کوانت

QNT
help
به زودی
قیمت
آخرین قیمت به تتر (USDT)
88.5USDT
تغییرات 24 ساعت گذشته
1.78%-
بیشترین قیمت 24 ساعت گذشته (USDT)
90.5USDT
کمترین قیمت 24 ساعت گذشته (USDT)
87.3USDT
بالاترین قیمت کوانت بر حسب تتر 427.42 تتر در تاریخ 20 شهریور ماه 1400

سایر ارزهای محبوبمشاهده همه ارزهای اکسبیتو