برخلاف سایر ارز‌ها که در بستر بلاکچین قرار داده شده‌اند، IOTA یک دفتر کل توزیع شده‌است که برای ریز‌تراکنش‌ها‌ی بین دستگاه‌های اینترنت اشیاء طراحی شده است. در واقع این توکن امکان همکاری بین اقتصاد انسانی و اقتصاد ماشینی را فراهم آورده‌است. شبکه‌ی آیوتا از رمز ارز MIOTA برای تسهیل تراکنش ها در شبکه‌ی آیوتا استفاده می‌کند و سرمایه‌گذران امکان کسب درامد از این بستر را می‌دهند . اگر به تکنولوژی و اینترنت اشیاء علاقه دارید تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.


📆تحلیل ماهانه آیوتا| سپتامبر 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


IOTA-M.png

تحلیل هفتگی آیوتا| هفته‌‌‌‌ی اول مهر 1402

3 مهر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


IOTA-W.png

تحلیل هفتگی آیوتا| هفته‌‌‌‌ی چهارم شهریور 1402

27 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


IOTA-W.png

تحلیل هفتگی آیوتا| هفته‌‌‌‌ی سوم شهریور 1402

20 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


IOTA-W.png

تحلیل هفتگی آیوتا| هفته‌‌‌‌ی دوم شهریور 1402

13 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


IOTA-W.png

📆تحلیل ماهانه آیوتا| آگوست 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


IOTA-M.png

تحلیل هفتگی آیوتا| هفته‌‌‌‌ی اول شهریور 1402

6 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


IOTA-W.png

تحلیل هفتگی آیوتا| هفته‌‌‌‌ی آخر مرداد 1402

30 مرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


IOTA-W.png

تحلیل هفتگی آیوتا| هفته‌‌‌‌ی چهارم مرداد 1402

23 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


IOTA-W.png

تحلیل هفتگی آیوتا| هفته‌‌‌‌ی سوم مرداد 1402

16 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


IOTA-W.png

📆تحلیل ماهانه آیوتا| جولای 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


IOTA-M.png

تحلیل هفتگی آیوتا| هفته‌‌‌‌ی دوم مرداد 1402

۹ مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


IOTA-W.png

تحلیل هفتگی آیوتا| هفته‌‌‌‌ی اول مرداد 1402

2 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


IOTA-W.png

تحلیل هفتگی آیوتا| هفته‌‌‌‌ی چهارم تیر 1402

26 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


IOTA-W.png

تحلیل هفتگی آیوتا| هفته‌‌‌‌ی سوم تیر 1402

19 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


IOTA-W.png

تحلیل هفتگی آیوتا| هفته‌‌‌‌ی دوم تیر 1402

12 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


IOTA-W.png

📆تحلیل ماهانه آیوتا| ژوئن 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


IOTA-M.png

تحلیل هفتگی آیوتا| هفته‌‌‌‌ی اول تیر 1402

5 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


IOTA-W.png

تحلیل هفتگی آیوتا| هفته‌‌‌‌ی چهارم خرداد 1402

29 خرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


IOTA-W.png

تحلیل هفتگی آیوتا| هفته‌‌‌‌ی سوم خرداد 1402

22 خرداد 1402


آیوتا در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی ،قیمت به محدوده حمایتی ماهانه برخورد کرده‌است و انتظار اصلاح قیمتی تا محدوده 0.2076 دلار را داریم.


IOTA-W.png

📆 تحلیل ماهانه آیوتا| مـِی 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


IOTA-M.png


تحلیل هفتگی آیوتا| هفته‌‌‌‌ی دوم خرداد 1402

8 خرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


IOTA-W.png

تحلیل هفتگی آیوتا| هفته‌‌‌‌ی اول خرداد 1402

1خرداد
آیوتا در تایم ۸ ساعته بازه هفتگی،‌ قیمت محدوده حمایتی ۰.۱۷۴۰ دلار را به‌سمت پایین شکسته و انتظار اصلاح و پولبک عمیق را داریم. محدوده مقاومتی آیوتا ۰.۲۴۴۳ دلار است.


IOTA-W.png

تحلیل هفتگی آیوتا| هفته‌‌‌‌ی چهارم اردی‌بهشت 1402

25 اردی‌بهشت


برای آیوتا در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از شکست محدوده حمایتی مهمش انتظار یک اصلاح قیمتی را داریم. اولین محدوده مقاومتی ۰.۲۲۱۸ دلار و محدوده دوم ۰.۲۴۳۳ دلار است.


IOTA.png


تحلیل هفتگی آیوتا| هفته‌‌‌‌ی سوم اردی‌بهشت 1402

18 اردی‌بهشت


ایوتا در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از رد کردن محدوده حمایتی 0.1858 دلار، هیچ محدوده حمایتی در نزدیکی خود ندارد و انتظار اصلاح قیمتی تا محدوده مقاومتی 0.2218 دلار داریم و در صورت رد شدن این محدوده مقاومتی، محدوده بعدی 0.2433 دلار است.


IOTA-W.png

تحلیل هفتگی آیوتا| هفته‌‌‌‌ی دوم اردی‌بهشت 1402

11 اردی‌بهشت


آیوتا در تایم فریم ۸ ساعته برای تحلیل یک هفته، قیمت در حال حاضر به یک محدوده حمایتی مهم برخورد کرده و در نزدیکی یک محدوده حمایتی مهم ۰.۱۹۱۱ دلار قرار دارد. انتظار اصلاح برگشت قیمتی تا ۰.۲۴۳۳ دلار را داریم.


IOTA-W.png

📆 تحلیل ماهانه آیوتا| اپریل 2023

آیوتا در تایم 7 روزه برای تحلیل ماهانه، قیمت بعد از برخورد به محدوده حمایتی ۰.۱۵ دلار به‌سمت بالا ریکاوری شده و تاییدیه‌ای مبنی بر چرخش قیمت را نداده‌است. برای آیوتا انتظار رشد قیمتی تا محدوده ۰.۵۱۵۲ دلار را داریم.


IOTA-M.png


تحلیل هفتگی آیوتا| هفته‌‌‌‌ی اول اردی‌بهشت 1402

4 اردی‌بهشت


آیوتا در تایم 8 ساعته برای تحلیل در بازه هفتگی، قیمت بعد از برخورد به محدوده مقاومتی ۰.۲۴۵۰ دلار به سمت پایین ریجکت شده و در حال حاضر محدوده مقاومتی ۰.۲۱۹۲ دلار است. محدوده حمایتی نیز ۰.۱۹۲۸ دلار است.


IOTA-W.png


تحلیل هفتگی آیوتا| هفته‌‌‌‌ی چهارم فروردین 1402

۲۸ فروردین ۱۴۰۲


آیوتا در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از برخورد به محدوده حمایتی 0.19 دلار به‌صورت فشرده به‌سمت بالا ریکاوری شده‌است. محدوده‌های مقاومتی 0.2450 دلار و 0.2626 دلار است.


IOTA-W.png


تحلیل هفتگی آیوتا| هفته‌‌‌‌ی سوم فروردین 1402

۲۱ فروردین


آیوتا در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از شکست محدوده حمایتی 0.1999 دلار به‌سمت بالا ریکاوری شده‌ و اصلاح قیمتی است محدوده مقاومتی مهم پیش‌رو 0.2448 دلار است و محدوده حمایتی 0.2096 دلار است.


ATOMUSDTD.png


تحلیل هفتگی آیوتا| هفته‌‌‌‌ی دوم فروردین 1402

۱۴ فروردین


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


IOTA-W.png

📆 تحلیل ماهانه آیوتا | مارس 2023

آیوتا در تایم 7 روزه برای تحلیل ماهانه قیمت بعد از برخورد به محدوده حمایتی 0.15 دلار به سمت بالا ریکاوری شده فعلا تاییدیه مبنی بر چرخش قیمت به ما داده نشده محدوده مقاومتی پیش‌رو محدوده 0.33 دلار و 0.51 دلار است و محدوده حمایتی محدوده 0.17 دلار است.


IOTA-M.png


تحلیل هفتگی آیوتا | هفته‌‌‌‌ی اول فروردین 1402

7 فروردین 1402


آیوتا در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت بعد از رد کردن حمایت 0.20 دلار انتظار اصلاح قوی داشتیم و محدوده مقاومتی پیش رو 0.24 دلار و محدوده حمایتی 0.19 دلار است.


IOTA-W.png


تحلیل روزانه آیوتا | 7 فروردین 1402

آیوتا در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه قیمت در یک تریدینگ رنج قرار گرفته‌است محدوده حمایتی 0.2036 دلار است و محدوده مقاومتی 0.21 دلار است.


IOTA-D.png

تحلیل هفتگی آیوتا | هفته‌‌‌‌ی چهارم اسفند 1401

22 اسفند 1401


آیوتا در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت بعد از شکست محدوده حمایتی 0.20 دلار به سمت بالا ریکاوری شده و انتظار حرکت قیمت تا محدوده های مقاومتی 0.2466 و 0.2575 دلار داریم از طرفی محدوده حمایتی پیش رو 0.1712 دلار است.


IOTA-W.png


تحلیل روزانه آیوتا | 22 اسفند 1401

آیوتا در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه قیمت بعد از برخورد به مقاومت 0.20 دلار به سمت پایین ریجکت شده است انتظار داریم قیمت تا محدوده های حمایتی 0.1922 دلار حرکت داشته باشد.


IOTA-D.png

تحلیل هفتگی آیوتا | هفته‌‌‌‌ی سوم اسفند 1401

15 اسفند 1401


آیوتا در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت بعد از برخورد به مقاومت 0.27 دلار به سمت پایین ریجکت شده در حال حاضر تاییدیه مبنی به چرخش قیمت را به ما داده محدوده مقاومتی پیش رو 0.2575 دلار است و محدوده حمایتی 0.1957 دلار است .


IOTA-W.png


تحلیل روزانه آیوتا | 15 اسفند 1401

آیوتا در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه قیمت در حال رنج زدن است. محدوده حمایتی در حال حاضر برای آیوتا وجود ندارد. محدوده مقاومتی پیش رو 0.22 دلار است.


IOTA-D.png


📆 تحلیل آیوتا ماهانه | فوریه 2023

آیوتا در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، بعد از ریزش یکسال اخیر خود به یک حمایت نسبتاً قوی برخورد کرده‌ است که منشا لگ صعودی قبلی خودش است. از طرفی محدوده‌ی حمایتی مهمی برای آیوتا که ۰.۲۲۶۷ دلار است و به سمت پایین شکسته شده و به منشأ در محدوده‌ی حمایتی ۰.۱۵ دلار برخورد کرده است. در این تایم فریم منتظر تاییدیه از سمت قیمت هستیم. قیمت اگر محدوده‌ی مقاومتی ۰.2777 را به سمت بالا را بشکند تاییده‌ای مبنی بر چرخش روند داریم و محدوده‌ی مقاومت پیش روی آیوتا ۰.۵۱۵۲ دلار خواهد بود.


IOTA-M.png


تحلیل هفتگی آیوتا | هفته‌‌‌‌ی دوم اسفند 1401

8 اسفند 1401


آیوتا در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی به مقاومت از قبل تعیین شده برخورد کرده است که محدوده 0.27 دلار است. با توجه به نمودار قیمتی که به صورت فشرده به این ناحیه نزدیک شده است انتظار ریزش یا اصلاح عمیق قیمت داریم . محدوده 0.1951 دلار محدوده حمایتی اولیه و محدوده 0.20 دلار هم محدوده حمایتی بعدی است .


IOTA-W.png


تحلیل روزانه آیوتا | 8 اسفند 1401

آیوتا در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه هیچ محدوده حمایتی در نزدیکی خود ندارد و معاملات صرفا بر اساس معاملات سل است. محدوده مقاومتی در صورت اصلاح دلار 0.25 و 0.2558 دلار است .

IOTA-D.png

تحلیل هفتگی آیوتا | هفته‌‌‌‌ی اول اسفند 1401

۱ اسفند 1401


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.

IOTA-W.png


تحلیل روزانه آیوتا | 1 اسفند 1401

قیمت آیوتا در نزدیکی مقاومت هفتگی است و محدوده 0.2680 دلار محدوده مقاومتی برای ایوتا است. در اسکیل روزانه و حتی هفتگی، محدوده 0.2529 دلار محدوده حمایتی برای ایوتا خواهد بود.


IOTA-D.png


تحلیل هفتگی آیوتا | هفته‌‌‌‌ی چهارم بهمن 1401

24 بهمن 1401


آیوتا در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از برخورد به حمایت ماهانه ۰.۱۵ دلار به صورت کاملا فشرده به سمت بالا ریکاوری شده است. آیوتا محدوده‌ی مقاومتی هفتگی ۰.۲۱۸۵ دلار را به سمت بالا شکسته و به حالت فشرده درآمده‌است. محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی این رمز ارز ۰.۲۷۲۰ دلار است و انتظار برگشت قیمت تا محدوده‌های حمایتی ۰.۱۹۵۱ و ۰.۱۷ دلار را داریم.


IOTA-W.png


تحلیل روزانه آیوتا | 24 بهمن 1401

قیمت آیوتا در تایم یک ساعته برای تحلیل روزانه، روی یک خط روند صعودی قرار گرفته‌است و به محدوده‌ی حمایتی ۰.۲۲۷۴ دلار برخورد کرده‌است. مقاومت پیش‌روی آیوتا در تایم روزانه ۰.۲۴۱۶ دلار است.


IOTA-D.png