ارز دیجیتال استلار به وسیله‌ی بنیاد توسعه استلار توسعه یافته است. ارز سازمانی آن لومن نامیده می شود و نماد XLM را دارا است. از این هفته با تحلیل‌های جذاب این رمزارز همراه ما باشید.


📆تحلیل ماهانه استلار| سپتامبر 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


XLM-M.png

تحلیل هفتگی استلار| هفته‌‌‌‌ی اول مهر 1402

3 مهر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


XLM-W.png

تحلیل هفتگی استلار| هفته‌‌‌‌ی چهارم شهریور 1402

27 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


XLM-W.png

تحلیل هفتگی استلار| هفته‌‌‌‌ی سوم شهریور 1402

20 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


XLM-W.png


تحلیل هفتگی استلار| هفته‌‌‌‌ی دوم شهریور 1402

13 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


XLM-W.png

📆تحلیل ماهانه استلار| آگوست 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


XLM-M.png

تحلیل هفتگی استلار| هفته‌‌‌‌ی اول شهریور 1402

6 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


XLM-W.png

تحلیل هفتگی استلار| هفته‌‌‌‌ی آخر مرداد 1402

30 مرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


XLM-W.png


تحلیل هفتگی استلار| هفته‌‌‌‌ی چهارم مرداد 1402

23 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


XLM-W.png


تحلیل هفتگی استلار| هفته‌‌‌‌ی سوم مرداد 1402

16 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


XLM-W.png


📆تحلیل ماهانه استلار| جولای 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


XLM-M.png

تحلیل هفتگی استلار| هفته‌‌‌‌ی دوم مرداد 1402

۹ مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


XLM-W.png

تحلیل هفتگی استلار| هفته‌‌‌‌ی اول مرداد 1402

2 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


XLM-W.png


تحلیل هفتگی استلار| هفته‌‌‌‌ی چهارم تیر 1402

26 تیر 1402


استلار در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از برخورد به محدوده مقاومتی ۰.۱۱۸۶ دلار، انتظار ریجکت قیمتی را داشتیم که قیمت به‌سمت پایین حرکت کند. با توجه به اتفاقی که برای ریپل افتاد، همگام با آن استلار نیز رشد کرد و به محدوده مقاومتی ۰.۱۹۷۷ دلار رسید. احتمال اینکه یک پروسه طولانی در این محدوده قیمت بدون روند حرکت کند، وجود دارد.


XLM-W.png


تحلیل هفتگی استلار| هفته‌‌‌‌ی سوم تیر 1402

19 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


XLM-W.png


تحلیل هفتگی استلار| هفته‌‌‌‌ی دوم تیر 1402

12 تیر 1402


استلار در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت محدوده مقاومتی 0.1148 دلار را به سمت بالا شکسته‌است. انتظار داریم از حوالی محدوده‌ی مقاومتی 0.12 دلار به سمت پایین حرکت کند و منتظر تاییدیه مبنی بر چرخش قیمت هستیم.

XLM-W.png

📆تحلیل ماهانه استلار| ژوئن 2023

استلار در تایم ۷ روزه برای تحلیل ماهانه، محدوده حمایتی بلند مدت ۰.۰۴۸۵ دلار است و محدوده مقاومتی پیش‌رو ۱۴.۸۶ دلار است.


XLM-M.png

تحلیل هفتگی استلار| هفته‌‌‌‌ی اول تیر 1402

5 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.

XLM-W.png


تحلیل هفتگی استلار| هفته‌‌‌‌ی چهارم خرداد 1402

29 خرداد 1402


استلار در تایم فریم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، در‌حال حاضر در محدوده حمایتی هفتگی قرار گرفته‌است که این محدوده یک‌بار از پیشروی به سمت قیمت مصرف شده است. انتظار شکست محدوده حمایتی 0.0755 دلار و یک اصلاح عمیق از سمت قیمت گفته شده را داریم. اولین مقاومت 0.0884 دلار است و در صورت شکست این مقاومت، قیمت می‌تواند تا محدوده 0.1030 دلار حرکت کند.


XLM-W.png

تحلیل هفتگی استلار| هفته‌‌‌‌ی سوم خرداد 1402

22 خرداد 1402


استلار در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، محدوده مقاومتی ۰.۳۸۸۴ دلار است و فعلاٌ محدوده حمایتی برای این ارز در نزدیکی قیمت وجود ندارد.


XLM-W.png

📆 تحلیل ماهانه استلار| مـِی 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


XLM-M.png


تحلیل هفتگی استلار| هفته‌‌‌‌ی دوم خرداد 1402

8 خرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


XLM-W.png


تحلیل هفتگی استلار| هفته‌‌‌‌ی اول خرداد 1402

1خرداد


استلار در تایم ۸ ساعته بازه هفتگی،‌ قیمت محدوده حمایتی ۰.۰۸۶۹ دلار را به‌سمت پایین شکسته و انتظار یک اصلاح عمیق و پولبک قیمتی را داریم و محدوده مقاومتی نیز ۰.۱۰۸۶ دلار است.


XLM-W.png

تحلیل هفتگی استلار| هفته‌‌‌‌ی چهارم اردی‌بهشت 1402

25 اردی‌بهشت


برای استلار در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از شکست محدوده حمایتی ۰.۰۸۷ دلار به سمت پایین انتظار یک اصلاح قیمتی به سمت بالا را داریم. محدوده مقاومتی این ارز نیز ۰.۱۰۵۷ دلار است.


XLM.png


تحلیل هفتگی استلار| هفته‌‌‌‌ی سوم اردی‌بهشت 1402

18 اردی‌بهشت


تحلیل هفته پیش برقرار است.


XLM-W.png


تحلیل هفتگی استلار| هفته‌‌‌‌ی دوم اردی‌بهشت 1402

11 اردی‌بهشت


استلار در تایم فریم ۸ ساعته برای تحلیل یک هفته، قیمت بعد از برخورد به محدوده مقاومتی ۰.۱۱۳۷ دلار به سمت پایین ریجکت شده و در حال حاضر تاییدیه مبنی بر نزول قیمت را داده است. انتظار یک اصلاح قیمتی تا محدوده مقاومتی ۱۰.۵۰ دلار را داریم. در ضمن محدوده حمایتی ۰.۰۸ دلار است.


XLM-W.png

📆 تحلیل ماهانه استلار| اپریل 2023

استلار در تایم 7 روزه برای تحلیل ماهانه، بعد از شکست محدوده حمایتی 0.0719 دلار به‌سمت بالا ریکاوری شده‌است صرفا جهت جمع‌آوری نقدینگی است. اولین محدوده مقاومتی 0.1514 دلار و محدوده مقاومتی بعدی 0.1966 دلار است. در صورت اصلاح محدوده حمایتی 0.08 دلار است.


XLM-M.png


تحلیل هفتگی استلار| هفته‌‌‌‌ی اول اردی‌بهشت 1402

4 اردی‌بهشت


استلار در تایم 8 ساعته برای تحلیل در بازه هفتگی، قیمت بعد از برخورد به محدوده ۰.۱۱ به پایین ریجکت شده‌است. در حال حاضر محدوده حمایتی ۰.۹۲۳ دلار که محدوده مهمی برای قیمت است را به‌سمت پایین شکسته و انتظار یک اصلاح عمیق را داریم. محدوده مقاومتی ۰.۱۰۴۳ دلار و محدوده حمایتی ۰.۰۸۳۹ دلار است.


XLM-W.png

تحلیل هفتگی استلار| هفته‌‌‌‌ی چهارم فروردین 1402

۲۸ فروردین ۱۴۰۲


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار‌است.


XLM-W.png


تحلیل هفتگی استلار| هفته‌‌‌‌ی سوم فروردین 1402

۲۱ فروردین ۱۴۰۲


استلار در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت بعد از برخورد به محدوده مقاومتی 0.1138 دلار به سمت پایین در حال ریجکت شدن است. انتظار شکست این محدوده مقاومتی را داریم. محدوده مقاومتی بعدی ما 0.1233 دلار است و محدوده حمایتی 0.0844 دلار است .


XLM-W.png


تحلیل هفتگی استلار| هفته‌‌‌‌ی دوم فروردین 1402

۱۴ فروردین


استلار در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت بعد از برخورد به محدوده حمایتی 0.0747 دلار به‌سمت بالا ریکاوری شده‌است. استلار در حال حاضر با محدوده مقاومتی 0.1150 دلار برخورد کرده‌است و انتظار اصلاح از محدوده مقاومتی را داریم. در صورت شکست این محدوده مقاومتی محدوده 0.1232 دلار محدوده مقاومتی مهمی محسوب می‌شود و محدوده حمایتی در صورت اصلاح 0.0816 دلار است.


XLM-W.png

📆 تحلیل ماهانه استلار | مارس 2023

استلار در تایم 7 روزه برای تحلیل ماهانه قیمت بعد از شکست محدوده حمایتی 0.0714 دلار به سمت بالا در حال ریکاوری است فعلا تاییدیه مبنی بر چرخش قیمت را به ما نداده اولین محدوده مقاومتی 0.1150 دلار است و 0.1514 دلار است .


XLM-M.png


تحلیل هفتگی استلار | هفته‌‌‌‌ی اول فروردین 1402

7 فروردین 1402


استلار در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت توانست مقاومت 0.0981 دلار را به سمت بالا بشکند انتظار اصلاح عمیق داریم مقاومت پیش رو 0.0945 دلار است و حمایت پیش‌رو 0.0788 دلار است .


XLM-W.png


تحلیل روزانه استلار | 7 فروردین 1402

استلار در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه، مقاومت پیش‌رویش مقاومت هفتگی 0.0945 دلار است و حمایت پیش رو در اسکیل روزانه حمایت 0.0896 دلار است.


XLM-D.png


تحلیل هفتگی استلار | هفته‌‌‌‌ی چهارم اسفند 1401

22 اسفند 1401


استلار در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی بعد از برخورد به محدوده 0.0976 دلار انتظار اصلاح قیمتی داشتیم. در حال حاضر قیمت به محدوده حمایتی 0.0751 دلار برخورد کرده و این محدوده را به سمت پایین شکسته است. مقاومت پیش‌رو محدوده 0.0871دلار و 0.957 دلار است .


XLM-W.png


تحلیل روزانه استلار| 22 اسفند 1401

استلار در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه قیمت به محدوده مقاومتی 0.0829 دلار برخورد کرده است. انتظار اصلاح قیمتی داریم .اولین محدوده حمایتی اسکیل روزانه 0.0772 دلار است.


XLM-D.png

تحلیل هفتگی استلار | هفته‌‌‌‌ی سوم اسفند 1401

15 اسفند 1401


استلار در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت بعد از برخورد به مقاومت 0.9 به سمت پایین ریجکت شده در حال حاضر پولبک به صورت فشرده است و محدوده مقاومتی 0.09 و اولین حمایت نزدیک 0.0754 است.


XLM-W.png

تحلیل روزانه استلار | 15 اسفند 1401

استلار در تایم یک ساعته برای تحلیل روزانه قیمت در حال حاضر هیچ حمایتی مد نظر نیست و مقاومت پیش رو مقاومت 0.0855 دلار است.


XLM-D.png

📆 تحلیل ماهانه استلار | فوریه 2023

استلار در تایم فریم هفت روزه برای تحلیل ماهانه بعد از شکست محدوده حمایتی 0.0717 دلار به سمت بالا در حال ریکاوری است. محدوده مقاومتی پیش رویش 0.1139 دلار است که این محدوده مهمی برای این ارز است. بعد از شکست این محدوده قیمت می‌تواند تا نواحی مقاومت 0.1514 و 0.1966 دلار حرکت داشته باشد. در صورت اصلاح، قیمت می‌تواند تا محدوده حمایتی 0.745 دلار حرکت کند.


XLM-M.png


تحلیل هفتگی استلار | هفته‌‌‌‌ی دوم اسفند 1401

8 اسفند 1401


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار‌است.


XLM-W.png

تحلیل روزانه استلار | 8 اسفند 1401

قیمت استلار در تایم ۱ ساعته برای تحلیل یک‌روزه، به یک حمایت مهمی برخورد کرده و این محدوده حمایتی 0.0867 دلار است. مقاومت پیش‌روی استلار در اسکیل روزانه 0.903 دلار است.


XLM-D.png


تحلیل هفتگی استلار | هفته اول اسفند ۱۴۰۱

1 اسفند 1401


قیمت استلار در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی بعد از رد کردن مقاومت 0.0921 دلار اصلاح داده و این اصلاح به صورت فشرده است انتظار واکنش از محدوده مقاومت 0.0977 دلار را داریم. این مقاومت هفتگی است از طرفی محدوده حمایتی ما 0.0754 دلار است.


XLM-W.png


تحلیل روزانه استلار | 1 اسفند 1401

تحلیل قیمت استلار در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه بعد از شکست محدوده حمایتی 0.0907 دلار تاییدیه مبنی بر ریزش بیشتر را داده است. محدوده حمایتی که به عنوان تارگت محسوب میشه محدوده 0.0894 دلار است و محدوده مقاومتی پیش رو 0.0929دلار است.


XLM-D.png


تحلیل هفتگی استلار | هفته چهارم بهمن ۱۴۰۱

24 بهمن 1401


استلار در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی بعد از رد کردن مقاومت 0.0921 دلار به پایین اصلاح قیمت انجام داد . در حال حاضر قیمت به محدوده حمایتی 0.0838 دلار برخورد کرده است. در صورت شکست این ناحیه حمایتی قیمت می‌تواند تا نواحی حمایتی 0.0752 دلار حرکت کند و از طرفی مقاومت پیش رو محدوده 0.099 دلار است .


XLM-W.png


تحلیل روزانه استلار | 24 بهمن 1401

استلار در تایم یک‌ساعته برای تحلیل روزانه قیمت به یک حمایت نسبتا قوی 0.0838 دلار برخورد کرده است و از طرفی محدوده مقاومتی 0.0868 دلار است .


XLM-D.png


تحلیل هفتگی استلار | هفته سوم بهمن ۱۴۰۱

17 بهمن 1401


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار‌است.

XLM-W.png


تحلیل روزانه استلار | 17 بهمن 1401

استلار در تایم یک‌ساعته برای تحلیل روزانه قیمت دچار تریدینگ رنج (بی‌روندی) شده است. انتظار اصلاح تا محدوده حمایتی 0.0880 دلار را داریم و از طرفی محدوده مقاومتی ما 0.0933 دلار است.

XLM-D.png


📆 تحلیل ماهانه استلار | ژانویه 2023

استلار در تایم هفتگی برای تحلیل ماهانه، بعد از ریزش اخیر خود توانسته محدوده حمایتی ۰.۰۷۱۹ دلار را به سمت پایین اینگلف کند. این محدوده‌ی حمایتی منشا حرکتی ۲ سال پیش قیمت است و در حال حاضر قیمت به سمت بالا ریکاوری شده است. صرفاً جهت جمع کردن نقدینگی است و اولین مقاومت پیش‌روی استلار ۰۱۰۹۰ دلار است و در صورت شکست این مقاومت، قیمت می‌تواند تا بازه‌ی ۰.۱۵۳۸ دلار حرکت کند.


XLM-M.png


تحلیل هفتگی استلار | هفته دوم بهمن ۱۴۰۱

10 بهمن 1401


استلار در تایم فریم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کردن مقاومت ۰.۰۹۲۱ دلار احتمال ریجکت به سمت پایین را دارد. محدوده‌ی حمایتی پیش روی استلار ۰.۰۸۵۰ دلار است و در صورت رد کردن این محدوده‌ی حمایتی قیمت می‌تواند تا محدوده‌ی ۰.۰۷۵۹ دلار حرکت داشته باشد. مقاومت‌های پیش روی استلار نیز ۰.۰۹۹۹ و ۰.۱۰۵۵ دلار است.


XLM-W.png


تحلیل روزانه استلار | 10 بهمن 1401

استلار در تایم ۱ ساعته برای تحلیل روزانه، قیمت بعد از شکست حمایت ۰.۰۹۱۱ دلار تاییدیه نزول را به ما داده‌است. مقاومت پیش‌رویش محدوده‌ی ۰.۰۹۳۲ دلار است و محدوده‌ی حمایتی نه چندان قوی خود در تایم‌فریم یک ساعته ۰.۰۸۹۴ دلار است.


XLM-D.png