یونی سوآپ که دارای یک پروتکل خلاقانه است، بر بستر بلاکچین بنا شده‌است و بزرگترین صرافی غیر‌متمرکز به‌حساب می‌آید. Uniswap با اتکا به ارائه‌دهندگان نقدینگی، استخرهای نقدینگی ایجاد می‌کند و به‌صورت کالای غیر‌متمرکز فعالیت می‌کند .
Uni توکن حاکمیتی این صرافی است و بر بستر بلاکچین اتریوم قرار دارد. اگر در مورد این صرافی و امکاناتی که برای مالکان خود فراهم آورده‌است کنجکاوید تا انتهای مقاله با ما باشید.


📆 تحلیل ماهانه یونی سواپ | مارس 2023

یونی در تایم 7 روزه برای تحلیل ماهانه قیمت به منشا لگ صعودی قبلی خود رسیده است و به سمت بالا ریکاوری شده در حال حاضر هیچ تاییدیه مبنی بر صعود قیمت به ما داده نشده و مقاومت پیش روی این ارز محدوده 11.54 دلار است و حمایت پیش‌رو 5.64 دلار است.


UNI-M.png


تحلیل هفتگی یونی سواپ | هفته‌‌‌‌ی اول فروردین 1402

7 فروردین 1402


یونی در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از رد کردن مقاومت ۴۶.۴۹ دلار در حال اصلاح و پولبک است در حال حاضر محدوده‌های حمایتی پیش‌رو ۵.۶۶ و۵.۵۰ دلار هستند و محدوده‌ی مقاومتی ۷.۳۰ دلار است.


UNI-W.png


تحلیل روزانه یونی سواپ | 7 فروردین 1402

یونی در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، قیمت روی یک حمایت هفتگی قرار گرفته و محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی خود ۵.۸۸ دلار است.


UNI-D.png


تحلیل هفتگی یونی سواپ | هفته‌‌‌‌ی چهارم اسفند 1401

22 اسفند 1401


یونی در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت بعد از رد کردن محدوده حمایتی 5.60 دلار به سمت بالا برای جمع اوری نقدینگی در حال ریکاوری است. محدوده مقاومتی پیش رو 6.77 دلار و 7.27 دلار است.


UNI-W.png


تحلیل روزانه یونی سواپ | 22 اسفند 1401

یونی در تایم یک‌ساعته برای تحلیل روزانه قیمت به مقاومت 6.20 دلار برخورد کرده که این محدوده یکبار جلوی رشد قیمت را گرفته در حال حاضر محدوده حمایتی 5.70 دلار است.


UNI-D.png

تحلیل هفتگی یونی سواپ | هفته‌‌‌‌ی سوم اسفند 1401

15 اسفند 1401


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


UNI-W.png

تحلیل روزانه یونی سواپ | 15 اسفند 1401

یونی در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه قیمت در حال تریدینگ رنج است. محدوده حمایتی 6.15 دلار است و محدوده مقاومتی محدوده 6.56 دلار است.


UNI-D.png

📆 تحلیل یونی سواپ ماهانه | فوریه 2023

یونی در تایم 7 روزه برای تحلیل ماهانه، قیمت به یک محدوده حمایتی نسبتا قوی برخورد کرده است که این محدوده منشا لگ صعودی حرکت قبلی است و به صورت فشرده به این ناحیه نزدیک شده است. در صورت شکست مقاومت 11.54 دلار انتظار رشد قیمت تا مقاومت 15.60 دلار را داریم و این مقاومت ها حائز اهمیت است.

UNI-M.png


تحلیل هفتگی یونی سواپ | هفته‌‌‌‌ی دوم اسفند 1401

8 اسفند 1401


یونی در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت در نزدیکی مقاومت 7.80دلار دچار تریدینگ رنج و فشردگی شده است در حال حاضر محدوده حمایتی از پیش تعیین شده 5.67 دلار معتبر است و مقاومت بعدی 8.90 دلار است .


UNI-W.png

تحلیل روزانه یونی سواپ | 8 اسفند 1401

یونی در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه قیمت در تریدینگ رنج است. محدوده حمایتی پیش‌رو 6.34 دلار و مقاومت پیش‌رو محدود 6.69 دلار است .


UNI-D.png


تحلیل هفتگی یونی سواپ | هفته اول اسفند ۱۴۰۱

1 اسفند 1401


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


UNI-W.png


تحلیل یونی سواپ روزانه | 1 اسفند ۱۴۰۱

یونی در تایم یک ساعته برای تحلیل روزانه در نزدیکی یک مقاومت هفتگی به سمت پایین اصلاح داده و فعلا در حال زدن کف و سقف های بالاتر است. محدوده حمایتی 6.95 دلار در اسکیل روزانه است و محدوده مقاومتی 7.86 دلار همان محدوده هفتگی است.


UNI-D.png


تحلیل هفتگی یونی سواپ | هفته چهارم بهمن ۱۴۰۱

24 بهمن 1401


برای یونی سواپ در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کردن مقاومت 7.1 دلار انتظار اصلاح را داشتیم و حالا بعد از این اصلاح در حال حاضر قیمت تاییده مبنی به ریزش بیشتر را داده است. محدوده 7 دلار محدوده مقاومتی در تایم هفتگی و 5.67 دلار محدوده حمایتی این ارز محسوب می‌شود.


UNI-W.png


تحلیل یونی سواپ روزانه | ۲۴ بهمن ۱۴۰۱

یونی سواپ در تایم یک ساعته برای تحلیل روزانه، بعد رد کردن حمایت ۶.۳۱ دلار به سمت پایین در حال تشکیل سقف و کف به سمت پایین است. محدوده 6.47 دلار محدوده مقاومتی است و محدوده حمایتی در حال حاضر در این اسکیل نداریم و دیدگاه ما مبنی بر ریزش قیمت است.


UNI-D.png


تحلیل هفتگی یونی سواپ | هفته سوم بهمن ۱۴۰۱

17 بهمن 1401
قیمت یونی در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی به صورت فشرده در حال نزدیک شدن به مقاومت 7.92 دلار است. این مقاومت یک‌بار قیمت را به سمت پایین هل داده است و توانسته به کف قیمتی پایین‌تر هم برسد. قیمت در صورت برخورد با این مقاومت احتمالا واکنش نشان می‌دهد و به سمت پایین ریجکت شود. در صورت شکست این محدوده قیمت می‌تواند تا نواحی 8.90 دلار هم بالا برود. محدوده حمایتی پیش‌ رو هم 5.67 دلار است.

UNI-W.png


تحلیل یونی سواپ روزانه | ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

یونی در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه قیمت در تایم بالاتر دچار واگرایی شده است و محدوده مقاومتی پیش رو محدوده 7 دلار است و محدوده حمایتی پیش رو محدوده 6.77 دلار است و بین این دو محدوده دچار تریدینگ رنج شده است.

UNI-D.png