کرومیا

CHR
help
به زودی
قیمت
آخرین قیمت به تتر (USDT)
0.0949USDT
تغییرات 24 ساعت گذشته
0.1%-
بیشترین قیمت 24 ساعت گذشته (USDT)
0.0955USDT
کمترین قیمت 24 ساعت گذشته (USDT)
0.0919USDT
بالاترین قیمت کرومیا بر حسب تتر 1.49 تتر در تاریخ 29 آبان ماه 1400

سایر ارزهای محبوبمشاهده همه ارزهای اکسبیتو