پنکیک سواپ یک صرافی غیر متمرکز بر بستر زنجیره‌ی هوشمند بایننس است که در تاریخ سپتامبر ۲۰۲۰ راه‌اندازی‌ شد. ارز کیک (CAKE)، توکن بومی این پلتفرم است و از آن پشتیبانی می‌کند. برای بررسی هفتگی و ماهانه قیمتی این ارز با ما همراه باشید.


📆 تحلیل ماهانه پنکیک سواپ | مارس 2023

پنکیک سواپ در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، قیمت در محدوده‌‌های ۲.۵۳ تا ۳دلار دچار تریدینگ رنج شده‌است. یک محدوده‌ی حمایتی ۳.۳ دلار برای پنکیک سواپ وجود دارد که قیمت به این محدوده برخورد کرده‌است و به سمت بالا ریکاوری شده است این ناحیه‌ی حمایتی فعلا ناحیه‌ی مهمی برای ما محسوب می‌شود . از طرفی محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی خود ۸.۷۸ دلار است که احتمال اینکه قیمت بتواند در این نواحی حرکت کند وجود دارد .

CAKE-M.png


تحلیل هفتگی پنکیک سواپ | هفته‌‌‌‌ی اول فروردین 1402

7 فروردین 1402


پنکیک سواپ در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت در نزدیکی حمایت ۳.۳ دلار به سمت بالا ریکاوری شده است. اولین محدوده مقاومتی ۳.۵ دلار و محدوده بعدی ۳.۳ دلار است. محدوده مقاومتی این ارز نیز ۴.۲۱ دلار است.


CAKE-W.png


تحلیل روزانه پنکیک سواپ | 7 فروردین 1402

پنکیک سواپ در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، قیمت نزدیک به حمایت ۳.۶۸ دلار است و مقاومتی فعلا برای پنکیک در تایم ۱۵ دقیقه وجود ندارد.


CAKE-D.png


تحلیل هفتگی پنکیک سواپ | هفته‌‌‌‌ی چهارم اسفند 1401

22 اسفند 1401


پنکیک در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت بعد از رد کردن مقاومت 4.42 دلار انتظار اصلاح قیمتی داشتیم. در حال حاضر قیمت به محدوده حمایتی 3.30 دلار فعلا نرسیده و محدوده مقاومتی 4.21 دلار است .


CAKE-W.png


تحلیل روزانه پنکیک سواپ | 22 اسفند 1401

پنکیک در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه قیمت بعد از رد کردن مقاومت 3.80 دلار در حال اصلاح است. انتظار واکنش از محدوده حمایتی 3.65 دلار را داریم .


CAKE-D.png

تحلیل هفتگی پنکیک سواپ | هفته‌‌‌‌ی سوم اسفند 1401

15 اسفند 1401


پنکیک سواپ در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از برخورد به محدوده‌ی حمایتی ماهانه‌ی خود به سمت بالا ریکاوری شده‌است. در‌حال حاضر قیمت به صورت فشرده در‌حال نزدیک شدن به محدوده‌ی حمایتی ۳.۵۷ دلار است که منشا لگ صعودی است و محدوده‌ی مهمی برای پنکیک سواپ محسوب می‌شود و در صورت شکست این ناحیه قیمت می‌تواند تا نواحی ۳.۲۶ دلار نزول داشته‌باشد و از طرفی محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی خود ۵.۲۳ دلار است.

CAKE-W.png


تحلیل روزانه پنکیک سواپ | 15 اسفند 1401

پنکیک سواپ در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، در‌حال تریدینگ رنج است و هیچ محدوده‌ی حمایتی در نزدیکی قیمت وجود ندارد. محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی پنکیک سواپ محدوده‌ی ۳.۸۰ دلار است که منتظر واکنش به این ناحیه برای پوزیشن فروش هستیم.

CAKE-D.png