ارز دیجیتال متیک یک توکن مبتنی بر ERC-20 است. این ارز توکن بومی یک شبکه معاملاتی به نام پالیگان است که در بستر بلاکچین فعالیت می‌کند. در این مقاله قصد داریم با بررسی دقیق چارت قیمتی پالیگان به تحلیل تکنیکال MATIC بپردازیم.


📆تحلیل ماهانه پالیگان| سپتامبر 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


MATIC-M.png

تحلیل هفتگی پالیگان| هفته‌‌‌‌ی اول مهر 1402

3 مهر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


MATIC-W.png

تحلیل هفتگی پالیگان| هفته‌‌‌‌ی چهارم شهریور 1402

27 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


MATIC-W.png

تحلیل هفتگی پالیگان| هفته‌‌‌‌ی سوم شهریور 1402

20 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


MATIC-W.png

تحلیل هفتگی پالیگان| هفته‌‌‌‌ی دوم شهریور 1402

13 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


MATIC-W.png

📆تحلیل ماهانه پالیگان| آگوست 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


MATIC-M.png

تحلیل هفتگی پالیگان| هفته‌‌‌‌ی اول شهریور 1402

6 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


MATIC-W.png

تحلیل هفتگی پالیگان| هفته‌‌‌‌ی آخر مرداد 1402

30 مرداد 1402


متیک در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت محدوده حمایتی ۰.۶۰ دلار را به سمت پایین شکسته و حالا از این ارز انتظار ری اکشن و برگشت قیمتی را داریم. اولین محدوده مقاومتی ۰.۶۶۷۳ دلار است. در حال حاضر محدوده حمایتی همین نقطه ۰.۵۳ دلار است.


MATIC-W.png

تحلیل هفتگی پالیگان| هفته‌‌‌‌ی چهارم مرداد 1402

23 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


MATIC-W.png


تحلیل هفتگی پالیگان| هفته‌‌‌‌ی سوم مرداد 1402

16 مرداد

تحلیل هفته پیش برقرار است.


MATIC-W.png

📆تحلیل ماهانه پالیگان| جولای 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


MATIC-M.png

تحلیل هفتگی پالیگان| هفته‌‌‌‌ی دوم مرداد 1402

۹ مرداد


متیک در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت در حال حاضر به محدوده مقاومتی از پیش تعیین شده ۰.۸۹۴۷ دلار برخورد کرده‌است. انتظار واکنش و ری‌اکشن قیمتی را داشتیم. پولبک به صورت فشرده اتفاق افتاده‌است که نزدیک محدوده ۰.۶۷ دلار است. انتظار داریم محدوده حمایتی ۰.۶۷ دلار بتواند قیمت را به سمت بالا برگشت دهد و تارگت‌های بالاتر را برای قیمت در نظر داریم.


MATIC-W.png

تحلیل هفتگی پالیگان| هفته‌‌‌‌ی اول مرداد 1402

2 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


MATIC-W.png

تحلیل هفتگی پالیگان| هفته‌‌‌‌ی چهارم تیر 1402

26 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


MATIC-W.png


تحلیل هفتگی متیک پالیگان| هفته‌‌‌‌ی سوم تیر 1402

19 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


MATIC-W.png

تحلیل هفتگی پالیگان| هفته‌‌‌‌ی دوم تیر 1402

12 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


MATIC-W.png

📆تحلیل ماهانه پالیگان| ژوئن 2023

متیک در تایم ۷ روزه برای تحلیل ماهانه، قیمت محدوده حمایتی 0.52 دلار را به سمت پایین شکسته است . انتظار یک اصلاح قیمتی را تا محدوده مقاومتی 1.12 دلار داریم .


MATIC-M.png


تحلیل هفتگی پالیگان| هفته‌‌‌‌ی اول تیر 1402

5 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


MATIC-W.png

تحلیل هفتگی پالیگان| هفته‌‌‌‌ی چهارم خرداد 1402

29 خرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


MATIC-W.png

تحلیل هفتگی پالیگان| هفته‌‌‌‌ی سوم خرداد 1402

22 خرداد 1402


متیک در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، محدوده حمایتی 0.54 دلار را به سمت پایین شکسته‌است . انتظار یک اصلاح قیمتی تا محدوده 0.8870 دلار داریم . در صورت پولبک قیمتی، محدوده 0.5433 دلار می‌تواند محدوده حمایتی مهمی باشد .


MATIC-W.png

📆 تحلیل ماهانه پالیگان| مـِی 2023

متیک در تایم فریم هفتگی برای تحلیل ماهانه، قیمت بعد از نفوذ در محدوده ۱.۵ دلار به‌سمت پایین ریجکت شده و انتظار برخورد با محدوده حمایتی ۰.۸۲۳۵ دلار را داریم. از طرف دیگر هم محدوده مقاومتی ۱.۶۲ دلار است.


MATIC-M.png


تحلیل هفتگی پالیگان| هفته‌‌‌‌ی دوم خرداد 1402

8 خرداد 1402


متیک در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، در‌حال حاضر قیمت به محدوده‌ی حمایتی مهم 0.8150 دلار برخورد کرده‌است. انتظار اصلاح و پولبک عمیقی را داریم تا محدوده‌ی اولین مقاومت 1.10 دلار و محدوده‌ی حمایتی 0.7923 دلار مهم است و می‌تواند محدوده‌ی اصلی و حمایتی ما باشد.


MATIC-W.png


تحلیل هفتگی پالیگان| هفته‌‌‌‌ی اول خرداد 1402

1خرداد


متیک در تایم ۸ ساعته بازه هفتگی،‌ قیمت در حال حاضر در نزدیکی محدوده ۰.۸۱۴۴ دلار است و احتمال اینکه این محدوده حمایتی به‌سمت پایین شکسته شود وجود دارد و در صورت شکست این محدوده قیمت یک اصلاح عمیق تا ۱.۳۸ دلار دارد.


MATIC-W.png

تحلیل هفتگی پالیگان| هفته‌‌‌‌ی چهارم اردی‌بهشت 1402

25 اردی‌بهشت


متیک در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت در نزدیکی محدوده حمایتی ما قرار دارد محدوده حمایتی ما 0.80 دلار و 0.77 دلار است . فعلا تاییدیه مبنی بر چرخش قیمت را به ما نداده است و انتظار داریم قیمت بتواند تا نواحی مقاومتی 1.38 دلار حرکت کند .


MATIC.png


تحلیل هفتگی پالیگان| هفته‌‌‌‌ی سوم اردی‌بهشت 1402

18 اردی‌بهشت


متیک در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت به صورت فشرده به‌سمت پایین در حال حرکت است محدوده حمایتی 0.8642 دلار است . انتظار یک واکنش به‌سمت محدوده 1.15 دلار و 1.20 دلار را داریم که محدوده‌های مقاومتی برای ما محسوب می‌شوند.


MATIC-W.png

تحلیل هفتگی پالیگان| هفته‌‌‌‌ی دوم اردی‌بهشت 1402

11 اردی‌بهشت


متیک در تایم فریم ۸ ساعته برای تحلیل یک هفته، برای قیمت در حال حاضر هیچ محدوده حمایتی در نزدیکی قیمت وجود ندارد. از طرفی محدوده مقاومتی ۱.۲ دلار و محدوده حمایتی پیش رو هم ۰.۸۷۵۹ دلار است

MATIC-W.png

📆 تحلیل ماهانه پالیگان| اپریل 2023

متیک در تایم 7 روزه برای تحلیل ماهانه، قیمت بعد از برخورد به محدوده مقاومتی ۱.۵۶ دلار در حال اصلاح قیمتی است و محدوده حمایتی پیش‌رو ۰.۸۱۲۱ دلار و ۰.۵۷۵۴ دلار است.


MATIC-M.png

تحلیل هفتگی پالیگان| هفته‌‌‌‌ی اول اردی‌بهشت 1402

4 اردی‌بهشت


متیک در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از برخورد به محدوده‌ی مقاومتی ۱.۱۸ دلار به‌سمت پایین ریجکت شده‌است و این محدوده‌ی ریزشی برای متیک به‌صورت فشرده است. انتظار برخورد به محدوده‌ی حمایتی ۰.۸۷۷۱ دلار را داریم و از طرفی محدوده‌های مقاومتی ما ۱.۳۲ و ۱.۴۶ دلار است.


MATIC-W.png

تحلیل هفتگی پالیگان| هفته‌‌‌‌ی چهارم فروردین 1402

۲۸ فروردین ۱۴۰۲


متیک در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت در یک تریدینگ رنج بلند‌مدت قرار گرفته است انتظار یک اصلاح قیمتی تا محدوده 1.11 دلار را داریم. از طرفی محدوده مقاومتی پیش‌رو محدوده 1.32 دلار و 1.46 دلار است.


MATIC-W.png


تحلیل هفتگی پالیگان| هفته‌‌‌‌ی سوم فروردین 1402

۲۱ فروردین ۱۴۰۲


متیک هفتگی در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کردن محدوده حمایتی ۱.۰۶ دلار تاییدیه مبنی بر چرخش قیمت را داده و در حال حاضر دچار یک تریدینگ رنج است. اولین محدوده مقاومتی 1.20 دلار و محدوده بعدی 1.33 دلار است. محدوده حمایتی پیش‌رو نیز 1.04 دلار است.


MATIC-W.png


تحلیل هفتگی پالیگان| هفته‌‌‌‌ی دوم فروردین 1402

۱۴ فروردین


متیک در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از رد کردن محدوده حمایتی ۱.۰۶ به بالا ریکاوری شده‌است. این ریکاوری صرفا جهت جمع‌آوری نقدینگی است و محدوده مقاومتی پیش‌رویش ۱.۳۳ دلار و ۱.۵۰ دلار هستند.


MATIC-W.png


📆 تحلیل ماهانه پالیگان | مارس 2023

متیک در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، به‌صورت فشرده در حال نزدیک شدن به محدوده مقاومتی ۱.۶۴ دلار است که محدوده مهمی برای این ارز است. از طرفی محدوده حمایتی پیش روی متیک ۳.۸۱ دلار است که انتظار پولبک را تا این نواحی داریم.

MATIC-M.png


تحلیل هفتگی متیک | هفته‌‌‌‌ی اول فروردین 1402

7 فروردین 1402


متیک در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از برخورد به محدوده ۱.۵۵ دلار به سمت پایین ریجکت شده و در حال حاضر محدوده حمایتی پیش‌روی‌اش ۱.۰۲ دلار و محدوده مقاومتی‌اش ۱.۳۳ دلار است.


MATIC-W.png


تحلیل روزانه متیک | 7 فروردین 1402

متیک در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، قیمت در حال تریدینگ رنج است و محدوده مقاومتی ۱.۱ دلار و محدوده حمایتی ۱ دلار است.


MATIC-D.png


تحلیل هفتگی پالیگان | هفته‌‌‌‌ی چهارم اسفند 1401

22 اسفند 1401


متیک در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کردن حمایت ۱.۶ دلار به سمت بالا ریکاوری شده و حالا در حال پولبک است. این اصلاح به منزله جمع کردن نقدینگی است و اولین محدوده‌های حمایتی پیش رویش ۱.۲۱ و ۱.۳۹ دلار هستند.


MATIC-W.png


تحلیل روزانه پالیگان | 22 اسفند 1401

متیک در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، قیمت در نزدیکی مقاومت ۱.۱۹ دلار است و محدوده حمایتی پیش رویش ۱.۰۸ دلار است.


MATIC-D.png


تحلیل هفتگی پالیگان | هفته‌‌‌‌ی سوم اسفند 1401

15 اسفند 1401


متیک در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کردن مقاومت ۱.۵ دلار به سمت پایین ریجکت شده و تاییدیه‌ای مبنی بر چرخش قیمت را داده که انتظار ریزش را بیشتر می‌کند. در حال حاضر قیمت به محدوده حمایتی نسبتا قوی ۱.۰۹ دلار برخورد کرده است و از طرفی مقاومتی پیش‌رویش نیز ۱.۳۴ دلار است.


MATIC-W.png

تحلیل روزانه پالیگان | 15 اسفند 1401

متیک در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، به یک حمایت هفتگی برخورد کرده و فعلا در حال تریدینگ رنج (بی‌روندی) است. محدوده حمایتی برای اسکیل روزانه در تایم ۱۵ دقیقه برای متیک وجود ندارد. مقاومت پیش‌رویش نیز ۱.۱۴ دلار است.


MATIC-D.png


📆 تحلیل پالیگان ماهانه | فوریه 2023

متیک در تایم فریم هفت روزه برای تحلیل ماهانه بعد از برخورد به منشا لگ صعودی قبلیش در محدوده 0.34 دلار به سمت بالا ریکاوری شده است. در حال حاضر در نزدیک مقاومتی بسیار مهم 1.40 تا 1.20 دلار است. در صورت شکست این محدوده مقاومتی قیمت می‌تواند هدف‌های بالاتر را نیز ببینید و در صورت اصلاح تا 0.80 دلار ریزش داشته باشد.


Matic-M.png


تحلیل هفتگی پالیگان | هفته‌‌‌‌ی دوم اسفند 1401

8 اسفند 1401


قیمت متیک در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، در نزدیکی مقاومت 1.64 دلار به سمت پایین اصلاح و ریکاوری شده‌است. متیک صرفا جهت جمع‌آوری قیمت در‌حال نزدیک شدن به محدوده حمایتی 1.16 دلار است و مقاومت پیش‌روی خود نیز 1.64 دلار است.


Matic-W.png

تحلیل روزانه پالیگان | 8 اسفند 1401

متیک در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل یک‌روزه، بعد از برخورد به مقاومت 1.29 دلار به سمت پایین ریجکت شده و تاییدیه مبنی بر چرخش قیمت را داده‌است. 1.23 دلار محدوده حمایتی است که یک بار هم جلوی قیمت به سمت بالا را گرفته است و 1.27 دلار نیز محدوده حمایتی برای متیک در روز آینده است.


Matic-D.png


تحلیل هفتگی پالیگان | هفته اول اسفند ۱۴۰۱

1 اسفند 1401


متیک در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کردن محدوده 1.30 دلار به سمت پایین اصلاح داده است. انتظار برخورد با 1.11 دلار را داشتیم که قیمت به این محدوده حمایتی برخورد نکرد و با قدرت زیاد به سمت بالا حرکت کرد. یک مقدار این اسپایک کشیدن و مومنتوم روندی زیاد برای متیک پر ریسک است و انتظار اصلاح عمیق‌تری را داریم. مقاومت پیش رویش 1.63 دلار است و همچنان حمایت پیش رویش 1.11 دلار و 1 دلار است.

Matic-W.png


تحلیل پالیگان روزانه | ۱ اسفند ۱۴۰۱

متیک در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، در نزدیکی مقاومت هفتگی خود به پایین اصلاح داده است و در حال حاضر هیچ محدوده حمایتی برای متیک وجود ندارد. محدوده مقاومتی پیش رویش 1.52 دلار است.


Matic-D.png


تحلیل هفتگی پالیگان | هفته چهارم بهمن ۱۴۰۱

24 بهمن 1401


متیک در تایم فریم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کردن مقاومت 1.30 دلار و کاهش قیمتی که داشت، حالا انتظار اصلاح را از این نواحی داریم. فعلا تاییدیه مبنی بر چرخش اصلاحی را نداده و محدوده حمایتی پیش رویش 1.11 دلار است و در صورت رد کردن این ناحیه حمایتی قیمت می‌تواند تا 1 دلار یا 0.97 دلار حرکت کند. مقاومت پیش رویش نیز 1.47 دلار است.


Matic-W.png


تحلیل پالیگان روزانه | ۲۴ بهمن ۱۴۰۱

متیک در تایم فریم یک ساعته برای تحلیل روزانه،مقاومت 1.3 دلار را شکست و به سمت پایین اصلاح کرد و حالا انتظار اصلاح قیمتی را داریم. قیمت در حال تشکیل سقف وکف پایین‌تر است و محدوده مقاومتی پیش رویش در صورت اصلاح به بالا تا هدف 1.27 دلار است. محدوده حمایتی در حال حاضر برای قیمت نداریم و دیدگاه ما در اسکیل روزانه مبنی بر نزول قیمت است.


Matic-D.png


تحلیل هفتگی پالیگان | هفته سوم بهمن ۱۴۰۱

17 بهمن 1401


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار‌است.

Matic-W.png

تحلیل پالیگان روزانه | ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

متیک (پالیگان) در تایم ۳۰ دقیقه برای تحلیل روزانه، محدوده حمایتی 1.17 دلار را به سمت پایین شکست و حالا انتظار اصلاح و پولبک به سمت بالا را داریم. محدوده‌های مقاومتی 1.23 و 1.25 دلار هستند که انتظار واکنش از این محدوده‌ها وجود دارد. از طرفی محدوده حمایتی اصلی متیک 1.09 دلار است که منشا حرکت صعودی لگ قبلی است.


Matic-D.png

📆 تحلیل پالیگان ماهانه | ژانویه 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


MATIC-M.png


تحلیل هفتگی پالیگان | هفته دوم بهمن ۱۴۰۱

10 بهمن 1401


متیک در تایم فریم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کردن مقاومت 1.09 دلار به صورت فشرده درآمده و در حال حاضر انتظار اصلاح تا محدوده حمایتی 0.9737 دلار را داریم و محدوده حمایتی بعدی این رمز ارز 0.8073 دلار است.

Matic-W.pngتحلیل پالیگان روزانه | ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

متیک در تایم ۱ ساعته برای تحلیل روزانه، به صورت فشرده به پایین ریزش پیدا کرده است. متیک محدوده حمایتی 1.12 دلار است را به سمت پایین شکست و حالا انتظار اصلاح تا محدوده مقاومتی 1.17 دلار را داریم. در ضمن محدوده حمایتی این رمز ارز 1.0609 دلار است.


Matic-D.png


تحلیل هفتگی پالیگان | هفته اول بهمن ۱۴۰۱

3 بهمن 1401


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.

MATIC-W.png

تحلیل پالیگان روزانه | ۳ بهمن ۱۴۰۱


متیک در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، دچار یک تریدینگ رنج شده و در حال حاضر با فشردگی همراه است. مقاومت پیش روی متیک 1.023دلار و حمایت پیش رویش 0.984 دلار است

MATIC-D.png

تحلیل هفتگی پالیگان | هفته چهارم دی ۱۴۰۱

26 دی 1401
متیک در تایم فریم ۴ ساعته برای تحلیل هفتگی، به مقاومت از پیش تعیین شده برخورد کرده و در حال تشکیل سقف دوقلو است. این مقاومت 1.04 دلار است و در صورت شکست ناحیه 0.9549 دلار قیمت می‌تواند تا محدوده پایین‌تر نزول داشته باشد. محدوده حمایتی ایمن 0.8099 دلار است.

MATIC-W.png

تحلیل پالیگان روزانه | ۲۶ دی ۱۴۰۱

متیک در تایم فریم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه، بعد از برخورد به مقاومت هفتگی‌اش به پایین ریجکت شده است و تاییدیه مبنی بر ریزش بیشتر را داده است. محدوده مقاومتی 1.0289 دلار محدوده مقاومتی محسوب می‌شود و محدوده حمایتی 0.9472 دلار است.

MATIC-D.png


تحلیل هفتگی پالیگان | هفته سوم دی ۱۴۰۱

۲۰ دی 1401
تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.

Matic-W.png


تحلیل پالیگان روزانه | ۲۰ دی ۱۴۰۱

قیمت متیک در تایم فریم ۱ ساعته برای تحلیل روزانه، بعد از برخورد به مقاومت هفتگی از پیش تعیین شده در حال ریتریس است و توانسته محدوده حمایتی پیش رویش را به پایین اینگلف کند. انتظار ریتریس تا محدوده مقاومتی ۰.۸۶۵۹ دلار را داریم که در صورت برخورد به این مقاومت احتمال ریزش تا محدوده حمایتی ۰.۸۱۸۵ دلار زیاد است.


MATIC-D.png


تحلیل هفتگی پالیگان | هفته دوم دی ۱۴۰۱

۱۲ دی 1401

پالیگان (متیک) در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، به صورت فشرده به یک محدوده حمایتی قوی برخورد کرده و در حال حاضر از این ناحیه به بالا ریکاوری شده است. در صورت شکست محدوده مقاومتی 0.8161 دلار به بالا، هنگام پولبک در نواحی حمایتی 0.7757 دلار حمایت خوبی وجود دارد که می‌تواند برای انجام معامله مناسب باشد. مقاومت بعدی نیز 0.8888 دلار است.


MATIC-W.png

تحلیل پالیگان روزانه | ۱۲ دی ۱۴۰۱

پالیگان (متیک) در تایم 15 دقیقه در تحلیل روزانه، نزدیک یک مقاومت هفتگی قرار دارد که این مقاومت محدوده 0.8139 دلار است و از طرفی هم یک محدوده حمایتی قوی در این لگ صعودی با مومنتوم (شدت) برای خود ایجاد کره که این حمایت محدوده 0.1990 دلار است.


MATIC-D.png

📆 تحلیل پالیگان ماهانه | دسامبر 2022

28 آذر 1401

پالیگان (متیک) در تایم هفتگی برای تحلیل ماهیانه بعد از از دست دادن حمایت مهمش در محدوده 0.6351 دلار قیمت به سمت بالا حرکت کرد و این حرکت صعودی فشرده به منزله پولبک حساب می‌شود و حالا به مقاومت مهمی برخورد کرده که 1.38 دلار است. قیمت بعد از برخورد به آن ریجکت شده است. محدوده حمایتی برای متیک 0.25 دلرا و 0.18 دلار است.

تحلیل تکنیکال متیک پالیگان-ماهیانه-28آذر


تحلیل هفتگی پالیگان | هفته اول دی ۱۴۰۱

5 دی 1401

تحلیل هفته پیش برقرار است.

MATIC-W.png

تحلیل پالیگان روزانه | ۵ دی ۱۴۰۱

متیک در تایم فریم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه‌، نزدیک به یک مقاومت هفتگی قرار دارد و در حال حاضر قیمت به صورت فشرده به این محدوده نزدیک می‌شود. این محدوده 0.7994 دلار و محدوده مهم‌تر 0.7945 دلار است. در صورت افزایش قیمت نیز محدوده 0.8098 دلار محدوده مقاومتی ما است.

MATIC-D.png

تحلیل هفتگی پالیگان | هفته پنجم آذر

28 آذر 1401

پالیگان (متیک) در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی بعد از برخورد به محدوده مقاومتی ماهانه‌ به سمت پایین ریجکت شده و در حال حاضر در یک تریدینگ رنج حرکت می‌کند و نزدیک‌ترین محدوده حمایتی برای متیک 0.073 دلار است که از دست رفتن آن می‌تواند باعث سقوط متیک تا محدوده 0.5793 دلار شود. مقاومت پیش روی متیک نیز 1.03 دلار است.


تحلیل تکنیکال متیک پالیگان-هفتگی-28 آذر

تحلیل پالیگان روزانه | 28 آذر 1401

پالیگان (متیک) در تایم 15 دقیقه برای تحلیل یک‌روزه بعد از برخورد به مقاومت 82 سنت به سمت پایین ریجکت شده و به یک حمایت بسیار قوی برخورد کرده ولی منتظر تاییدیه برای ورود هستیم که این حمایت محدوه0.7879 دلار است. انتظار این می‌رود که قیمت بتواند خود را تا محدوده مقاومتی 0.8109 دلار برساند.

تحلیل تکنیکال متیک پالیگان-روزانه-28آذر