ایاس

EOS
help
به زودی

قیمت

آخرین قیمت به تتر (USDT)
1.222USDT
تغییرات 24 ساعت گذشته
3.12%+
بیشترین قیمت 24 ساعت گذشته (USDT)
1.235USDT
کمترین قیمت 24 ساعت گذشته (USDT)
1.167USDT
بالاترین قیمت ایاس بر حسب تتر 22.71 تتر در تاریخ 09 اردیبهشت ماه 1397

سایر ارزهای محبوبمشاهده همه ارزهای اکسبیتو