ارز مانا (MANA) توکن بومی دیسنترالند که بر پایه استاندارد ERC20 نوشته شده است برای خرید زمین و ارائه خدمات به کاربران بازی استفاده می‌شود. در سال 2018 کاربران با خرید و فروش زمین های بازی دیسنترالند بیش از 500% سود کسب کردند و به این ترتیب توجهات زیادی به سمت این بازی و ارز دیجیتال مانا جلب شد. در حال حاضر خرید و فروش ارز مانا (MANA) با حجم در گردش 1,855,084,192 و مارکت کپ $1,322,959,171 با قیمت $0.7122 به انجام می‌رسد. در این مقاله به بررسی دقیق نمودار قیمتی ارز مانا می‌پردازیم.


📆تحلیل ماهانه دیسنترالند| سپتامبر 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


MANA-M.png

تحلیل هفتگی دیسنترالند| هفته‌‌‌‌ی اول مهر 1402

3 مهر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


MANA-W.png

تحلیل هفتگی دیسنترالند| هفته‌‌‌‌ی چهارم شهریور 1402

27 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


MANA-W.png

تحلیل هفتگی دیسنترالند| هفته‌‌‌‌ی سوم شهریور 1402

20 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


MANA-W.png

تحلیل هفتگی دیسنترالند| هفته‌‌‌‌ی دوم شهریور 1402

13 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


MANA-W.png


📆تحلیل ماهانه مانا (دیسنترالند)| آگوست 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


MANA-M.png


تحلیل هفتگی دیسنترالند| هفته‌‌‌‌ی اول شهریور 1402

6 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


MANA-W.png

تحلیل هفتگی مانا (دیسنترالند)| هفته‌‌‌‌ی آخر مرداد 1402

30 مرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


MANA-W.png

تحلیل هفتگی مانا (دیسنترالند)| هفته‌‌‌‌ی چهارم مرداد 1402

23 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


MANA-W.png

تحلیل هفتگی مانا (دیسنترالند)| هفته‌‌‌‌ی سوم مرداد 1402

16 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


MANA-W.png


📆تحلیل ماهانه مانا (دیسنترالند)| جولای 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


مانا جولای 2023


تحلیل هفتگی دیسنترالند| هفته‌‌‌‌ی دوم مرداد 1402

۹ مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


MANA-W.png


تحلیل هفتگی دیسنترالند| هفته‌‌‌‌ی اول مرداد 1402

2 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


MANA-W.png


تحلیل هفتگی دیسنترالند| هفته‌‌‌‌ی چهارم تیر 1402

26 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


MANA-W.png


تحلیل هفتگی دیسنترالند| هفته‌‌‌‌ی سوم تیر 1402

19 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.

مانا هفته‌‌‌‌ی سوم تیر 1402


تحلیل هفتگی دیسنترالند| هفته‌‌‌‌ی دوم تیر 1402

12 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


مانا هفته‌‌‌‌ی دوم تیر 1402

📆تحلیل ماهانه مانا (دیسنترالند)| ژوئن 2023

مانا در تایم ۷ روزه برای تحلیل ماهانه، قیمت در نزدیکی محدوده حمایتی ۰.۲۵ دلار است. انتظار داریم قیمت به این محدوده حمایتی برسد. از طرفی محدوده مقاومتی این ارز ۰.۹۷۴۶ دلار است.


MAN-M.png

تحلیل هفتگی مانا (دیسنترالند)| هفته‌‌‌‌ی اول تیر 1402

5 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


MANA-W.png

تحلیل هفتگی مانا (دیسنترالند)| هفته‌‌‌‌ی چهارم خرداد 1402

29 خرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


MANA-W.png


تحلیل هفتگی مانا (دیسنترالند)| هفته‌‌‌‌ی سوم خرداد 1402

22 خرداد 1402


مانا در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت در نزدیکی محدوده حمایت ماهانه قرار دارد. محدوده مقاومتی پیش‌رویش ۰.۴۵۳۷ دلار است.


MANA-W.png

📆 تحلیل ماهانه مانا (دیسنترالند)| مـِی 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


MANA-M.png


تحلیل هفتگی مانا (دیسنترالند)| هفته‌‌‌‌ی دوم خرداد 1402

8 خرداد 1402


مانا در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت محدوده‌ی حمایتی 0.4360 دلار را به‌سمت پایین شکسته‌است. انتظار یک اصلاح قیمتی را داریم و محدوده‌ی مقاومتی ما، 0.6439 دلار است.


MANA-W.png


تحلیل هفتگی مانا (دیسنترالند)| هفته‌‌‌‌ی اول خرداد 1402

1خرداد


مانا در تایم ۸ ساعته بازه هفتگی،‌ قیمت بعد از رد کردن محدوده حمایتی ۰.۴۳۶۵ دلار انتظار اصلاح و پولبک قیمتی را داریم و در حال حاضر محدوده حمایتی ۰.۴۵۹۳ دلار است و محدوده مقاومتی ۰.۶۴۹۵ دلار است.


MANA-W.png

مانا در تایم ۸ ساعته بازه هفتگی،‌ قیمت بعد از رد کردن محدوده حمایتی ۰.۴۳۶۵ دلار انتظار اصلاح و پولبک قیمتی را داریم و در حال حاضر محدوده حمایتی ۰.۴۵۹۳ دلار است و محدوده مقاومتی ۰.۶۴۹۵ دلار است. https://www.tradingview.com/x/FPKnx5bf/

تحلیل هفتگی مانا (دیسنترالند)| هفته‌‌‌‌ی چهارم اردی‌بهشت 1402

25 اردی‌بهشت


تحلیل هفته پیش برقرار است.


MANA.png


تحلیل هفتگی مانا (دیسنترالند)| هفته‌‌‌‌ی سوم اردی‌بهشت 1402

18 اردی‌بهشت


مانا در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از برخورد به محدوده‌ی مقاومتی 0.70 دلار به‌سمت پایین ریجکت شده‌است. در حال حاضر تاییدیه مبنی بر ریزش را به ما داده‌است. محدوده‌ی حمایتی نه چندان قوی 0.4485 دلار است و انتظار واکنش از این محدوده را داریم. در صورت اصلاح قیمت می تواند تا نواحی 0.6375 دلار حرکت کند.


MANA-W.png

تحلیل هفتگی مانا (دیسنترالند)| هفته‌‌‌‌ی دوم اردی‌بهشت 1402

11 اردی‌بهشت


تحلیل هفته پیش برقرار است.


MANA-W.png

📆 تحلیل ماهانه مانا (دیسنترالند)| اپریل 2023

مانا در تایم 7 روزه برای تحلیل ماهانه قیمت بعد از برخورد به محدوده حمایتی 0.2881 دلار به‌سمت بالا ریکاوری شده‌است تاییدیه مبنی بر چرخش قیمت به ما داده‌است. محدوده مقاومتی پیش‌رو 0.9724 دلار است و محدوده حمایتی 0.3499 دلار است .


MANA-M.png

تحلیل هفتگی مانا (دیسنترالند)| هفته‌‌‌‌ی اول اردی‌بهشت 1402

4 اردی‌بهشت


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


MANA-W.png


تحلیل هفتگی مانا (دیسنترالند)| هفته‌‌‌‌ی چهارم فروردین 1402

۲۸ فروردین ۱۴۰۲


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


MANA-W.png


تحلیل هفتگی مانا (دیسنترالند)| هفته‌‌‌‌ی سوم فروردین 1402

۲۱ فروردین ۱۴۰۲


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


MANA-W.png


تحلیل هفتگی مانا (دیسنترالند)| هفته‌‌‌‌ی دوم فروردین 1402

۱۴ فروردین


مانا در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت بعد از شکست محدوده حمایتی 0.5485 دلار به‌سمت بالا ریجکت شده‌است و این اصلاح قیمت به منزله جمع‌آوری نقدینگی و پولبک محسوب می‌شود. محدوده مقاومتی 0.7068 دلار و محدوده حمایتی 0.5138 دلار است .


MANA-W.png

📆 تحلیل ماهانه مانا (دیسنترالند) | مارس 2023

مانه در تایم 7 روزه برای تحلیل ماهانه، قیمت بعد از برخورد به محدوده حمایتی 0.28 دلار به سمت بالا ریکاوری شده و اولین تاییدیه چرخش قیمت را داده محدوده مقاومتی پیش رو 0.97 دلار است و محدوده حمایتی 0.3850 دلار است .


MANA-M.png


تحلیل هفتگی مانا (دیسنترالند) | هفته‌‌‌‌ی اول فروردین 1402

7 فروردین 1402


مانا در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از رد کردن مقاومت 0.74 دلار به سمت پایین ریجکت شده است در حال حاضر در حال اصلاح عمیق قیمتی است . در اسکیل هفتگی مقاومت 0.6929 دلار و حمایت 0.5087 دلار مد نظر است .


MANA-W.png


تحلیل روزانه مانا (دیسنترالند) | 7 فروردین 1402

مانا در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه، هیچ حمایتی در اسکیل روزانه مد‌نظر نیست مقاومت پیش‌رو 0.5896 دلاراست .


MANA-D.png

تحلیل هفتگی مانا (دیسنترالند) | هفته‌‌‌‌ی چهارم اسفند 1401

22 اسفند 1401


مانا در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت بعد از رد کردن محدوده حمایتی 0.54 دلار انتظار اصلاح قیمت تا محدوده 0.69 دلار را داریم و محدوده مقاومتی بعدی 0.97 دلار است .


MANA-W.png


تحلیل روزانه مانا (دیسنترالند) | 22 اسفند 1401

مانا در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه قیمت بعد از رد کردن مقاومت 0.56 دلار انتظار اصلاح تا محدوده حمایتی 0.53 دلار را داریم .


MANA-D.png

تحلیل هفتگی مانا (دیسنترالند) | هفته‌‌‌‌ی سوم اسفند 1401

15 اسفند 1401


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


MANA-W.png


تحلیل روزانه مانا (دیسنترالند) | 15 اسفند 1401

مانا در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه قیمت بعد از برخورد به محدوده حمایتی هفتگی به سمت بالا در حال ریکاوری است و اولین محدوده مقاومتی پیش رو 0.61 دلار است و انتظار شکست این محدوده را داریم .


MANA-D.png

📆 مانا (دیسنترالند) تحلیل ماهانه | فوریه ۲۰۲۳

مانا (دیسنترالند) در تایم فریم هفت روزه برای تحلیل ماهانه بعد از شکست محدوده حمایتی 0.3389 دلار توانست خود را به سمت بالا ریکاوری کند که این نوع حرکت به منزله جمع‌آوری نقدینگی است. اولین محدوده مقاومتی پیش روی مانا 0.9724 دلار است. در صورت اصلاح محدوده 0.5691 و 0.4039 دلار محدوده‌های حمایتی است.


MANA-M.png


تحلیل هفتگی مانا (دیسنترالند) | هفته‌‌‌‌ی دوم اسفند 1401

8 اسفند 1401


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


MANA-W.png

تحلیل روزانه مانا (دیسنترالند) | 8 اسفند 1401

قیمت مانا در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل یک‌روزه، در یک تریدینگ رنج به سر می‌برد. محدوده مقاومتی پیش‌روی مانا که قیمت به آن برخورد کرده، 0.6694 دلار است و محدوده حمایتی پیش‌روی مانا 0.6289 دلار است که این محدوده حمایتی منشأ لگ حرکتی قبلی آن است.


MANA-D.png


تحلیل هفتگی مانا (دیسنترالند) | هفته اول اسفند ۱۴۰۱

۱ اسفند ۱۴۰۱


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.

MANA-W.png


تحلیل روزانه مانا (دیسنترالند) | ۱ اسفند ۱۴۰۱

تحلیل مانا در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه به ما می‌گوید قیمت در نزدیکی مقاومت هفتگی خود دچار تریدینگ رنج شده است. در حال حاضر قیمت در اسکیل روزانه محدوده حمایتی 0.7070 دلار را به سمت پایین شکسته شده و محدوده 0.7423 مقاومت پیش روی مانا و 0.6960 حمایت پیش روی مانا است.


MANA-D.png


مانا (دیسنترالند) تحلیل هفتگی | هفته چهارم بهمن ۱۴۰۱

۲۴ بهمن ۱۴۰۱

مانا در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی بعد از شکست ناحیه مقاومتی 0.7432 دلار اصلاح قیمت را تجربه کرد و قیمت پس از شکست این ناحیه به صورت فشرده درآمد و تاییدیه مبنی بر اصلاح قیمت خود را داد. در صورت ریزش، تا محدوده های 0.5690 دلار محدوده حمایتی است. در صورت شکست این محدوده، محدوده 0.4039 دلار محدوده حمایتی قابل قبول است.


MANA-W.png


مانا (دیسنترالند) تحلیل روزانه | ۲۴ بهمن ۱۴۰۱

مانا در تایم یک‌ساعته برای تحلیل روزانه بعد از ریزش با ممنتوم خود به سمت پایین در حال تشکیل سقف کف پایین‌تر است . مقاومت پیش رو 0.7099 دلار است و از طرفی فعلا محدوده حمایتی برای قیمت نداریم و دیدگاه بیشتر بر ریزش قیمت است.


MANA-D.png


مانا (دیسنترالند) تحلیل هفتگی | هفته سوم بهمن ۱۴۰۱

۱۷ بهمن ۱۴۰۱
تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.

MANA-W.png

مانا (دیسنترالند) تحلیل روزانه | ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

مانا در تایم ۳۰دقیقه برای تحلیل روزانه، قیمت بعد از رد کردن مقاومت ۰.۸۱۷۲ دلار به سمت پایین اصلاح داده‌است و به حمایتی برخورد کرده‌است که قیمت را دوبار از نگه‌داشته است، با این حال انتظار واکنش قوی از محدوده‌ی حمایتی ۰.۷۱۰۲ دلار نداریم. محدوده‌ی مقاومتی مانا ۰.۷۷۴۲ دلار است.

MANA-D.png

📆 مانا (دیسنترالند) تحلیل ماهانه | ژانویه ۲۰۲۳

دیسنترالند در تایم‌فریم ۷ روزه برای تحلیل ماهانه، بعد از برخورد به محدوده حمایتی 0.29 توانست روند خود را به بالا ریکاوری کند. این رشد قیمت با مومنتوم بالا اتفاق افتاد که این نوع حرکت کمی خطرناک است، چون تقریبا به هیچ معامله‌گری اجازه ورود به معامله با تاییدیه را نداده است. از طرفی تاییدیه‌ای مبنی بر تغییر روند در مانا اتفاق افتاده است. محدوده مقاومتی پیش رویش 0.9496 دلار است و در صورت اصلاح قیمتی می‌توان با تاییدیه در نواحی 0.04090 وارد معامله خرید شد.

MANA-M.png


مانا (دیسنترالند) تحلیل هفتگی | هفته دوم بهمن ۱۴۰۱

۱۰ بهمن ۱۴۰۱
تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.

MANA-W.pngمانا (دیسنترالند) تحلیل روزانه | ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

مانا در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، قیمت از تریدینگ رنج (حالت بی‌روندی) خارج شده و روند نزولی گرفته است. در حال‌حاضر مقاومت پیش روی مانا ۰.۷۸۲۹ دلار است و محدوده حمایتی آن در محدوده‌ی ۰.۷۲۹۸ دلار است.


MANA-D.pngمانا (دیسنترالند) تحلیل هفتگی | هفته اول بهمن ۱۴۰۱

۳ بهمن ۱۴۰۱
دیسنترالند در تایم‌فریم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کردن مقاومت 0.74 دلار تاییدیه‌ای مبنی بر تغییر ساختار نزولی به صعودی داده است. مقاومت پیش روی مانا 0.9547 دلار است و در صورت اصلاح اولین حمایت روی قیمت0.5667 دلار و بعد از آن 0.40 دلار است.


MANA-W.png

مانا (دیسنترالند) تحلیل روزانه | ۳ بهمن ۱۴۰۱

دیسنترالند در تایم‌فریم 30 دقیقه برای تحلیل روزانه، بعد از رد کردن مقاومت هفتگی‌ دچار تریدینگ رنج شده است (روند خنثی). محدوده مقاومتی پیش روی این ارز 0.7698 دلار است که در صورت تایید وارد معامله فروش می‌شویم. از طرفی محدوده حمایتی 0.681 دلار و محدوده مهم دست نخورده 0.6388 دلار است.

MANA-D.png