مونرو

XMR
help
به زودی
قیمت
آخرین قیمت به تتر (USDT)
143.8USDT
تغییرات 24 ساعت گذشته
0.63%+
بیشترین قیمت 24 ساعت گذشته (USDT)
144.7USDT
کمترین قیمت 24 ساعت گذشته (USDT)
142.6USDT
بالاترین قیمت مونرو بر حسب تتر 542.33 تتر در تاریخ 19 دی ماه 1396

سایر ارزهای محبوبمشاهده همه ارزهای اکسبیتو