ارز دیجیتال استلار به وسیله‌ی بنیاد توسعه استلار توسعه یافته است. ارز سازمانی آن لومن نامیده می شود و نماد XLM را دارا است. از این هفته با تحلیل‌های جذاب این رمزارز همراه ما باشید.


📆 تحلیل ماهانه استلار | مارس 2023

استلار در تایم 7 روزه برای تحلیل ماهانه قیمت بعد از شکست محدوده حمایتی 0.0714 دلار به سمت بالا در حال ریکاوری است فعلا تاییدیه مبنی بر چرخش قیمت را به ما نداده اولین محدوده مقاومتی 0.1150 دلار است و 0.1514 دلار است .


XLM-M.png


تحلیل هفتگی استلار | هفته‌‌‌‌ی اول فروردین 1402

7 فروردین 1402


استلار در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت توانست مقاومت 0.0981 دلار را به سمت بالا بشکند انتظار اصلاح عمیق داریم مقاومت پیش رو 0.0945 دلار است و حمایت پیش‌رو 0.0788 دلار است .


XLM-W.png


تحلیل روزانه استلار | 7 فروردین 1402

استلار در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه، مقاومت پیش‌رویش مقاومت هفتگی 0.0945 دلار است و حمایت پیش رو در اسکیل روزانه حمایت 0.0896 دلار است.


XLM-D.png


تحلیل هفتگی استلار | هفته‌‌‌‌ی چهارم اسفند 1401

22 اسفند 1401


استلار در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی بعد از برخورد به محدوده 0.0976 دلار انتظار اصلاح قیمتی داشتیم. در حال حاضر قیمت به محدوده حمایتی 0.0751 دلار برخورد کرده و این محدوده را به سمت پایین شکسته است. مقاومت پیش‌رو محدوده 0.0871دلار و 0.957 دلار است .


XLM-W.png


تحلیل روزانه استلار| 22 اسفند 1401

استلار در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه قیمت به محدوده مقاومتی 0.0829 دلار برخورد کرده است. انتظار اصلاح قیمتی داریم .اولین محدوده حمایتی اسکیل روزانه 0.0772 دلار است.


XLM-D.png

تحلیل هفتگی استلار | هفته‌‌‌‌ی سوم اسفند 1401

15 اسفند 1401


استلار در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت بعد از برخورد به مقاومت 0.9 به سمت پایین ریجکت شده در حال حاضر پولبک به صورت فشرده است و محدوده مقاومتی 0.09 و اولین حمایت نزدیک 0.0754 است.


XLM-W.png

تحلیل روزانه استلار | 15 اسفند 1401

استلار در تایم یک ساعته برای تحلیل روزانه قیمت در حال حاضر هیچ حمایتی مد نظر نیست و مقاومت پیش رو مقاومت 0.0855 دلار است.


XLM-D.png

📆 تحلیل ماهانه استلار | فوریه 2023

استلار در تایم فریم هفت روزه برای تحلیل ماهانه بعد از شکست محدوده حمایتی 0.0717 دلار به سمت بالا در حال ریکاوری است. محدوده مقاومتی پیش رویش 0.1139 دلار است که این محدوده مهمی برای این ارز است. بعد از شکست این محدوده قیمت می‌تواند تا نواحی مقاومت 0.1514 و 0.1966 دلار حرکت داشته باشد. در صورت اصلاح، قیمت می‌تواند تا محدوده حمایتی 0.745 دلار حرکت کند.


XLM-M.png


تحلیل هفتگی استلار | هفته‌‌‌‌ی دوم اسفند 1401

8 اسفند 1401


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار‌است.


XLM-W.png

تحلیل روزانه استلار | 8 اسفند 1401

قیمت استلار در تایم ۱ ساعته برای تحلیل یک‌روزه، به یک حمایت مهمی برخورد کرده و این محدوده حمایتی 0.0867 دلار است. مقاومت پیش‌روی استلار در اسکیل روزانه 0.903 دلار است.


XLM-D.png


تحلیل هفتگی استلار | هفته اول اسفند ۱۴۰۱

1 اسفند 1401


قیمت استلار در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی بعد از رد کردن مقاومت 0.0921 دلار اصلاح داده و این اصلاح به صورت فشرده است انتظار واکنش از محدوده مقاومت 0.0977 دلار را داریم. این مقاومت هفتگی است از طرفی محدوده حمایتی ما 0.0754 دلار است.


XLM-W.png


تحلیل روزانه استلار | 1 اسفند 1401

تحلیل قیمت استلار در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه بعد از شکست محدوده حمایتی 0.0907 دلار تاییدیه مبنی بر ریزش بیشتر را داده است. محدوده حمایتی که به عنوان تارگت محسوب میشه محدوده 0.0894 دلار است و محدوده مقاومتی پیش رو 0.0929دلار است.


XLM-D.png


تحلیل هفتگی استلار | هفته چهارم بهمن ۱۴۰۱

24 بهمن 1401


استلار در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی بعد از رد کردن مقاومت 0.0921 دلار به پایین اصلاح قیمت انجام داد . در حال حاضر قیمت به محدوده حمایتی 0.0838 دلار برخورد کرده است. در صورت شکست این ناحیه حمایتی قیمت می‌تواند تا نواحی حمایتی 0.0752 دلار حرکت کند و از طرفی مقاومت پیش رو محدوده 0.099 دلار است .


XLM-W.png


تحلیل روزانه استلار | 24 بهمن 1401

استلار در تایم یک‌ساعته برای تحلیل روزانه قیمت به یک حمایت نسبتا قوی 0.0838 دلار برخورد کرده است و از طرفی محدوده مقاومتی 0.0868 دلار است .


XLM-D.png


تحلیل هفتگی استلار | هفته سوم بهمن ۱۴۰۱

17 بهمن 1401


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار‌است.

XLM-W.png


تحلیل روزانه استلار | 17 بهمن 1401

استلار در تایم یک‌ساعته برای تحلیل روزانه قیمت دچار تریدینگ رنج (بی‌روندی) شده است. انتظار اصلاح تا محدوده حمایتی 0.0880 دلار را داریم و از طرفی محدوده مقاومتی ما 0.0933 دلار است.

XLM-D.png


📆 تحلیل ماهانه استلار | ژانویه 2023

استلار در تایم هفتگی برای تحلیل ماهانه، بعد از ریزش اخیر خود توانسته محدوده حمایتی ۰.۰۷۱۹ دلار را به سمت پایین اینگلف کند. این محدوده‌ی حمایتی منشا حرکتی ۲ سال پیش قیمت است و در حال حاضر قیمت به سمت بالا ریکاوری شده است. صرفاً جهت جمع کردن نقدینگی است و اولین مقاومت پیش‌روی استلار ۰۱۰۹۰ دلار است و در صورت شکست این مقاومت، قیمت می‌تواند تا بازه‌ی ۰.۱۵۳۸ دلار حرکت کند.


XLM-M.png


تحلیل هفتگی استلار | هفته دوم بهمن ۱۴۰۱

10 بهمن 1401


استلار در تایم فریم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کردن مقاومت ۰.۰۹۲۱ دلار احتمال ریجکت به سمت پایین را دارد. محدوده‌ی حمایتی پیش روی استلار ۰.۰۸۵۰ دلار است و در صورت رد کردن این محدوده‌ی حمایتی قیمت می‌تواند تا محدوده‌ی ۰.۰۷۵۹ دلار حرکت داشته باشد. مقاومت‌های پیش روی استلار نیز ۰.۰۹۹۹ و ۰.۱۰۵۵ دلار است.


XLM-W.png


تحلیل روزانه استلار | 10 بهمن 1401

استلار در تایم ۱ ساعته برای تحلیل روزانه، قیمت بعد از شکست حمایت ۰.۰۹۱۱ دلار تاییدیه نزول را به ما داده‌است. مقاومت پیش‌رویش محدوده‌ی ۰.۰۹۳۲ دلار است و محدوده‌ی حمایتی نه چندان قوی خود در تایم‌فریم یک ساعته ۰.۰۸۹۴ دلار است.


XLM-D.png