یونی سوآپ که دارای یک پروتکل خلاقانه است، بر بستر بلاکچین بنا شده‌است و بزرگترین صرافی غیر‌متمرکز به‌حساب می‌آید. Uniswap با اتکا به ارائه‌دهندگان نقدینگی، استخرهای نقدینگی ایجاد می‌کند و به‌صورت کالای غیر‌متمرکز فعالیت می‌کند .

Uni توکن حاکمیتی این صرافی است و بر بستر بلاکچین اتریوم قرار دارد. اگر در مورد این صرافی و امکاناتی که برای مالکان خود فراهم آورده‌است کنجکاوید تا انتهای مقاله با ما باشید.


📆تحلیل ماهانه یونی سواپ| سپتامبر 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


UNI-M.png

تحلیل هفتگی یونی سواپ| هفته‌‌‌‌ی اول مهر 1402

3 مهر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


UNI-W.png

تحلیل هفتگی یونی سواپ| هفته‌‌‌‌ی چهارم شهریور 1402

27 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


UNI-W.png


تحلیل هفتگی یونی سواپ| هفته‌‌‌‌ی سوم شهریور 1402

20 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


UNI-W.png

تحلیل هفتگی یونی سواپ| هفته‌‌‌‌ی دوم شهریور 1402

13 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


UNI-W.png

📆تحلیل ماهانه یونی سواپ| آگوست 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


UNI-M.png

تحلیل هفتگی یونی سواپ| هفته‌‌‌‌ی اول شهریور 1402

6 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


UNI-W.png

تحلیل هفتگی یونی سواپ| هفته‌‌‌‌ی آخر مرداد 1402

30 مرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


UNI-W.png


تحلیل هفتگی یونی سواپ| هفته‌‌‌‌ی چهارم مرداد 1402

23 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


UNI-W.png

تحلیل هفتگی یونی سواپ| هفته‌‌‌‌ی سوم مرداد 1402

16 مرداد

تحلیل هفته پیش برقرار است.


UNI-W.png

📆تحلیل ماهانه یونی سواپ| جولای 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


UNI-M.png

تحلیل هفتگی یونی سواپ| هفته‌‌‌‌ی دوم مرداد 1402

۹ مرداد


یونی سواپ در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، محدوده مقاومتی 6.23 دلار را به سمت بالا شکسته و از طرفی انتظار پولبک و ری‌اکشن قیمتی را از محدوده حمایتی 5.41 دلار داریم.


UNI-W.png

تحلیل هفتگی یونی سواپ| هفته‌‌‌‌ی اول مرداد 1402

2 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


UNI-W.png


تحلیل هفتگی یونی سواپ| هفته‌‌‌‌ی چهارم تیر 1402

26 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


UNI-W.png


تحلیل هفتگی یونی سواپ| هفته‌‌‌‌ی سوم تیر 1402

19 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


UNI-W.png


تحلیل هفتگی یونی سواپ| هفته‌‌‌‌ی دوم تیر 1402

12 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


UNI-W.png

📆تحلیل ماهانه یونی سواپ| ژوئن 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


UNI-M.png

تحلیل هفتگی یونی سواپ| هفته‌‌‌‌ی اول تیر 1402

5 تیر 1402


یونی در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت محدوده مقاومتی 5 دلار را به سمت بالا شکسته است. انتظار برخورد با محدوده مقاومتی 6.20 دلار را داریم که این محدوده مقاومتی برای ما حائز اهمیت است. اگر قیمت بتواند بالای این محدوده مقاومتی به تثبیت برسد می‌تواند تارگت های بالاتر را ببیند در صورت اصلاح قیمت می‌تواند تا محدوده حمایتی 4.48 دلار حرکت کند.


UNI-W.png

تحلیل هفتگی یونی سواپ| هفته‌‌‌‌ی چهارم خرداد 1402

29 خرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


UNI-W.png

تحلیل هفتگی یونی سواپ| هفته‌‌‌‌ی سوم خرداد 1402

22 خرداد 1402


یونی سواپ در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت به محدوده حمایتی‌اش برخورد کرده و انتظار یک اصلاح داریم. محدوده مقاومتی این ارز نیز ۵ دلار است.


UNI-W.png


📆 تحلیل ماهانه یونی سواپ| مـِی 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


UNI-M.png


تحلیل هفتگی یونی سواپ| هفته‌‌‌‌ی دوم خرداد 1402

8 خرداد 1402


یونی در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت محدوده‌ی حمایتی 4.94 دلار خود را به‌سمت پایین شکسته‌است. انتظار یک اصلاح عمیق را داریم و محدوده‌های مقاومتی پیش‌رو 6.199 و 6.98 دلار است.


UNI-W.png

تحلیل هفتگی یونی سواپ| هفته‌‌‌‌ی اول خرداد 1402

1خرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


UNI-W.png

تحلیل هفتگی یونی سواپ| هفته‌‌‌‌ی چهارم اردی‌بهشت 1402

25 اردی‌بهشت


تحلیل هفته پیش برقرار است.


UNI.png


تحلیل هفتگی یونی سواپ| هفته‌‌‌‌ی سوم اردی‌بهشت 1402

18 اردی‌بهشت


تحلیل هفته پیش برقرار است.


UNI-W.png

تحلیل هفتگی یونی سواپ| هفته‌‌‌‌ی دوم اردی‌بهشت 1402

11 اردی‌بهشت


یونی سواپ در تایم فریم ۸ ساعته برای تحلیل یک هفته، قیمت به یک محدوده حمایتی ماهانه برخورد کرده و فعلا در یک تریدینگ رنج بلند مدت قرار دارد. انتظار برگشت قیمت از همین محدوده حمایتی را داریم. اولین محدوده حمایتی پیش‌رویش ۶.۹۸ دلار است.


UNI-W.png


📆 تحلیل ماهانه یونی سواپ| اپریل 2023

یونی سواپ در تایم 7 روزه برای تحلیل ماهانه، قیمت بعد از برخورد به محدوده حمایتی ۳.۳۷ دلار به‌سمت بالا ریکاوری شده و در حال حاضر روی محدوده حمایتی ۴.۸۸ دلار در حال رنج زدن است. انتظار رشد قیمت تا محدوده‌های مقاومتی ۱۰.۸۸ دلار و در صورت شکست ۱۵.۵۸ دلار را داریم.


UNI-M.png


تحلیل هفتگی یونی سواپ| هفته‌‌‌‌ی اول اردی‌بهشت 1402

4 اردی‌بهشت


یونی سواپ در تایم 8 ساعته برای تحلیل در بازه هفتگی، بعد از برخورد به محدوده مقاومتی ۷.۷۰ دلار به‌سمت پایین ریجکت شده‌است. در حال حاضر این هیچ محدوده مقاومتی در نزدیکی قیمت وجود ندارد. انتظار برگشت قیمت از محدوده‌ی مقاومتی ۷.۲۹ دلار را داریم.


UNI-W.png


تحلیل هفتگی یونی سواپ| هفته‌‌‌‌ی چهارم فروردین 1402

۲۸ فروردین ۱۴۰۲


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


UNI-W.png


تحلیل هفتگی یونی سواپ| هفته‌‌‌‌ی سوم فروردین 1402

۲۱ فروردین ۱۴۰۲
یونی در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت بعد از برخورد با محدوده حمایتی 5.20 دلار به سمت بالا ریکاوری شده‌است و انتظار رشد قیمت را داریم از محدوده حمایتی 5.70 دلار و مقاومت پیش‌رو محدوده 7.30 دلار است .


UNI-W.png


تحلیل هفتگی یونی سواپ | هفته‌‌‌‌ی دوم فروردین 1402

۱۴ فروردین


یونی سواپ در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از برخورد به محدوده حمایتی ۵.۵ دلار به‌سمت بالا ریکاوری شده و حالا انتظار رشد قیمتی تا محدوده ۶.۷۵ دلار و ۷.۳۱ دلار را داریم که محدوده مقاومتی برای قیمت محسوب می‌شود.


UNI-W.png

📆 تحلیل ماهانه یونی سواپ | مارس 2023

یونی در تایم 7 روزه برای تحلیل ماهانه قیمت به منشا لگ صعودی قبلی خود رسیده است و به سمت بالا ریکاوری شده در حال حاضر هیچ تاییدیه مبنی بر صعود قیمت به ما داده نشده و مقاومت پیش روی این ارز محدوده 11.54 دلار است و حمایت پیش‌رو 5.64 دلار است.


UNI-M.png


تحلیل هفتگی یونی سواپ | هفته‌‌‌‌ی اول فروردین 1402

7 فروردین 1402


یونی در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از رد کردن مقاومت ۴۶.۴۹ دلار در حال اصلاح و پولبک است در حال حاضر محدوده‌های حمایتی پیش‌رو ۵.۶۶ و۵.۵۰ دلار هستند و محدوده‌ی مقاومتی ۷.۳۰ دلار است.


UNI-W.png


تحلیل روزانه یونی سواپ | 7 فروردین 1402

یونی در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، قیمت روی یک حمایت هفتگی قرار گرفته و محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی خود ۵.۸۸ دلار است.


UNI-D.png


تحلیل هفتگی یونی سواپ | هفته‌‌‌‌ی چهارم اسفند 1401

22 اسفند 1401


یونی در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت بعد از رد کردن محدوده حمایتی 5.60 دلار به سمت بالا برای جمع اوری نقدینگی در حال ریکاوری است. محدوده مقاومتی پیش رو 6.77 دلار و 7.27 دلار است.


UNI-W.png


تحلیل روزانه یونی سواپ | 22 اسفند 1401

یونی در تایم یک‌ساعته برای تحلیل روزانه قیمت به مقاومت 6.20 دلار برخورد کرده که این محدوده یکبار جلوی رشد قیمت را گرفته در حال حاضر محدوده حمایتی 5.70 دلار است.


UNI-D.png

تحلیل هفتگی یونی سواپ | هفته‌‌‌‌ی سوم اسفند 1401

15 اسفند 1401


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


UNI-W.png

تحلیل روزانه یونی سواپ | 15 اسفند 1401

یونی در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه قیمت در حال تریدینگ رنج است. محدوده حمایتی 6.15 دلار است و محدوده مقاومتی محدوده 6.56 دلار است.


UNI-D.png

📆 تحلیل یونی سواپ ماهانه | فوریه 2023

یونی در تایم 7 روزه برای تحلیل ماهانه، قیمت به یک محدوده حمایتی نسبتا قوی برخورد کرده است که این محدوده منشا لگ صعودی حرکت قبلی است و به صورت فشرده به این ناحیه نزدیک شده است. در صورت شکست مقاومت 11.54 دلار انتظار رشد قیمت تا مقاومت 15.60 دلار را داریم و این مقاومت ها حائز اهمیت است.

UNI-M.png


تحلیل هفتگی یونی سواپ | هفته‌‌‌‌ی دوم اسفند 1401

8 اسفند 1401


یونی در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت در نزدیکی مقاومت 7.80دلار دچار تریدینگ رنج و فشردگی شده است در حال حاضر محدوده حمایتی از پیش تعیین شده 5.67 دلار معتبر است و مقاومت بعدی 8.90 دلار است .


UNI-W.png

تحلیل روزانه یونی سواپ | 8 اسفند 1401

یونی در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه قیمت در تریدینگ رنج است. محدوده حمایتی پیش‌رو 6.34 دلار و مقاومت پیش‌رو محدود 6.69 دلار است .


UNI-D.png


تحلیل هفتگی یونی سواپ | هفته اول اسفند ۱۴۰۱

1 اسفند 1401


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


UNI-W.png


تحلیل یونی سواپ روزانه | 1 اسفند ۱۴۰۱

یونی در تایم یک ساعته برای تحلیل روزانه در نزدیکی یک مقاومت هفتگی به سمت پایین اصلاح داده و فعلا در حال زدن کف و سقف های بالاتر است. محدوده حمایتی 6.95 دلار در اسکیل روزانه است و محدوده مقاومتی 7.86 دلار همان محدوده هفتگی است.


UNI-D.png


تحلیل هفتگی یونی سواپ | هفته چهارم بهمن ۱۴۰۱

24 بهمن 1401


برای یونی سواپ در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کردن مقاومت 7.1 دلار انتظار اصلاح را داشتیم و حالا بعد از این اصلاح در حال حاضر قیمت تاییده مبنی به ریزش بیشتر را داده است. محدوده 7 دلار محدوده مقاومتی در تایم هفتگی و 5.67 دلار محدوده حمایتی این ارز محسوب می‌شود.


UNI-W.png


تحلیل یونی سواپ روزانه | ۲۴ بهمن ۱۴۰۱

یونی سواپ در تایم یک ساعته برای تحلیل روزانه، بعد رد کردن حمایت ۶.۳۱ دلار به سمت پایین در حال تشکیل سقف و کف به سمت پایین است. محدوده 6.47 دلار محدوده مقاومتی است و محدوده حمایتی در حال حاضر در این اسکیل نداریم و دیدگاه ما مبنی بر ریزش قیمت است.


UNI-D.png


تحلیل هفتگی یونی سواپ | هفته سوم بهمن ۱۴۰۱

17 بهمن 1401
قیمت یونی در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی به صورت فشرده در حال نزدیک شدن به مقاومت 7.92 دلار است. این مقاومت یک‌بار قیمت را به سمت پایین هل داده است و توانسته به کف قیمتی پایین‌تر هم برسد. قیمت در صورت برخورد با این مقاومت احتمالا واکنش نشان می‌دهد و به سمت پایین ریجکت شود. در صورت شکست این محدوده قیمت می‌تواند تا نواحی 8.90 دلار هم بالا برود. محدوده حمایتی پیش‌ رو هم 5.67 دلار است.

UNI-W.png


تحلیل یونی سواپ روزانه | ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

یونی در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه قیمت در تایم بالاتر دچار واگرایی شده است و محدوده مقاومتی پیش رو محدوده 7 دلار است و محدوده حمایتی پیش رو محدوده 6.77 دلار است و بین این دو محدوده دچار تریدینگ رنج شده است.

UNI-D.png