پلتفرم سینتتیکس (Synthetix) بستری فراهم کرده تا کاربران بتوانند در آن دارایی‌های مصنوعی غیر‌متمرکز ایجاد کنند. به عبارتی این شبکه دارایی‌های آف چین را به آنچین تبدیل کرده و اجازه مبادله به کاربران می‌دهد. سینتتیکس که بر بستر اتریوم بنا شده است، واسطه‌ها را از بین برده و امکان مبادلات غیرمتمرکز را برای دارایی‌های فیزیکی فراهم آورده است. توکن SNX توکن بومی این شبکه است و با استاندارد ERC-20 عرضه می‌شود. برای اطلاع از تحلیل هفتگی و ماهانه ارز دیجیتال SNX با اکسبیتو همراه باشید.


📆تحلیل ماهانه سینتتیکس| سپتامبر 2023

سینتتیکس در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، قیمت در یک تریدینگ رنج بلند‌مدت قرار گرفته‌است. محدوده مقاومتی ۳.۶۷ دلار و محدوده حمایتی که قیمت به آن برخورد کرده ‌۱.۶۰ دلار است. انتظار داریم قیمت تا محدوده ۳.۶۷ دلار حرکت کند و در صورت شکست بعد از برخورد به این محدوده، تارگت‌های بالاتر را مد نظر خواهیم گرفت. در صورت برخورد به این محدوده و ناتوان بودن در شکست، احتمال ریزش بیشتر از این ارز را داریم.


SNX-M.png

تحلیل هفتگی سینتتیکس| هفته‌‌‌‌ی اول مهر 1402

3 مهر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


SNXX-W.png


تحلیل هفتگی سینتتیکس| هفته‌‌‌‌ی چهارم شهریور 1402

27 شهریور 1402


سینتتیکس در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، انتظار داریم قیمت بعد از رد کردن محدوده مقاومتی ۳.۲۰ دلار، تا محدوده حمایتی ۱.۸۲ دلار پایین بیاید.


SNX-W.png

تحلیل روزانه سینتتیکس| 27 شهریور 1402

سینتتیکس در تایم ۱ ساعته برای تحلیل یک روزه، قیمت نزدیک محدوده ۲.۳۰دلار است و انتظار داریم قیمت به محدوده مقاومتی رسیده و واکنش دهد. محدوده حمایتی در بازه تحلیل یک هفته سینتتیکس ۱.۸۲دلار است.


SANX-D.png