدن (حرکت بی‌روند) است.


FIL-D.png