پنکیک سواپ یک صرافی غیر متمرکز بر بستر زنجیره‌ی هوشمند بایننس است که در تاریخ سپتامبر ۲۰۲۰ راه‌اندازی‌ شد. ارز کیک (CAKE)، توکن بومی این پلتفرم است و از آن پشتیبانی می‌کند. برای بررسی هفتگی و ماهانه قیمتی این ارز با ما همراه باشید.


📆تحلیل ماهانه پنکیک سواپ| سپتامبر 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


CAKE-M.png

تحلیل هفتگی پنکیک سواپ| هفته‌‌‌‌ی اول مهر 1402

3 مهر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


CAKE-W.png

تحلیل هفتگی پنکیک سواپ| هفته‌‌‌‌ی چهارم شهریور 1402

27 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


CAKE-W.png

تحلیل هفتگی پنکیک سواپ| هفته‌‌‌‌ی سوم شهریور 1402

20 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


CAKE-W.png

تحلیل هفتگی پنکیک سواپ| هفته‌‌‌‌ی دوم شهریور 1402

13 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


CAKE-W.png

📆تحلیل ماهانه پنکیک سواپ| آگوست 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


CAKE-M.png


تحلیل هفتگی پنکیک سواپ| هفته‌‌‌‌ی اول شهریور 1402

6 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


CAKE-W.png


تحلیل هفتگی پنکیک سواپ| هفته‌‌‌‌ی آخر مرداد 1402

30 مرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


CAKE-W.png

تحلیل هفتگی پنکیک سواپ| هفته‌‌‌‌ی چهارم مرداد 1402

23 مرداد

تحلیل هفته پیش برقرار است.


CAKE-W.png

تحلیل هفتگی پنکیک سواپ| هفته‌‌‌‌ی سوم مرداد 1402

16 مرداد

تحلیل هفته پیش برقرار است.


CAKE-W.png


📆تحلیل ماهانه پنکیک سواپ| جولای 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


CAKE-M.png


تحلیل هفتگی پنکیک سواپ| هفته‌‌‌‌ی دوم مرداد 1402

۹ مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


CAKE-W.png


تحلیل هفتگی پنکیک سواپ| هفته‌‌‌‌ی اول مرداد 1402

2 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


CAKE-W.png

تحلیل هفتگی پنکیک سواپ| هفته‌‌‌‌ی چهارم تیر 1402

26 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


CAKE-W.png


تحلیل هفتگی پنکیک سواپ| هفته‌‌‌‌ی سوم تیر 1402

19 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


CAKE-W.png


تحلیل هفتگی پنکیک سواپ| هفته‌‌‌‌ی دوم تیر 1402

12 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


CAKE-W.png


📆تحلیل ماهانه پنکیک سواپ| ژوئن 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


CAKE-M.png

تحلیل هفتگی پنکیک سواپ| هفته‌‌‌‌ی اول تیر 1402

5 تیر 1402


پنکیک سواپ در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت به یک محدوده مقاومتی داینامیک برخورد کرده‌است که محدوده 1.60 دلار است. منتظر شکست و تثبیت این محدوده مقاومتی هستیم. در صورتی که قیمت بتواند محدوده 1.78 دلار را به‌سمت بالا بشکند و تثبیت کند در اصلاح می‌تواند تارگت های بالاتر را ببیند.


CAKE-W.png

تحلیل هفتگی پنکیک سواپ| هفته‌‌‌‌ی چهارم خرداد 1402

29 خرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


CAKE-W.png

تحلیل هفتگی پنکیک سواپ| هفته‌‌‌‌ی سوم خرداد 1402

22 خرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


CAKE-W.png

📆 تحلیل ماهانه پنکیک سواپ| مـِی 2023

پنکیک سواپ در تایم فریم هفتگی برای تحلیل ماهانه، هیچ محدوده حمایتی در چارت وجود ندارد و انتظار این را داریم که قیمت بتواند آخرین کف تاریخیش در ۲.۴۸ دلار را به سمت پایین بشکند و مجدد از محدوده‌های پایین‌تر از ۲.۴۰ دلار به‌سمت بالا حرکت کند. در حال حاضر محدوده ۳.۶۹ دلار و ۸.۷۸ دلار محدوده مقاومتی برای اسکیل یه ماهه است.


CAKE-M.png

تحلیل هفتگی پنکیک سواپ| هفته‌‌‌‌ی دوم خرداد 1402

8 خرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


CAKE-W.png


تحلیل هفتگی پنکیک سواپ| هفته‌‌‌‌ی اول خرداد 1402

1خرداد


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


CAKE-W.png

تحلیل هفتگی پنکیک سواپ| هفته‌‌‌‌ی چهارم اردی‌بهشت 1402

25 اردی‌بهشت


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


CAKE.png


تحلیل هفتگی پنکیک سواپ| هفته‌‌‌‌ی سوم اردی‌بهشت 1402

18 اردی‌بهشت


پنکیک سواپ در تایم روزانه برای تحلیل هفتگی، قیمت هیچ گذشته‌ای ندارند و کف تاریخی خود را به‌سمت پایین شکسته است. در حال حاضر از رفتار قیمت مشخص است که هیچ تمایلی به برگشت قیمت وجود ندارد. در صورت اصلاح قیمتی، اولین محدوده مقاومتی آن ۲.۴۸ و ۳.۷۳ دلار است.


CAKE-W.png

تحلیل هفتگی پنکیک سواپ| هفته‌‌‌‌ی دوم اردی‌بهشت 1402

11 اردی‌بهشت


پنکیک سواپ در تایم فریم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از برخورد به محدوده مقاومتی ۵ دلار به‌سمت پایین ریجکت شده و در چارت این کوین هیچ محدوده حمایتی وجود ندارد و انتظار این را داریم که قیمت زیر محدوده حمایتی ۲.۴۸ را ببیند. محدوده مقاومتی پیش‌رویش در این اسکیل ۳.۷۳ دلار است.


CAKE-W.png


📆 تحلیل ماهانه پنکیک سواپ| اپریل 2023

پنکیک‌سواپ در تایم 7 روزه برای تحلیل ماهانه، قیمت در حال رنج زدن بلند‌مدت است و در صورتی که بتواند محدوده ۵.۲۳ دلار را به بالا بشکند، می‌تواند تا محدوده مقاومتی ۸.۷۸ دلار حرکت کند. محدوده حمایتی نیز ۳.۳ دلار است.


CAKE-M.png


تحلیل هفتگی پنکیک سواپ| هفته‌‌‌‌ی اول اردی‌بهشت 1402

4 اردی‌بهشت


پنکیک سواپ در تایم 8 ساعته برای تحلیل در بازه هفتگی، قیمت بعد از رد کردن محدوده‌ی مقاومتی ۴.۴۰ دلار به‌سمت پایین ریجکت شده‌است. انتظار داریم که بتواند آخرین لو خود را بزند و قیمت بتواند به محدوده‌ی حمایتی ۳ دلار برسد و از طرفی محدوده‌های مقاومتی ۴.۲۳ و ۵.۲۳ دلار است.


CAKE-W.png

تحلیل هفتگی پنکیک سواپ| هفته‌‌‌‌ی چهارم فروردین 1402

۲۸ فروردین ۱۴۰۲


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


CAKE-W.png


تحلیل هفتگی پنکیک سواپ| هفته‌‌‌‌ی سوم فروردین 1402

۲۱ فروردین ۱۴۰۲


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.

CAKE-W.png


تحلیل هفتگی پنکیک سواپ| هفته‌‌‌‌ی دوم فروردین 1402

۱۴ فروردین


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


CAKE-W.png

📆 تحلیل ماهانه پنکیک سواپ | مارس 2023

پنکیک سواپ در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، قیمت در محدوده‌‌های ۲.۵۳ تا ۳دلار دچار تریدینگ رنج شده‌است. یک محدوده‌ی حمایتی ۳.۳ دلار برای پنکیک سواپ وجود دارد که قیمت به این محدوده برخورد کرده‌است و به سمت بالا ریکاوری شده است این ناحیه‌ی حمایتی فعلا ناحیه‌ی مهمی برای ما محسوب می‌شود . از طرفی محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی خود ۸.۷۸ دلار است که احتمال اینکه قیمت بتواند در این نواحی حرکت کند وجود دارد .

CAKE-M.png


تحلیل هفتگی پنکیک سواپ | هفته‌‌‌‌ی اول فروردین 1402

7 فروردین 1402


پنکیک سواپ در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت در نزدیکی حمایت ۳.۳ دلار به سمت بالا ریکاوری شده است. اولین محدوده مقاومتی ۳.۵ دلار و محدوده بعدی ۳.۳ دلار است. محدوده مقاومتی این ارز نیز ۴.۲۱ دلار است.


CAKE-W.png


تحلیل روزانه پنکیک سواپ | 7 فروردین 1402

پنکیک سواپ در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، قیمت نزدیک به حمایت ۳.۶۸ دلار است و مقاومتی فعلا برای پنکیک در تایم ۱۵ دقیقه وجود ندارد.


CAKE-D.png


تحلیل هفتگی پنکیک سواپ | هفته‌‌‌‌ی چهارم اسفند 1401

22 اسفند 1401


پنکیک در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت بعد از رد کردن مقاومت 4.42 دلار انتظار اصلاح قیمتی داشتیم. در حال حاضر قیمت به محدوده حمایتی 3.30 دلار فعلا نرسیده و محدوده مقاومتی 4.21 دلار است .


CAKE-W.png


تحلیل روزانه پنکیک سواپ | 22 اسفند 1401

پنکیک در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه قیمت بعد از رد کردن مقاومت 3.80 دلار در حال اصلاح است. انتظار واکنش از محدوده حمایتی 3.65 دلار را داریم .


CAKE-D.png

تحلیل هفتگی پنکیک سواپ | هفته‌‌‌‌ی سوم اسفند 1401

15 اسفند 1401


پنکیک سواپ در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از برخورد به محدوده‌ی حمایتی ماهانه‌ی خود به سمت بالا ریکاوری شده‌است. در‌حال حاضر قیمت به صورت فشرده در‌حال نزدیک شدن به محدوده‌ی حمایتی ۳.۵۷ دلار است که منشا لگ صعودی است و محدوده‌ی مهمی برای پنکیک سواپ محسوب می‌شود و در صورت شکست این ناحیه قیمت می‌تواند تا نواحی ۳.۲۶ دلار نزول داشته‌باشد و از طرفی محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی خود ۵.۲۳ دلار است.

CAKE-W.png


تحلیل روزانه پنکیک سواپ | 15 اسفند 1401

پنکیک سواپ در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، در‌حال تریدینگ رنج است و هیچ محدوده‌ی حمایتی در نزدیکی قیمت وجود ندارد. محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی پنکیک سواپ محدوده‌ی ۳.۸۰ دلار است که منتظر واکنش به این ناحیه برای پوزیشن فروش هستیم.

CAKE-D.png